Календарний план
Скачати 55.61 Kb.
НазваКалендарний план
Дата конвертації15.07.2013
Розмір55.61 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
Календарний план
Психологія (2012-2013 н.р.)

(факультет іноземних мов)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Тема заняття

Дата заняття

Лекції

Семінари

1

Психологія як наука

11.02

18.02

2

Методи психології

25.02

04.03

3

Особистість. Індивід. Індивідуальність. Основні теорії особистості.

11.03

18.03

4

Основні теорії особистості (продовження).
Самооцінка (самостійне опрацювання).

25.03

01.04

Модуль 1

(теми 1-4)

5

Темперамент. Характер. Здібності.

8.04

15.04

6

Емоції та почуття. Мотивація

22.04

29.04

7

Психологічні основи спілкування

06.05

13.05

8

Психічні процеси: відчуття і сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, увага, уява.

20.05

27.05

Модуль 2

(теми 5-9)
Психологія групи (самостійне опрацювання)
Лектор – Сазонова
Оцінювання:
Іспит - 50 балів (25 тестових питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали).


Впродовж семестру - 50 балів:

 1. Відповіді на семінарських заняттях: 3 бали за заняття (за 8 занять 24 бали).

 2. Контрольні роботи (модулі): 10 балів (за 2 контрольні роботи = 20 балів).

 3. Завдання для самостійної роботи: написання есе = 10 балів.


Семінар 1. (18 лютого 2013). Тема: Вступ. Психологія як наука.

 1. Що вивчає психологія? У яких сферах життя людини можна відшукати цікаві для психолога факти. Наведіть приклади.

 2. Місце психології в системі наук. Запропонуйте власну схему, яка б відображала місце психології в системі наук.

 3. Витоки психологічної науки. Становлення психології як дослідницької науки.

 4. Психіка людини. Основні властивості психіки людини. (Партико Т. Б. Курс Загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с. С. 140-144).

 5. Галузі психології.

 6. Дискусія: «Чим робота священика відрізняється від роботи психолога?»

 7. Дискусія: «Теоретичний і практичний психолог: які проблеми вирішує психолог-теоретик, а вирішенням яких займається психолог-практик?»


Семінар 2. (04 березня 2013). Тема: Методи психології.

 1. Основні групи методів психології.

 2. Методи дослідження (пояснення) психіки людини.

 3. Переваги й недоліки спостереження. Етапи проведення спостереження. Помилки проведення спостереження.

 4. Види експериментів. Класичні експерименти в психології Аша, Шерифа, Мілграма. (Д. Майерс. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 688 с. С. 271-281).

 5. Опитування. Види опитування. Переваги й недоліки методу.

 6. Методи розуміння психіки людини.

 7. Методи впливу на психіку людини.

 8. Організаційні методи в психології (близнюковий, метод поперечних зрізів, метод поздовжніх зрізів, комплексний метод).

 9. Додаткові метод дослідження (проективні методики, соціометрія).


Семінар № 3 (18 березня 2013). Тема: Основні теорії особистості.

 1. Поняття про особистість, індивід та індивідуальність. Співвідношення понять.

 2. Чи всі люди стають особистостями?

 3. Основні ідеї З. Фройда (коротка характеристика).

 4. Структура психіки за З. Фройдом.

 5. Структура особистості за З. Фройдом.

 6. Механізми захисту психіки. Навести власні приклади.

 7. Стадії психосексуального розвитку особистості за З. Фройдом (на самостійне опрацювання. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – СПб. : «Питер», 2000. – 608 с. С. 118-128)

 8. Розуміння особистості та її складових К. Юнгом.

 9. поняття архетипу в теоріях К. Г. Юнга. Типи архетипів. (Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – СПб. : «Питер», 2000. – 608 с. + праці К.Г. Юнга).


Семінар № 4 (1 квітня 2013). Тема: Основні теорії особистості (продовження).

 1. Біхевіоральна теорія. Особистості.

 2. Респондентне та оперантне навчання.

 3. Ідеї. А. Бандури.

 4. Поняття локус-контролю (Дж. Роттер)

 5. Гуманістична теорія особистості. Ієрархія потреб за А. Маслоу.

 6. Інші теорії особистості (когнітивна, диспозиційна…).

 7. Самооцінка. Основні характеристика самооцінки.

 8. Яка самооцінка найкраща для успішної особистості?

!!!!!! МОДУЛЬ (Контрольна робота № 1) (час - на 20 хв.)
Семінар № 5 (15 квітня 2013). Тема: Темперамент. Характер. Здібності.

 1. Суть поняття «темперамент». Темперамент: вроджене чи набуте?

 2. Гуморальні теорії темпераменту.

 3. Конституційні теорії темпераменту.

 4. Фізіологічна теорія темпераменту Івана Павлова.

 5. Психологічна характеристика основних типів темпераменту.

 6. Регуляторна теорія темпераменту Я. Стреляу (на самостійне опрацювання).

 7. Поняття про Характер. Риси характеру.

 8. Як формується характер?

 9. Здібності людини. Обдарованість, талант, геніальність (на самостійне опрацювання).


Семінар № 6. (29 квітня 2013 р.) Тема: Мотивація. Емоції та почуття.

 1. Потреби та мотиви.

 2. Наведіть приклади мотиваційного конфлікту (з власного життя, з досвіду друзів/знайомих, з прикладу літературних героїв...).

 3. Чим емоції відрізняються від почуттів?

 4. Поняття про емоції.

 5. Види емоцій.

 6. Емоційні стани.


Семінар № 7. (13 травня 2013 р.) Тема: Психологічні основи спілкування.

 1. Види спілкування.

 2. Поняття про вербальне та невербальне спілкування.

 3. Механізми міжособистісного сприймання.

 4. Ефекти спілкування.

 5. Позиції спілкування у трансактному аналізі Е. Берна (его-стани).


Семінар № 8. (27 травня 2013 р.) Тема: Психічні процеси.

 1. У чому різниця між відчуттям і сприйманням?

 2. Основні характеристики відчуттів. Основні характеристика сприймання.

 3. Пам’ять.

 4. Мислення.

 5. Мовлення.

 6. Увага.

 7. Уява.

!!!!!! МОДУЛЬ (Контрольна робота № 2) (час - на 20 хв.)
Самостійна робота:

Написання есе на тему «Як формувалася/формується моя особистість» (на вибір студента). (10 балів)

Вимоги до есе: обсяг 5-7 сторінок формату А4, комп’ютерний набір, шрифт Times New Roman, кегль14, інтервал 1,5. Поля: ліве - 2 см; усі інші (верхнє, нижнє, праве) – 1,5 см. Вирівнювання по ширині. Обов’язкова титульна сторінка.

Есе повинно ґрунтуватися на теоретичних підходах про особистість та її формування, але містити ВЛАСНІ міркування, та САМОСТІЙНИЙ аналіз СВОЄЇ особистості та чинників, що впливали на її формування.
Есе приймає і оцінює викладач, який проводить семінарські заняття.
У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважної причини (довідка від лікаря або офіційний дозвіл деканату) він має право відпрацювати семінарське заняття і отримати бали. Відпрацювання приймають викладачі, які проводять семінарські заняття у зручний для викладачів час.

Схожі:

Календарний план iconКалендарний план змагань з боксу на 201 3

Календарний план iconКалендарний план змагань з боксу на 201 4

Календарний план iconДипломна робота у цілому
Календарний план дипломної роботи І терміни подання розділів науковому керівникові
Календарний план iconКалендарний план спортивних заходів федерації карате-до україни на...

Календарний план iconТематично-календарний план
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична”) на кафедрі загальної гігієни з екологією на VІ (весняний) семестр 2011/2012...
Календарний план icon3 Організація місцевої роботи на дільницях дирекції
Календарний план навантаження для станцій повинний передбачати організацію відправницьких І ступеневих маршрутів з дільниці в-д (табл....
Календарний план iconОсновні етапипідготовки студентів до уроку
Вивчити календарний (тематичний) план, програми І з’ясувати місце уроку в системі розділу, який вивчається
Календарний план iconКалендарний план проходження виробничої практики студентки Сташків Ганни Степанівни гр
...
Календарний план iconТематично-календарний план
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, "Медико-профілактична справа") на кафедрі загальної гігієни з екологією на V (осінній) семестр 2012/2013...
Календарний план iconКалендарний план номер І назва етапів проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи)
Тема проекту (роботи) Розрахунок бензинового двигуна з турбонаддувом та охолоджувачем повітря для спортивного автомобіля
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка