Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Скачати 65.68 Kb.
НазваПитання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Дата конвертації18.09.2014
Розмір65.68 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

Питання до державного іспиту

з дисципліни «Господарське право та право СОТ»
 1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України.

 2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання.

 3. Система господарського законодавства України. Напрямки модернізації господарського законодавства.

 4. Правовий господарський порядок.

 5. Економічна політика держави, її напрями.

 6. Господарсько-правовий механізм реалізації економічної політики держави.

 7. Державне регулювання господарської діяльності.

 8. Система засобів державного регулювання господарської діяльності.

 9. Державне замовлення.

 10. Ліцензування, патентування та квотування в господарській діяльності.

 11. Технічне регулювання в сфері господарювання.

 12. Спеціальні режими господарювання.

 13. Державно-приватне партнерство.

 14. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Заборони та обмеження на здійснення господарської діяльності.

 15. Комерційна та некомерційна господарська діяльність.

 16. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів господарювання.

 17. Фізичні особи – суб’єкти господарювання.

 18. Поняття та види господарських організацій.

 19. Підприємство та його види.

 20. Поняття організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.

 21. Підприємства унітарного типу.

 22. Підприємства корпоративного типу.

 23. Державні та комунальні підприємства.

 24. Іноземні підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями.

 25. Поняття та види господарських товариств.

 26. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств).

 27. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

 28. Поняття та види кооперативів. Виробничий кооператив.

 29. Господарські об’єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

 30. Холдингові кампанії.

 31. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

 32. Майно суб’єктів господарювання та джерела його формування.

 33. Використання у господарській діяльності прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 34. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів.

 35. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання.

 36. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

 37. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Підстави припинення господарських зобов’язань.

 38. Форми і види господарсько-правової відповідальності.

 39. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

 40. Адміністративно-господарські санкції.

 41. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 42. Підстави та порядок порушення спрви про банкрутство.

 43. Стадії провадження у справах про банкрутство.

 44. Санація у справі про банкрутство.

 45. Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство.

 46. Черговість задоволення вимог кредиторів по Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 47. Мирова угода у справі про банкрутство і порядок її укладання.

 48. Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень в сфері конкуренції

 49. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція.

 50. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

 51. Зловживання монопольним становищем на ринку. .

 52. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

 53. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.

 54. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

 55. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 56. Поняття суб’єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.

 57. Торгівельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торгівлі та торгівельної діяльності.

 58. Ліцензування та патентування торгівельної діяльності.

 59. Порядок обліку торгівельних операцій. 71. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами.

 60. Поняття та види фінансових послуг.

 61. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку.

 62. Коло суб'єктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг.

 63. Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.

 64. Поняття банківської системи України, її структура.

 65. Форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Індикативне та адміністративне регулювання банківської діяльності.

 66. Система банківських операцій.

 67. Банківські рахунки.

 68. Кредитні операції банків.

 69. Види банківського кредиту (банківської позики).

 70. Депозитні операції банків.

 71. Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.

 72. Правове регулювання страхової діяльності в Україні.

 73. Компетенція уповноважених органів в сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності.

 74. Правові особливості договору страхування.

 75. Законодавство про цінні папери та фондовий ринок.

 76. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори.

 77. Цінні папери та їх класифікація.

 78. Державне регулювання фондового ринку. Державна комісія з фондового ринку та цінних паперів.

 79. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система.

 80. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

 81. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльностями.

 82. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.

 83. Поняття та класифікація інвестиційних договорів

 84. Інвестиційні договори з особливим суб’єктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції).

 85. Поняття спільного інвестування та його інститутів.

 86. Правове регулювання іноземного інвестування.

 87. Інвестування резидентами України за межі України.

 88. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

 89. Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності.

 90. Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на створення та реалізацію науково-технічної продукції, договори передачі майнових прав на об’єкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні договори та інші.

 91. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 92. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту.

 93. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту.

 94. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін.

 95. Базисні умови поставок.

 96. Платіжні умови та джерела їх регулювання.

 97. Захисні застереження.

 98. Форс-мажорне застереження у зовнішньоекономічному контракті.

 99. Арбітражне застереження.

 100. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу.

 101. Міжнародно-правове забезпечення виконання іноземних арбітражних рішень.

 102. Загальна характеристика Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі.

 103. Функції СОТ.

 104. Членство у СОТ. Процедура прийняття нових членів.

 105. Загальна характеристика Генеральної Угоди з Тарифів і Торгівлі 1994 (ГАТТ). Принципи СОТ, що регулюють торгівлю товарами.

 106. Загальна характеристика сфери діяльності СОТ. Угоди та правові документи СОТ.

 107. Режим найбільшого сприяння та національний режим.

 108. Митні союзи та зони вільної торгівлі.

 109. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами (Додаток 1А до Маракеської угоди про заснування СОТ).

 110. Загальна характеристика, сфера застосування Угоди про сільське господарство.

 111. Загальна характеристика Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (Кодекс про стандарти).

 112. Загальна характеристика угоди про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи.

 113. Загальна характеристика Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

 114. Загальна характеристика Угоди про застосування статті VIІ ГАТТ 1994 р. (стосовно оцінки товару для митних цілей).

 115. Угода про правила визначення походження товарів.

 116. Угода про субсидії та компенсаційні заходи.

 117. Угода про застосування ст. VI ГАТТ (Антидемпінгові заходи).

 118. Генеральна угода про торгівлю послугами (GATS). Сфера застосування. Класифікація послуг.

 119. Сфера застосування, цілі та принципи Угоди по торгівельним аспектам прав інтелектуальної власності (TRIPS).

 120. Домовленість про правила та процедури врегулювання суперечок (додаток 2 до Маракеської Угоди). Значення системи врегулювання суперечок для багатосторонньої торговельної системи.

Схожі:

Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconПитання з навчальної дисципліни „Господарське право ”
Питання з навчальної дисципліни „Господарське право ” для проведення комплексного державного екзамену
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconПитання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» icon9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconПитання до іспиту з дисципліни “Кримінальне право”
Кримінальне право І суміжні галузі права конституційне, адміністративне, кримінально
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний...
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «господарське право» для...
Укладена на основі Освітньо-кваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми з напряму підготовки 0304 «Право», розроблених...
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Питання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот» iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка