Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов
Скачати 74.37 Kb.
НазваАнцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов
Дата конвертації24.06.2013
Розмір74.37 Kb.
ТипУчебник
mir.zavantag.com > Психология > Учебник
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри психології

канд. психол. наук, доцент

____________ І. В. Кущенко

схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 1

від «31» серпня 2012 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА №2: Сутність і природа конфлікту

З дисципліни: Конфліктологія

Категорія слухачів: Студенти

Навчальна мета: домогтися ознайомлення студентів із конфліктом як складним соціальним явищем, позитивною та негативною роллю конфліктів у житті окремої особистості та суспільства в цілому. Сутністю конфліктів, їх ознаками та структурою, класифікацією у відповідності до кількості учасників та до сфер життя. Вчити визначати межі конфліктів та характеризувати їх наслідки.

^ Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: психологія, політологія, філософія, правознавство.

Навчальні питання:

 1. Поняття конфлікту.

 2. Структура конфлікту.

 3. Класифікація конфліктів.

 4. Причини виникнення конфліктів.

Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

 2. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 4. Гришина Н. В. Психология конфликта. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

 5. Дмитриев А. Конфликтология: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

 6. Зінчина О. Б. Конфліктологія: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.

 7. Конфликтология: Учебник / Под ред. А.С. Кармина. – СПб., 1999.

 8. Основы конфликтологии: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1999.

Викладач кафедри психології

ННІПП НАВС С. Б. Власенко

Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від 31.08.2012 р.)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

^ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри психології

канд. психол. наук, доцент

____________ І. В. Кущенко

схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 1

від «31» серпня 2012 р.
^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА №4: Динаміка конфлікту

З дисципліни: Конфліктологія

Категорія слухачів: Студенти

Навчальна мета: домогтися ознайомлення студентів із поняттями конфліктної ситуації та конфліктної взаємодії, функціями конфлікту, факторами, що призводять до його розвитку, конфліктогенами та їх класифікації. Ознайомити з механічною моделлю розвитку конфлікту, основними теоріями механізмів виникнення конфліктів (за формулами А, Б, В).

^ Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: психологія, політологія, філософія, правознавство.

Навчальні питання:

 1. Поняття функції конфлікту. Різновиди функцій конфлікту.

 2. Механізми виникнення конфліктів. Формули конфліктів за В. П. Шейновим.

 3. Загальна схема розвитку конфлікту. Періоди та етапи конфлікту.

Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

 2. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 4. Гришина Н. В. Психология конфликта. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

 5. Дмитриев А. Конфликтология: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

 6. Зінчина О. Б. Конфліктологія: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.

 7. Основы конфликтологии: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1999.

Викладач кафедри психології

ННІПП НАВС С. Б. Власенко

Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від 31.08.2012 р.)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

^ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри психології

канд. психол. наук, доцент

____________ І. В. Кущенко

схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 1

від «31» серпня 2012 р.
^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА №6: Управління конфліктами

З дисципліни: Конфліктологія

Категорія слухачів: Студенти

Навчальна мета: засвоїти сутність та поняття управління конфліктами, зміст процесу управління конфліктами, процес динаміки конфліктів. Розкрити нормативні механізми регулювання конфліктів та методи їх розв’язання.

^ Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: психологія, політологія, філософія, правознавство.

Навчальні питання:

 1. Сутність управління конфліктом і його структура.

 2. Прогнозування та профілактика конфліктів.

 3. Врегулювання і розв’язання конфліктів.

 4. Логіка та стратегії вирішення конфліктів.

 5. Форми та критерії завершення конфліктів.


Література:

 1. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров. – М., 1995.

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

 3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 4. Дэн Д. Преодоление разногласий: Пер. с англ. – СПб., 1994.

 5. Зінчина О. Б. Конфліктологія: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.

 6. Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: У 3-х ч. – Київ–Чернівці, 1995.

 7. Мастенбрук В. Переговоры: Пер. с англ. – Калуга, 1993.

 8. Скотт Дж.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К., 1991.

 9. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М., 1990.

Викладач кафедри психології

ННІПП НАВС С. Б. Власенко
Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від 31.08.2012 р.)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

^ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри психології

канд. психол. наук, доцент

____________ І. В. Кущенко

схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 1

від «31» серпня 2012 р.
^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА №7: Правовий конфлікт

З дисципліни: Конфліктологія

Категорія слухачів: Студенти

Навчальна мета: домогтися ознайомлення студентів з методологічними основами правої конфліктології, специфікою та сутністю правового конфлікту, його структурно-динамічними характеристиками, особливостями попередження та розв’язання, сприяти подальшому міцному засвоєнню знань з основ конфліктології.

^ Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: психологія, політологія, філософія, правознавство.

Навчальні питання:

 1. Сутність і характеристика правової (юридичної) конфліктології;

 2. Поняття правового (юридичного) конфлікту;

 3. Структура правового (юридичного) конфлікту;

 4. Динаміка юридичного (правового) конфлікту;

 5. Типологія юридичного (правового) конфлікту;

 6. Розв’язання та запобігання правових (юридичних) конфліктів.

 7. Модульний конроль.

Література:

 1. Анцупов А. Я., Шипилов Ф. И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 2. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя. – Воронеж, 1981.

 3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособ. – Харьков, 1997.

 4. Бойко Є. Ф., Євдокимов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини та правосуддя (Судове право України): Навч. посіб. – К., 2003.

 5. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов: Юридическая конфликтология. Ч. І. – М., 1993.

 6. Ішматуров А. Т., Бобровик С. В. Конфліктологія юридична // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Шемшученко Ю. С. та ін. – К., 2001. – Т. 3.

 7. Коллизионное право: учебное и научно-практ. пособие / Ю. А. Тихомиров. – М., 2003.

 8. Пірен М. І. Конфліктологія. – К.: МАУП, 2005. – 360 с.

 9. Филимонов Н. В. Конфликтные ситуации в деятельности оперуполномоченных аппаратов уголовного розыска. – Омск, 1985.

 10. Юридическая конфликтология / О. В. Бойков, Н. В. Варламова, А. В. Дмитриев и др.; В. Н. Кудрявцев (отв. ред.). – М., 1995.

 11. Юридическая конфликтология. Ч. 2: Юридический конфликт: сферы и механизмы / О. Л. Дубовик, В. Н. Кудрявцев, С. В. Кудрявцев и др. – М., 1994.

 12. Юридическая конфликтология. Ч. 3: Юридический конфликт: Процедуры разрешения / О. В. Бойков, Н. В. Варламова, Н. Б. Пархоменко и др. – М., 1995.

Викладач кафедри психології

ННІПП НАВС С. Б. Власенко
Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від 31.08.2012 р.)

Схожі:

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник для вузов. Спб.: Питер, 2008. 583 с: ил. Серия «Учебник для вузов»
...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconВайнер Э. Н. Валеология: Учебник для вузов. 2001
Учебник разработан в соответствии с программой дисциплины для студентов невалеологических специальностей вузов и университетов. Основной...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник содержит три раздела
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник содержит три раздела
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник для вузов
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области государства и права, а также для...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник для вузов. 2-е изд. Спб.: изд. «Питер»
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. – Спб.: изд. «Питер»,...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconУчебник для вузов
Книга предназначена студентам, аспирантам и преподавателям вузов. Адресуется также профессиональным политикам и политологам, будет...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconМиронов В. В. Философия. Учебник
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений. Материал изложен по основным проблемам философии в соответствии с принятыми...
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconВопросы для подготовки к зачету по дисциплине «конфликтология»
Конфликтология как наука: предмет, цели, задачи, актуальные проблемы, значение на современном этапе развития общества
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов iconРекомендована література
Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 464 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка