Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України
Скачати 274.27 Kb.
НазваТема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України
Сторінка1/5
Дата конвертації29.10.2013
Розмір274.27 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
  1   2   3   4   5

Теми семінарських занять
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України.
Семінарське заняття №1


 1. Характеристика пізнавальних можливостей учнів та диференціація їх рівнів навчальних досягнень.

 2. Структура, зміст навчальної програми.
3. Характеристика дидактичного змісту навчальної програми з історії України

Під час семінарського заняття увагу студентів потрібно зосередити на тому, що епоха постіндустріального суспільства змушує нас по новому дивитися на те, як учень навчається і сприймає інформацію, на роль учителя в сучасній школі. А вона значно змінилася, вона зазнаватиме змін і в майбутньому. Сучасному вчителю потрібні не тільки знання з фаху, а й глибокі практичні вміння з педагогіки і психології, адже діти по різному сприймають і осмислюють навчальний матеріал з історії України. Найважливіша зі змін – це те, що ми переходимо від процесу навчання, яким керує вчитель, до процесу навчання, за якого учні навчаються самі. Діти повинні не лише отримувати готові знання. Вчитель мусить дати їм нагоду самим досліджувати та аналізувати, практично працювати і, вправляючись, вони охочіше вчитимуться.

Розглядаючи друге питання студентам дається можливість вивчити структуру навчальних програм з історії України по класах, провести аналіз програмових завдань та простежити послідовне ускладнення як змісту, так і форм, методів та прийомів навчання учнів. Особливу увагу потрібно приділити засвоєнню студентами змісту завдань з історії України по класах.

Приступаючи до розгляду третього питання студентам дається завдання провести аналітичний розгляд дидактичного змісту навчальної програми з історії України у відповідності з віковими особливостями учнів різного віку та простежити зміни і ускладнення в ньому. Зробити таблицю ускладнень програмових завдань по класах.
Основна література.

 1. Баханов Костянтин. Державний стандарт шкільної історичної освіти : в пошуках оптимального варіанту.// Історія в школах України. 2003р. №1 с. 8-11.

 2. Комаров Володимир. Шкільна історична освіта: шляхи перебудови. // Історія в школах України. 2001р. № 3 - с. 9-13.

 3. Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі .- К., “Вища школа”. - 1977.

 4. Лисенко М. Методика викладання історії Української РСР К.- 1985.-270 с.

 5. Наукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі. - Освіта України.-18 квітня.-2003,- с. 4-5.

 6. Сотниченко В. Реформування концепції, змісту стандартів історичної освіти. ( за матеріалами засідання “ круглого столу” в Інституті педагогіки А.П.Н. України.) // Історія України. - 2003. лютий, № 7 с. 14-18.

 7. Пометун Олена. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії.// Історія в школах України. - 2002.- № 6 – с. 13-17.


Додаткова література.

 1. Абатмов В. Стренвській Г. Спадщина В.О. Сухомлинського : проблеми гуманізації освіти в Україні.// Історія в школах. - 1997. №8 с.1-4.

 2. Державний стандарт загальної освіти за спрямуванням історії ( проект)// Історія в школі. - 1997- №7.- с 5-48.

 3. Андрющенко Віктор. “ Ми маємо вивчити нового вчителя.” .- “ Освіта України” № 4 ; 5- 17 червня. - 2003.-с. 6.


Тема : Календарно-тематичне та поурочне планування.

Семінарське заняття № 2

 1. Загальна характеристика дидактичних основ організації навчально-виховного процесу.

 2. Знання змісту шкільної програми з історії України на рівні реалізації між предметних інформацій

 3. Вироблення практичних навиків формування освітньої та розвиваючої мети уроку з історії України

 4. Розробити цільові завдання уроку з історії України.

 5. Зміст, структура плану – конспекту уроку історії України .

Готуючись до практичного заняття, студенти вдома заповнюють таблицю ускладнень програмових завдань по класах. А на практичному занятті проводиться порівняльна характеристика цих ускладнень. Для розгляду другого питання студенти вдома складають календарно-тематичний план роботи на одну чверть в будь-якому класі, в якому пов’язують теми вивчення програмових завдань з історії України та всесвітньої історії, а усно доповнюють між предметні зв’язки і іншими дисциплінами.

Безпосередньо на семінарському занятті разом з викладачем за схемою студенти набувають практичних навиків формування освітньої та розвиваючої мети уроку з історії України. Завдання дається індивідуально і по різних класах. Пізніше проводиться аналіз зробленого.

Розглядаючи четверте питання, викладач подає зразок цільових завдань уроку з історії України, а дальше пропонує всім розробити цільові завдання уроку на тему: “Стародавня історія України”.

В кінці семінарського заняття разом вивчають зміст та структуру плану-конспекту уроку історії України на тему: “Антична колонізація Північного Причорномор’я”.

Основна література.

 1. Лисенко М. Методика викладання історії Української РСР К.- 1985.-270 с.

 2. Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі .- К., “Вища школа”. - 1977

 3. Курилів В. Методика викладання історії .- Львів - Торонто. – 2003.- 247 с.

 4. Наукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі. - Освіта України.-18 квітня.-2003,- с. 4-5.

 5. Пометун Олена. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії.// Історія в школах України. - 2002.- № 6 – с. 13-17.

 6. Фоменко Андрій, Пометун Олена. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з історії та підходи до їх використання на уроках. // Історія в школах України.-2002.- № 3 – с. 26.

Додаткова література.

 1. Абатмов В. Стренвській Г. Спадщина В.О. Сухомлинського : проблеми гуманізації освіти в Україні.// Історія в школах. - 1997. №8 с.1-4.

 2. Державний стандарт загальної освіти за спрямуванням історії ( проект)// Історія в школі.- 1997- №7.- с 5-48.

 3. Андрющенко Віктор. “ Ми маємо вивчити нового вчителя.” .- “ Освіта України” № 4 ; 5- 17 червня. - 2003.-с. 6.

 4. Ясь Д. З історії конспектів та “ рухомих карток” // Історія України. – 2002. грудень -№ 48.- с 6-12.


Семінарське заняття № 3

  1. Дидактичні вимоги до відбору типології та відповідної структури уроку.

  2. Дидактичні вимоги до складання планів тем уроку. Види планів.

  3. Практичне застосування різних типів уроків історії України

  4. Визначити мету, завдання та методику проведення навчально-виховних занять враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів

Розкриваючи перше питання, студент вже обрав тему і мету уроку і знає, яку групу учнів учитиме (цілий клас чи малу групу ) Враховуючи це, пропонуємо вивчити таку структуру уроку :

   • виявлення зацікавлення (спонукальна мета ) . Перш ніж розпочати урок учитель домагається уваги учнів , проводить коротенький перегляд попереднього матеріалу, зацікавлює учнів і готує їх до сприйняття нового матеріалу;

   • пояснення теми та мети уроку ;

   • подання нової навчальної інформації

   • моделювання бажаної поведінки;

   • закріплення, перевірка розуміння;

   • забезпечення керованої практичної роботи;

   • організація самостійної практики.

Розкриваючи наступне питання, студенти повинні уяснити вимоги до складання перспективного планування вивчення курсу історії України, методику розприділення програмових завдань протягом чверті та року, а також урізноманітнення форм і методів роботи з учнями під час вивчення даного предмету.

Під час розгляду третього питання студентам дається індивідуальне завдання написати конспект уроку різного типу на декілька тем, а потім проводиться порівняльний аналіз цих уроків. Студенты одночасно визначають мету, завдання та методику проведення навчально-виховних занять враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів
Основна література.

 1. Лисенко М. Методика викладання історії Української РСР К.- 1985.-270 с.

 2. Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі .- К., “Вища школа”. - 1977.

 3. Комаров Володимир. Шкільна історична освіта: шляхи перебудови. // Історія в школах України. 2001р. № 3 - с. 9-13.

 4. Курилів В. Методика викладання історії .- Львів - Торонто. – 2003.- 247 с.

 5. Сотниченко В. Реформування концепції, змісту стандартів історичної освіти. ( за матеріалами засідання “ круглого столу” в Інституті педагогіки А.П.Н. України.) // Історія України. - 2003. лютий, № 7 с. 14-18.

 6. Пометун Олена. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії.// Історія в школах України. - 2002.- № 6 – с. 13-17.

 7. Фоменко Андрій, Пометун Олена. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з історії та підходи до їх використання на уроках. // Історія в школах України.-2002.- № 3 – с. 26.

Додаткова література.

 1. Баханов Констянтин. Робочий зошит для учня. “ Історія України з найдавніших часів до ХVІ ст. / Методичні аспекти. // Історія в школах України. - 1997. № 3 . с. 28-33.

 2. Ясь Д. З історії конспектів та “ рухомих карток” // Історія України. – 2002. грудень -№ 48.- с 6-12.

 3. Уланова Людмила. Рівні навченості учнів з історії та критерії їх оцінювання.// Історія в школах України. - 2003.- № 3.


Семінарське заняття № 4

1 Загальна характеристика навчально-методичного комплексу з історії України 5-11 класів.

 1. Методичні засади відбору компонентів навчально-методичного комплексу з історії України у відповідності до типу уроку.

 2. Дидактичні вимоги до плану-конспекту з історії України.

Розглядаючи загальну характеристику навчально-методичного комплексу з історії України в 5-11 класах необхідно звернути увагу студентів на поступове збагачення змісту історичних процесів, зміну форм і методів роботи, розширення використання самостійної роботи під час вивчення курсу історії України протягом всього періоду навчання дитини в школі. Виходячи з цього міняються і відбору компонентів навчально-методичного комплексу з історії України у відповідності до типу уроку.

Розуміння дидактичних вимог до плану-конспекту з історії України студенти зможуть показати під час практичного виконання цього завдання та написання конспектів уроків різних типів на тему “ Україна в період литовсько-польської доби”.

Основна література.

 1. Лисенко М. Методика викладання історії Української РСР К.- 1985.-270 с.

 2. Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі .- К., “Вища школа”. - 1977.

 3. Комаров Володимир. Шкільна історична освіта: шляхи перебудови. // Історія в школах України. 2001р. № 3 - с. 9-13.

 1. Курилів В. Методика викладання історії .- Львів - Торонто. – 2003.- 247 с.


Додаткова література.

 1. Абатмов В. Стренвській Г. Спадщина В.О. Сухомлинського : проблеми гуманізації освіти в Україні.// Історія в школах. - 1997. №8 с.1-4.

 2. Баханов Костянтин. Робочий зошит для учня. “ Історія України з найдавніших часів до ХVІ ст. / Методичні аспекти. // Історія в школах України. - 1997. № 3 . с. 28-33.

 3. Андрющенко Віктор. “ Ми маємо вивчити нового вчителя.” .- “ Освіта України” № 4 ; 5- 17 червня. - 2003.-с. 6.


Тема: Урізноманітнення форм і методів роботи на уроках з історії України.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconПлан Поняття змісту освіти складові елементи змісту освіти. Фактори,...
Основні напрями реформування змісту освіти на сучасному етапі розвитку української школи
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій...
Заповніть синхроністичну таблицю «Тарас Шевченко у контексті вітчизняної та всесвітньої історії». До кожної з клітин занесіть одну,...
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій...

Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій...
В історичних працях І навчальній літературі хронологічні межі Української революції визначаються по-різному. Ярослав Грицак, наприклад,...
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій...
Перед Вами три хронологічні ряди, кожен з яких утворений датами трьох подій: а 1877-1878, 1912-1913, 1913
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconАвторські права на текст програми “Біологія, 7-11 кл.” належать Міністерству...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconАвторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій...
В історичних працях та навчальній літературі верхня хронологічна межа Української національної революції середини ХVІІ ст. (Національно-визвольної...
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconРефератів з історії україни, 4 курс, група іст-41 Тема: український...
Український національний рух першої половини ХХ століття (крізь призму історичної біографістики)
Тема: Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка