Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р
Скачати 328.08 Kb.
НазваПлани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р
Сторінка1/3
Дата конвертації12.02.2014
Розмір328.08 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПАРХОМЕНКО-ЦИРОЦИЯНЦ С.В. ’ , НА 2012-2013 Н.Р.І. Теоретичні засади оподаткування. Податкове законодавство

 1. Поняття та види обов’язкових платежів за Податковим кодексом України. Особливості збору та мита як обов’язкових платежів.

 2. Поняття та види податків, їх характерні ознаки. Функції податків.

 3. Елементи податку.

 4. Ієрархія податкового законодавства. Інтерпретаційні акти в сфері оподаткування (роз’яснення контролюючих органів, судова практика).

 5. Основні засади податкового законодавства.

Список нормативно-правових актів:

 1. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Митний кодекс України,

 1. Податкові правовідносини. Суб’єктний склад податкових правовідносин.

 1. Поняття та особливості податкових правовідносин. Податковий обов’язок: поняття та зміст. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.

 2. Правовий статус платника податків. Особливості реалізації дієздатності фізичних та юридичних осіб - платників податків, у податкових правовідносинах.

 3. Суб’єкти та учасники податкових правовідносин.

 4. Правовий статус податкового агенту. Представництво у податкових правовідносинах.

 5. Органи, що контролюють сплату податків в Україні та органи стягнення. їх повноваження.

Список нормативно-правових актів:

 1. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Митний кодекс України.

'III. Адміністрування податків

 1. Порядок визначення податкового зобов’язання за чинним законодавством. Податкова декларація. Визначення податкового зобов’язання контролюючим органом, у 2. Порядок узгодження та строки сплати податкового зобов’язання.

 1. Податкове повідомлення та податкова вимога. Особливості визначення терміну та порядок застосування.

 2. Податкова застава: поняття, умови застосування, терміни.

 3. Адміністративний арешт активів платника податків: поняття, умови, порядок застосування.

 4. Особливості обчислення строків давності у податкових правовідносинах.

чУ 7. Порядок примусового стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу.

Список нормативно-правових актів:

 1. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Постанова КМУ від 27 грудня 2010 р. «Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання, а також форми зазначеного подання»

Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» 1. Постанова КМУ від 27 грудня 2010 p. N 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин»

 2. Наказ ДПА України від 23.12.2010 N 1001 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби»

 3. Наказ Мінфін України від 11.10.2011 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби»

 4. Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1035 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого»

 5. Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1037 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків»

 6. Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1039 Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі»

 7. Наказ Мінфін України від 07.11.2011 «Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків»

 8. Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1044 «Про Порядок застосування норм пунктів 102.6- 102.7 статті 102 Податкового кодексу України»

 1. Правові основи здійснення податкового контролю. Захист прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин

 1. Поняття та форми податкового контролю. Повноваження податкових органів щодо здійснення податкового контролю.

 2. Види та порядок проведення перевірок органами державної податкової служби України:

а) камеральні перевірки;

б) порядок, терміни проведення планових та позапланових документальних перевірок;

в) підстави та порядок проведення фактичних податкових перевірок.

 1. Порядок оформлення результатів податкової перевірки.

 2. Особливості фінансової відповідальності. Особливості притягнення до фінансової відповідальності за податкові правопорушення. Санкції за податкові правопорушення: порядок та умови застосування.

 3. Захист прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин у порядку (оскарження рішень контролюючих органів).

Список нормативно-правових актів:

 1. Податковий кодекс України.

 2. Наказ ДПА України від 23.12.2010 N 1001 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби»

 3. Наказ Державної податкової адміністрації України « Про Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства» від 22.12.2010 №984.

 4. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами» від 24.12.20101003

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 p. N 339 (у редакції постанови від 27 грудня 2010 p. N 1229) «Про Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

 6. Наказ ДПА України «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби» від 17.12.2010 N 953

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 p. N 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку»Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1234 «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів»

 1. Податок з доходів фізичних осіб

 1. Характеристика податку з доходів фізичних осіб: платники (критерії резидентства), об’єкт оподаткування; база оподаткування, доходи, які не включаються до розрахунку оподатковуваного доходу.

 2. Порядок застосування податкової соціальної пільги та податкової знижки. Ставки податку.

 3. Правовий статус податкового агенту. Перерахувати податкових агентів відповідно до Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб».

 4. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку.

 5. Порядок надання річної податкової декларації про доходи.

 1. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб

 1. Оподаткування відсотків, дивідендів, роялті, виграшів та призів.

 2. Оподаткування інвестиційного прибутку.

 3. Оподаткування іноземних доходів та доходів нерезидентів.

 4. Оподаткування доходу, отриманого від здійснення угод з нерухомим майном (купівля-продаж, міна, оренда (житловий найм).

 5. Оподаткування доходу, отриманого від здійснення угод з рухомим майном.

 6. Оподаткування доходу, отриманого в результаті прийняття спадку та подарунку.

 7. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем та фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Список нормативно-правових актів:

 1. Податковий кодекс України

 2. Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

 3. Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1226 «Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом».

 1. VIII. Оподаткування прибутку підприємств в Україні

 1. Характеристика податку з прибутку підприємств:

а) платники податку; об’єкти оподаткування; порядок визначення доходів та їх склад; порядок визнання доходів;

б) склад витрат та порядок їх визнання; групи витрат

в) визначення основних засобів та інших необоротних активів та їх груп.

Об’єкти амортизації, визначення вартості об’єктів амортизації;

г) податкова база, ставка податку та порядок обчислення податку.

 1. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій особливого виду:

а) страхової діяльності;

б) операцій з розрахунками в іноземній валюті; оподаткування дивідендів;

в) оподаткування нерезидентів;

г) оподаткування операцій з деривативами, операцій з торгівлі цінними паперами, корпоративними правами;

д) оподаткування виробників сільськогосподарської продукції та оподаткування операцій із пов’язаними особами;

е) оподаткування неприбуткових підприємств.

 1. Непрямі податки.

 1. Характерні особливості непрямих податків.

З

 1. Характеристика (за елементами) податку на додану вартість:

а) платники та вимоги щодо їх реєстрація; анулювання реєстрації;

б) визначення об’єкта та бази оподаткування;

в) операції, що звільнені від оподаткування; операції, що не є об’єктом оподаткування;

г) ставки податку та дата виникнення податкових зобов’язань; звітні періоди;

д) умови та порядок надання податкового кредиту; податкова накладна.

 1. Акцизний податок:

а) платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки;

б) дата виникнення податкових зобов’язань, порядок і строки сплати податку.

 1. Мито: поняття та місце в системі обов’язкових платежів. Порядок нарахування та справляння мита. Види мита.

Список нормативно-правових актів:

 1. Податковий кодекс України.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 p. N 339 (у редакції постанови від 27 грудня 2010 p. N 1229) «Про Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів»

 3. Наказ ДПА України від 22.12.2010 р. «Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

 4. Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку»

 1. Спеціальні податкові режими.

 1. Поняття, особливості та види спеціальних податкових режимів.

 2. Єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва.

 3. Фіксований сільськогосподарський податок.

 1. Інші податки та збори

 1. Плата за землю

 2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

 3. Екологічний податок.

 4. Податок на нерухоме майно.

 5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

XII. Вирішення задач.

Задачі:

 1. Розрахуйте податок з прибутку підприємств. ~

За результатами звітного податкового періоду 2012( р. підприємство отримало дохід: від основної діяльності-600 тис. грн.;

- від спільної діяльності - 80 тис. грн.;

бюджетне відшкодування по податку на додану вартість - 20 тис. грн.

Загальна сума витрат по основній діяльності склала 100 тис. грн.; амортизація основних фондів - 10 тис. грн. В звітному періоді підприємство придбало торговий патент на суму 5 000 грн. Витрати на організацію презентації склали 3 000 грн.

Необхідно визначити суму оподатковуваного прибутку та розрахувати податок на прибуток, що має бути перерахований до бюджету.

 1. Іванов 1.1, протягом 20 Ц р. отримував середньомісячну заробітну платню у розмірі 2900 грн. У звітному році він сплатив за навчання своєї безробітної дочки Іванової Т.І. у професійному училищі 5 000 грн. Також у 201^1 Р- він отримав спадок від бабусі - кошти на банківському рахунку у розмірі 10 тис. грн. ^

Обрахуйте суму податку на доходи фізичних осіб. Визначте на які пільги має право Іванов 1.1. і у якому розмірі вони будуть надані. Який порядок сплати податку за отриманими доходами. Відповідь обгрунтуйте.
  1   2   3

Схожі:

Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
Плани практичних занять з навчальної дисципліни „Мова юридичного фаху” для студентів юридичного факультету / Укл. Руколянська Н....
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon1. Основи організації міжнародних розрахунків
Плани семінарських, практичних занять, лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани семінарських (практичних ) занять для вечірньої форми навчання зі спецкурсу
Тема Земельний фонд України. Управління в галузі охорони та використання земель
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани семінарських та практичних занять
Розробник: доцент кафедри кримінального процесу І правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент Карабут Л. В
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р icon№1. «Предмет, задачі та структура курсу «Судова бухгалтерія». Бухгалтерські...
Плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПолтавський юридичний інститут національного університету «юридична...
Розклад з 01. 09 30. 12. 2012 занять студентів 2 курсу денної форми навчання 2012- 2013 н р
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПолтавський юридичний інститут національного університету «юридична...
Розклад з 01. 09 12. 2012 занять студентів 4 курсу денної форми навчання 2012- 2013 н р
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани
Плани проведення семінарських занять з дисципліни Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність / Укладач: Поліщук...
Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с. В. ’, на 2012-2013 Н. Р iconПлани практичних занять заочна форма навчання
Змістовий модуль Загальні питання методики навчання шкільного курсу “Біологія”. Методика вивчення розділів “Рослини” І “Тварини”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка