Програма
НазваПрограма
Сторінка1/5
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Психология > Регламент
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ПРОГРАМА
VII Міжнародної

науково-практичної конференції
ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ
6-7 грудня 2012 р.

Київ
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Місце проведення :

м. Київ, проспект Глушкова, 2-а, факультет психології
Четвер, 6 грудня 2012 р.


09.00 – 10.00

реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.00

відкриття конференції, привітання учасників конференції, виступи

11.00 – 11.30

кава-брейк, колективне фото

11.30 – 13.00

виступи та обговорення

13.00 – 14.00

обід

14.00 – 17.00

виступи та обговорення

17.00 – 17.30

підведення підсумків

18.30

вечеряП’ятниця, 7 грудня 2012 р.


09.30 – 11.00

виступи та обговорення

11.00 – 11.30

кава-брейк

11.30 – 13.00

виступи та обговорення

13.00 – 14.00

обід

14.00 – 16.00

виступи та обговорення

16.00 – 16.30

підведення підсумків, ухвалення резолюції

17.00 – 19.00

екскурсії по м. Києву


Регламент роботи конференції


Доповіді

до 20 хвилин

Наукові повідомлення

до 10 хвилин

Виступи під час обговорення

до 5 хвилинДовідково: 

За роз’ясненням з питань, що виникають під час конференції, звертатися до заступника декана з наукової роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Ващенко Ірини Володимирівни (0962147403) та до заступника декана з навчальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата педагогічних наук, доцента Москаленко Алли Миколаївни (0972903307).

ПРОГРАМА

^ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
6 грудня, четвер
Реєстрація учасників і гостей конференції
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератор : Данилюк Іван Васильович, в. о. декана факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної психології
^ Відкриття конференції, вітальне слово
Вижва Сергій Андрійович, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геофізики, Заслужений працівник освіти України

^ Вітальне слово
Данилюк Іван Васильович, в. о. декана факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної психології

^ Вітальне слово

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології ім. Г. С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

^ Вітальне слово
Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та політичної психології, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук

^ Вітальне слово
Виступи та обговорення


 1. Ващенко Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри загальної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології

ТЕМА ??

 1. Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри психології розвитку

^ Методологічні основи організації досліджень соціалізації особистості

 1. Давидова Марина Леонідівна, доктор юридичних наук, доцент, Інститут філософії, соціології і права Волгоградського державного університету, завідувач кафедри конституційного і муніципального права

^ Юридична техніка як засіб професійної соціалізації юриста

 1. Євдокімова Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри загальної та практичної психології

Напрями та аспекти емпіричного дослідження Інтернет-адикції

 1. Жорнова Олена Іллівна, доктор педагогічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки,

^ Жорнова Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Емпіричне дослідження освітньоможливого: до проблеми вимірювання об’єкта з неречовим референтом

 1. Жорнова Олена Іллівна, доктор педагогічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки

^ Критеріальне визначення зрушень у подоланні бідності в процесі самовизначення у сфері освіти: до обговорення результатів апробації методичного інструментарію

 1. Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри соціальної та практичної психології (м. Луганськ)

Методичні підходи до визначення структурних складових адаптаційного потенціалу особистості в ситуації життєвих змін

 1. ^ Кісіль Зоряна Романівна, доктор юридичних наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, в. о. декана факультету психології (м. Львів)

^ Методологія дослідження професійної деформації працівників ОВС

 1. Коваленко Алла Борисівна, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри соціальної психології

Актуальні проблеми соціально-психологічних досліджень

 1. Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Запорізький національний університет, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності, завідувач кафедри акторської майстерності

Застосування музикотерапії у підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності

 1. Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри соціальної роботи

^ Соціально-психологічні критерії готовності батьків та дітей до створення прийомної сімї

 1. Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

^ Формування діагностичних умінь у майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки

 1. Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки

^ Підготовка обдарованої молоді до професійної діяльності в українському суспільстві

 1. Молодиченко Валентин Вікторович, доктор філософських наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, ректор

Нові підходи до управління освітніми системами

 1. Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії соціальної психології

^ Гендерний образ як фактор статеворольової соціалізації

 1. Нагорна Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової, професор кафедри теорії музики і композиції

^ Самокритична діяльність музиканта з дослідження музичного мистецтва

 1. Онищук Людмила Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки

Використання діяльнісного підходу та принципів діяльності у теоретичних і прикладних дослідженнях як психолого-педагогічна проблема

 1. Ромашов Роман Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки Російської Федерації, начальник ФКОУ ВПО «Самарський юридичний інститут Федеральної служби виконання покарань»

Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах пенітенціарного середовища

 1. Семиченко В.А., доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри психології розвитку

^ Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студентів

 1. Серєжнікова Раїса Кузьмівна, доктор педагогічних наук, професор, Федеральний державний освітній заклад вищої професійної освіти «Приамурський державний університет імені Шолом-Алейхема» (Росія), завідувач кафедри педагогіки

Роль особистісних якостей у прогнозуванні психологічної сумісності студентів у колективній діяльності

 1. Троїцька Тамара Серафимівна, доктор філософських наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри практичної психології

^ Методологія психології у забезпеченні, трансляції й удосконалення культурності особистості

 1. Харченко Дмитро Миколайович, доктор психологічних наук, доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, професор кафедри психології, завідувач кафедри психології

^ Психосоматичні розлади в осіб різної статі

 1. Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка, проректор з наукової роботи

^ Соціально-психологічні аспекти управління науковою діяльністю університету

 1. Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Інтеграція у навчально-виховному процесі сучасного вищого навчального закладу

Виступи та обговорення
Секція 1. ОСОБИСТІСТЬ У ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
Модератори :

Кириленко Таїса Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної психології

^ Мацейків Мирослав Антонович, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри педагогіки, заступник завідуючого кафедрою загальної психології

^ Юрчинська Ганна Кирилівна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної психології

Секретар: …….., кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології


  1. Абрамов Володимир Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри загальної психології

^ Проблема розрізнення понять в межах категорії психологічного часу особистості

  1. Айвазян Людмила Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

Тема

  1. Андросович Ксенія Анатоліївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

^ Проблема успішності навчальної діяльності студентів

  1. Афоніна Ірина Юріївна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, аспірант кафедри соціальної та практичної психології (м. Луганськ)

^ Соціально-психологічні чинники формування кар'єрної стратегії особистості

  1. Білан Ігор Павлович, Національний університет оборони України, слухач

^ Професійне самовизначення офіцера, як частина його соціального самовизначення

  1. Білоус Олександр Вікторович, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології

^ Психологічні закономірності та механізми художнього сприйняття

  1. Бовть Оксана Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, Севастопольський міський гуманітарний університет, доцент кафедри загальної психології

^ Віктимологічні аспекти дослідження домінуючих у студентів поведінкових копінг-стратегій

  1. Бохонкова Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри психології (м. Луганськ)

^ Особистість і ситуація: психологічні особливості подолання стресових ситуацій

  1. Буркало Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології

^ Особливості кроскультурних досліджень в психології

  1. Вайда Тарас Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки, підполковник міліції

Психологічна установка працівників міліції як умова підвищення ефективності групових фахових дій правоохоронців в екстремальних умовах

  1. Вакуленко Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології

Застосування комплексних методик у лонгітюдному дослідженні етнічної ідентичності

  1. Вінтоняк Вікторія Федорівна, Національний університет оборони України, начальник навчальної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Гуманітарного інституту, здобувач кафедри суспільних наук

Професійний “Я-образ” особистості

  1. Воропаєва Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної психології

^ Колективна ідентичність громадян України через призму емпіричних досліджень

  1. Вострикова Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри педагогіки ДВДСГА (Росія)

Професійне самовизначення випускників вузу як дослідницька проблема

  1. Гайденко Валентина Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

^ Фактори саморегуляції в емоціогенних умовах працівників податкової служби

  1. Гоженко Аліна Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 4 курсу факультету психології

^ Життєстійкість як необхідний ресурс особистості в подоланні складних життєвих ситуацій

  1. Гулько Ганна Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка магістратури 2 року навчання факультету психології

Психологія мотивації залежності на прикладі рольових ігор

  1. Даниленко Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, доцент кафедри практичної психології

^ Особливості системи ціннісних орієнтацій у особистостей з різними стилями реагування в конфлікті

  1. Дергун Світлана Павлівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

^ Ціннісно-смислові аспекти проблеми реалізації творчого потенціалу особистості

  1. Емішянц Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології,

^ Орлова Анастасія Анатоліївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 2 курса магістратури факультету психології

Стиль життя як чинник потребнісно-мотиваційної сфери особистості

  1. Жигаренко Ігор Євгенович, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, здобувач кафедри соціальної та практичної психології (м. Луганськ)

Психологічні складові ефективності процесу реадаптації особистості в умовах соціальної ізоляції

  1. ^ Завірюха Валентина Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, доцент кафедри педагогіки та психології

^ Саморозвиток особистості в процесі професійного становлення

  1. Зубцов Дмитро Едуардович, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», асистент кафедри практичної психології

^ Психодіагностична процедура виявлення емоційних розладів у розлучених

жінок-вихователів

  1. Кабиш-Рибалка Анна Валентинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 2 курсу магістратури факультету психології

^ Взаємозв’язок між ціннісними орієнтаціями та самоактуалізацією творчого потенціалу студентів

  1. Кабиш-Рибалка Тамара Валентинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 2 курсу магістратури факультету психології

^ Взаємозв’язок особистісних властивостей з успішністю навчальної діяльності студентів

  1. Каткова Тетяна Анатоліївна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри практичної психології,

^ Катков В.В., студент 4 курсу

Основні аспекти дослідження впливу самооцінки особистості на поведінку в конфліктних ситуаціях

  1. Козицька Інна Валеріївна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальної психології

^ Особистісні стратегії виходу з антиномічних  життєвих ситуацій

  1. Кириленко Таїса Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної психології

^ Прояви духовності особистості в переживанні травмуючих ситуацій

  1. Котенко Марія Леонідівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 1 курсу магістратури

^ Психологічні особливості ворожості водіїв громадського транспорту

  1. Крижанівська Ілона В'ячеславівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

^ Професійне середовище як фактор успішності ІТ-спеціалістів

  1. Литвин Сергій Віталійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студент 3 курсу факультету психології

^ Зв’язок сенсожиттєвих орієнтацій з рівнем соціальної адаптованості студентів ВНЗ

  1. Литвиненко Олена Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка

^ Психологічні механізми сприймання та розуміння особистістю текстової інформації

  1. Маєвська Марина Вікторівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 3 курсу факультету психології

^ Вплив локусу контролю особистості на процес її соціалізації

  1. Маслюк Андрій Миколайович, кандидат психологічних наук, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця

^ Концепція формування української психіки (О. Кульчицький)

  1. Мацейків Мирослав Антонович, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної психології

^ До питання про становлення емпіричної психології в Україні

  1. Мельніченко Сергій Анатолійович, Національний авіаційний університет, аспірант кафедри педагогіки та професійної освіти

^ Психологічні особливості соціалізації особистості підлітка у скаутській організації

  1. Миронець Сергій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри психології

^ Психологічні особливості утворення зведених підрозділів до діяльності у складі міжнародних гуманітарних місій

  1. Михайлова Юлія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

^ Психологічні чинники територіальної ідентичності підлітків

  1. Молодиченко Наталія Алімджанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

^ Проблема врахування домінуючих термінальних цінностей і мотивів професійного самовдосконалення студентів

  1. Недибалюк Олена Сергіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри соціальної роботи

^ Умови формування соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до позитивної соціальної адаптації

  1. Новохацький Володимир Володимирович, Національний університет оборони України, слухач

^ Психологічна підготовка корабельних екіпажів до участі у миротворчих операціях

  1. Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, заступник начальника науково-дослідного сектору
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма iconПрограма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 1 програма...

Програма iconПрограма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» всі напрями підготовки
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук 21 січня 2009 р., протокол №15
Програма iconПрограма
Програма та методичні вказівки з переддипломної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 03060102...
Програма iconРобоча програма
Робоча програма виробничої практики для студентів ІV v курсів за напрямом підготовки
Програма iconПрограма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (muskie)
Програма muskie надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеня магістра
Програма iconAmerica Days in Donetsk Schedule Дні Америки в Донецьку Програма
Церемонія відкриття Американського кінофестивалю “Незалежність” (aiff) у Донецьку, програма документального кіно
Програма iconРобоча програма про проходження виробничої практичної підготовки для студентів бакалаврів IV
Програма виробничої практики в територіальних управліннях Національного банку України
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Історія держави та права зарубіжних країн для студентів за напрямом підготовки 0304 Право, спеціальністю 03040101...
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Програма iconНавчальна програма
Навчальна програма з дисципліни «Історія української культури» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка