Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права
НазваЗавдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права
Сторінка1/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5
 

міністерство освіти І НАУКИ україни


національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

завдання


 

до практичних занять з Кримінально-виконавчого права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків


2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

 

завдання


 

до практичних занять
^

з Кримінально-виконавчого права


 

 

для студентів IV та V курсів

факультету № 9

 

 

Укладачі: ГОЛІНА Володимир Васильович,

ЛИСОДЄД Олександр Володимирович,

СТЕПАНЮК Анатолій Хомич,

ОНІКА Людмила Павлівна,

ОБОЛЕНЦЕВ Валерій Федорович,

РОМАНОВ Михайло Васильович,

ХАРЧЕНКО Віталій Миколайович,

ЧЕРНЕНОК Максим Петрович

 

 

Відповідальний за випуск ^ В.В. Голіна

 

Редактор В.В. Арнаутова

Коректор В.В. Христенко

Комп’ютерна верстка: Г.В. Старжинська

 

 

 

План 2003, поз. 46

 

Підп. до друку 17.05.2004. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 1,6. Облік.-вид. арк. 1,85. Вид. № 30.

Тираж 500 прим. Зам. № 1973. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів IV та V курсів факультету № 9 / Уклад.: В.В. Голіна, О.В. Лисодєд, В.Ф. Оболенцев та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 51 с.

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і: В.В. Голіна (теми 4, 7),

О.В. Лисодєд (теми 5, 10),

В.Ф. Оболенцев (теми 6, 18),

Л.П. Оніка (теми 8, 11),

М.В. Романов (теми 16, 17),

А.Х. Степанюк (теми 1-3, 9, 19),

В.М. Харченко (теми 14, 15),

М.П. Черненок (теми 12, 13)

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 1 від 15.01.2004 р.)

 

 

 

 

 

З М І С Т

 

Тема 1.

Поняття кримінально-виконавчого права........

3

Тема 2.

Законодавство України у сфері виконання покарань..............................................................

 

3

Тема 3.

Кримінально-виконавча діяльність як предмет правового регулювання.............................

 

4

Тема 4.

Соціально-виховна робота з засудженими......

4

Тема 5.

Правовий статус засуджених.............................

5

Тема 6.

Органи і установи виконання покарань...........

8

Тема 7.

Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених............................................

 

9

Тема 8.

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл по установах виконання покарання............................................................

 

 

9

Тема 9.

Режим позбавлення волі у кримінально-виконавчих установах........................................

 

13

Тема 10.

Порядок і умови виконання покарання у виді виправних та громадських робіт.......................

 

21

Тема 11.

Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі...................................................

 

25

Тема 12.

Виконання покарання у виді штрафу та конфіскації майна.....................................................

 

27

Тема 13.

Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.............................................

 

 

31

Тема 14.

Особливості тримання під вартою в місцях попереднього ув’язнення...................................

 

34

Тема 15.

Особливості тримання військовослужбовців у дисциплінарних батальйонах.........................

 

36

Тема 16.

Суспільно-корисна праця в установах виконання покарань...................................................

 

38

Тема 17.

Звільнення від відбування покарання...............

40

Тема 18.

Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання...............

 

43

Тема 19.

Міжнародні стандарти поводження із засудженими...............................................................

 

45

 

 

 

Т е м а ^ 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

(с е м і н а р)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Політика у сфері виконання покарань.

2. Поняття кримінально-виконавчого права.

3. Принципи кримінально-виконавчого права.

4. Наука кримінально-виконавчого права.

5. Предмет та система курсу кримінально-виконавчого права.

 

 

Т е м а ^ 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

(с е м і н а р)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Закон як основна форма кримінально-виконавчого права.

2. Мета, завдання і форми кримінально-виконавчого законодавства.

3. Поняття та структура (суб’єкти, зміст, об’єкт, юридичні факти) кримінально-виконавчих правовідносин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т е м а 3. Кримінально-виконавча діяльність як предмет

правового регулювання

 

(с е м і н а р)

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Структурно-функціональна характеристика кримінально-виконавчої діяльності.

2. Мета кримінально-виконавчої діяльності.

3. Об’єкт кримінально-виконавчої діяльності.

4. Суб’єкти та учасники кримінально-виконавчої діяльності.

5. Засоби кримінально-виконавчої діяльності.

 

 

Т е м а ^ 4. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ЗАСУДЖЕНИМИ

 

(с е м і н а р)

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Поняття виправлення і ресоціалізації засуджених.

2. Основні напрямки, форми і методи соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення й обмеження волі.

3. Соціально-виховна робота з засудженими до обмеження волі.

4. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі.

5. Соціально-виховна робота з засудженими військовослужбовцями.

 

 

 

 

Т е м а 5. Правовий статус засуджених

 

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Поняття правового статусу засуджених.

2. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі та арешту.

3. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

4. Правовий статус військовослужбовців, які відбувають покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

5. Правове становище осіб, що відбувають покарання у виді виправних та громадських робіт.

 

ЗАВДАННЯ

 

1. Відбуваючий покарання у виді позбавлення волі у колонії середнього рівня безпеки З. та громадянка О. звернулися до адміністрації колонії з проханням дозволити їм реєстрацію шлюбу.

^ Яке рішення повинен прийняти начальник ко­лонії?

 

2. Засуджений до позбавлення волі К. відмовився від участі у виборах народних депутатів України, за що начальник відділення застосував до нього стягнення.

^ Дайте правову оцінку поведінці засудженого та діям начальника відділення.

 

3. Засуджений до обмеження волі П. звернувся до начальника виправного центру з письмовою заявою надати йому дозвіл на виїзд за межі виправного центру у найближчі вихідні дні для участі у виборах сільського голови. Начальник відмовив йому, мотивуючи своє рішення тим, що такі особи не мають права брати участь у виборах сільських голів.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconПлани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1
Поняття, предмет, методи, принципи кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавчі правовідносини
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconЗ кримінально-виконавчого права та кримінології
Політика у сфері кримінально-виконавчого права. Її визначення, цілі, принципи, стратегія, напрями реалізації в діяльності органів...
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconПрограма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків
Програма навчальної дисципліни «Практикум з кримінально-виконавчого права» / Уклад.: А. Х. Степанюк, І. С. Яковець. – Х: Нац. Університ....
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconАбрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места...
...
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права icon2. Принципи кримінально-виконавчого права
Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завд та ф-ї
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconЗавідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Практичне завдання. (Завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної діяльності)
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconПереднє слово
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconПереднє слово
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Завдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права iconМіністерство освіти та науки України Львівський національний університет...
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка