Орфографія. Принципи української орфографії
Скачати 176.81 Kb.
НазваОрфографія. Принципи української орфографії
Дата конвертації20.07.2013
Розмір176.81 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
СУМ 1 курс

Практичне заняття 3

ОРФОГРАФІЯ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

  1. Орфографія як розділ мовознавства. Принципи української орфографії.

  2. Спрощення приголосних.

  3. Правопис іншомовних слів:

а) уживання літер и, і, ї та е, є в запозичених словах;

б) вживання м’якого знака та апострофа в іншомовних словах;

в) подвоєння в словах іншомовного походження.

  1. Правопис власних назв. Передача російських прізвищ та географічних назв.

  2. Правопис складних слів.

Література

Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : навч. пос. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : «ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. (є в Інтернеті)

Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, Н. І. Тоцька та ін. / За ред. А.П. Грищенка. — К. : Вища шк., 2002.

Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. / За ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2000.

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

Словники

Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / С.І. Головащук. – К. : Наук. думка, 1989. – 832 с.

Жайворонок В.В. Велика чи мала літера? Словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К. : Наук. думка, 2004. – 203 с. (є в Інтернеті)

Словник іншомовних слів / Укл. Л.О. Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М. Сюта [та ін.] . – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

Завдання

(удома виконати завдання 1, 4-6, 9-11, 13, 15)

Завдання 1. Підготуйтеся до відповідей на теоретичні питання.

Завдання 2. Проаналізуйте, за яким принципом пишуться підкреслення. Результати аналізу занесіть до таблиці.

Косьба, квасолька, юрта, Президент України, набік і на бік, вищеназваний і трохи вище названий, боїшся, багач, птаство, Руссо, усміхаються, сфокусувати, не має і немає, зцідити, об’їзний, щоб і що б, виделка, розчепити, село, джміль, лиман, к’янті (вино) – К’янті (провінція).

Принципи українського правопису

фонетичний

морфологічний

історичний (традиційний)

семантичний

Завдання 3. У кожному рядку знайдіть слово, підкреслення в якому відрізняється від інших принципом правопису.

а) смієшся, легенько, сказати, безхарактерний;

б) льотчик, сформований, радісний, казка;

в) Сицилія, роман, Корчі, Роман;

г) ветеринар, паперть, переказати, літера.
Завдання 4. Запишіть слова, вставляючи, де треба, пропущену букву.

Тиж..невий, кар’єрис..ці, аванпос..ний, виїз..ний, випус..ний, балас..ний, зап’яс..ний, рис..нути, проїз..ний, студен..ський, кіс..лявий, хворос..няк, форпос..ний, пис..нути, улес..ливий, контрас..ний, дилетан..ський, шіс..надцять, тріс..нути, хвас..нути, віс..ник, хвас..ливий, об’їз..ний, аген..ство, на пелюс..ці, аферис..чин, абітурієн..ці, компос..ний, шіс..сот.

Завдання 5. На місці крапок поставте пропущені букви и, і, ї. Поясніть їх уживання.

Абор..ген, д..с..мант..зац..я, ..нтел..гентний, кр..тер..й, моза..ка, пен..ц..л..н, ..нж..н..р..нг, п..р..фраз, р..в..з..он..зм, р..з..денц..я, м..т..нг, д..в..рс..ф..кац..я, ант..с..м..т..зм, д..скр..д..тац..я, ..д..нт..ф..кац..я, кл..р..нг, харак..р.., брав..с..мо, ..нкв..з..ц..я., к..днеп..нг, п..ан..с..мо, В..рдж..н..я, д..в..рт..смент, ..нф..кц..он..ст, д..ф..р..ц..ац..я, бод..б..лдер, моск..т, дж..г..т, д..з..нтокс..кац..я, ..люз..он..ст, ..нд..в..дуал..зац..я, ..вр..т, холд..нг, ..нв..ст..ц..йний, в..зав.., ..нту..ц..я, кор..андр, парфумер..я, бод..б..лд..нг, тюн..нг, тюб..нг, холд..нг, др..бл..нг.
Завдання 6. Наведені слова запишіть українською мовою. Поясніть уживання чи невживання в них апострофа та м’якого знака.

Фельдъегерь, монсеньор, дюшес, рантье, брошюра, Ружье, Ньютон, курьезный, Ривьера, портьера, компьютер, кутюрье, шампиньон, конъюнктивит, Бретань, Женевьева, арьергард, Лавуазье, папье-маше, Севилья, Цюрих, фокстерьер, мезальянс, Суэц, Булонь, Дельфы, Барбюс, шиньон, конъюнктура, Кордильеры, бульон, конферансье, карьера, конъюнктива, Ньюфаундленд, трильон, каньон, мюзикл, модельер, бонбоньерка, мышьяк, досье, кьянти, пья, фюзеляж, пьексы, лье.
Завдання 7. Назва столиці Лаосу по-російському пишеться Вьентьян, по-українському – В’єнтьян; назва місцевості у В’єтнамі по-російському – Дьенбьенфу, по-українському – Дьєнб’єнфу. Чому по-українському не можна ці назви писати так само з двома м’якими знаками, як у російській мові?
Завдання 8. Згадайте іншомовні відповідники, які передають значення українських словосполучень і речень та запишіть їх:

перехід слів з інших частин мови в сполучники” - ,

перехід слів з інших частин мови в прикметники” - ,

перехід слів з інших частин мови у вигуки” - ,

умовний спосіб відмінювання дієслів” - ,

запалення слизової оболонки ока” - , “сукупність ознак, які характеризують поточний стан справ економіки” - , “припущення, здогад; відновлення або виправлення на основі здогадів зіпсованого тексту, що не піддається прочитанню” - ,

офіцер, прикріплений до командира, начальника для виконання різноманітних службових доручень або виконання штабних обов’язків” - , “особа, що готується до викладацької діяльності у військових академіях” - , “уведення під шкіру або у вену лікувальних препаратів; упорскування” -
Завдання 9. Запам’ятайте написання та значення слів аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, тратта, мірра, панно, гамма, гетто.

Аннализаписи найважливіших подій за роками у Стародавньому Римі й деяких країнах Західної Європи у середні віки (на Русі їм відповідали літописи); бонна – вихователька дітей; брутто – вага товару з упаковкою; ванна (ванний); мадонна; манна (манний), мотто – епіграф, дотепний чи влучний вислів; нетто – вага товару без упаковки; панна; пенні – грошова одиниця; тонна; панно – живописний витвір декоративного характеру, гетто, білль – проект закону чи закон; булла – папська грамота; вілла; мулла – в ісламі нижчий чин служителя релігійного культу; дурра – назва рослини; мірра – ароматична смола деяких тропічних дерев; гамма – 1) третя літера грецького алфавіту; 2) мільйонна частка грама; 3) стотисячна частка ерстеда – одиниці напруженості магнітного поля; 4) перша частина складних слів, що означає стан речовини або зв’язок з гамма-випромінюванням: гамма-глобулін, гамма-активний, гамма-апарат, гамма-астрономія, гамма-залізо, гамма-сигнал, гамма-функція, гамма-спектрометр.

Завдання 10. Запишіть правильно слова іншомовного походження й поясніть, чому в одних відбувається подвоєння, а в інших – ні.

Ан..отація, дис..иміляція, кол..ектив, ас..иміляція, ім..іграція, бравіс..имо, ем..іграція, барок..о, сю..реалізм, сум..а, хоб..і піц..а, коміс..ія, ап..еляція, клас..ик, ал..огічний, піаніс..имо, і..регулярний, ідил..ія, конт..революція, і..реальний, кас..а, дис..иміляція, програм..а, ат..естат, лібрет..о, проф..ес..ор.

Завдання 11. Поясніть, чому в наведених словах є подовження.

Ассирійці, марокканець, голландський, іллінойський, калькуттський, буддизм, торрічеллієва, галліцизм, ганноверський, боннський, валлієць, ніццький.
Завдання 12. Перепишіть власні назви, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

Алж..р, Д..зель, м. Ваш..нгтон, Джорж Ваш..нгтон, Аргент..на, Рус..о, Баст..лія, Торр..челл.., Калькут..а, Флор..да, С..ц..лія, Корс..ка, Мекс..ка, В..рдж..нія, Ч..каго, Мадр..д, Брат..слава, Браз..лія, Вав..лон, Ват..кан, Кен..еді, С..рія, Гр..нв..ч, Сканд..навія, Т..бет, Ж..ль Верн, Ж..льєн, Ч..нг..схан, Гар..бальді, С..ракузи, Йоган..есбург, Кр..т.
Завдання 13. Запишіть слова, замінюючи, де треба, малу літеру великою.

Оранта (язичницька богиня), державний прапор України, прикарпатська філія національної академії внутрішніх справ україни, севастопольська гавань, село криві коліна тальнівського району черкаської області, чумацький (молочний) шлях, молочна (божа, журавлина, небесна, зоряна) дорога (зоряне скупчення), шевченків край, середня наддніпрянщина, швейцарська партія праці, демократична соціалістична республіка шрі-ланка, штучний супутник землі, українська греко-католицька церква, ректор, токай (вулканічний масив), токай (сорт вина), тридцятирічна війна, ренесанс (історичний період), ренесанс (стиль), національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут», володимир мономах, князь ярослав мудрий, буцефал (кличка коня), буцефал (стара шкапа), приморський бульвар (Одеса), бульвар лесі українки, міська державна адміністрація, міський виконавчий комітет ради народних депутатів, міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, міністр економіки, андріївський узвіз, вулиця добрий шлях, вулиця академіка булаховського, гарпагон (літературний персонаж), гарпагон (дуже скупа людина), всесвіт (у значенні «космосу»), всесвіт (у значенні «земля»), всесвітня рада миру, всенічна (церковна служба), всенічна (великодня ніч), всесвітня продовольча програма організації об’єднаних націй, біловезька пуща (заповідник), заслужений діяч науки і техніки україни, генеральний директор, декан, день збройних сил України, день відчинених дверей, конгрес, хотинський замок, день незалежності україни, газета «україна молода», орден княгині ольги 1 ступеня.

Завдання 14. Заповніть таблицю, використовуючи запропоновані російські прізвища та географічні назви.

Кузнецов, Ломтев, Егоров, Буераков, Матвеев, Озеров, Ейск, Гуляев, Тютчев, Белов, Каменев, Нева, Алябьев, Лазарев, Андреев, Белорецк, Ржев, Бугаёв, Соловьёво, Артёмов, Пугачёв, Мацеев, Серов, Ручьёв, Фёдоров, Столетов, Орёл, Оленёк, Хрущёв, Игнатов, Милютин, Воинов, Чичиков, Прикумск, Тихомиров, Владивосток, Новиков, Горки, Игарка, Сочи, Ильин, Житков, Борисов, Гнедич, Березники, Двина, Липецк, Поти, Марьино, Гущин, Кисловодск, Владимир, Мытищи.з/п

Рос.

буква

Позиція літери в слові

Укр.

буква

Російська

власна назва

Українська

власна назва

1

Е

після букв на познач. приголосних

Е

2

Е

після ж, ч, ш, щ, ц, р у суф. -ев, -еєв


Е

3

Е

на початку слів

Є


4

Е

у середині слів після букв на позначення голосних, після апострофа та ь

Є5

Е

після букв на позначення приголосних, крім шиплячих, р, ц, у суф. –єв, -єєв

Є6

Е

у корені, якщо рос. е відповідає укр. і, що не чергується з [е]

Є7

Е

у ГН, що в рос.м. мають форму, спільну з відповідною укр.

І

река Белая, Песчаное, Серый мыс, Целиноград

річка Біла, Піщане, Сірий мис, Цілиноград

8

Ё

на поч. слова, після букв на позначення голосн., губн. та шиплячих (якщо ё познач. два звуки)

ЙО9

Ё

після букв на познач. м’яких приголосних

ЬО10

Ё

у назвах, утворених від спільних для обох мов імен чи заг. назв

Е11

Ё

під наголосом після шиплячих

О

12

И

на поч. слова та після букв на познач. приголосн., крім ц та шиплячих

І13

И

у кінці ГН

І

14

И

у назвах, утворених від імен, відмінних від українських

І

Никитин, Николаев, Николаевск-на-Амуре

Нікітін, Ніколаєв, Ніколаєвськ-на-Амурі

15

И

після ж, ч, ш, щ і ц перед буквами на познач. приголосних

И16

И

Після літер на позначення ГОЛОСНИХ, після Ь та АПОСТРОФА

Ї17

И

у назвах, утворених від спільних для обох мов імен та загальних назв

И18

И

у префіксі при-

И

19

И

у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, ищ-

И

20

И

у скл. ГН, де и сполучний голосний

И

21

И

у закінченнях множинних ГН із твердою основою

И

22

И

у деяких словах та похідних від них

И

Сибирь, Симбирск, Новосибирск


Сибір, Симбірськ, Новосибірськ

Завдання 15. Запишіть запропоновані російські прізвища та географічні назви по-українськи. Написання поясніть.

Прокофьев, Юрьев, Захарьин, Дьяконов, Полозьев, Третьяков, Усолье, Клязьма, Льгов, Лось, Нахичевань, Тюмень, Актюбинск, Скиталец, Олонец, Троицк, Меньшов, Меньшиков, Крюково, Рязань, Амударья, Гурьев, Соловьёв, Муравьёв, Демьянский, Чалая, Белый, Белая, Крайний, Крайняя, Полевой, Донской, Чусовая, Бологое, Угловое, Орехово-Зуево, Бородино, Егоршино, Рощино.
Завдання 16. Запишіть правильно складні прикметники. Поясніть їх правопис.

Залізо/бетонний, військово/повітряний, внутрішньо/державний, високо/врожайний, єдино/правильний, єдино/кровний, життєво/необхідний, життє/дайний, нитко/подібний, повітро/очисний, віце/президентський, дещо/нижче/зазначений, термо/вимірювальний, старо/український, сорока/п’ятилітній, воєнно/стратегічний, політико/масовий, північно/західний, рудно/металургійний, рудо/підіймальний.

Завдання 17. І. Запишіть прислівники та прислівникові сполучення, знявши риски, поясніть орфограми. ІІ. Випишіть прислівники, омонімічні до сполучень прийменників або часток зі змінними самостійними частинами мови, придумайте на кожень випадок по два речення, щоб продемонструвати різницю написання залежно від контексту.

Мало/по/малу, день/у/день, пліч/о/пліч, в/основному, на/завтра (у значенні «на звтрашній день»), по/кабардино/балкарському, всього/на/всього, на/відмінно, мимо/волі, з/вечора, в/четверо, до/побачення, по/батькові, будь/ласка, від/тепер, в/ні/чию, без/кінця/краю, з/ранку/до/вечора, по/кримсько/татарськи, сам/на/сам, по-вашому, в/соте, по/старо/слов’янському, на/ні/що (ні для чого), ні/на/що (нанівець), до/чиста, по/правді, на/льоту, у/вічі, за/очі, не/до/в/подоби, ні/за/що (ні за яких обставин), ні/за/що (даремно, ні за яку річ), ні/за/що (немає за що), не/в/змозі, з/усіх/усюд, ні/в/сих/ні/в/тих, на/останок, на/останку, до/останку, на/сьогодні, від/тепер, до/тепер, до/речі, до/речно, на/сам/кінець, на/виплат, на/завтра (у значенні «завтра»), чим/дуж, по/волі, перед/усім, час/від/часу.
Увага!!! Файл слід обов’язково роздрукувати: частину завдань виконуватимемо на занятті. Усе, що можна, краще виконувати на роздруківці, щоб зекономити час для інших завдань.

Схожі:

Орфографія. Принципи української орфографії iconЛекція 1 фонетична система української мови. Принципи української орфографії мета вивчення
Мета вивчення: Ознайомити студентів з основними закономірностями фонетико-орфографічної системи української мови, визначивши фонетичні...
Орфографія. Принципи української орфографії iconПринципами української орфографії є такі
Результати вимірювання артеріального тиску реєструють у температурному листку у вигляді
Орфографія. Принципи української орфографії iconТема: лексичне багатство української мови: поняття про юридичний термін. Контрольний диктант 1
Мета: з’ясувати поняття «термін», «термінологія», «юридичний термін»; сформулювати основні риси термінів; визначити види термінів;...
Орфографія. Принципи української орфографії iconC утність контролю, його принципи,мета та завдання
Принципи контролю як науки І принципи його здійснення практично адекватні. Всю систему принципів господарського контролю підрозділяють...
Орфографія. Принципи української орфографії iconПроблеми української термінології
Цього року конференція розглянула багато актуальних питань не тільки зі сучасної української термінології, але й з питань розвитку,...
Орфографія. Принципи української орфографії iconТестові завдання до теми «фонетика. Орфоепія. Орфографія. Стилістика»
Укажіть рядок, у якому всі слова мають по 9 звуків: а п’ятдесят, відшукаю, розмовляв; б південний, джерельний, пів’ящика; в дядечко,...
Орфографія. Принципи української орфографії iconЗатверджено
Сулм, вступ до мовознавства, історична граматика, українська діалектологія, стилістика української мови) та літературознавчих (історія...
Орфографія. Принципи української орфографії iconПрограма державного іспиту з української літератури
Особливості української народної календарно-обрядової творчості: жанрово-стильове розмаїття. Жанрові особливості української ліричної...
Орфографія. Принципи української орфографії iconТема Еколого-економічні принципи ефективного використання
Еколого-економічні принципи ефективного використання території та основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи...
Орфографія. Принципи української орфографії iconТема: методика української мови як наука І навчальна дисципліна
Методика української мови як наука І навчальна дисципліна. Предмет І завдання методики української мови, значення методики для викладання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка