Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник
НазваНавроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник
Сторінка1/7
Дата конвертації18.06.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
НЕ 1.1. (2год./ 2бали)

Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

Наукові засади кримінально-правової кваліфікації1. Поняття та система Особливої частини кримінального права та її значення.

2. Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації;

3. Стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації;

4. Структура кримінально-правової кваліфікації.
Основна література


 1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 9-22.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 5-26.

3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-16.

4. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов, О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.

5. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. – За ред. О.М.Омельчука. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – С. 3-9.
Додаткова література
1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.

2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.

3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – 299 с.

4. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 300 с.

5. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх змісту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2 (2). - Додаток 2. - С. 297-303.

6. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка – 1999. – 463 с.

7. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев: Юринком – 1995. – 208 с.

8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

^

НЕ 1.2. (2год./ 2бали)

Злочини проти основ національної безпеки УкраїниПоняття, загальна характеристика та система злочинів проти основ національної безпеки України.

Державна зрада.

Посягання на державного чи громадського діяча: характеристика юридичного складу злочину.

Диверсія.

Шпигунство: об’єктивні, суб’єктивні ознаки та особливості звільнення від кримінальної відповідальності.

Інші злочини проти основ національної безпеки України (ст.ст. 109-110 КК України).

Основна література


 1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 23-33.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 26-38.

2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація, - Вид. третє переробл. та доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – С. 315-324.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 237-253.

5. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року // ВВР. – 2003. - № 39. – С. 351. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15

6. Закон України „Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року №3855-XII // ВВР. – 1994. – № 16. – С. 93. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3855-12
Додаткова література
1. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – К.: Київський університет, 1997. – 166 с.

2. Баулін Ю.В. Спеціальний вид звільнення громадянина України від
кримінальної відповідальності за державну зраду // Проблеми пенітенціарної
теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 21-30.

3. Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України. – 2004. – № 5. – С. 141-145.

4. Зозуля І.В. Національна безпека України як сукупний об’єкт кримінально-правового захисту // Право України. – 2002. – № 3. – С. 37-43.

5. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. Навчальний посібник. – К.: ДЕМІД, 2002. – 144 с.

6. Кучера А.В. Злочини проти основ національної безпеки України. – Івано-Франківськ: Сімик, 2003. –72 с.

7. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України // Право України. – 2004. – № 9. – С. 32-34.

8. Навроцький В. О. Злочини проти держави: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 48 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006. – С. 211-217.
НЕ 1.3. (6год./ 5 балів)

Злочини проти життя і здоров’я особи
1.Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти життя та здоров’я особи.

2.Вбивство: поняття, кримінально-правовий аналіз і класифікація

 1. 2.1. Вбивство при обтяжуючих обставинах.

2.2. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

 1. 2.3. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

 2. 2.4.Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів необхідних для затримання злочинця.

3. Тілесні ушкодження: поняття, види, характерні об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини:

4.1.Погроза вбивством: поняття, суб’єктивні та об’єктивні ознаки.

4.2.Незаконне проведення аборту: поняття, суб’єктивні та об’єктивні ознаки.

4.3.Залишення в небезпеці та його відмежування від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Основна література


 1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 34-76.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 38-79.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб та доп.) / За ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 273-292, 296-307, 317-324.

4. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнєцов, О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.314-324.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи” від 7 лютого 2003 року № 2. // Постанови Пленуму Верховного Суду у кримінальних справах (1973-2004). Офіційне видання / За ред. В.Т.Маляренка. – К.: Ін Юре, 2004. – С. 73-75. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002700-03

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про необхідну оборону” від 26 квітня 2002 р. № 1. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0001700-02

Додаткова література
1. Булда Д. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за катування // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №7. – С.120-124.

2. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності: Монографія. / Наук. ред. А.А. Музика. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 180 с.

3. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України, відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. ДІМ, 2007. – 960 с.

4. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матеріали наук.-практ. конф. (Харків. 22-23 квіт. 2004 р.) / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. - К. - Х.: Юрінком Інтер, 2004. - 260 с.

5. Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку із виконанням цією особою службового чи громадського обов’язку. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

6. Остапенко Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (ст.ст. 116, 117, 118 КК України). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.

7. Остапенко Л. Питання співучасті у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 106-112.

8. Снігерьов О.П., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й. Умисні вбивства. Попередження і розкриття: практичний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 100 с.

9. Тимчук О. Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1

10. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правові проблеми трансплантації або органів людини та донорство крові. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.

11. Шеремет А.П. Розслідування та запобігання вбивствам: Навчальний посібник. – Чернівці: ТОВ «Наші книги», 2007. – 248 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006. – С. 217-276.
НЕ 1.4. (2год./ 2бали)

Злочини проти волі, честі і гідності особи
1. Поняття, загальна характеристика та класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи.

2.Кримінально-правовий аналіз юридичних складів злочинів проти волі, честі та гідності особи:

 • незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

 • захоплення заручників;

 • торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.


Основна література


 1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 78-89.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 79-94.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб та доп.) / За ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 348-358.

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація, - Вид. третє переробл. та доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – С. 410-423.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 334-353.

6. Лизогуб Я.Г., Яценко С.С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Навчальний посібник. / Наук. ред. д-р юрид. наук, професор С.С.Яценко. – К.: Атіка, 2005. – С.102-111.
Додаткова література
1. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників / / Право України. – 2002. – № 3. – С. 150-154.

2. Бортник В. Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в
Україні // Право України. – 2004. – № 1. – С. 29-33.

3. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 268 с.

4. Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с.

5. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби. – К.: Атіка, 2004.–112 с.

6. Кундеус В.Г. Поняття викрадення людини // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 24. – С. 72-76.

7. Лизогуб Я.Г., Яценко С.С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства: Навч. посібник. / Науковий редактор С.С. Яценко. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.

8. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 430 с.
НЕ 1.5. (4год./ 3бали)

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості


 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.

 2. Зґвалтування: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

 3. Кваліфіковані види зґвалтування.

 4. Інші злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості:

  • насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

  • примушування до вступу в статевий зв’язок;

  • статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

  • розбещення неповнолітніх.


Основна література


 1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 90-102.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 94-115.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоорканості” від 30 травня 2008 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. - № 7 (95), 2008. – С. 1-8. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-08

4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб та доп.) / За ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 359-366.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація, - Вид. третє переробл. та доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – С. 423-436.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconДайте визначення особливої частини кримінального права як частини...
Поняття І система Особливої частини кримінального права України ”; „Основи кримінально-правової кваліфікації ”; „Злочини проти основ...
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconН. М. Ярмиш проблеми кримінально-правової кваліфікації
М. Г. Вербенський – доктор юридичних наук, професор, начальник Державного науково-дослідного інституту мвс україни
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconКолесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2002. — 157 с
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconТема № Загальні основи правової статистики
Об’єкт І одиниця спостереження у кримінально-, цивільно-, адмістративно-правовій статистиці
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconСемінару 9
Агафонов С. А. Основи римського приватного права [Текст] : навч посібник для студ вищ навч закладів / С. А. Агафонов; Європейський...
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconЄжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч посібник
Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні системи І технології в маркетингу: Навч посібник. К.: Кнеу, 1999. С....
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconГель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право...
Кримінально-виконавче право України: Підручник / К82 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг ред...
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник icon33 о-75 Основи економічної теорії
Навч посібник / ред. В. О. Білик та ін. К. Ін-т аграрної економіки уаан, 1999
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconШендрика С. М., Черепанової С. О. Львів: Світ, 1994. 496 ст. Матвєєва...
Гончарук Т. В. Культурологія: Навч посібник. – Тернопіль: Карт-блашн, 2004. – 213 ст
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник iconМетодологічні основи правового виховання
Конституції України мети формування демократичної, соціальної, правової держави залежить від багатьох передумов, серед яких – наявність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка