Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Скачати 46.05 Kb.
НазваД ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Дата конвертації06.11.2013
Розмір46.05 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана»

м. Київ, проспект Перемоги, 54/1


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом засідання

Студентської академічної ради

Державного вищого навчального

закладу «Київський національний

економічний університет

ім. Вадима Гетьмана»

___«_____»____________2011 р.
_______________Саркісян М.А.


« УЗГОДЖЕНО»

Проректор з науково-педагогічної роботи

^ Державного вищого

навчального закладу

«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
«____»____________________2011 р.
______________ проф.Оболенська Т.Є.«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом засідання

Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів

^ Державного вищого навчального

закладу «Київський національний

економічний університет

ім. Вадима Гетьмана»

___«_____»____________2011 р.


_______________Чабанюк О.А.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом засідання

Наукового студентського товариства

Державного вищого навчального

закладу «Київський національний

економічний університет

ім. Вадима Гетьмана»

___«_____»____________2011 р.
_______________ Кальченко Т.В.

« УЗГОДЖЕНО»

Проректор з наукової роботи

^ Державного вищого

навчального закладу

«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
«____»____________________2011 р.
______________ Савчук В.С.

Положення про конкурс «Кращий студент університету»

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсу «Кращий студент університету».
1.2. Конкурс «Кращий студент університету» - програма, яка проводиться з метою визначення та відзначення кращих студентів університету в різних номінаціях.
1.3. Завданнями конкурсу є:

- заохочення студентської молоді до активної наукової, творчої, спортивної та громадської діяльності;

- публічне визнання внеску студентів у розвиток та престиж університету;
- проведення презентацій, спрямованих на поширення інформації про науково-пошукову роботу та інноваційну діяльність кращих студентів;
- висвітлення в засобах масової інформації творчого доробку студентів, створення стенду «Кращий студент університету»;
1.4. Конкурс проводять: ректорат університету, деканати факультетів, Студентська академічна рада, Профком студентів та аспірантів та Наукове студентське товариство.


^ 2. Порядок проведення конкурсу
2.1 У конкурсі можуть брати, участь студенти 2-5 курсів денної форми навчання «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».
2.2. Конкурс проводиться у три етапи:

а) заповнення анкет та надсилання чи передача їх на електронну адресу beststudentkneu@ukr.net, або ж в кабінети САР (ауд.443а), чи НСТ (ауд.252), чи Профкому студентів та аспірантів (ауд.427) до 21.11.2011р. включно;

б) подача копій документів (студентський квиток, довідка про середній бал з деканату, відзнаки, дипломи, грамоти, подяки, наукові статті, твори тощо); складання тесту та написання есе на задану тему в аудиторії 28.11.2011р.;

в) заключний етап: відповіді на різноманітні запитання та само-презентація 05.12.2011.

г) урочисте нагородження переможців на святі святкування 105 річниці КНЕУ 08.12.2011р.
2.3. Склад комісії конкурсу:
- проректор з науково-педагогічної роботи;
- голова Студентської академічної ради;
- голова Профкому студентів та аспірантів університету;

- голова Наукового студентського товариства;

- викладачі.
2.4. Результати відбору кандидатур на першому та другому етапах конкурсу будуть оприлюднені на сайті САР (http://www.sarkneu.at.ua.), НСТ (http://nst.kneu.kiev.ua) та Профкому студентів та аспірантів (http://www.profcom.org.ua)


^ З. Критерії оцінювання


I. Анкета (20 балів)

1) 1Середній бал 4.5-5.0 (4 бали)

2) Участь в наукових студентських конференціях університету, олімпіадах та інших наукових зібраннях, конкурсах з обов’язковим підтвердженням участі (5 бали)

3) Участь у роботі органів студентського самоврядування (4 бали)

4) Участь у роботі клубів університету (Дебатний клуб, Інтелект-клуб, Страховий клуб тощо) (4 бали)

5) Участь у спортивних змаганнях та художній самодіяльності (3 бали)

II. Тестування та есе (50 балів)

1) Кожна вірна відповідь на запитання 1 бал. 30 запитань – 30 балів.

2) Зміст есе має відповідати заданій тематиці і таким вимогам: чіткий та лаконічний виклад суті теми, включати самостійно проведений аналіз цієї теми, висновки, що узагальнюють автор­сь­ку позицію, щодо заданої тематики. (20 балів)

III. Відповіді на різноманітні запитання та само-презентація

  • вміння подати себе аудиторії;

  • вміння оцінити власні досягнення;

  • достовірність презентованої інформації;

  • лаконічність;

  • конкретність;

  • креативність;

  • дотримання встановленого часового регламенту (7-10 хв.)

(30 балів)


У разі набрання однакової кількості балів кількома студентами, звання «Кращий студент університету» присвоюється студенту, що має вищий середній бал успішності ( за 100-бальною шкалою) за результатами всього періоду навчання. Рішення комісії про студентів, що перемогли у конкурсі, оформлюється протоколом.


4. Вимоги до оформлення відповідних документів
Для участі в конкурсі до комісії необхідно подати заповнену анкету та копії зазначених вище документів.
Матеріали мають бути виконані державною мовою.

e-mail: beststudentkneu@ukr.net


5. Підведення підсумків конкурсу
- Учасники конкурсу оцінюються згідно з критеріями рейтингу;

- Рішення комісії оформлюється протоколом;
- Переможці конкурсу отримують почесну грамоту та заохочувальні призи.

Схожі:

Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДержавний Вищий Навчальний Заклад «Київський національний економічний...
Міжнародна конкурентоспроможність підприємств та компаній, пов'язана передусім із їх сильними позиціями на світовому ринку та стратегічними...
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — кнеу) з метою унормування процесу організації ліквідації...
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — кнеу) з метою унормування процесу організації ліквідації...
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, актуальною формою самостійної...
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДержавного вищого навчального закладу «київський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для поточного контролю знань з дисципліни „Фінанси” (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей)....
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Б. М. Одягайло д е н., професор, (Криворізький економічний інститут двнз «Київський Національний економічний університет імені Вадима...
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський...

Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«Розвиток міжнародного страхового бізнесу в Україні (на прикладі Американська страхова компанія „Alico aig life“)»
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»...
Плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» / Упорядн.: В....
Д ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка