Нака з
НазваНака з
Дата конвертації10.07.2013
Розмір107 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Туризм > Документы


ВИКОНКОМ ІНГУЛЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
17.05.2013 Кривий Ріг №152

Про проведення районного туру

міської акції «Літо, вивчаємо рідний край»
На виконання Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», затвердженої спільним наказом Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.08.2007 № 49/765/3027/308, обласної Комплексної програми розвитку молодіжного туризму і краєзнавства «Люби і знай свій рідний край», районної Програми розвитку туризму та краєзнавства серед дітей та учнівської молоді на період 2012-2020 роки, затвердженої колегією районного відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради від 18.04.2012 за № 2 та з метою поглиблення знань учнівської та студентської молоді про історію рідного краю, пропаганду здорового способу життя, розширення і поглиблення знань учнів з культури, природи, екології рідного краю,

НАКАЗУЮ:

1. Районному відділу освіти розробити та довести до відома закладів освіти рекомендації щодо проведеня районного туру міської акції «Літо, вивчаємо рідний край».

2. Директорам закладів освіти:

2.1. До 02.09.2013 року забезпечити участь в районному турі міської акції «Літо, вивчаємо рідний край».

2.2. Використовувати в роботі рекомендації щодо проведення районного туру міської акції «Літо, вивчаємо рідний край» (додаток).

2.3. До 13.09.2013 року надати до центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді роботи закладів.

3. Організаційно-координаційну роботу районного конкурсу покласти на центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (дир. Глядченко Г.В.).

4. 16.09.2013 року провести підсумки районного туру міської акції «Літо, вивчаємо рідний край» на базі центру , краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

5. Оприлюднити даний наказ на освітньому сайті відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (www.osvita.paeh.info) в мережі інтернет.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Мазуренко Л.Д.


В.о.начальника відділу освіти І.Крюкова

Мазуренко Л.Д., 406-56-32

Додаток

до наказу РВО

від 17.05.2013 №152
РЕКОМЕНДАЦІЇ

^ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО ТУРУ

МІСЬКОЇ АКЦІЇ «ЛІТО, ВИВЧАЄМО РІДНИЙ КРАЙ»
Кожен заклад надає не менше однієї звітної роботи за кожним напрямом:

- ^ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ «ТУРИСТСЬКІ ОБЄКТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ».

Учасники акції за напрямком представляють на розгляд журі власну інформаційно-довідкову розробку, яка уміщує інформацію по 8–12 туристичних об’єктах тієї адміністративно-територіальної одиниці, від якої представлено роботу.

^ Технічні вимоги до оформлення. Робота виконується українською мовою у вигляді документу з комп’ютерним набором текстової частини та ілюстративним матеріалом. Текстова частина набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14 (у таблицях – 10–12), інтервал друку 1, вирівнювання по-ширині, абзацний відступ 1 см, вихідний формат документу А4. Ілюстративний матеріал виконується у якості не гірше 300 dpi, у оптимальному за змістом співвідношенні довжини і ширини. Обов’язковими є підписи назв до кожної ілюстрації (розміщенням під малюнком) та таблиці (розміщенням над таблицею). Ілюстрації подавати вставленими у текстовий документ.

^ Спосіб представлення роботи на конкурс. Робота подається у роздрукованому вигляді із додатком на електронному носії (обов’язково!), формат друку – на листах формату А4 з одностороннім друком, у переплетеному вигляді червоного кольору).

^ Змістовні блоки конкурсної роботи:

Титульний аркуш (із зазначенням учбового закладу, адміністративно-територіальної одиниці, авторів, назви конкурсу і напрямку, на який подано роботу, контактних даних для оперативного зв’язку із авторами роботи);

Зміст (із нумерованим переліком змістовних складових конкурсної роботи, зазначенням сторінок, на яких вони розміщені);

Вступ (обсягом до однієї сторінки, узагальненою інформацією про представлені в роботі туристичні об’єкти, їхнє загальне значення для репрезентації району/міста в якості туристично привабливих, принципи відбору об’єктів і ступінь самостійності в обстеженні об’єктів);

Інформація про туристичні об’єкти району/міста (подається за нижче наведеними змістовно-інформаційними блоками по кожному з 10 об’єктів по-окремо, загальним обсягом не більше двох сторінок на об’єкт разом з ілюстративним матеріалом); до змісту роботи не рекомендується включати більше трьох об’єктів однакової класифікаційної категорії;

Пропозиції по використанню наведених об’єктів у туристичних цілях (узагальнююча інформація по всіх об’єктах, наведених у роботі, наявний власний досвід їхнього використання у туристичних цілях тощо, обсягом до однієї сторінки).

Обов’язкові змістовно-інформаційні блоки опису кожного з туристичних об’єктів:

1) найменування об'єкту (первинне і сучасне), а також назва, під якою об’єкт відомий місцевому населенню (т.зв. «народна назва»);

2) фотографія об'єкту, що відтворює його нинішній вигляд (при цьому можливе додання зображення колишнього, первинного стану об’єкту за старовинними листівками, схемою реконструкції тощо);

3) класифікаційна категорія об’єкта (природний, архітектурний, сакральний, історико-культурний, археологічний, етнографічний, рекреаційний тощо), ступінь його цінності і відомості широкому загалу населення регіону;

4) місцезнаходження об'єкту (вказується місцезнаходження об'єкту з прив’язкою до конкретної місцевості, наявні під’їзди до нього, наявність та кількість місць стоянки транспортних засобів, його поштова адреса, підпорядкування території місцерозташування об’єкту місту, селищу, підприємству і т.п.);

5) ключові історичні події, з якими пов'язується об’єкт, їхні дати;

6) опис об’єкту (вказується автор(и), дата виникнення/побудови об’єкту, з яких матеріалів виготовлений, якщо наявний – текст меморіального напису тощо);

7) збереження об’єкту (стан схоронності об’єкту, наявність зовнішніх пошкоджень, стан місця розташування, дата останнього ремонту, реставрації; санітарно-гігієнічний стан прилеглої території);

8) режим відвідування об’єкта (вказується, як можливо відвідати об’єкт пересічному громадянину чи туристу, часи можливого відвідування, форма оплати);

9) охорона об’єкту (на яку організацію, установу покладена);

10) список джерел, відомостей про об’єкт (література та інтернет-джерела, де описаний об’єкт і події, пов'язані з ним, архівні дані, усні перекази, основні друковані роботи).
Критерії оцінювання конкурсних робіт за напрямком

Туристсько-краєзнавчий «Туристські об’єкти Дніпропетровщини»

Критерії оцінювання

Бали

1. Вихідні дані роботи – зазначення:

назви номінації конкурсу

1

назви роботи, району/міста, населеного пункту, закладу освіти

2

виконавця(-ів) та/або колективу (групи)

2

2. Вимоги до оформлення тексту роботи

загальний обсяг до 25 друк. стор. (разом з додатками), шрифт Times New Roman 14, інт. 1

5

грамотність та охайність оформлення

5

3. Якість і повнота інформації про туристські об’єкти

Якість і повнота вступу

5

Повнота і точність назв об’єктів

5

Якість ілюстрацій об’єктів, самостійність їх виконання, збереження авторського права, зазначення джерела отримання тощо

5

Визначення класифікаційної категорії об’єктів, їхня різноманітність серед представлених описів туроб’єктів

5

Наявність виявлених невідомих і маловідомих об’єктів

5

Повнота і точність зазначення місцезнаходжень об’єктів

5

Повнота і якість описів ключових історичних подій, пов’язаних з об’єктами

5

Повнота і якість описів об’єктів

5

Визначення стану збереженості об’єктів, повнота відповідної інформації

5

Зазначення режимів відвідання об’єктів

5

Зазначення режимів охорони об’єктів

5

Повнота і якість оформлення списків інформаційних джерел про об’єкти

5

Наявність і оригінальність пропозицій по використанню наведених об’єктів у туристичних цілях, наявність досвіду їхнього використання у туристських цілях

5

4. Пізнавальне, туристсько-екскурсійне значення відібраних об’єктів, їхня оригінальність

10

^ ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ

90


- ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ «ПОДОРОЖУЄМО РІДНИМ КРАЄМ»
Учасники акції за напрямком «Туристсько-спортивний» представляють звіти про походи, що здійснений в межах Дніпропетровської області.

^ Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту, як правило, не повинен перевищувати 50 сторінок, в тому числі текстової частини – 35 сторінок.

Звіт подається надрукованим в переплетінні червоного кольору та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,0 на аркушах А-4), а також пронумерованим разом з додатками.

Зміст та структурні складові звіту

Звіт повинен мати такі розділи:

 • титульна сторінка;

 • зміст;

 • анотація;

 • довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову ;

 • відомості про район маршруту;

 • картографічний матеріал;

 • фотографії;

 • опис туристських об’єктів під час походу;

 • додатки;

 • підсумки, висновки, рекомендації;

 • список літератури та джерел інформації.

Текстова частина туристсько-спортивного походу представлена у вигляді опису шляху подорожі, туристсько-екскурсійних об’єктів з фотографіями, картографічним матеріалом, схемами, додатками шляхом посилання в тексті.

- Титульний аркуш (із зазначенням учбового закладу, адміністративно-територіальної одиниці, авторів, назви конкурсу і напрямку на який подано роботу, вид туризму, складність маршруту, контактних даних для оперативного зв’язку із авторами роботи)

^ Зміст.

- У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

- Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея походу, його особливість, новизна інше. Обсяг – до 1 сторінки.

- Довідкові відомості:

 • вид туризму, складність маршруту;

 • нитка та довжина активної частини маршруту;

 • тривалість подорожі;

 • засоби під’їзду до маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній уяві про маршрут;

 • список групи, де вказати прізвище, ім’я, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для учнів; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада керівника (керівників) подорожі;

 • назва організації(-ій), завдання яких виконувала група, оригінали або завірені копії завдань.

^ Розділ складається у формі короткого переліку:

 1. Відомості про район маршрутуї: загальні історико-географічні, туристсько-краєзнавчі, екскурсійно-пізнавальні. Матеріал подається у стислій формі і повинен стосуватися безпосередньо району подорожі.

 2. ^ Картографічний матеріал.

Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000, у разі необхідності, можуть доповнюватись схемами такої якості, щоб за копіями з них можна повторити експедицію або провести екскурсію.

 1. Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного походу, відображати природу та визначні історико-культурні місця району подорожі, підтверджувати проходження маршруту всією групою, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення краєзнавчої роботи.

Фотографії повинні мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення.

У звіті фотографії розміщуються у місцях, де на них є посилання, або на окремих листах.

Розмір фотографій повинен бути не менший 10х15 см.

 1. Опис туристсько-спортивної роботи.

 • обґрунтування вибору теми та району походу;

 • матеріали про туристсько- краєзнавчу роботу, що розкривають форми та зміст проведеного походу.

 1. Додатки.

 • орієнтовний кошторис витрат;

 • розклад руху транспорту, розміщення медичних закладів, контрольно-рятувальних служб тощо.

 1. Підсумки, висновки, рекомендації.

У розділі відмічаються найбільш характерні особливості району подорожі, можливі інші варіанти проведення походу, екскурсійні можливості району.

Розділ містить короткий підсумок роботи, виконаної в подорожі.

 1. ^ Список літератури та джерел інформації.

Подається перелік джерел інформації, які використовувались при підготовці та проведенні походу та під час складання звіту.

Учасники до звіту можуть додати власні розроблені мультимедійні презентації або фільми за результатами здійсненого походу.
- «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА»Учасники представляють екскурсійні маршрути, звіти, які прив’язані до навчальної бази, 3 фотографії 15Х18, власні розроблені мультимедійні презентації або фільми, які супроводжуються звуковою доріжкою та які містять практичний і теоретичний навчальний матеріал згідно вибраної тематики.

- «ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ»

Учасники подають на розгляд журі КВІЛТи (макет на тканині), який повинен висвітлювати даний напрям. Макет повинен мати:

- колір тканини: зелений

- розмір (ширина 1 м., довжина 1.20 м)

- зміст макету (включає в себе творчий підхід виконавців, можуть бути використані фотографії, малюнки тощо).

Кращі роботи будуть нагороджені грамотами відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

Схожі:

Нака з iconНака з
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (дир. Глядченко Г. В.)
Нака з iconНака з
Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій
Нака з iconНака з
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2013»
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2014»
Нака з iconНака з
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Нака з iconНака з
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ n 99 ( z0137-06 ) від 02. 02. 2006 )
Нака з iconНака з
Провести 27 вересня 2012 року Vрайонні змагання з паркового орієнтування згідно положення (додаток 1)
Нака з iconНака з
Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, керівникам прокуратур усіх рівнів та галузевих підрозділів
Нака з iconНака з
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка