Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Скачати 42.25 Kb.
НазваНе : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Дата конвертації18.06.2013
Розмір42.25 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
НЕ 2.9.: Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.

(4год)
Заняття I

 1. Поняття способів забезпечення виконання зобовязань

 2. Види способів забезпечення виконання зобов’язань.

 3. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

 4. Поняття, види та значення неустойки.

 5. Порука.

 6. Гарантія.


Заняття II

 1. Завдаток.

 2. Застава і її види. Застава нерухомості (іпотека).

 3. .Особливості застави майнових прав, цінних паперів, товарів в обороті.

 4. Притримання.

 5. Підстави припинення зобов’язань.Нормативні акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. – К.: Атіка, 2003. – Гл. 48, 49

 2. Закон України “Про заставу” № 2654-XII від 02.10.1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03.07.2001

 3. Закон України “Про відповідальність за невчасне виконання грошових зобов’язань” від 22.11.96 р. // Відомості Верховної Ради України, 1997 р. - №5, ст.28.

 4. Закон України “Про нотаріат” від 2.09.93 р. // Голос України. – 1993. - №40-41.

 5. Інструкція про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України від 18.06.94 р. №18/5.

 6. Постанова Вищого Арбітражного Суду “Про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди” №04-1/6-22/86 від 30.11.2000


Література:

 1. Боднар Т.В. «Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві». – К., «Юрінком Інтер», 2005

 2. Гонгало Б.М. Общие положения учения об обеспечении обязательств и способах обеспечения обязательств / Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов, - М.: «Статут», 2001. – С.63

 3. Грось Л. Залог: вопросы гражданского права и гражданского процесса // Хозяйство и право. – 1996. – № 2. – С.69–81.

 4. Дзера І. Про особливість завдатку та забезпечуваних ним зобов’язань / І. Дзера // Юридична газета. – 2006. – №19(79)

 5. Єрьоменко Г.В. Характеристика змісту правовідносин по забезпеченню цивільно-правових зобов'язань / Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія/Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — С.81

 6. Заржицький А., Левченко А. Застава як спосіб забезпечення виконанння зобов’язань. // Право України. – 1996. - №7, -- с.35

 7. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер,2000. – с.43-102

 8. Ляшенко В., Середюк А. Залог в условиях развития рыночных отношений. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. - № 11-12.Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України, 2001, №10, -- с.77

 9. Новицкий М.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат, 1954.

 10. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України, 2001, №8, -- с.110

 11. Осіпов А. Поступово зникаючий завдаток / А. Осіпов // Юридичний вісник України. – 2006. – № 16(564)

 12. Павличенко Е. Договор задатка или предварительный договор / Е. Павличенко // Юридическая практика. – 2006. – № 27(445)

 13. Цивільне право України. Частина перша / За ред. проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. – Харків: Право, 2000. – с.307-315

 14. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. – с.643-694

 15. Фурса Є.І. Завдаток у попередньому договорі [Електронний ресурс] / Є.І. Фурса. – Режимдоступуhttp://fursa.org/view_article.php?article_id=29&publication=3&prefix=newspaper

 16. Фурса С.Я. Теоретичні засади врегулювання поняття “завдаток” у попередньому договорі [Електронний ресурс] / С.Я. Фурса. – Режим доступу : http://fursa.org/view_article.php?article_i d=31&publication=3&prefix=newspaperЗадача 1.

ВАТ «Вісник» та банк уклали 15.03.2004 року кредитний договір та договір застави – обидва строком на рік. Оскільки станом на 16.03.2005 року кредит не був повернений, банк звернувся до ВАТ «Вісник» з позовом про стягнення боргу, відсотків, пені шляхом звернення на заставлене майно.

ВАТ «Вісник» заперечувало проти звернення стягнення на предмет застави, оскільки договір застави припинився.

^ Вирішіть спір.
Задача 2.

Кириленко позичив в Остапова гроші під заставу власного жилого будинку строком на три роки. Однак, через рік, коли Кириленко повернув лише третину суми, сталася повінь і фундамент будинку Кириленка був значно пошкоджений.

Дізнавшись про це, Остапов звернувся з позовом до Кириленка про дострокове повернення суми позики.

^ Чи правомірні вимоги Остапова?
Задача 3.

АТ не виконало вчасно свого зобов’язання перед банком щодо повернення коштів за кредитним договором. Наступного місяця банк надіслав АТ повідомлення про притримання коштів АТ, які перебували на поточному рахунку АТ у цьому ж банку.

^ Чи правомірні дії банку?
Задача 4.

АТ «Промінь» уклало договір підряду з ТзОВ «Бескид» під забезпечення порукою ТзОВ «Місяць». Оскільки протягом встановленого в договорі строку не було виконано навіть половини обумовлених робіт, АТ «Промінь» направив ТзОВ «Бескид» повідомлення про відмову від договору в односторонньому порядку з моменту отримання повідомлення. ТзОВ «Бескид» погодився. Через місяць АТ «Промінь» звернулося з позовом до ТзОВ «Бескид» та ТзОВ «Місяць» про відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання зобов’язань за договором підряду.

^ Вирішіть спір.
Задача 5.

ТзОВ «Яблуко» уклало договір про надання послуг із ПП «Гамір» під заставу товарів в обороті, які належали ТзОВ «Явір». Через півтора року після спливу строку виконання зобов’язання, яке не було виконано належним чином, ТзОВ «Яблуко» звернулось до нотаріуса про вчинення виконавчого напису для звернення стягнення суми сплачених за послуги коштів на заставлене майно. Однак, нотаріус відмовив у вчиненні таких дій, оскільки вважав, що ТзОВ «Явір» у даних правовідносинах є поручителем і його зобов’язання припинились через шість місяців з моменту настання виконання основного зобов’язання.

Чи правомірна відмова нотаріуса?

Схожі:

Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconПлан заняття. I. Розгляд теоретичних питань Поняття, загальна характеристика...
Співвідношення понять «способи забезпечення виконання зобов’язань» та «забезпечувальні обтяження»
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconЗакон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
Тема Загальні положення про зобов’язання та забезпечення виконання зобов'язань
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань icon4. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
Відповідно до ст. 549 Цк україни неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник зобов'язаний передати кредиторові...
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань icon2. забезпечення виконання зобов’язань
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Форми та види неустойки
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconАктуальність даної теми полягає в тому що забезпечення виконання...
Практично в кожному господарсько-правовому договорі зустрічаємо положення про неустойку, яку навіть називали «царицею» серед способів...
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconЛекція 16 Облік забезпечення зобов'язань
Під поняттям "забезпечення" слід розуміти зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань icon■■■■■■■ § Поняття І загальні умови виконання зобов’язання Виконання зобов’язання
Виконання зобов’язання як правомірна дія, що спрямована на припинення зобов’язання, по своїй суті є правочином. Внаслідок цього на...
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconВиконання зобов’язання
Виконання зобов’язання як правомірна дія, що спрямована на припинення зобов’язання, по своїй суті є правочином. Внаслідок цього на...
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconЗакон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 року №543/96-вр
Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань iconФорми забезпечення кредиту
Застава це спосіб забезпечення зобов'язань. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка