Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Скачати 98.45 Kb.
НазваДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Дата конвертації21.07.2013
Розмір98.45 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
Практичні заняття з курсу "ПР-жанри та ПР-технології"

І курс спеціальність "Реклама та зв’язки з громадськістю"
Практичне заняття № 1

Технології зв’язку з громадськістю. Специфіка політичних ПР-технологій

1. Поняття про політичні ПР-технології.

2. Використання PR-технологій: західний досвід.

3. Загальні принципи комунікацій під час виборів.

4. Маніпулятивні ПР-технології : український варіант.
Підготувати приклади ПР-технологій, які використовувались під час останніх президентських передвиборчих кампаній.

Список рекомендованої літератури

Основна навчальна література

1. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

3. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

4. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

5. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

6. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

Додаткова література

1. Блэк С. PR: Международная практика. – М.: ИД "Довгань", 1997.

2. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика.8-е изд./Пер. с фр.–М.: ИД "Инфра-М", 2001

3. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. проф. Васильева Г. А.-М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления.–СПб: Изд.-во СПб-го ун-та, 1999.

6. РR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ.–М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002.
Практичне заняття № 2

Функціональна структура політичної комунікації

 1. Етапи комунікаційно-агітаційної кампанії. Ідентифікація імені.

 2. Формування іміджу.

 3. Передвиборні програми, їх ідентифікація та вплив на електоральну поведінку.

 4. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.

 5. Активізація явки виборців на вибори.

Розкажіть про специфіку останньої виборчої кампанії? Наведіть приклади застосування розглянутих технік агітації під час осені 2012 року.

Список рекомендованої літератури

Основна навчальна література

1. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

3. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

4. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

5. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

6. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

Додаткова література

1. Блэк С. PR: Международная практика. – М.: ИД "Довгань", 1997.

2. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика.8-е изд./Пер. с фр.–М.: ИД "Инфра-М", 2001

3. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. проф. Васильева Г. А.-М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления.–СПб: Изд.-во СПб-го ун-та, 1999.

6. РR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ.–М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002.

Практичне заняття № 3

Технології розробки ключового послання


 1. Послання кандидата до виборців: поняття, форми, засоби поширення.

 2. Розробка послання.

 3. Написання послання.

 4. Тестування послання.

 5. Правила успішного спілкування з аудиторією

 6. Представлення виборчої програми

 7. Бесіда

 8. Публічний виступ

 9. Подолання негативних ситуацій під час публічного спілкування.

Завдання:

- скласти послання кандидата у президенти;

- навести приклади невдалих послань у політичній практиці.
Список рекомендованої літератури

Основна навчальна література

1. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

3. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

4. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

5. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

6. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

Додаткова література

1. Блэк С. PR: Международная практика. – М.: ИД "Довгань", 1997.

2. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика.8-е изд./Пер. с фр.–М.: ИД "Инфра-М", 2001

3. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. проф. Васильева Г. А.-М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления.–СПб: Изд.-во СПб-го ун-та, 1999.

6. РR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ.–М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002.

Практичне заняття № 4 – 5.

Імідж сучасного політика

1. Загальні вимоги до іміджу.

2. Методологічні засади та принципи створення іміджу.

3. Імідж політичної партії та специфіка його формування.

4. Виборчі принципи іміджелогії. Типи іміджу кандидата.

5. Переваги іміджу кандидата та шляхи їх використання

6. Недоліки в іміджі та засоби їх усунення в процесі "розкрутки"

Завдання: приготувати презентацію на одну з тем:

1) Імідж президента 2014 – 2015.

2) Створення іміджу у сучасній політиці: український досвід.

3) Імідж зарубіжних політиків.

Список рекомендованої літератури

Основна навчальна література

1. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

3. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

4. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

5. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

6. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

Додаткова література

1. Блэк С. PR: Международная практика. – М.: ИД "Довгань", 1997.

2. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика.8-е изд./Пер. с фр.–М.: ИД "Инфра-М", 2001

3. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. проф. Васильева Г. А.-М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления.–СПб: Изд.-во СПб-го ун-та, 1999.

6. РR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ.–М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002.

Практичні заняття № 6 – 7

Складові піарівської іміджелогії

1. Кінетичний імідж

2. Технологія спілкування . Загальні вимоги

3. Технологія безсловесного спілкування

4. Телевізійний імідж

5. Радіоімідж

6. Одяг публічного політика як елемент іміджу

7. Зачіска та макіяж

8. Практика "розкрутки" іміджу.
Література

1. Адашкина Е. и др. Политиками не рождаются: как стать и остаться gSSffif эффективным политическим лидером. - М.,1993. -

2. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматись наткут J політичному Олімпі. - К.,1993. J

3. Березкина О. Слуги народа: имидж и идеология. - Л., 1998. /

4. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобщему анализу. - М., 1992. v—^-J{

5. Голдмен С. Как создается имидж в американской политике II США: экономика, политика, идеология, 1990, № 10.

6. Егорова-Гантман Е.В.Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. -М„ 1994.

7. Егорова-Гантман Е.В. Политиками не рождаются: Как стать и остаться эффективным политическим лидером. - М., 1993.

8. Колшанский Г.В. Паралингвистика. — М., 1974.

9. Коноплин Ю. С., Лобанов В. В. Маркетинговый анализ политического имиджа политического товара. - М, 1995.

10. Крикунова И. Создай свой имидж. - СПб., 1997.

11. Матвиенко О. Имидж и политика. - М., 1998.

12. Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово. - М., 1996.

13. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. -М„ 1996.

14. Московичи С. Машина, творящая богов. - М„ 1998.

15. Панасюк А.Ю.Вам нужен имиджмейкер? - М., 2000.

16. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - М., 2000.

17. Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: избирательные технологии XX века. - К., 1999.

18. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. - К., 1997.

19. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. К., 1997.

20. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - Киев, 1996.

21. Почепцов Г.Г. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. - М., 1994.

22. Сопер П. Основы культуры речи. - Ростов-на-Дону, 1995.

23. Спиллейн М. Создайте свой имидж. Руководство для мужчин. - М., 1996.

24. Сурмин Ю.П. Кандидаты на украинский Олимп: социально-политические аспекты президентских выборов // Грани. - 1999, №2.

25. Фролов Н. Современные политические партии и архетипы коллективного бессознательного // Современная политическая мифология:содержание и механизмы функционирования. —М., 1996.

26. Цуладзе А. Формирование имджа политика в России. - М., 1999.

27. Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху. - СПб., 1996

28. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. - М., 1994.

29. Энкальманн Николаус Б. Харизма. - М., 2000.
Практичне заняття № 8 – 9.

ПР-жанри

 1. Проблема Пр-жанру в сучасній науці про зв’язки з громадськістю. Класифікації ПР-жанрів.

 2. Прес-реліз.

 3. Лист.

 4. Запрошення.

 5. Проспект, буклет.

 6. Брошура.

 7. Листівка.

 8. Заява і запрошення.

 9. Промова.

 10. Звіт.

 11. Інформаційний листок, ньюслетер, бюлетень.

 12. Прес-дайджест.

 13. Медіа-, ньюс-, прес-реліз.

 14. Факт-лист.

 15. Стаття.

 16. Заява для ЗМІ.

 17. Медіа-, ньюс-, прес-кит.

Схожі:

Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, коо, 2008
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, коо, 2008
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач І реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № – С. 30–31
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Реклама І ціннісні орієнтації суспільства. Місце ціннісної орієнтації в соціалізації особистості
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconКнига I. Перевод с английского Роман Тихонов (главы 1-6) Наталия Рябова (главы 7-14) Пер с англ
Пер с англ под ред. А. Костенко. — К.: «София». М.: Ид «Гелиос», 2001. — 336 с
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Д. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы Пер с англ. А. Б. Фенько
Пер с англ. А. Б. Фенько. — М.: Независимая фирма «Класс», 1997. — 288 с. — (Библиотека психологии и психотерапии)
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЛекція. Основні засоби поширення реклами 1 Реклама в пресі. Реклама...
...
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной
Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 480 с. — (Практическая психотерапия)
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconБлаватская Е. П. Напутствие бессмертным. Пер с англ
Напутствие бессмертным. – Пер с англ. – М.: Сфера, 2004. – 480 с. – (Серия "Елена Блаватская – потомкам")
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconВитакер К. Полуночные размышления семейного терапевта /Пер с англ. М. И. Завалова
Полуночные размышления семейного терапевта /Пер с англ. М. И. Завалова. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 208 с. – (Библиотека...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка