Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р




Скачати 328.08 Kb.
НазваПлани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р
Сторінка2/3
Дата конвертації12.02.2014
Розмір328.08 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3

6.1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Завдання 1.

1. Характерними ознаками податку є:

а) встановлення вищим органом законодавчої влади, обов’язковість, поворотність, оплатність, адресність;

б) безповоротність, безоплатність та добровільність;

в) обов’язковість, індивідуальна безповоротність, безоплатність, адресність;

г) встановлення вищим органом законодавчої влади, обов’язковість, індивідуальна безповоротність, безоплатність, адресність.

 1. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з :

а) імпорту товарів та митний кордон України;

б) випуску та продажу за кошти цінних паперів;

в) експорту товарів;

г) міжнародні перевезення пасажирів та багажу.

 1. Порядок продажу активів платника податків та забезпечення інтересів кредиторів.

Завдання 2.

 1. Дієздатність фізичних осіб платників податків наступає з:

а) 16 років;

б) 18 років;

в) вік законодавчо не встановлений;

г) 14 років.

 1. У разі самостійної сплати податку на доходи фізичних осіб, сума податку має бути сплачена:

а) до 1 травня року, наступного за звітним;

б) до 1 серпня року, наступного за звітним;

в) протягом 10 календарних днів, наступних за днем подання податкової декларації;

г) до 1 січня року, наступного за звітним.

 1. Податкова вимога: поняття, підстави застосування га особливості обчислення термінів.

Завдання 3.

1. Податкові правовідносини виникають на підставі:

а) закону;

б) закону та наявності об’єкта оподаткування;

в) наявності об’єкта оподаткування;

г) закону та досягнення 16 років.

 1. Пов’язані особи відповідно до ПК України - це:

а) члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення;

б) подружжя платника податків;

в) фізичні особи, які перебувають у відносинах влади та підпорядкування;

г) фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за платником податку.

 1. Податкове представництво: поняття та правовий статус.

Завдання 4.

 1. Обов’язковими елементами податку є:

а) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк;

б) суб’єкт, об’єкт, база оподаткування, ставка, строк, пільги;

в) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк, пільги;

г) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк, пільги;

 1. Податковий вексель виписується за:

а) податком на додану вартість;

б) акцизним податком;

в) податком на додану вартість та акцизним податком;

г) екологічним податком на акцизним податком.

 1. Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків нарахування пені та її розмір.

Завдання 5.

 1. В залежності від форми оподаткування, податки поділяються на:

а) загальнодержавні та місцеві;

б) особисті та реальні;

в) прямі та непрямі;

г) прямі, реальні та особисті.

 1. Способами здійснення податкового контролю є:

а) перевірки та звірки;

б) ведення обліку платників податків, перевірки та звірки, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів;

в) ведення обліку платників податків, перевірки та звірки;

г) перевірки та звірки, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів;

 1. Способи визначення податкового зобов’язання платника податків. Податкова декларація.

Завдання 6.

 1. Відповідно до Податкового кодексу України існують такі податкові періоди:

а) календарний місяць;

б) календарний місяць та рік;

в) календарний квартал та рік;

г) календарний місяць, календарний квартал (півріччя), календарний рік.

 1. Позапланова податкова перевірка призначається:

а) на підставі рішення керівника податкового органу;

б) на підставі рішення суду;в) на підставі рішення керівника податкового органу та на підставі рішення суду;

г) на підставі рішення керівника податкового органу або керівника митного органу.

 1. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих від продажу нерухомого майна.

Завдання 7.

 1. Контролюючими органами є:

а) податкові органи та митні органи;

б) податкові органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, митні органи;

в) податкові органи;

г) податкові органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування.

 1. Податкова застава застосовується за умови:

а) коли відсутня реєстрація особи як платника податків у податковому орані, якщо така реєстрація є обов’язковою;

б) не сплати у встановленні строки, суми податкового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації; несплати у встановлені строки, суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.;

в) неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації; несплати у встановлені строки суми податкового зобов’язання;

г) коли платник податків не допускає посадових осіб податкового органу до проведення фактичної перевірки.

 1. Поняття податкового зобов’язання, грошового зобов’язання, податкового боргу.

Завдання 8.

 1. Майно платника податків може бути примусово стягнено в рахунок погашення його податкового боргу:

а) за виконавчими написами нотаріусів;

б) за виконавчими написами нотаріусів та за рішенням суду;

в) за рішенням суду;

г) за рішенням керівника (заступника) податкового органу.

 1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

а) фізичні та юридичні особи - резиденти, які є власниками обєкгів житлової нерухомості;

б) фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомості;

в) фізичні особи - резиденти та нерезиденти;

г) фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками обєктів житлової нерухомості.

 1. Поняття та особливості юридичного конфлікту у сфері оподаткування. Сторони конфлікту. Причини податкового конфлікту. Класифікація фінансово-правових конфліктів. Конфлікт інтересів та когнітивний конфлікт.

Завдання 9.

 1. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків у разі якщо:

а) дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

б) дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; платник податків не з’являється на виклик до податкових органів;

в) платник податків не допускає до проведення перевірки посадових осіб податкового органу;

г) неможливо встановити місце фактичного знаходження платника податків.

 1. Ставка єдиного податку для фізичних осіб залежить від:

а) обсягу виручки;

б) кількості найманих працівників;

в) асортименту товарів;

г) виду діяльності.

 1. Реєстрація та анулювання реєстрації платників податку на додану вартість.

Завдання 10.

 1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом:

а) на підставі документів, що знаходяться у платника податків;

б) на підставі даних, зазначених у декларації, та даних, отриманих від здійснення перевірки господарської діяльності платника податків;

в) виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь- яких інших видів перевірок платника податків;

г) перевірка, яка проводиться декількома органами.

 1. Приватний підприємець - платник єдиного податку - не може здійснювати торгівлю:

а) продовольчими товарами;

б) електропобутовими приладами;

в) ПК України такі обмеження не встановлені;

г) підакцизними товарами.

 1. Охарактеризуйте групи платників єдиного податку.

Завдання 11.

 1. Скарга на рішення контролюючого органу має бути подана протягом:

а) 10 робочих днів, наступних за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу;

б) 20 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу;

в) 20 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення;

г) 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу.

 1. Перелік підакцизних товарів може змінюватися за рішенням:

а) державної податкової служби України;

б) місцевих органів самоврядування;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Верховної Ради України.
1   2   3

Схожі:

Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
Плани практичних занять з навчальної дисципліни „Мова юридичного фаху” для студентів юридичного факультету / Укл. Руколянська Н....
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon1. Основи організації міжнародних розрахунків
Плани семінарських, практичних занять, лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани семінарських (практичних ) занять для вечірньої форми навчання зі спецкурсу
Тема Земельний фонд України. Управління в галузі охорони та використання земель
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани семінарських та практичних занять
Розробник: доцент кафедри кримінального процесу І правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент Карабут Л. В
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon№1. «Предмет, задачі та структура курсу «Судова бухгалтерія». Бухгалтерські...
Плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПолтавський юридичний інститут національного університету «юридична...
Розклад з 01. 09 30. 12. 2012 занять студентів 2 курсу денної форми навчання 2012- 2013 н р
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПолтавський юридичний інститут національного університету «юридична...
Розклад з 01. 09 12. 2012 занять студентів 4 курсу денної форми навчання 2012- 2013 н р
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани
Плани проведення семінарських занять з дисципліни Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність / Укладач: Поліщук...
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани практичних занять заочна форма навчання
Змістовий модуль Загальні питання методики навчання шкільного курсу “Біологія”. Методика вивчення розділів “Рослини” І “Тварини”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка