Вступ
НазваВступ
Сторінка42/42
Дата конвертації18.06.2013
Розмір7.7 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Глава 1. Поняття і значення криміналістики
§ 1. Предмет, система і завдання криміналістики
§ 2. Природа криміналістики
§ 3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань
§ 4. Місце криміналістики у системі правових наук

Глава 2. Методи криміналістики
§ 1. Процес пізнання у криміналістиці
§ 2. Класифікація методів криміналістики та їх види

Глава 3. Криміналістична ідентифікація
§ 1. Поняття ідентифікації
§ 2. Об’єкти, типи і види ідентифікації
§ 3. Загальна методика ідентифікації

Глава 4. Криміналістична профілактика і прогнозування
§ 1. Криміналістична профілактика злочинів
§ 2. Криміналістичне прогнозування

Глава 5. Історія криміналістики
§ 1. Виникнення і розвиток криміналістики
§ 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
§ 3. Експертні та криміналістичні установи в Україні

Розділ другий
^ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА


Глава 6. Загальні положення криміналістичної техніки
§ 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
§ 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
§ 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства
§ 4. Технічні засоби профілактики

Глава. 7. Судова фотографія та відеозапис
§ 1. Поняття судової фотографії та її значення
§ 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
§ 3. Судово-дослідницька фотографія
§ 4. Судовий відеозапис

Глава 8. Трасологія
§ 1. Поняття трасології та її значення
§ 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
§ 3. Класифікація слідів
§ 4. Основи дактилоскопії
§ 5. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи
§ 6. Сліди ніг та взуття людини
§ 7. Сліди знарядь злому та інструментів
§ 8. Сліди транспортних засобів

Глава 9. Судова балістика
§ 1. Поняття судової балістики та її значення
§ 2. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів
§ 3. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види
§ 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії
§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Глава 10. Техніко-криміналістичне дослідження документів
§ 1. Поняття документа у криміналістиці
§ 2. Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження
§ 3. Встановлення змін у документі
§ 4. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів
§ 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
§ 6. Встановлення технічних підробок підписів
§ 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
§ 8. Дослідження матеріальної частини документів

Глава 11. Криміналістичне дослідження письма
§ 1. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості
§ 2. Ідентифікаційні ознаки письма
§ 3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
§ 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
§ 5. Особливості авторознавчого дослідження

Глава 12. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
§ 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
§ 2. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)
§ 3. Експертне ототожнення особи за фото зображенням (портретно-криміналістична експертиза)

Глава 13. Кримінальна реєстрація
§ 1. Поняття і значення кримінальної реєстрації
§ 2. Види криміналістичних обліків
§ 3. Дактилоскопічний облік

Розділ третій
^ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА


Глава 14. Загальні положення криміналістичної тактики
§ 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
§ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
§ 3. Джерела і функції тактичних прийомів
§ 4. Класифікація тактичних прийомів
§ 5. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції
§ 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів
§ 7. Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику

Глава 15. Організація і планування розслідування
§ 1. Сутність організації розслідування
§ 2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
§ 3. Вчення про криміналістичну версію

Глава 16. Слідчий огляд
§ 1. Поняття, види та принципи огляду
§ 2. Підготовка до огляду місця події
§ 3. Пізнавальна сутність огляду місця події
§ 4. Тактика огляду місця події
§ 5. Огляд трупа
§ 6. Фіксація результатів огляду місця події

Глава 17. Допит
§ 1. Поняття та види допиту
§ 2. Процес формування показань
§ 3. Підготовка до допиту
§ 4. Зміст тактики допиту
§ 5. Встановлення психологічного контакту
§ 6. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
§ 7. Викриття неправди в показаннях
§ 8. Допит неповнолітніх
§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
§ 10. Фіксація результатів допиту

Глава 18. Обшук і виїмка
§ 1. Поняття та ознаки обшуку
§ 2. Об’єкти та види обшуку
§ 3. Ситуаційна зумовленість тактики обшуку
§ 4. Системи тактичних прийомів обшуку
§ 5. Особливості проведення виїмки
§ 6. Фіксація результатів обшуку та виїмки

Глава 19. Пред’явлення для впізнання
§ 1. Поняття, мета та об’єкти пред’явлення для впізнання
§ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання
§ 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин
§ 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання

Глава 20. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)
§ 1. Поняття та види слідчого експерименту
§ 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
§ 3. Особливості перевірки показань на місці
§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

Глава 21. Призначення та проведення судових експертиз
§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
§ 2. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
§ 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
§ 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Розділ четвертий
^ МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ


Глава 22. Загальні положення методики розслідування злочинів
§ 1. Сутність методики розслідування злочинів
§ 2. Окремі методики розслідування різних видів злочинів
§ 3. Криміналістична характеристика злочинів
§ 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
§ 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів

Глава 23. Розслідування вбивств
§ 1. Криміналістична характеристика вбивств
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Особливості розслідування деяких видів убивств

Глава 24. Розслідування вбивств на замовлення
§ 1. Поняття та ознаки вбивства на замовлення
§ 2. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення
§ 3. Початковий етап розслідування

Глава 25. Розслідування зґвалтувань
§ 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування
§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

Глава 26. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання)
§ 1. Криміналістична характеристика розкрадань
§ 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
§ 3. Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань
§ 4. Побудова слідчих версій і планування розслідування
§ 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
§ 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Глава 27. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності
§ 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
§ 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
§ 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

Глава 28. Розслідування контрабанди
§ 1. Криміналістична характеристика контрабанди
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
§ 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні контрабанди

Глава 29. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини)
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності
§ 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва
§ 3. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень
§ 4. Особливості розслідування службової недбалості
§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів

Глава 30. Розслідування крадіжок
§ 1. Криміналістична характеристика крадіжок
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування
§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок

Глава 31. Розслідування грабежів і розбоїв
§ 1. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Глава 32. Розслідування шахрайства
§ 1. Криміналістична характеристика шахрайства
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування

Глава 33. Розслідування вимагань
§ 1. Криміналістична характеристика вимагань
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Глава 34. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
§ 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування

Глава 35. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж
§ 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування
§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

Глава 36. Розслідування екологічних злочинів
§ 1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування

Глава 37. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
§ 3. Початковий етап розслідування

 
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Схожі:

Вступ iconЛекція (2 години) Тема: Вступ до курсу “Історія України”
Тема: Вступ до курсу “Історія України”. Українські землі в первісну добу І в контексті історії стародавнього світу
Вступ iconМетодичні рекомендації до оформлення звіту із модуля
Першою частиною звіту є вступ, де описується загальна потребу навчальної практики для студентів та кожен розділ практики, в даному...
Вступ iconПравила оформлення рефератів вимагають наявності правильно оформленої роботИ наступних елементів
Вступ (у вступі слід відобразити: актуальність обраної теми та її обґрунтування, мету написання роботи, які питання будуть вирішуватися...
Вступ iconМетодичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства»
Курс «Вступ до літературознавства» є нормативною дисципліною, запланованою для прочитання на 1-му курсі. Роль дисципліни у підготовці...
Вступ iconПлан Вступ. Особливості розвитку української термінологічної лексики....
Сукупність термінів, пов'язаних між собою понятійними зв'язками, складає термінологію, або термінологічну систему. В ній зосереджено...
Вступ iconЛекція Вступ до підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності
Тема Вступ до підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності
Вступ iconЛекція Вступ до підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності
Тема Вступ до підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності
Вступ iconОснови
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка