Закон України "Про туризм"
НазваЗакон України "Про туризм"
Дата конвертації02.07.2013
Розмір35.2 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Туризм > Закон

 1. Закон України "Про туризм" (15 вересня 1995р.). - К., 1995.
  2. Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. - Т 2. - Ужгород, 1999.
  3. Александрова А.Ю. Международный туризм. - Москва, 2001.
  4. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. - Москва, 1975.
  5. Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. - Москва, 2000.
  6. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. - М.: Международные отношения, 1986.
  7. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997.
  8. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - Москва - Санкт-Петербург: Герда, 2000.
  9. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи. -К., 1994.
  10. Гаврилишин И.П. Рекреационный рынок мира // Посредник. -1995.- №40.
  11. Герасименко ВТ. Основы туристического бизнеса. - Одесса, 1997.
  12. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. -Москва, 1996.
  13. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. -Київ, 2002.
  14. Джон Уокер. Введение в гостеприимство. - Москва: Юнити, 1999.
  15. Долішній М.І., Кравців В.С. Карпатський регіон у контексті державної економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку // Економіка України. - 1995. -№ 8.
  16. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. - Минск, 2001.
  17. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. -Чернівці: Прут, 1996.
  18. Євдокименко В.К., Садова У.Я., Шевчук Л.Т. Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перпектив розвитку. - Чернівці: Прут, 1995.
  19. Жук П.В., Кравців В.С. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України. - 1993, № 12.
  20. Ресторанный и гостиничный бизнес. - 2001. - № 4(8).
  21. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. -Москва, 2000.
  22. Іванов Ю. Туристична діяльність і оподаткування // Бухгалтерія. -2002.-№20/2.
  23. Іванова И.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні. - Львів, 1997.
  24. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. - Минск: Новое знание, 2001.
  25. Квартальнов В.А. Туризм. - Москва, 2001.
  26. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. - Москва: Финансы и статистика, 2000.
  27. Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме. - С.-Петербург, 1997.
  28. Кирилов А. Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. - Издательство С.-Петербургского университета, 1996.
  29. Ковалевский Г.В., Абрамов В.В. Проблемы развития туризма в Украине: интегрированый подход // Туристично-краєзнавчі дослідження. - 1999. - Вип.2.
  30. Котлер Ф. Основы маркетига. - Москва, 1990.
  31. Крачило М.П. Основи економічної теорії. - К., 1997.
  32. Кузик С.П., Касянчук З.О. Оцінка туристської придатності території Карпат Карпати: український міст в Європу: проблеми і перспективи. - Львів, 1993.
  33. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. - К., 1997.
  34. Макконнелл Кемпбел Р., Брю Стенли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - К.: ХаГар, 1998.
  35. Матеш В. Україна запрошує на відпочинок // Вісті з України. -1994.-№4.
  36. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Класификация гостиниц. - Киев: Госстандарт Украины, 1996.
  37. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. - Киев: Госстандарт Украины, 1996.
  38. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. - Москва: Економика, 2000.
  39. Папирян Г. А. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 1998.
  40. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. - С.-Петербург: Питер, 2000.
  41. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. - Київ, 2001.
  42. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування (Законодавство, стандартизація, класифікація, сертифікація): Нормативні документи. - Львів, 1999.
  43. Прейгер Д., Молярчук І. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів // Економіка України. - 2001. - №6.
  44. Програма розвитку туризму в Україні до 2005 року. - К.: Держкомтуризм, 1997.
  45. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. -Москва, 2001.
  46. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. -Москва, 1990.
  47. Родигин Л.А. Информационные технологии в гостиничном и туристском бизнесе. - М.: РМАТ, 1999.
  48. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение. - Москва, 2001.
  49. Роса В. Природа - чудова, сервіс жалюгідний... Проблеми і шляхи розвитку туризму Прикарпаття // Діло. -1995. - №73.
  50. Сейми В.С. Организация международного туризма. - М., 2000.
  51. Скрипник В. Галузь, за якою майбутнє // Урядовий кур'єр. -1995.-№144.
  52. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства. - К., 1995.
  53. Тис Р. Іноземні інвестиції в економіку України // Молода нація. -1998.-№7.
  54. Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів. -Ужгород, 1999.- Т. 1.
  55. Туризм как вид деятельности. - Москва, 2001.
  56. Туризм - джерело валюти і не тільки // Урядовий кур'єр. -1995.-№114.
  57. Туризм в Україні: Статистичний бюлетень. - К., 2001.
  58. Туризм в Україні: Статистичний бюлетень. - К., 2002.
  59. Туристско-екскурсионное обслуживание "Проектирование туристских услуг". - Киев: Госстандарт Украины, 1996.
  60. Туристично-краєзнавчі дослідження. - Інститут туризму ФІГУ. - К., 1999. - Вип. 2.
  61. Уокер Д. Введение в гостеприимство / Пер.с англ. Н.Н. Михайлова. -М.:Юнити,1999.
  62. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. - К.: Дніпро, 2000.
  63. Федорченко В.К., Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг. - К.: Вища школа, 2001. - 237 с.
  64. Цыбух В.И. Перспективы развития национальной туристической индустрии // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2001. - №4.
  65. Цибух В.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К., 1999. - Вил. 2.
  66. Чеботарь Ю.М. Туристический бизнес. - Москва, 2000.
  67. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство. - Москва, 2000.
  68. Шаповал Г.Ф. История туризма. - Минск: Экоперспектива, 1999.
  69. Школа І.М., Григорків В.С, Кифяк В. Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. - Чернівці, 1997.


55. Туризм как вид деятельности. - Москва, 2001

42. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування (Законодавство, стандартизація, класифікація, сертифікація): Нормативні документи. - Львів, 1999.

23. Іванова И.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні. - Львів, 1997.

Схожі:

Закон України \"Про туризм\" iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України \"Про туризм\" iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України \"Про туризм\" icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України \"Про туризм\" iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон України \"Про туризм\" iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
Закон України \"Про туризм\" iconЗм особливості взаємних відносин підприємств-організаторів туризму
Які основні відмінності між туроператорм І турагентом згідно з Законом України «Про внесення змін та доповнень до Закону України...
Закон України \"Про туризм\" iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Закон України \"Про туризм\" iconЗакон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №28
Закон України \"Про туризм\" iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон України \"Про туризм\" iconЗаявка на участие в площадке «школа молодого экотуриста» молодежного...
Каким видом туризма увлекаетесь (курортный туризм, альпинизм, пеший туризм, конный туризм, горный велосипед, экологический туризм,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка