1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A
Назва1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A
Сторінка1/3
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
  1   2   3
Крок 1 Стоматологія

4.0 Нормальна фізіологія

1

Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату

Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має

назву:

A * Екзоцитиоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

2

У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в

крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові

зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

A *гомеостаз;

B імунітет;

C онтогенез;

D ортабіоз;

E анабіоз

3

В процессе онтогенеза у здорового человека на организменном уровне проявились

следующие изменения: уменьшились размеры тела, кожа потеряла эластичность,

зрение и слух ослабли. Вероятней всего это период:

A *Старения

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

4

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены

синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность незначительная.

Вероятней всего такие изменения соответствуют периоду

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

5

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка

судина зазнала патологічних змін?

A * Аорта

B Легеневий стовбур

C Легенева вена

D Верхня порожниста вена

E Нижня порожниста вена

6

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після

сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A *Підшлункової

B Щитоподібної

C Статевих

D Наднирникових

E Епіфіза

7

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті цього

значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку пеиваскулярної

тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

8

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний

білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * плазмоцити

B Т-лімфоцити

C макрофаги

D тканинні базофіли

E фібробласти

9

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зменшення

кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину

B Адренокортикотропного гормону

C Соматостатіну

D Інсуліну

E Глюкагону

10

На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется мегакариоцит,

в периферической части цитоплазмы которого выявляются демаркационные каналы.

Какую роль играют данные структуры?

A *Образование тромбоцитов.

B Увеличение площади поверхности клеток.

C Увеличение количества ионных каналов.

D Деление клетки

E Разрушение клетки

11

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму.

Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного

зародка?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

12

Жінці 52 років перед видаленням зубу зробили ін’єкцію місцевого анестетику.

Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

A * фізіологічної цілісності

B ізольованого проведення збудження

C анатомічної цілісності

D функціонування мікротрубочок

E аксонного транспорту

13

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та

підщелепної залоз зліва. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого

нерву порушена?

A *лицевого

B під'язичного

C блукаючого

D язикоглоточного

E трійчастого

14

У жінки віком 30 років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня

секреція якого гормону може бути причиною цього?

A *Холецистокінін-панкреозимін

B Соматостатин

C Секретин

D Шлунково-інгібуючий пептид

E Вазо-інтестинальний пептид

15

Хворий переведений на безсольову дієту. Як змінюється поріг смакової чутливості на

солоне?

A * Зменшиться

B Не зміниться

C Мало зміниться

D Підвищиться

E Спочатку підвищиться, потім зменшиться

16

У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси

травлення будуть порушені?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

C Гідроліз і всмоктування білків

D Гідроліз і всмоктування вуглеводів

E Всмоктування води

17

У хворого закупорено загальну жовчну протоку камінцями. Надходження жовчі в 12-палу

кишку припинено. Порушення яких процесів в кишечнику буде?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз жирів

C Всмоктування жирів

D Гідроліз білків

E Гідоліз і всмоктування білків

18

Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір'я, збільшується вміст

еритроцитів в одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю, перш за

все, такої функції:

A *Транспорт газів

B Транспорт амінокислот

C Участі у гемостазі

D Підтримка кислотно-лужної рівноваги

E Підтримка іонної рівноваги

19

Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення.

Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

A * Безумовні рефлекси

B Умовні рефлекси

C Безумовні та умовні рефлекси

D Місцеві рефлекси

E -

20

Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її

треба змішати?

A *Крохмаль

B Казеін

C Жир

D ДНК

E РНК

21

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що

означає цей зубець на ЕКГ?

A * Поширення збудження по шлуночкам

B Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C Електричну діастолу серця.

D Реполяризацію шлуночків

E Поширення збудження по передсердям

22

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення

секреції якого гормону є причиною цього?

A *Вазопресин

B Інсулін

C Глюкагон

D Кортизол

E Окситоцин

23

При длительном пребывания в темноте у человека повысилась чувствительность к

свету. Почему?

A *Развилась адаптация рецепторов.

B Увеличилось количество палочек.

C Увеличилось количество колбочек.

D Повысилась преломляющая сила роговицы.

E Повысилась преломляющая сила хрусталика.

24

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону:

A *М"ясні бульони

B Молоко

C Солодке

D Солоне

E Білий хліб

25

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Нейротензину

26

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють

виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Соматостатину

D Панкреозиміну

E Нейротензину

27

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У

результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої сслини

C Слина не виділяється

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

28

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

виділяється:

A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E -

29

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

A *Бульони

B Солодке

C Солоне

D Молоко

E Сало

30

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити

димохід?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Дезоксигемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

31

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На

якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A *Секреція кишкового соку

B Пристінкове травлення

C Ритмічна сегментація

D Маятникоподібні рухи

E Всмоктування

32

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу

еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

A *Гіпоксемія

B Гіперкапнія

C Гіперосмія

D Гіпоосмяї

E Гіповолюмія

33

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання

крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A *Катехоламінів

B Кортізолу

C Альдостенору

D Соматотропіну

E Вазопресину

34

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої

кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A *Секретин

B Холецистокінін-панкреозимін

C Гастрин

D Глюкагон

E Нейротензин

35

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в

найзначній мірі ?

A *Жування.

B Слиновиділення.

C Формування відчуття смаку

D Ковтання.

E Слиноутворення

36

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком

цього?

A *Кретинізм.

B Нанізм.

C Гігантизм.

D Гіпопітуітарізм.

E Гіперпігментація шкіри.

37

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною?

A *Щитовидна залоза.

B Тімус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

38

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%,

швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

A *Випаровування поту

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення

E Радіаційної конвекції

39

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром.

Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после

приема пищи?

A *Увеличение числа лейкоцитов

B Увеличение числа эритроцитов

C Увеличение белков плазмы

D Снижение числа тромбоцитов

E Снижение числа эритроцитов
  1   2   3

Схожі:

1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconЩо таке стовбурові клітини І чому вони є важливими?
«стовбурові клітини» був відомий лише вузькій групі фахівців. Усе змінилося після публікації в журналі Science сенсаційної статті...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми,...
Гематоксилін основи// оарвник що зв'я­зується з компонентами 0: 1/,ни які проявля­ють кислу реакцію. Які структури, компоненти клітини...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconВища освіта україни І болонський процес
Цей процес отримав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconТема. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба
В інтимі аорти виявляється вогнищева інфільтрація суданофільної речовини (холестерин, в – ліпопротеїди). Повно жирових включень,...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A icon1 На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно...
Заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconТема: Суспільство як соціальна система
Суспільство це об'єднання людей, яке має такі чотири ознаки: воно самовідтворюється,має певну територію,має спільні елементи культури,має...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconПід виробничою структурою об'єднання розуміється склад, розміри,...
Головними елементами виробничої структури підприємства є робочі місця, ділянки, цехи
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A icon1. Структурні елементи біомембран. Фізичні властивості. Рідкокристалічний...
Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникності мембрани для певної речовини. Рівняння...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconЗавдання 1 Побудова схеми організаційної структури управління підприємством
Тов «Терра-М», побудуйте схему його організаційної структури управління,, передбачивши відповідні посади лінійних керівників (директора...
1 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: A iconТравми грудної клітини. Класифікація. Ранні та пізні ускладнення....
Учбовий елемент 5 Травми грудної клітини. Класифікація. Ранні та пізні ускладнення. Диференційна діагностика. Перша лікарська допомога...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка