1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Скачати 97.66 Kb.
Назва1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Дата конвертації09.07.2013
Розмір97.66 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
1 Поняття, завдання, предмет і об’єкт криміналістики.

2 Систем сучасної криміналістики.

3 Методи криміналістики.

4 Криміналістика у системі наукових знань

5 Поняття, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

6 Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація.

7 Поняття і завдання криміналістичної діагностики

8 Поняття, значення і класифікація криміналістичних версій.

9 Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання.

10 Поняття і напрями криміналістичного прогнозування у розслідуванні злочинів.

11 Поняття, завдання, методи та засоби криміналістичної профілактики.

12 Поняття, завданні і галузі криміналістичної техніки.

13 Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення.

14 Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження.

15 Поняття судової фотографії та відеозапису та їх застосування в розслідуванні злочинів.

16 Об’єкти, метод і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій.

17 Поняття та значення судово-дослідницької фотографії.

18 Особливості судового відеозапису.

19 Процесуальне оформлення застосування фотографії і відеозапису.

20 Особливості призначення і проведення криміналістичної експертизи фотографій і відео матеріалів.

21 Поняття та значення трасології в розслідуванні злочинів.

22 Поняття сліду, механізм слідоутворення, класифікація слідів.

23 Загальні правила виявлення, огляду, фіксації вилучення та оцінки слідів.

24 Сліди людини, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів.

25 Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи.

26 Поняття, значення та об’єкти криміналістичного зброєзнавства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності.

27 Поняття і завдання судової балістики.

28 Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дій.

29 Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування.

30 Особливості призначення і проведення судово-балістичної експертизи.

31 Поняття і завдання криміналістичного документознавства.

32 Загальні правила огляду і вивчення документів.

33 Змістовні і авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця.

34 Особливості призначення та проведення ідентифікаційних та діагностичних експертиз письма і почерку.

35 Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

36 Виявлення змін у документі та підробки його змісту і атрибутів. Можливості техніко-криміналістичних експертиз документів.

37 Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх витоплення.

38 Поняття судової габітоскопії.

39 Опис ознак зовнішності людини та його використання для розшуку та ідентифікації особи.

40 Особливості призначення і проведення портретно-криміналістичної експертизи.

41 Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії.

42 Поняття та можливості судової одорології.

43 Призначення і джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів.

44 Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки.

45 Поняття, завдання і структура криміналістичної тактики.

46 Тактичний прийом, як центральний елемент криміналістичної тактики.

47 Система тактичних прийомів, тактичні комбінації.

48 Тактичні завдання і тактичні операції.

49 Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення.

50 Загальні засади організації розслідування.

51 Планування розслідування у кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій.

52 Організація в розслідуванні взаємодії слідчого з органами дізнання, судом, прокурором і адвокатом.

52 Форми і методи використання допомоги громадськості та ЗМІ.

53 Поняття і значення оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів.

54 Використання даних оперативно-розшукової діяльності при порушенні кримінальної справи, для забезпечення початкового і подальшого етапу розслідування.

55 Використання оперативної інформації для підготовки проведення слідчих дій, а також у процесі доказування.

56 Поняття слідчого огляду, його види.

57 Мутність, мета і завдання огляду місця події.

58 Підготовка до огляду місця події, її стадії, методи і прийоми.

59 Огляд трупа на місці його знаходження.

60 Огляд предметів і документів.

61 Тактика слідчого огляду живої особи.

62 Фіксація ходу і результатів слідчого огляду.

63 Поняття, форми і завдання відтворення обстановки і обставин події.

64 Підготовка і тактичні особливості слідчого експерименту.

65 Підготовка і тактичні особливості перевірки показань на місці.

66 Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події.

67 Поняття і завдання обшуку і виїмки, їх види та учасники.

68 Підготовка до обшуку і виїмки.

69 Психологічні аспекти обшуку.

70 Тактика обшуку в приміщенні на відкритій місцевості.

71 Тактика проведення особистого і групового обшуку.

72 Особливості фіксації результатів обшуку і виїмки.

73 Поняття, значення і види допиту.

74 Психологічний процес формування показань.

75 Підготовка до допиту.

76 Формування психологічного контакту з допитуваним.

77 Тактичні прийоми допиту, фактори їх вибору та застосування.

78 Тактичні особливості допиту потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх, осіб з психологічними або фізичними вадами, а також за участю спеціаліста, перекладача, захисника.

79 Тактика проведення очної ставки.

80 Деякі нетрадиційні методи отримання показань, їх значення та правова оцінка.

81 Фіксація ходу та результатів допиту.

82 Поняття, завдання і об’єкти пред’явлення для упізнання.

83 Підготовка і тактичні правила пред’явлення для упізнання живих осіб, предметів та трупів.

84 Упізнання за фото- відео- кіно матеріалах, по голосу та функціональних ознаках.

85 Тактика пред’явлення для упізнання з використанням поза візуального спостереження.

86 Фіксація і оформлення результатів пред’явлення для упізнання.

87 Понятті спеціальних знань та форми їх використання у розслідуванні злочинів.

88 Застосування спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій.

89 Завдання судових експертиз, їх класифікація та значення.

90 Система судово-експертних установ України.

91 Підготовка до призначення судової експертизи.

92 Призначення і проведення судових експертиз.

93 Оцінка слідчим висновку судового експерта.

94 Поняття методики розслідування злочинів, як складової частини криміналістики, її значення.

95 Зміст методики: загальні положення та окремі методики.

96 Структура методики розслідування окремих видів злочинів.

97 Криміналістична характеристика злочинів: поняття, значення для розслідування. Дані про способи, механізми, сліди, обстановку, предмет злочину, особу злочинця та потерпілого.

98 Обставини, що підлягають встановленню: їх визначення, зміст та значення.

99 Типові слідчі ситуації, тактичні завдання, засоби їх вирішення.

100 Етапи розслідування.

101 Тактичні особливості слідчих дій і тактичних операцій.

102 Принципи побудови окремих методик та їх класифікація.

103 Криміналістична класифікація та характеристика вбивств.

104 Обставини, що підлягають встановленню у справі про вбивства.

105 Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання та напрями розслідування вбивств.

106 Початковий етап розслідування в ситуації виявленого трупа.

107 Початковий етап розслідування в ситуації раптового зникнення певної особи.

108 Типові слідчі ситуації і вирішення завдань на подальшому етапі розслідування вбивств.

109 Особливості методики розслідування вбивств на замовлення.

110 Особливості розслідування вбивств на сексуальному ґрунті.

111 Особливості розслідування вбивств, вчинених з корисливих мотивів.

112 Особливості методики розслідування дітовбивств.

113 Особливості розслідування замаскованих вбивств (з приховуванням, розчленовування трупа, інсценування певних подій і обставин).

114 Проблеми розслідування раніше нерозкритих вбивств.

115 Криміналістична характеристика і класифікація статевих злочинів.

116 Обставини, що підлягають встановленню у справах про зґвалтування.

117 Особливості порушення кримінальної справи про зґвалтування.

118 Типові слідчі ситуації та напрями їх вирішення у розслідуванні зґвалтувань.

119 Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.

120 Особливості розслідування інших статевих злочинів.

121 Криміналістична характеристика і класифікація крадіжок.

122 Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапі розслідування.

123 Особливості розслідування квартирних крадіжок.

124 Особливості розслідування кишенькових злочинів.

125 Особливості розслідування крадіжок предметів мистецтва.

126 Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична класифікація.

127 Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів (бандитизм, розбій, пограбування).

128 Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів.

129 Програмування початкового етапі розслідування нападів з корисливих мотивів.

130 Завдання подальшого етапу розслідування нападів з корисливих мотивів та засоби їх вирішення.

131 Класифікація і криміналістична характеристика вимагань.

132 Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх розслідування на початковому етапі розслідування.

133 Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи.

134 Завдання подальшого етапу розслідування вимагань.

135 Тактичні ситуації і тактика окремих слідчих дій при розслідуванні вимагань.

136 Класифікація і криміналістична характеристика шахрайства.

137 Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайств.

138 Планування подальшого етапу розслідування шахрайств.

139 Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

140 Особливості розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень (зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення).

141 Особливості розслідування службової недбалості.

142 Особливості розслідування хабарництва.

143 Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

144 Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати, або зловживання службовим становищем.

145 Організація розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

146 Планування подальшого етапу розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

147 Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності.

148 Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки.

149 Особливості розслідування злочинів у сфері банківської діяльності.

150 Особливості розслідування податкових злочинів.

151 Особливості розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері.

152 Особливості розслідування незаконних дій у сфері підприємництва, виробництва і торгівлі.

153 Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди.

154 Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування контрабанди.

155 Планування подальшого розслідування контрабанди.

156 Криміналістична характеристика і класифікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

157 Особливості розслідування виробництва, виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів рослинного і синтетичного походження.

158 Особливості розслідування розкрадань наркотичних засобів.

159 Криміналістична характеристика і класифікація пожеж.

160 Вихідні слідчі ситуації, версії і завдання при розслідуванні пожеж. Первісні слідчі дії.

161 Особливості подальшого етапу розслідування пожеж.

162 Криміналістична класифікація і характеристика злочинів проти безпеки виробництва.

163 Криміналістичний аналіз слідчих ситуацій та визначення тактичних завдань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва.

164 Загальні положення початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки виробництва.

165 Планування подальшого етапу розслідування злочинів проти безпеки виробництва.

166 Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню.

167 Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП.

168 Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування ДТП.

169 Криміналістична характеристика і класифікація злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають встановленню.

170 Особливості порушення кримінальної справи, слідчі ситуації, версії та завдання при розслідування злочинів проти довкілля.

171 Організація і проведення первісних слідчих дій при розслідування злочинів проти довкілля.

172 Завдання подальшого етапу розслідування при розслідуванні злочинів проти довкілля.

Схожі:

1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики icon1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики icon1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики

1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconКурс 4 «Менеджмент організацій» Об’єкт, предмет, загальні поняття...
Етапи створення операційної системи. Проектування виробів І процесів у виробництві та сфері послуг
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconТема. Предмет, об’єкт І завдання природокористування
Мета роботи: з’ясувати сутність об’єкту природокористування, подати різні види класифікації ресурсів природи та навчитися аналізувати...
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconНаукові дослідження є формою розвитку науки. Кожне наукове дослідження...
Предметом пізнання є досліджувані з певною метою структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи та поза...
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconПоняття про пр-кампанію
...
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconПоняття про пр-кампанію
...
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconПоняття про пр-кампанію
...
1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики iconПлан Еволюція поглядів на категорію "праця". Праця І соціально-трудові...
Тема Об’єкт, предмет І завдання дисципліни. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка