Питання до іспиту
Скачати 62.26 Kb.
НазваПитання до іспиту
Дата конвертації27.06.2013
Розмір62.26 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
Питання до іспиту

 1. Поняття і предмет науки криміналістики

 2. Система сучасної криміналістики

 3. Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками і спеціальними дисциплінами

 4. Роль і місце природних і технічних наук у системі криміналістичного знання, напрямку їхнього використання

 5. Методи криміналістики

 6. Поняття, види і значення криміналістичної ідентифікації

 7. Об'єкти криміналістичної ідентифікації

 8. Ідентифікаційні властивості й ознаки. Поняття ідентифікаційного періоду

 9. Поняття, об'єкти і значення встановлення групової приналежності

 10. Криміналістична діагностика.

 11. Криміналістика як наука, навчальна дисципліна, діяльність: співвідношення та історія розвитку.

 12. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістики в Україні

 13. Криміналістика в закордонних країнах

 14. Використання даних психології в криміналістиці

 15. Використання кібернетичних методів у криміналістиці

 16. Поняття криміналістичної техніки як роздягнула науки криміналістики і її галузей

 17. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення

 18. Поняття, задачі і методи судової фотографії

 19. Види судової фотографії

 20. Фотозйомка місця події: методи і прийоми

 21. Правила проведення пізнавальної зйомки живих осіб

 22. Пізнавальна зйомка живих осіб і трупів

 23. Порядок огляду трупа і прийоми його фотографування

 24. Поняття, задачі і методи дослідницької фотографії

 25. Детальна зйомка об'єкта

 26. Процесуальне оформлення застосування криміналістичної /судової/ фотографії слідчим і експертом

 27. Застосування кінозйомки і відеозапису в розслідуванні: тактика і процесуальне оформлення

 28. Поняття трасології, поняття сліду і класифікація слідів

 29. Поняття сліду , механізм слідоутворення і класифікація слідів.

 30. Типи і різновиди папіллярних візерунків

 31. Способи і засоби виявлення і копіювання слідів папіллярних візерунків

 32. Особливості виявлення і копіювання слідів папіллярного візерунка на світлій поверхні та темних поверхнях.

 33. Огляд сліду знаряддя злому і складання фрагмента протоколу огляду. Питання, що ставляться перед експертизою слідів знаряддя злому

 34. Сліди транспортних засобів: виявлення, огляд, фіксація

 35. Визначення моделі транспортного засобу слідами шин

 36. Способи фіксації слідів зубів і матеріали, що представляються на ідентифікаційну експертизу слідів зубів

 37. Поняття судової балістики, її наукові засади. Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів.

 38. Сліди дії вогнепальної зброї.

 39. Основи вибухознавства .

 40. Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї.

 41. Правила огляду вогнепальної зброї і його опису в протоколі огляду

 42. Установлення виду і системи [моделі] вогнепальної зброї по стріляної гільзі, кулі й іншим слідам пострілу.

 43. Огляд стріляної гільзи і складання фрагмента протоколу огляду з описом гільзи і слідів на ній.

 44. Установлення напрямку, часу та дистанції пострілу і місця розташування особи що стріляла.

 45. Криміналістичне поняття письма і почерку. Формування навички письма і його властивостей

 46. Загальні і приватні ознаки почерку

 47. Огляд документа і складання фрагмента протоколу огляду з його описом.

 48. Способи, ознаки і методи виявлення технічної підробки документів.

 49. Класифікація ознак зовнішності людини - словесний портрет, методи його використання в розкритті і розслідуванні злочинів.

 50. Криміналістична діагностика татуювань.

 51. Застосування звукозапису в розслідуванні; тактика і процесуальне оформлення.

 52. Види криміналістичних обліків і їх використання в розкритті злочинів.

 53. Поняття і задачі криміналістичної тактики, її джерела і співвідношення з карним процесом.

 54. Тактичний прийом, тактична комбінація (система при­йомів), тактична операція.

 55. Планування розслідування злочинів. Види і форми планів.

 56. Поняття криміналістичної версії та її значення в розслідуванні злочинів.

 57. Класифікація версій .

 58. Перевірка версій.

 59. Криміналістична /слідча/ ситуація; поняття, класифікація, роль у криміналістичній діяльності.

 60. Слідчий огляд і його види.

 61. Підготовка до огляду місця події.

 62. Тактика огляду місця події.

 63. Огляд трупа.

 64. Тактика освідування.

 65. Способи фіксації процесу і результатів огляду місця події: протоколювання; фотографування; складання схем і планів; виготовлення зліпків та інших копій слідів та вилучення предметів зі слідами, інших предметів.

 66. Поняття та різновиди допиту.

 67. Підготовка до допиту та її елементи.

 68. Тактичні прийоми допиту.

 69. Очна ставка. Перехресний допит.

 70. Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису.

 71. Поняття , форми і завдання відтворення обстановки й обставин події.

 72. Підготовка і тактичні особливості слідчого експерименту.

 73. Підготовка і тактичні особливості перевірки показань на місці події.

 74. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки й обставин події.

 75. Поняття і завдання обшуку, їх види та учасники.

 76. Підготовка до обшуку і виїмки. Психологічні аспекти обшуку.

 77. Тактика обшуку в приміщенні , на відкритій місцевості .

 78. Тактика проведення особистого особистого і групового обшуку.

 79. Особливості фіксації результатів обшуку і виїмки.

 80. Поняття , завдання й об’єкти пред’явлення для упізнання .

 81. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для упізнання живих осіб, трупів , предметів та ін. об’єктів .

 82. Упізнання за фото , відео, по голосу .

 83. Тактика пред’явлення для упізнання поза візуальним спостереженням.

 84. Застосування спеціальних знань при підготовці і проведені слідчих дій.

 85. Завдання судових експертиз .

 86. Підготовка до призначення судової експертизи.

 87. Оцінка слідчим висновку судового експерта.

 88. Поняття методики розслідування злочинів та її функції .

 89. Криміналістичний аналіз злочину і злочинної діяльності.

 90. Принципи розробки і застосування методик розслідування.

 91. Класифікація методики розслідування злочинів.

 92. Криміналістична класифікація і характеристика вбивств.

 93. Обставини , що підлягають встановленню.

 94. Вхідні слідчі ситуації , тактичні завдання і напрями розслідування.

 95. Початковий етап розслідування в ситуації виявлення трупа.

 96. Початковий етап розслідування в ситуації раптового зникнення особи.

 97. Методика розслідування вбивств на замовлення .

 98. Розслідування вбивств на сексуальному грунті

 99. Особливості розслідування вбивств , вчинених з корисних мотивів.

 100. Методика розслідування дітовбивства.

 101. Розслідування раніше нерозкритих вбивств.

 102. Криміналістична характеристика і класифікація статевих злочинів.

 103. Обставини що підлягають встановленню.

 104. Особливості порушення кримінальної справи про зґвалтування.

 105. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування.

 106. Тактика розслідування ін. статевих злочинів.

 107. Криміналістична характеристика і класифікація крадіжок.

 108. Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів. Обставини що підлягають доказуванню.

 109. Класифікація і криміналістична характеристика у сфері службової діяльності.

 110. Розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень.

 111. Розслідування службової недбалості..

 112. Особливості розслідування хабарництва.

 113. Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності .

 114. Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки.

 115. Розслідування злочинів у сфері банківської діяльності .

 116. Особливості розслідування податкових злочинів.

 117. Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди.

 118. Криміналістична класифікація та криміналістична характеристика кримінальних пожеж.

 119. Обставини що підлягають встановленню.

 120. Вихідні слідчі ситуації , версії ,тактичні завдання .

 121. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій.

 122. Класифікація і криміналістична характеристика злочинів проти довкілля.

Схожі:

Питання до іспиту iconМіністерство внутрішніх справ україни одеський державний університет...
Питання до іспиту обговорені І схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Питання до іспиту iconПитання з курсу: «господарське судочинство» питання д о іспиту
Наукові підходи щодо співвідношення та розуміння понять «ефективність господарського судочинства», «ефективність права»
Питання до іспиту iconПитання гарантованого рівня знань Езаменаціні питання до іспиту
Українська мова як державна. Державне законодавство І мовна політика в Україні. Конституція України про державний статус української...
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності...
Питання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності та методична робота соціального педагога»
Питання до іспиту iconПитання до іспиту

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з іеіЕД

Питання до іспиту iconІсторія кульутри України Питання до іспиту

Питання до іспиту iconПитання до іспиту (всі питання з методички) для іпс
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства). Поняття правосуддя у кримінальних справах І його співвідношення...
Питання до іспиту iconПитання до державного іспиту з курсу «Міжнародне приватне право» Питання 1
Мпп, визначити правове положення фізичних та юридичних осіб у мпп, як взаємини ускладнені іноземним елементом іншої національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка