3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів
Скачати 117.85 Kb.
Назва3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів
Дата конвертації28.06.2013
Розмір117.85 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
Додаток Б

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ)
Заняття № 1.

Тема 3.3. Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів

/практичне заняття/

МЕТА ЗАНЯТТЯ:


 • загальноосвітня (навчальна) – уточнити зміст процесаульного порядку здійснення реєстраційних проваджень, оволодіти теоретичними положеннями з питань складання документів про реєстрацію транспортних засобів;

 • розвиваюча – виробити практичні навички щодо складання матеріалів про реєстрацію транспортних засобів;

 • виховна – формувати у студентів переконання щодо демократичного характеру реєстраційних процедур.


^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: реєстрація, реєстраційне провадження, транспортний засіб, акт перевірки технічного стану транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий талон.
ПЛАН


 1. Правові засади здійсненя провадження щодо державної реєстрації транспортних засобів.

 2. Процедури, які є складовими реєстраційного провадження.

 3. Форми та порядок складання документів щодо реєстрації транспортних засобів.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Порівняльний аналіз процедур реєстрації транспортних засобів в Україні та за кордоном.

2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: порядок заповнення та захисні властивості.

3. Одержання, облік, зберігання та витрачання бланків реєстраційних документів, талонів про проходження державного технічного огляду та номерних знаків
^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Якими нормативно-правовими актами визначений порядок реєстрації транспортних засобів?

 2. Визначте, які документи необхідно подати до Державної автомобільної інспекції для реєстрації транспортного засобу.

 3. Який порядок обліку транспортних засобів?

 4. Назвіть порядок перереєстрації транспортних засобів.

 5. У яких випадках оформляється тимчасовий реєстраційний талон?

 6. Який порядок зняття з обліку транспортних засобів?

 7. Розкрийте порядок оформлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Реєстраційні провадження в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України: монографія / Є.О. Несвіт, В.В. Степаненко. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. – 208 с.

  2. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 31. – ст. 338.

  3. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. - ст. 52.

  4. Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них: затверджено наказ МВС України від 11 серпня 2010 року № 379 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 8. – cт. 394.

  5. Порядок замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників: затверджено наказом МВС України від 30 листопада 2007 року № 466 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – ст. 16.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Про зверення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – ст. 256.

 2. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 3. Кузьменоко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: «Атіка», 2007. – 416 с.

 4. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу [Текст] : Монографія / О.В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 352 с.

 5. Гурковський М.П. Зміст та особливості реєстраційного провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішінх справ : Збірник наукових праць. – 2008. - № 4 (40). – с. 163.

 6. Реєстраційно-екзаменаційна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України : підручник / Лозовий В.М. Олефір В.І., Мельник І.В., Собакарь А.О., Константінов С.Ф., Протченко С.М., Демянко О.М., Буднік С.І., Полозенко П.М. – К. : КНТ, 2010. – 280 с.Заняття № 2.
Тема 4.1. Складання матеріалів про адміністративні правопорушення на транспорті

/практичне заняття/
^ МЕТА ЗАНЯТТЯ:


 • загальноосвітня (навчальна) – на підставі теоретичних положень та норм законодавства про адмністративну відповідальність з’ясувати порядок складання процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення на транспорті;

 • розвиваюча – набути практичні навички по складанню матеріалів про адміністративні правопорушення на транспорті;

 • виховна – усвідомити пріорітет виховної мети адміністративних стягень, які накладаються за скоєння правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.


^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: безпека дорожнього руху, адміністративне правопорушення, транспортний засіб, протокол про адміністративне правопорушення, огляд на стан сп’яніння, постанова у справі про адміністративне правопорушення.
ПЛАН


 1. Правове регулювання порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення на транспорті.

 2. Особливості складання процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення на транспорті.

 3. Форми та порядок складання документів про застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення на транспорті.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
1. Особливості складання матеріалів про адміністративні правопоршуння, у разі управління транспортним засобом у стані спяніння

2. Підстави та порядок вилучення транспортних засобів.

3. Діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Який порядок складання протоколу про правопорушення правил дорожнього руху?

 2. Які вимоги пред’являються до протоколу про адміністративне правопорушення на транспорті?

 3. У яких випадках особа може бути направлена для проходження медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції?

 4. Які документи складаються у процесі провадження у справах про адміністративні правопроушення на транспорті?

 5. Визначте порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті.

 6. Який порядок здійснення тимчасового вилучення посвідчення водія?

 7. Які особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Богуцький В.В., Мартиновський В.В., Провадження у справах про адміністративні правопорушення. – Х. : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2009. – 168 с.

  2. Законодавство України про адміністративну відповідальність [Текст] : кодекс України про адм. правопорушення. Закони. Судова практика. Адм. провадження. Зразки документів : Зб. нормат. актів / Уклад. С.Е Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 368 с.

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2011. – 781с.

  4. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 31. – ст.338.

  5. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. - ст. 52.

  6. Інструкція з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: затверджена наказом МВС України від 26 лютого 2009 року № 77 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 34. – ст. 1193.

  7. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1086 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – ст. 3224.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Миколенко О.І. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення / О.І. Миколенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 2. – С. 119-123.

 2. Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: Монографія. – К: Алерта, 2007. – 184с.

 3. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М., «Юрид. лит.», 1973. – 192 с.

 4. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 5. Константінов С.Ф. Калаянов Д.П., Олефір В.І. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. – К: Видавництво ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС» – 2011. – 230 с.

 6. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність [Текст] : Навчально-методичний посібник / С.Т. Гончарук. – К.: НАУ, 2005. – 114 с.

 7. Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті: затверджено Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 12 квітня 2006 року № 337 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 31. – ст. 2247.Заняття № 3.

Складання матеріалів про корупційні правопорушення

/практичне заняття/
^ МЕТА ЗАНЯТТЯ:


 • загальноосвітня (навчальна) – проаналізувати стадії провадження у справах про корупційні правопорушення та з’ясувати особливості складання процесуальних документів у провадженнях цього виду;

 • розвиваюча – оволодіти практичними щодо складання процесуальних документів у справах про корупційні правопорушення;

 • виховна – усвідомити важливість дотримання державними службовцями законності під час виконання покладених на них повноважень.


^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: корупція, спеціальні обмеження, державний службовець, докази, посадова особа, конфлікт інтересів, неправомірна вигода, протидія корупції, службове становище, дарунок, фінансовий контроль.

ПЛАН
1. Адміністративно-процедурна регламентація провадження у справах про корупційні правопорушення

2. Форми та види процесуальних документів у справах про вчинення корупційних правопорушень.

3. Порядок документальної фіксації доказів у справах про вчинення корупційних правопорушень.
^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

 2. Порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Перерахуйте суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

 2. Який порядок складання протоколу про корупційне правопорушення?

 3. Які способи фіксації доказів корупційних діянь?

 4. Які особи мають право складати протоколи про корупційні правопорушення?

 5. Визначте зміст протоколу про корупційне правопорушення.

 6. Який порядок оформлення матеріалів щодо адміністративного затримання особи, яка скоїла корупційне правопорушення, її особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів?

 7. Розкрийте порядок ведення діловодства в справах про адміністративні правопорушення.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2011. – 781с.

  2. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від від 07 квітня 2011 року № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 40. - ст. 404.

  3. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: затверджено наказом МВС України від 22 лютого 2001 року № 185 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 13. - ст. 582.

  4. Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2010. - № 1. – ст. 14.

  5. Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції : затверджено Наказ Головного управління державної служби України від 26 грудня 2007 року, № 337


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Судова практика Вищого адміністративного суду України [Текст] : закони і законодавчі акти / Ред. О.М. Пасенюк. - К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

 2. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 3. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність [Текст] : Навчально-методичний посібник / С.Т. Гончарук. – К.: НАУ, 2005. – 114 с.

 4. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М., «Юрид. лит.», 1973. – 192 с.

 5. Богуцький В.В., Мартиновський В.В. Провадження у справавах про адміністративні правопорушення. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2009. – 168с.Заняття № 4.

Складання матеріалів на попередніх стадіях адміністративного судочинства

/практичне заняття/
^ МЕТА ЗАНЯТТЯ:


 • загальноосвітня (навчальна) – засвоїти форми реалізації правозахисної функції адміністративного судочинства, ознайомитися з правовою природою рішень адміністративних судів;

 • розвиваюча – сформувати навички використання норм Кодексу адміністративного судочинства для складання відповідних процесуальних документів

 • виховна – формувати у студентів поважне ставлення до прав, свобод і законних інтересів громадян, розуміння важливості їх належного захисту адміністративними судами.


^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: адміністративна юстиція, порушене право, адміністративний позов, владні повноваження, підсудність, адміністративний суд, постанова суду, ухвала суду.
ПЛАН


 1. Правові засади здійснення адміністративного судочинства.

 2. Вимоги до адміністративного позову.

 3. Документальне забезпечення адміністративного позову.

 4. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості постановлення.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
1. Адміністративнйи позов: умови прийнятності.

2. Судові рішення як акти адміністративного судочинства.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. У чому полягає різниця між постановою та ухвалою, що виносяться адміністративним судом?

 2. Які вимоги висуваються до складання адміністративного позову?

 3. За яких умов позовна заява може бути залишена без розгляду?

 4. Назвіть вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.

 5. Який порядок складання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

 6. Вимоги, які висуваються до заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги.

 7. Які особливості документального забезпечення оскарження адміністративних справ, пов'яза­них із здійсненням виборчих прав?

 8. Назвіть особливості складання матеріалів провадження в адміністративних справах щодо оскарження рішень, дії або бездіяльності суб'єктів владних повноважень.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Кодекс адмiнiстративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. – ст. 446.

 2. Зуй В.В. Зразки адміністративно-процесуальних документів для студентів 2 та 3 курсів. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 22 с.

 3. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) [Текст]. Стратегія і тактика цивільного процесу : Практ. посіб. / В.М. Кравчук ; Ред. М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2005. - 352 с.

 4. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян [Текст] : комент, позов. заяви, заяви, скарги : навч. посіб. / Л. К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - 2-ге вид., допов. - К. : Юрінком Інтер, 2002. – 287 с.

 5. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. – 531 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гулевська Г.Ю. Окремі питання інтитуту позову в адміністративному судочинстві // Влада. Людина. Закон. – 2006. - № 1. – С. 82-87.

 2. Процесуальна документація [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. - К. : ЦУЛ, 2007. - 464 с.

 3. Судова практика Вищого адміністративного суду України [Текст] : закони і законодавчі акти / Ред. О.М. Пасенюк. - К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

 4. Кузьменоко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: «Атіка», 2007. – 416 с.

 5. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник / Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Мельник Р.С., Бевзепко В.М. За заг. ред. А. Т. Комзюка – К.: Прецедент, 2009. – 198 с.

Схожі:

3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів icon1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconЗбір за першу реєстрацію транспортних засобів
Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconПорядок І умови суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб...
Порядок І умови суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (далі спдфо) державної реєстрації регулюються Законом України...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconТема дисципліни
Тема заняття: Підготовка пакету документів, необхідних для державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconЕкзаменаційні питання по курсу “Опір матеріалів”
Наука про опір матеріалів. Основні задачі в курсі “Опір матеріалів”. Поняття про міцність, жорсткість та стійкість. Основні об’єкти,...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconЛекція Легалізація суб’єктів господарювання
Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconГ- законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
А-цк україни, гк україни, законами України: "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", "Про господарські...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconТема лекції №5
Класифікація транспортних мандрівок І транспортних засобів. Перевезення туристів авіаційним транспортом. Обслуговування туристів...
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconІнформаційна політика І безпека Підготовка до контрольної роботи...
Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів
3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів iconВ- законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців"
В- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка