Цивільне законодавство україни. 3
НазваЦивільне законодавство україни. 3
Сторінка1/42
Дата конвертації18.06.2013
Розмір1.25 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

1.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ. 2

2.ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. 2

3.Особливості методу цивільно-правового регулювання 2

4.ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. 3

5.Дія цивільно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб. 3

6.Договір, статут, ін соціальні регулятори цивільних відносин. 3

7.Аналогія права та аналогія закону в цивільному праві. 3

8.ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ВИДИ ЕЛЕМЕНТИ. 4

9.ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА). 4

10.ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ. 4

11.МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. 5

12.ПРАВО НА ЗАХИСТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. 5

13.СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 5

14.ПРАВО ОСОБИ НА САМОЗАХИСТ 5

15.ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 6

16.Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 6

17.ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 6

18.МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 6

19.Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 7

20.ОГОЛОШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ 7

21.ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 7

22.Цивільна дієздатність малолітніх (осіб до 14 р.) 8

23.Цивільна дієздатність фізичних осіб у віці від 14 до 18 років 8

24.ПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 8

25.Обмеження цивільної дієздатності фіз.-ої особи 8

26.ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ 9

27.ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 9

28.Встановлення опіки. Опікуни, їх права та обов'язки 9

29.Встановленя піклування. Піклувальники, їх права та обов'язки 10

30.ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 10

31.ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 10

32.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. 10

33.Порядок створення юридичних осіб. Державна реєстрація. 11

34.Способи індивідуалізації юридичних осіб (найменування, місцезнаходженя, право на товарні знаки та знаки обслуговування) 11

35.ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА - ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 11

36.ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 12

37.ОРГАНИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 12

38.Припинення юридичної особи (Загальна характеристика) 12

39.ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 12

40.РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 13

41.Господарські товариства як юридичні особи (загальна характеристика) 13

42.ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА 13

43.КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА 14

44.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ТА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 14

45.АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ЯК ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 14

46.ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА 14

47.ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМА/И ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН. 14

48.ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА). 15

49.Речі. Майно. Класифікація речей як об'єктів цивільних прав. 15

50.Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних прав. 15

51.ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. 16

52.ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. 16

53.ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. 16

54.ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВОЧИНІВ. 17

55.УМОВИ ДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ. 17

56.ФОРМА ПРАВОЧИНІВ. 17

57.ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ. 17

58.ВІДМОВА ВІД ПРАВОЧИНУ. 18

59.НЕДІЙСНІ ПРАВОЧИНИ ТА ЇХ ВИДИ. 18

60.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ. 18

61.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ПРО ФОРМУ ПРАВОЧИНУ 18

62.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЗА МЕЖАМИ ЇХ ДІЄЗДАТНОСТІ. 19

63.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКОЇ ОБМЕЖЕНА. 19

64.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЄЗДАТНОЮ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ. 19

65.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ЯКИЙ ПОРУШУЄ ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК. 20

66.Правові наслідки правочину, який вчинений, під впливом помилки, обману, насильства, збігу тяжких обставини. 20

67.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРАВОЧИНУ, ЯКИЙ ВЧИНЕНО У РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛОВМИСНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ОДНІЄЇ СТОРОНИ З ДРУГОЮ СТОРОНОЮ. 20

68.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ БЕЗ ДОЗВОЛУ ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. 20

69.Правові наслідки вчинення правочину особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 21

70.ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА. 21

71.ДОВІРЕНІСТЬ. ФОРМА, СТРОК, ВИДИ ДОВІРЕНОСТІ. 21

72.ПРИПИНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ДОВІРЕНІСТЮ. 21

73.СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. 22

74.Позовна давність. Загальна і спеціальна позовна давність. 22

75.ПОЧАТОК ПЕРЕБІГУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ. 22

76.ПЕРЕРВА ТА ЗУПИНЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ. 23

77.НАСЛІДКИ СПЛИВУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ. 23

78.ВИМОГИ, НА ЯКІ ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ. 23

79.ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. 23

80.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. 24

81.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. 24

82.ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 24

83.ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 25

84.ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ. 25

85.ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ. 25

86.ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 25

87.НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА). 26

88.Набуття права власності на безхазяйну річ, знахідку, скарб. 26

89.НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ. 26

90.ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 27

91.ПОНЯТТЯ І ВИДИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 27

92.ПРАВО СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ. 27

93.Переважне право купівлі частки у спільн частковій власності. 27

94.ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ. 28

95.ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 28

96.ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, САДИБА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 28

97.САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО. ПОНЯТТЯ, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА. 29

98.СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 29

99.ВІНДИКАЦІЯ ТА ЇЇ МЕЖІ. РОЗРАХУНКИ ПРИ ВІНДИКАЦІЇ. 29

100.НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ. 30

101.ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 30

102.ВИДИ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО. 30

103.ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ. 30

104.ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ. 30

105.Право користування чужою зем-ю ділянкою для забудови. 31

106.ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ. 31

107.Право інтелектуальної власності (загальна характеристика). 31

108.СУБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. СПІВАВТОРСТВО. 32

109.ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. 32

110.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА. 32

111.МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА. 33

112.СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ СУМІЖНИХ ПРАВ. 33

113.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. 33

114.ВИНАХІД, ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІВИНАХОДУ. 33

115.КОРИСНА МОДЕЛЬ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КЛАСНОСТІ. УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ. 33

116.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРІВ ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ. 34

117.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ ТА ЗНАКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 34

118.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ. 34

119.РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 34

120.ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН. 35

121.ОХОРОНА ПРАВ НА ПОРОДИ ТВАРИН. 35

122.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ. 35

123.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ. 36

124.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 36

125.ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ 36

126.СТОРОНИ ЦИВІЛЬНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. МНОЖИННІСТЬ СТОРІН У ЗОБОВ'ЯЗАННІ. 36

127.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 37

128.СПОСОБИ, СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 37

129.ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 37

130.Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов'язання. 37

131.ПОРУКА. ПРАВА ПОРУЧИТЕЛЯ. ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ. 38

132.ГАРАНТІЯ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ГАРАНТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА. ПРИПИНЕННЯ ГАРАНТІЇ. 38

133.Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язання. 38

134.ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАСТАВИ. 39

135.СТОРОНИ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ. 39

136.ІПОТЕКА. ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО ІПОТЕКУ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІПОТЕКОДАВЦЯ ТА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 39

137.Правова природа заставної та іпотечних сертифікатів. 39

138.Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок заставленого майна. 40

139.ЗАСТАВА РУХОМИХ РЕЧЕЙ (ЗАКЛАД). 40

140.ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ТОВАРІВ В ОБОРОТІ, МАЙНОВИХ ПРАВ. 40

141.ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ. 40

142.ПРИТРИМАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 41

143.ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 41

144.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 41

145.УМОВИ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 41

146.ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 42

147.ВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 42

148.ЗБИТКИ І НЕУСТОЙКА (ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЗБИТКІВ, ІВИДИ НЕУСТОЙКИ У СПІВВІДНОШЕННІ ІЗ ЗБИТКАМИ). 42

149.ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРУ. 42

150.ЗМІСТ ДОГОВОРУ. 43

151.ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР, ДОГОВІР ПРО ПРИЄДНАННЯ, ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР. 43

152.ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ. 43

153.УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ОФЕРТА. АКЦЕНТ. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. 44

154.ФОРМА ДОГОВОРУ. 44

155.Укладення договору на аукціонах, біржах, за конкурсом. 44

156.ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ. 44
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Цивільне законодавство україни. 3 icon№1 Цивільне право в системі права. Цивільне законодавство
Цк україни. Чи буде задоволено позов громадянки Боровик? Чи змінилося б рішення суду, якби строк повернення боргу за даним договором...
Цивільне законодавство україни. 3 iconТематичний план спецкурсу
Тема 4 Модельне цивільне законодавство країн снд. Цк республіки Білорусь. Цк республіки Казахстан
Цивільне законодавство україни. 3 icon«Законодавство України: погляд молодих правників»
Вас, що 16-17 травня 2014 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
Цивільне законодавство україни. 3 iconЗаконодавство України
Україні в національній валюті у відповідність до Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Цивільне законодавство україни. 3 iconЗагальна характеристика роботи
Дана конституційна гарантія може бути повною мірою реалізована за умови впливу відповідних економічних, правових та інших чинників....
Цивільне законодавство україни. 3 iconЛекція 2години
Законодавство про захист населення від нс базується на положеннях Конституції України І складається із законів України
Цивільне законодавство україни. 3 iconКримінальне процесуальне законодавство України (колоквіум)
Міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України як частина національного кримінального процесуального...
Цивільне законодавство україни. 3 iconКримінальне процесуальне законодавство України (колоквіум)
Міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України як частина національного кримінального процесуального...
Цивільне законодавство україни. 3 iconПлан Історія І сучасний стан вивченості замків І фортець України....
Сторико-географічна характеристика видатних пам’яток фортифікаційного зодчества регіонів України
Цивільне законодавство україни. 3 iconКримінальне процесуальне законодавство України (колоквіум)
Міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України як частина національного кримінального процесуального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка