Затверджено
Скачати 348.36 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації22.10.2013
Розмір348.36 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
  1   2   3   4
«Обговорено і затверджено» ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри української мови Наказ ректора

(протокол № 8 від 21.02.2013 р.) Кіровоградського державного

кафедри української літератури педагогічного університету

(протокол № 8 від 07.02.2013 р.) імені Володимира Винниченка

Зав. кафедри № 33-ун від 19.03. 2013 р.

української мови ________С. Л. Ковтюх ____________А.Семенюк

Зав. кафедри

української літератури

_____________ Г.Д. КлочекПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
з української мови та літератури
для здобуття ОКР спеціаліст (денна, заочна, екстернатна

форми навчання)
на спеціальність: 7.02030301 Українська мова і література*
Спеціалізація: редагування освітніх видань

Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)
7.02030301 Українська мова і література* (на базі ССНЗ)

^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАФахове вступне випробовування з української мови та літератури для здобуття ОКР спеціаліст передбачає комплексну перевірку рівня знань студентів, здобутих при вивченні основних мовознавчих (СУЛМ, вступ до мовознавства, історична граматика, українська діалектологія, стилістика української мови) та літературознавчих (історія української літератури, фольклор, літературознавство) дисциплін, а також методики навчання української мови та літератури в школі.

Програма укладена на основі „Галузевого стандарту галузі знань 0203 Гуманітарні науки Напряму підготовки 6.02030303 Філологія *. Українська мова і література”, – К., 2009.

На іспиті студент повинен виявити як знання теоретичних основ мови і літератури, так і вміння й навички їх практичного застосування.

Вступний іспит проводиться у формі тестових завдань. Кожен варіант містить 60 завдань: 30 – з української мови, 30 – з української літератури.

Програма укладена на основі
^

УКРАЇНСЬКА МОВА

ВСТУП


 1. Українська мова – національна мова українського народу. Місце української мови серед інших слов’янських мов. Загальні відомості про походження та розвиток української мови. Періодизація розвитку української мови.

 2. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови, її ознаки, періоди становлення. Поняття про норми літературної мови, типи літературних норм. Писемна та усна форми сучасної української літературної мови.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


 1. Сучасна лексико-семантична система української мови, її структура, одиниці. Види системних відношень у лексиці (парадигматичні та синтагматичні). Епідигматичні відношення. Принципи виділення семантичних полів, лексико-семантичних груп.

 2. Слово як основна лексична одиниця. Проблема визначення слова. Семантична структура слова. Узагальнювальна роль слова. Слово і поняття. Основні типи лексичних значень.

 3. Моносемія і полісемія. Пряме та переносне значення слів. Типи переносних значень слів (метафоричні, метонімічні, функціональні). Типи переносних уживань слів: метафора, метонімія, синекдоха. Розвиток лексичного значення слова.

 4. Поняття про лексичну омонімію. Критерії розмежування омонімії та полісемії. Повні і часткові лексичні омоніми. Омофони, омоформи, омографи. Джерела омонімії. Міжмовні омоніми. Явище паронімії. Стилістичне використання омонімів і паронімів.

 5. Головні ознаки синонімів. Синонімічний ряд, його характеристика. Класифікації синонімів. Джерела виникнення синонімії. Евфемізми та перифрази. Стилістична роль синонімів.

 6. Поняття про лексичні антоніми. Антонімічні пари, їхня характеристика. Типи антонімів за семантикою, структурою та вживанням. Стилістичне використання антонімів.

 7. Лексика сучасної української літературної мови з погляду її походження. Основні шари споконвічної української лексики за походженням, їхня соціально-історична зумовленість. Найголовніші фонетичні та словотвірні ознаки власне-українських слів. Українські лексичні елементи в інших мовах.

 8. Причини, джерела та способи запозичення слів з інших мов. Лексичні кальки. Характер адаптації іншомовних слів у лексичній системі української мови. Інтернаціоналізми. Екзотизми та варваризми. Місце іншомовних слів у лексиці української мови.

 9. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Історизми, причини виникнення та тематичні групи. Архаїзми, їх класифікація. Неологізми (загальномовні, або узуальні, та індивідуально-авторські, або оказіональні).

 10. Основний лексичний фонд української мови, його тематичні групи. Лексика української мови з погляду сфер уживання (загальновживана та спеціальна: терміни, професіоналізми, діалектизми, жаргонізми, арготизми).

 11. Стилістична диференціація лексичного складу української мови. Емоційно (експресивно) забарвлена та емоційно (експресивно) нейтральна лексика, сфери її використання.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни “фізичні методи дослідження хімічних сполук”
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Особливості державного регулювання туризму у країнах лідерах міжнародного туризму (Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія)
Затверджено iconЗатверджено Вченою Радою ону імені I. I. Мечникова від " " 20 p. №
Затверджено на засіданні кафедри кримінального права, кримінального процесу І криміналістики 26 серпня 2011 р., протокол №1
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка