Нака з
Скачати 231.35 Kb.
НазваНака з
Сторінка1/3
Дата конвертації18.06.2013
Розмір231.35 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ

при Міністерстві внутрішніх справ України

Н А К А З

N 52 від 04.05.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 травня 1995 р.

vd950504 vn52 за N 156/692
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 99 ( z0137-06 ) від 02.02.2006 )

Про затвердження Типових договорів на охорону об'єктів та

квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України


На виконання частини 3 пункту 4 Положення Про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності", а також з метою посилення правового захисту інтересів підрозділів ДСО та споживачів охоронних послуг Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типовий договір на охорону об'єктів підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України та Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (додаються).

2. Наказ оголосити всьому начальницькому складу Державної служби охорони при МВС України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на керівників галузевих служб УДСО при МВС України та начальників У(В) ДСО при ГУ(У) МВС України в республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Начальник управління

полковник міліції В.І.Шаповал


Затверджено

наказом Головного управління

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ

України від 4 травня 1995 року

N 52


Типовий договір

на централізовану охорону квартир громадян підрозділами

державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ

"____" ___________ 199__ р. місто ____________
Відділ (відділення) Державної служби охорони ________________

__________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________,

посада, прізвище, ім'я та по батькові

який діє на підставі _____________________________________________

і названого у подальшому - "Охорона", з однієї сторони, і власник

майна ____________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові

_____________________________, що мешкає за адресою: _____________

__________________________________________________________________

домашній телефон _______________, службовий телефон ______________

і названого у подальшому - "Клієнт", з другої сторони, уклали

договір на охорону квартири "Клієнта" (іншого приміщення) за

адресою __________________________________________________________

(іншого приміщення з майном), названого у подальшому "Об'єкт".
1. "Клієнт" передає, а "Охорона" приймає під охорону "Об'єкт", позначений на плані (схемі) - додаток до договору N 1, де знаходиться майно, що належить "Клієнту" або членам його сім'ї, іншим особам за їх згодою.

"Охорона" не приймає майно на зберігання і не вступає у володіння цим майном. "Охорона" приймає на себе обов'язок про централізовану охорону "Об'єкта" в цілому шляхом забезпечення його цілісності і збереження майна "Клієнта", що в ньому знаходиться, у період знаходження "Об'єкта" під охороною.

Періодом охорони вважається час з моменту прийому "Об'єкта" під охорону до його зняття з охорони "Клієнтом". Особливими умовами договору можуть бути передбачені обставини або умови, за яких період охорони вважається припиненим.

2. Сума договору визначається сторонами на основі розрахунку, що додається до договору (додаток N 2). У разі зміни норм витрат на охорону, у тому числі при проведенні державою індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на утримання "Охорони", сума договору змінюється на основі наданого "Охороною" обгрунтованого розрахунку без переоформлення договору.

Вартість майна, що знаходиться на "Об'єкті", оцінюється "Клієнтом" в односторонньому порядку.

3. "Об'єкт", що передається під централізовану охорону, повинен відповідати технічним вимогам згідно з додатком N 3 до Типового договору і доповненнями до нього за згодою сторін.

Договір укладається після обладнання "Об'єкта" засобами охорони охоронної сигналізації і контрольної перевірки стану їх технічної справності.

Відмова "Клієнта" від обладнання технічними засобами сигналізації місць можливого проникнення на "Об'єкт" обумовлюється письмово.

4. Приймання "Об'єкта" під охорону і зняття його з охорони здійснюється згідно з Інструкцією (додаток N 4). Особливості її застосування можуть бути обумовлені "Охороною" в залежності від виду технічних засобів охоронної сигналізації, якими обладнаний "Об'єкт".

5. "Охорона" зобов'язана здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток N 5), а також доповненнями до нього за згодою сторін, для забезпечення охорони "Об'єкта".

6. "Клієнт" зобов'язаний здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток N 6), а також доповненнями до нього за згодою сторін, по виконанню умов, необхідних для здійснення охорони "Об'єкта".

7. "Охорона" несе матеріальну відповідальність за збитки, спричинені внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань.

Факти неналежного виконання "Охороною" своїх зобов'язань та розмір збитків, що підлягає відшкодуванню "Охороною", встановлюється у визначеному чинним законодавством порядку (додаток N 7).

8. "Охорона" звільняється від відповідальності за збитки, допущені при відсутності вини "Охорони" у їх спричиненні за умов, передбачених додатком N 8 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

9. "Клієнт" несе матеріальну відповідальність перед "Охороною" за умов, передбачених додатком N 9 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

10. Оплата витрат за обладнання "Об'єкта" технічними засобами сигналізації та за охорону проводиться "Клієнтом" у відповідності із затвердженими в установленому порядку розцінками на ці послуги.

Оплата проводиться щомісячно, не залежить від фактичного часу охорони і вноситься "Клієнтом" не пізніше 1-го числа кожного поточного місяця.

11. Для виконання зобов'язань за договором централізованої охорони квартири "Охороні" надаються права згідно з додатком N 10 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

12. При укладенні договору на централізовану охорону "Об'єкта" та його здійсненні "Клієнту" надаються права згідно з додатком N 11 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

13. Договір укладається строком на один рік і набуває чинності на наступний день після підписання. Якщо за один місяць до закінчення строку дії договору ні одна із сторін не вимагатиме його припинення або переукладання, то він залишається в силі на попередніх умовах і на той же строк.

14. Розірвання договору раніше строку, на який він укладений, може проводитись за згодою сторін, а також у випадках, передбачених договором. При відмові від охорони зацікавлена сторона повинна попередити про це іншу за 15 днів.

15. Спори "Клієнта" і "Охорони" щодо додержання умов договору можуть бути оскаржені у вищестоячу організацію "Охорони" та до суду.

Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у "Охорони", другий - у "Клієнта".

Додатки: додаток N 1 на _______________ сторінках;

додаток N 2 на _______________ сторінках;

додаток N 3 на _______________ сторінках;

додаток N 4 на _______________ сторінках;

додаток N 5 на _______________ сторінках;

додаток N 6 на _______________ сторінках;

додаток N 7 на _______________ сторінках;

додаток N 8 на _______________ сторінках;

додаток N 9 на _______________ сторінках;

додаток N 10 на _______________ сторінках;

додаток N 11 на _______________ сторінках;

додаток N 12 на _______________ сторінках.
Примітка: У разі домовленості за додатками у обсязі, меншому, ніж

передбачено редакцією Типового договору, вони

складаються за узгодженням сторін.
Цей договір розроблений згідно з Конституцією України ( 888-09 ), Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), іншими законодавчими та нормативними актами (додаток N 12).

Договір підписали:

"Охорона" "Клієнт"

_____________________________ _______________________________

(посада)

_____________________________ _______________________________

(прізвище, ім'я по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________

"____" _______________ 199__ р.

_____________________________

адреса підрозділу

_____________________________

телефон

_____________________________

"____" _____________ 199__ р.


Додаток N 1

до Типового договору на централізовану

охорону квартир громадян підрозділами

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України

План (схема) "Об'єкта"

1. План (схема) "Об'єкта", що передається під централізовану

охорону за адресою _______________________________________________

(місто, вулиця, будинок,

_________________________________________________________________,

квартира (інше приміщення)

розташованого ___________________________________________________.

(під'їзд, поверх (інші відомості)


2. Документи, що є підставою для визнання "Клієнта" власником

"Об'єкта" ________________________________________________________

(паспорт, довідка про право власності, нотаріальне

__________________________________________________________________

свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо)

__________________________________________________________________

3. Згода усіх повнолітніх громадян, що проживають на

"Об'єкті", про передачу його під централізовану охорону.
——————————————————————————————————————————————————————————————————

|NN | Прізвище, ім'я, по батькові | Родинні стосунки | Підпис |

|п/п | | з "Клієнтом" | |

|————+—————————————————————————————+——————————————————+——————————|

| 1. |_____________________________|__________________|__________|

| 2. |_____________________________|__________________|__________|

| 3. |_____________________________|__________________|__________|

| 4. |_____________________________|__________________|__________|

| |_____________________________|__________________|__________|

——————————————————————————————————————————————————————————————————
"Ознайомлений"

"Клієнт"

________________________


Додаток N 2

до Типового договору на централізовану

охорону квартир громадян підрозділами

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України

Умови розрахунку

1. "Клієнт" оцінив своє майно в ________________ карбованців.

_____________________________

(підпис "Клієнта")

2. Плата за послуги "Охорони" становить _____________ крб. за

місяць.

3. Страховий внесок за оцінку майна _________ крб. за місяць.

4. "Охороні" належать прилади: ______________________________

__________________________________________________________________

(N, тип приладів, шт.)

5. Всього: _____________ крб. за місяць, в тому числі податок

на добавлену вартість ____________ крб.
6. У випадку зміни тарифів на послуги "Охорони" письмова згода "Клієнта" про оплату послуг за новими тарифами є достатньою для залишення договору в силі. Перерахунок оплати за послуги "Охорони" проводиться з дня введення нових цін.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


"Ознайомлений"

"Клієнт" ________________________


Додаток N 3

до Типового договору на централізовану

охорону квартир громадян підрозділами

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України

Технічні вимоги щодо "Об'єкта", який передається під

централізовану охорону підрозділу Державної служби охорони

1. План-схема "Об'єкта":
2. Висновки про стан технічної укріпленості "Об'єкта" (за

результатами двостороннього обстеження) та пропозиції "Охорони"

щодо його зміцнення: _____________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.

2.1. Роботи по обладнанню сигналізацією розпочинаються за

умови виконання "Клієнтом" пропозицій "Охорони" по технічному

зміцненню вразливих місць можливого проникнення на "Об'єкт".
3. "Охорона" рекомендує, а "Клієнт" дає згоду на обладнання

технічними засобами охорони (сигналізації) місць можливого

проникнення на "Об'єкт" __________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.

3.1. "Клієнт" відмовився від обладнання технічними засобами

охорони вразливих місць можливого проникнення на "Об'єкт",

запропонованих "Охороною", а саме: _______________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.
4. Обладнання "Об'єкта" технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюється за рахунок коштів "Клієнта", за винятком виходу їх з ладу з вини "Охорони". 5. __________________________________________________________

________________________________________________________________.

6. __________________________________________________________

________________________________________________________________.


"Ознайомлений"

"Клієнт" ________________________


Додаток N 4

до Типового договору на централізовану

охорону квартир громадян підрозділами

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України


Інструкція

про порядок здавання - приймання квартир

під централізовану охорону

Пам'ятка

відповідальному квартиронаймачу по користуванню

охоронною сигналізацією

Гр. _____________________________________________________________

Адреса __________________________________________________________

Пультовий номер _________________________________________________
Ваша квартира охороняється автоматизованою системою

<<Комета-К>>. Обслуговування системи здійснюється Відділом

Державної служби охорони, що знаходиться за адресою: _____________

________________________________________________________________.
  1   2   3

Схожі:

Нака з iconНака з
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (дир. Глядченко Г. В.)
Нака з iconНака з
Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій
Нака з iconНака з
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2013»
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2014»
Нака з iconНака з
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Нака з iconНака з
Провести 27 вересня 2012 року Vрайонні змагання з паркового орієнтування згідно положення (додаток 1)
Нака з iconНака з
Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, керівникам прокуратур усіх рівнів та галузевих підрозділів
Нака з iconНака з
...
Нака з iconНака з
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка