Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права
Скачати 268.83 Kb.
НазваТема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права
Сторінка1/3
Дата конвертації19.07.2013
Розмір268.83 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема: Предмет і система аграрного права. Джерела аграрного права.
Питання.

 1. Поняття аграрного права як навчальної дисципліни, галузі законодавства та права.

 2. Поняття предмету та методу аграрного права.

 3. Принципи аграрного права.

 4. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

 5. Конституція України та Закони України як джерела аграрного права.

 6. Характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних нормативних актів як джерел аграрного права.

 7. Роль і значення узагальнень судової практики в забезпеченні належного правозастосування в аграрному секторі економіки.


Завдання

 1. Правління СГВК (сільськогосподарського виробничого кооперативу) «Урожай» розглянуло свій статут і затвердило його з такими поправками:1) порядок вступу до кооперативу і виходу з нього , а також розміри та порядок надання вступного внеску і паю повинні визначатися в кожному окремому випадку залежно від матеріального становища заявників; 2) осіб, яких було виключено із кооперативу, вдруге не приймати в кооператив; 3) осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності в кооператив не приймати а його членів з кооперативу виключити.

Затверджений Статут був переданий до райдержадміністрації для державної реєстрації.

^ Які дії райдержадміністрації стосовно реєстрації такого статуту?

Чи повинен бути зареєстрований цей документ? Яка юридична сила актів органів управління СГВК? За яких умов акти органів управління СГВК можуть визнаватися джерелами аграрного права?


 1. Працівник сільськогосподарського АТ «Україна» Петренко звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки у розмірі 0,8 га для ведення особистого селянського господарства. Райдержадміністрація дала відповідь , що попередню згоду на виділення земельної ділянки має дати правління АТ, оскільки ведення особистого селянського господарства може заважати основній роботі Петренка.

^ Чи законна відповідь райдержадміністрації? Якими нормами матеріального права необхідно керуватися в даному випадку?


 1. Відкрите АТ «Колос» вирішило виступити замовником сільськогосподарського виробничого кооперативу. Для цього на установчих зборах був прийнятий Статут кооперативу і переданий разом із протоколом установчих зборів до державного реєстратора. У реєстрації статуту кооперативу було відмовлено на тій підставі , що для його затвердження необхідно збирати загальні збори членів кооперативу, щоб вирішити питання: чи потрібно реєструвати третій кооператив, бо уже зареєстровано два аналогічних.

Чи є правомірною відмова держреєстратора? Які документи необхідно подати для реєстрації кооперативу? Якими нормативними актами слід користуватися для вирішення цих питань?


 1. Статут сільськогосподарського кооперативу містить положення, згідно з яким :

 • вартість майнового та земельного паю члена кооперативу залежить від трудового внеску( враховується стаж роботи , розмір заробітної плати);

 • член кооперативу має право на одержання свого майнового і земельного паю по закінченні сільськогосподарського року через два роки після виходу із кооперативу;

 • частка доходу на пай не сплачується з припиненням членства в кооперативі;

 • вступні внески членів кооперативу сплачуються лише грошима ;

 • член кооперативу при виході із нього може отримати пропорційно розміру свого паю частину майна кооперативу, яка збільшується за рахунок доходу кооперативу від господарської діяльності.

Прокоментуйте законність даних положень статуту.
Список нормативних актів

 1. Господарський кодекс України

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р.

 3. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003р.

 4. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003р.

 5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997р.

 6. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004р.р.: Закон України від 18.01.2001р.Тема : Аграрні правовідносини.
Питання.

 1. Поняття та особливості аграрних правовідносин , їх елементи.

 2. Класифікація аграрних правовідносин, їх співвідношення з правовідносинами суміжних галузей права.

 3. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.


Завдання

 1. Фермерське господарство «Польове» з переробним підприємством уклало договори контрактації насіння соняшнику та цукрових буряків. Фемерське господарство своєчасно і в повному обсязі виконало свої зобов’язання за договором. Переробне підприємство прострочило виконання обов’язку щодо оплати поставленої продукції , внаслідок чого фермерське господарство не змогло своєчасно виконати податкові зобов’язання перед бюджетом, і до нього були застосовані фінансові санкції.

^ Дайте аналіз правової природи правовідносин, що виникли. Якими галузями права регулюються ці правовідносини?


 1. Пенсіонер, інвалід ІІ групи , член СГВК «Ланок» Козуб звернувся до суду з позовом до кооперативу , оскільки норми мінімальної трудової участі для нього були встановлені як для особи з повною працездатністю. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви , мотивуючи відмову тим, що трудові відносини членів сільськогосподарських кооперативів відповідно до положень КЗпП України регулюються локальними актами (Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку тощо ).

^ Дайте аналіз правової природи відносин, що виникли. Нормами якої галузі права регулюються вказані відносини?Чи правомірна відмова суду?


 1. Гр. Нестеренко, отримавши у спадок майновий пай свого батька – колишнього члена КСП та земельну ділянку сільгосппризначення розміром 5 га , вирішив вступити у члени СГВК або стати учасником ТОВ, що розташоване поблизу. Для роз’яснення йому правил членських відносин у сільськогосподарських кооперативах та його участі у ТОВ Нестеренко звернувся до юридичної консультації.

Надайте письмову консультацію. Зробіть порівняльний аналіз правового регулювання вказаних у завданні відносин.
Список нормативних актів

 1. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р.

 2. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон УкраїниТема : Суб’єкти аграрного права. Громадяни як учасники аграрних правовідносин.
Питання

 1. Поняття суб’єктів аграрного права та їх класифікація.

 2. Правовий статус фермерського господарства, сільськогосподарського ТОВ, сільськогосподарського кооперативу, акціонерного сільськогосподарського товариства, державного сільськогосподарського підприємства як суб’єктів аграрних правовідносин.

 3. Загальна характеристика правового стану громадян як суб’єктів аграрних правовідносин.

 4. Поняття права членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу. Правовий статус цих підприємств.

 5. Правовий статус громадян як засновників та учасників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

 6. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення членства і права участі громадян у підприємствах кооперативного типу.

 7. Правовий статус найманих працівників у сільському господарстві.


Завдання

 1. Сільськогосподарський кооператив «Колос» подав документи до райдержадміністрації для реєстрації кооперативу. Райдержадміністрація відмовила у реєстрації кооперативу на тій підставі що у статуті не визначено , який саме господарський кооператив створюється .

Чи законні дії райдержадміністрації? Які юридичні ознаки властиві сільськогосподарським кооперативам? Які види сільськогосподарських кооперативів передбачені чинним законодавством? Дати письмову відповідь.


 1. Сільськогосподарське АТ «Веселка», фермерське господарство «Зоря» та 15 громадян, колишніх членів КСП , вирішили об’єднатися для створення підприємства іншої форми господарювання . для цього вони звернулися до юридичного відділу районом управління агропромислового розвитку з проханням дати пояснення щодо цих питань.

^ Який вид підприємства вони можуть створити? Який порядок його створення?які документи необхідно прийняти? Дати письмову відповідь.


 1. Два фермерських господарства, ВСГК і ТОВ вирішили стати засновниками міжгосподарського об’єднання. На установчих зборах були визначені головні завдання об’єднання , обрана його рада. При обговоренні Статуту виробничого об єднання виникли такі питання.

Чи впливатиме на розмір пайового внеску майнове становище підприємств - учасників? У якому порядку буде розподілятися вироблена продукція? За якими тарифними ставками провадитиметься оплата праці і який режим праці на ньому буде встановлений.

^ Дати відповіді на запитання, що виникли.


 1. Правління сільськогосподарського кооперативу відмовило Іщенку в прийомі його у члени з таких причин:

 • відсутність сільськогосподарської освіти;

 • він є акціонером сільськогосподарського АТ 4

 • не має у власності земельної ділянки сільгосппризначення, яку необхідно передати у користування кооперативу;

 • постійно проживає в обласному центрі.

Які юридичні факти є перешкодою для виконання членами кооперативу членських зобов’язань у кооперативі?


 1. У Статуті аграрної біржі, який був поданий на державну реєстрацію , викладено, що членство на біржі припиняється у разі :

 1. закінчення строку договору про придбання біржового місця;

 2. виходу або виключення юридичної особи зі складу членів біржі внаслідок :

а) прийняття рішення членом біржі про вихід;

б) ліквідації юридичної особи – члена біржі;

в) оголошення юридичної особи – члена біржі банкрутом згідно з законодавством;

г) притягнення члена біржі до кримінальної відповідальності;

д) порушення членом біржі вимог статуту;

є) тривалої хвороби члена біржі;

ж) порушення членом біржі правил біржової торгівлі.

^ Які засади та порядок припинення членства в аграрній біржі? Які органи приймають рішення про виключення юридичної особи зі складу членів біржі?
Список нормативних актів

 1. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р.

 2. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003р.

 3. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997р.

 4. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992р.

 5. Статут аграрної біржі , затверджений постановою КМУ 26.12.2005р.

 6. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки: Указ Президента України від 03.12.1999р.Тема : Державно-правове регулювання сільського господарства в Україні.
Питання

 1. Поняття, сутність і принципи державного регулювання сільського господарства в Україні.

 2. Форми і методи державно-правового регулювання сільського господарства.

 3. Система і компетенція органів , що здійснюють державне регулювання сільським господарством.

 4. Основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

 5. Правове регулювання оподаткування у сільському господарстві.


Завдання

1.Голова фермерського господарства «Польове» звернувся до юридичної консультації за роз’ясненням , який податок він має сплатити за землю, що перебуває у його власності і користуванні на праві оренди.

^ Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися у даному випадку?
2.Місцева рада відмовила в реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) на таких підставах: 1) договір був укладений за безпосередньо з кожним власником сертифіката на право користування земельною часткою: декілька орендодавців - власників сертифікатів особисто не з’явилися до реєструю чого органу і надіслали документи поштою ; 2) за реєстрацію договору не було сплачено реєстраційний збір; 3) у договорі оренди земельної частки зазначається пункт «сума договору (у гривнях)», який не передбачений Типовим договором.

^ Чи правомірна відмова місцевої ради? Прокоментуйте ситуацію.
3.Голова фермерського господарства «Квіткар» вирішив укласти кредитний договір , погасити заборгованість по орендній платі за земельні ділянки, орендовані у фізичних осіб. Через відсутність у господарстві юриста він звернувся до юридичного відділу районного управління агропромислового розвитку з проханням надати консультацію щодо отримання ним державної позики чи кредиту під заставу цукрових буряків і насіння соняшнику.

^ Надайте консультацію. На які види державної підтримки може розраховувати фермерське господарство?
Список нормативних актів

 1. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 груд. 1998 р.

 2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 черв. 2000 р.

 3. Господарський кодекс України

 4. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 2004 р.

 5. Постанова Кабміну від 11 липня 2002р. №1000 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільхозпідприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільгосппідприємствами всіх форм власності».^ Тема : Правове становище фермерського господарства.
Питання

1.Поняття та основні ознаки фермерського господарства

2. Порядок створення фермерського господарства, його склад і державна реєстрація.

3. Правовий режим земель та майна фермерського господарства.

4. правове регулювання праці у фермерських господарствах.

5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. Кредитування фермерського господарства. Податкові відносини та пільги відповідно до законодавства України.

6. підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства.
Завдання

 1. У зв’язку з ліквідацією КСП у с. Старівка було створено ВСГК . через півроку після його створення гр. Борисов подав заяву до кривляння кооперативу з проханням надати йому право виходу з кооперативу разом із дружиною, сином і донькою з метою створення фермерського господарства. Водночас Борисов звернувся до райдержадміністрації з заявою про надання йому земельної ділянки пл.50 га у власність для створення фермерського господарства.

Правління кооперативу прийняло рішення на право виходу Борисова з кооперативу лише після закінчення господарського року, оскільки він працює головним бухгалтером і повинен скласти бухгалтерський звіт за рік. Його жінці дозволили вихід з кооперативу. Дітям Борисова у виході було відмовлено оскільки вони закінчили ВУЗ, куди для навчання їх направляло і сплачувало стипендію КСП , правонаступником якого є кооператив, а тому син і донька Борисова повинні відпрацювати у кооперативі як молоді спеціалісти не менше 3 років.

У наданні земельної ділянки Борисову було відмовлено з тих підстав , що всі землі роздані іншим фермерам, а він, дружина і діти мають земельний пай загальною площею 5 га в кооперативі і мають змогу на цій землі створити фермерське господарство.

Оцінити наведену ситуацію і зробити письмовий висновок із таких запитань. Який порядок створення фермерського господарства? Чи правомірне рішення правління кооперативу? Який порядок виходу з кооперативу?який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства? Чи є правомірною відмова у наданні земельної ділянки?


 1. Гр. Рибальченко звернувся до сільської ради з проханням виділити йому земельну ділянку для створення фермерського господарства. Після професійного відбору Рибальченка повідомили, що він отримає земельну ділянку площею 12 га після сплати ним 1500 грн. за проект відведення земельної ділянки.

^ Надайте юридичну консультацію з приводу порядку надання земель для ведення фермерського господарства.


 1. Новопокровська районна державна адміністрація прийняла рішення про виділення земельної ділянки гр. Петренку із земель запасу, які були в оренді ТОВ «Оріон», і зареєструвала на його ім’я.

Петренко після одержання розпорядження голови райдержадміністрації звернувся до ТОВ «Оріон» з вимогами звільнити земельну ділянку від посівів і надати йому право вільно користуватися ділянкою, відведеною під фермерське господарство.

ТОВ «Оріон» відмовило у задоволенні вимоги Петренка через те, що земельна ділянка в натурі (на місцевості) не була йому відведена .

У наслідок тривалих переговорів із ТОВ «Оріон» , Петренка пропустив строк посівних робіт , а тому звернувся зі скаргою до районної ради.

Який порядок відведення земельних ділянок для фермерського господарства? Який порядок розгляду спорів, пов’язаних із відведенням земельних ділянок? Дайте письмову відповідь.


 1. Гр. Кавиріна, що постійно мешкала в обласному центрі та мала у власності земельну ділянку сільгосппризначення розміром 4 га, склала проект статуту фермерського господарства та звернулася до Зміївської міської ради Харківської обл. із проханням зареєструвати фермерське господарство «Зоряне». Проте їй відмовили у державній реєстрації з тих підстав,що вона постійно мешкає в обласному центрі і не зможе управляти фермерським господарством. Гр. Каверіна вважаючи відмову неправомірною, оскаржила її в адміністративному суді.

Як вирішити спір, яке рішення має прийняти суд ? Підготуйте проект рішення суду.
Список нормативних актів

 1. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003р. №973-IV

 2. Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств: постанова КМУ від 14.03.1992р.

 3. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999р.


  1   2   3

Схожі:

Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconПредмет, метод, принципи І система аграрного права
Студентам необхідно самостійно слідкувати за новими зако­нодавчими та нормативними актами. Після виконання студентами усіх вимог...
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconПерелік питань з аграрного права
Загальна характеристика та особливості джерел аграрного права. Характеристика, види І юридична сила локальних актів
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconПредмет, метод, принципи І системи аграрного права. План
Полтава. Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Полтавський інститут економіки І права....
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconТема предмет, система джерела та пріоритети екологічного права україни
Яке на вашу думку соціальне призначення екологічного права та мета його вивчення?
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconАграрное право, как отрасль российского права, предмет аграрного
Методы регулирования аграрно-правовых отношений
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconТематичний напрям І всеукраїнської школи з аграрного права “ Generatio-2013...
Сектор d здійснення фінансової діяльності та шляхи залучення додаткових ресурсів для агропідприємств
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconТематичний напрям І всеукраїнської школи з аграрного права “ Generatio-2013...
Сектор d здійснення фінансової діяльності та шляхи залучення додаткових ресурсів для агропідприємств
Тема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права iconКонспект лекций Понятие и предмет аграрного права. Методы регулирования в аграрном праве
Правосубъектность частных аграрных предприятий кооперативного и корпоративного типов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка