Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду
НазваПосібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду
Сторінка1/58
Дата конвертації03.01.2014
Розмір8.09 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
ПОСІБНИК

ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО СУДУ


ПОСІБНИК

ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

Київ - 2010

Посібник помічника судді загального суду. - Київ, 2010. - 509 с.
Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби» у співпраці з Апеляційним судом міста Києва, ТУ ДСА в Одеській області, Приморським, Малиновським та Київським районними судами міста Одеси, Дніпровським районним судом міста Києва і Верховним Судом України.
В Посібнику висвітлюються основи правового статусу, професійної етики, особливості роботи помічників місцевих загальних судів у окремих категоріях судових справ. Посібник призначений для помічників суддів місцевих загальних судів. Крім основних адресатів, посібник рекомендується до вивчення працівникам апаратів судів, а також іншим практикуючим в судах юристам.

Упорядкування та редагування (крім підрозділів 3.4.3.2., 4.2., 4.4. та 4.5.2.): Осика Ігор Миколайович, к.ю.н, магістр міжнародного та порівняльного права (И.М), експерт з правових питань та навчальних програм Проекту ЄС «Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби»

ТЬіз риЬїюаііоп Ьаз Ьееп ргобисеб тііп іЬе аззізіапсе оі іЬе Рго}есі "Лссоип(аЬіІі(у апд Еііесі^епезз оі икгаіпіап Лийісіагу Рипсііопіпд: ОМІ Земсе Сотропепі" тпісп із ііпапсей Ьу іЬе Еигореап ипіоп апб ітрІетепіеб Ьу \Л/УЄ ІпіегпаііопаІ Іеб Сопзогііит. ТЬе сопіепіз оі іЬіз риЬІісаііоп сап іп по тау Ье іакеп іо геїіесі іЬе Vіетз оі іЬе Еигореап ипіоп.

Це видання здійснено за підтримки Проекту «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби», який фінансується Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Л/УЄ ІпіегпаііопаІ. Зміст цього видання жодним чином не може вважатися таким, що відображає погляди Європейського Союзу.

© Проект ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби», 2010

Авторський колектив:
Акбарова І.М., начальник відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики, звітності, діловодства та контролю ТУ ДСА в Одеській області - підрозділ 4.5.1.

Бондаренко М.С., радник заступника голови Апеляційного суду міста Києва

- підрозділ 5.2.

Глос М., помічник судді Апеляційного суду м. Києва - підрозділ 2.2.4.

Грабар О., бізнес-тренер, компанія «Живое дело» - підрозділи 3.1.1., 3.1.2.

Дрішлюк А.І., суддя Малиновського районного суду м. Одеси, кандидат юридичних наук, доцент - підрозділ 4.5.2.

Єрьоменко Л.В., помічник судді Київського районного суду м. Одеси -підрозділ 2.3.

Команда компанії «КУІ» - підрозділ 3.2., 3.3.2. Комп'ютерна академія «Шаг» - Додаток 3

Корнеску Йоанна, експерт з питань судової реформи - пілрозділ 7.4. Крайнц Мартіна, суддя регіонального кримінального суду Відня - підрозділ

7.3.

Крутенчук І.В., завідувач приймальнею голови Апеляційного суду м. Києва

- підрозділ 2.2.

Ластовка Н.Д., заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва

- підрозділи 4.1. та 4.3. у співавторстві з Савлук Т.В.

Литвинко Т.В., помічник судді відділу по забезпеченню діяльності судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва - підрозділ 3.6.

Ліліцький Р.В., помічник судді Апеляційного суду м. Києва - підрозділ 5.1.

Марфіна Н.В., помічник голови Дніпровського районного суду міста Києва, к.ю.н. - підрозділи 3.4.3.2. та 4.2. у співавторстві з Хімічем В.М.

Німас І.Я., керівник апарату Приморського районного суду м. Одеси -підрозділи 2.2.3., 3.1.3, 3.1.4, 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.1.

Осика І.М., експерт з правових питань та навчальних програм Проекту «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби», к.ю.м, І.І.М, доцент кафедри кримінально­правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету - підрозділи 2.2.2, 3.3.1., 3.5.

Пересунько Я.В., помічник судді судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м.Києва, - підрозділ 2.4.

Погорелов І.С., помічник судді Малиновського районного суду м. Одеси -підрозділи 3.3.3. та 3.3.4.

Погрібний С.О., член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного процесу Національного університету „Одеська юридична академія", заступник голови Приморського районного суду м. Одеси - підрозділ 4.4.

Радченко О.М., начальник відділу документального забезпечення діяльності голови Апеляційного суду м. Києва - розділ 1

Савлук Т.В., суддя Дніпровського районного суду міста Києва - підрозділи 4.1. та 4.3. у співавторстві з Ластовкою Н.Д.

Самолюк Ю.М. начальник відділу кадрової роботи та державної служби Апеляційного суду м. Києва, підрозділ 2.5.

Сидорова Л.В., помічник судді Верховного Суду України - розділ 6

Сіліцький Даріуш, суддя апеляційного суду м. Вроцлав, радник Міністра юстиції Польщі - підрозділи 7.1. та 7.2.

Скоковська Я.П., помічник судді відділу забезпечення судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва - підрозділ 5.3.

Хасанова В.В., помічник судді Апеляційного суду м. Києва - підрозділ 2.1.

Хіміч В.М., голова Дніпровського районного суду міста Києва, заслужений юрист України - підрозділ 3.4.3.2. та 4.2. у співавторстві з Марфіною Н.В.


ПЕРЕДМОВА


У даному Посібнику описується правовий статус помічника судді загального суду, що може бути корисним для юристів, які бажають зайняти посаду помічника судді або щойно її зайняли, та наводяться рекомендації щодо найкращих і найбільш оптимальних шляхів виконання службових обов'язків для діючих помічників суддів.

Авторський колектив цього посібника є доволі різноманітним і включає в себе помічників суддів місцевих загальних судів, апеляційних судів та Верховного Суду України; керівників апаратів місцевих судів; співробітників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України; суддів та голів судів місцевих загальних судів і їх заступників; науковців та міжнародних експертів з питань реформування судової системи. Окремі розділи Посібника підготовлені професійними бізнес-тренерами, що спеціалізуються на навчанні основам управлінської діяльності, зокрема управлінню часом, організації робочого місця, управління конфліктами та деякими іншими аспектами особистої ефективності працівників. Кожен з авторів поділився своїми знаннями та досвідом, які, на їхню думку, стануть у пригоді помічникам суддів у їхній щоденній діяльності.

Посібник помічника судді загального суду - одна з перших в Україні спроб розробити рекомендації спеціально для даної категорії судових службовців. Даний Посібник в основному орієнтований на помічників суддів місцевих загальних судів, однак, окрема увага приділяється і помічникам суддів апеляційних судів, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України. Окремий розділ присвячений правовому статусу помічника судді в деяких державах - членах Європейського Союзу. Сподіваємось, що закордонний досвід буде цікавим для помічників суддів та корисним для науковців і осіб, які відповідальні за розвиток та впровадження судової реформи в Україні.

Розроблення даного Посібника було завданням не з легких, оскільки подібних публікацій в Україні, які б стосувалися безпосередньо помічників суддів, наскільки нам відомо, до сьогодні не існувало. Крім цього Посібник створювався в умовах наступного етапу судової реформи в Україні, оскільки на останній стадії його створення було прийнято новий закон «Про судоустрій та статус суддів», якій вніс певні зміни до правового статусу помічника судді. Нажаль, на момент завершення роботи над Посібником Положення про помічника судді ще не було прийнято. Тому більшість аспектів правового статусу помічника судді описані ґрунтуючись на особистому досвіді та розумінні зміненого статусу помічника судді авторами. Слід відмітити, що автори зробили усе найкраще аби відобразити усі зміни, внесені Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010.

При користуванні даним Посібником слід пам'ятати, що окремі авторські судження читачам можуть здатися дискусійними, а тому радимо помічникам суддів перед застосуванням тих чи інших рекомендацій узгодити позиції з суддею. Корисно буде порадитися і з головою суду та керівником апарату суду.

Колектив авторів висловлює надію на те, що дане видання буде сприяти підвищенню рівня професійної підготовки помічників суддів, а також усіх працівників судової системи і покращення результативності їх діяльності.

Насамкінець хотілося б подякувати усіх авторів даного Посібника, які знайшли час і виявили бажання поділитися власними знаннями, думками та досвідом. Окремо хочу подякувати голову Апеляційного суду міста Києва Чернушенко Антона Васильовича та колишнього начальника ТУ ДСА в Одеській області, нині суддю Приморського районного суду міста Одеси Єршову Ларису Сергіївну за ідеологічну та організаційну підтримку у створенні даного Посібника.

^ Еді Фракассіні

Керівник Проекту ЄС «Прозорість та ефективність

функціонування судової системи України: компонент державної служби»

ЗМІСТ


ВСТУП 11

Розділ 1

^ ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ПОСАДИ ПОМІЧНИКА СУДДІ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ 15

 1. Історичні передумови запровадження посади помічника судді 15

 2. Запровадження посади помічника судді в Україні 22

РОЗДІЛ 2

^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО СУДУ 30

 1. Правові основи діяльності помічника судді 30

 2. Правовий статус помічника судді 39
 1. Поняття та зміст правового статусу помічника судді 39

 2. Кваліфікаційні вимоги та порядок добору

помічників суддів загальних судів 47

 1. Основні завдання та обов'язки помічника судді 52

 2. Відповідальність помічника судді 64
 1. Навчання та підвищення кваліфікації помічника судді 75

 2. Оцінювання професійної діяльності помічника судді 84

 3. Оплата праці помічника судді 93

РОЗДІЛ 3

^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ 106

3.1. Загальні питання організації роботи помічника судді 106

 1. Організація робочого місця помічника судді 106

 2. Організація робочого часу та планування 108

 3. Взаємодія помічника судді з апаратом суду 116

3.1.4. Розподіл обов'язків між помічником судді

та секретарем судового засідання 127

3.2. Основи професійного спілкування помічника судді 137

3.2.1. Спілкування з суддею, працівниками апарату суду

та громадянами 137

3.2.2. Вирішення конфліктних ситуацій 149

 1. Поняття та класифікація конфліктів 149

 2. Класифікація конфліктних особистостей 155

 3. Профілактика конфліктів у спілкуванні

з громадянами 158
3.2.2.4. Техніки регуляції негативних емоцій 161

3.2.3. Спілкування телефоном 166

3.3. Робота з документами, базами даних та Інтернет - ресурсами 172

 1. Засади роботи з документами 172

 2. Використання електронної пошти (е-таіі) 179

 3. Засади роботи з базами законодавства

та Єдиним реєстром судових рішень 182

3.3.4. Можливості застосування Інтернет ресурсів у роботі
помічника судді 184

3.4. Технічні навички помічника судді 186

 1. Значення технічних навичок у діяльності помічника судді 186

 2. Фіксування судового процесу технічними засобами 188

 3. Автоматизована система діловодства

в місцевих загальних судах 194

 1. Автоматизований документообіг місцевих загальних судів 194

 2. Позитивний досвід запровадження автоматизації документообігу в суді (Дніпровський районний суд міста Києва) 197

 1. Професійна етика помічника судді 215

 2. Особливості діяльності помічника судді,

який займає адміністративну посаду 232
РОЗДІЛ 4

^ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ

ЗАГАЛЬНОГО МІСЦЕВОГО СУДУ 241

 1. Участь помічника судді у провадженні в цивільних справах 241

 2. Участь помічника судді у провадженні в кримінальних справах 249

4.3. Участь помічника судді при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, а також справ за
зверненнями в порядку виконання постанов про

накладення адміністративних стягнень 266

4.4. Участь помічника судді у провадженні в адміністративних
справах в порядку Кодексу адміністративного судочинства
України в судах першої інстанції 275

 1. Загальні положення адміністративного процесу 275

 2. Підготовка проектів процесуальних документів 288

4.5. Аналітична робота помічника судді 294

 1. Опрацювання судової статистики та звітності 294

 2. Опрацювання судової практики, підготовка

аналітичних матеріалів та узагальнень 300
РОЗДІЛ 5

^ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ

АПЕЛЯЦІЙНОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ 307

5.1. Обов'язки помічника судді апеляційного суду

при розгляді цивільних справ 307

 1. Обов'язки помічника судді апеляційного суду при розгляді кримінальних справ в апеляційному суді 316

 2. Обов'язки помічника судді апеляційного суду

при розгляді справ про адміністративні правопорушення 339

РОЗДІЛ 6

^ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІЧНИКА СУДДІ

ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 348

6.1. Діяльність помічника судді Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 348

6.2. Діяльність помічника судді Верховного Суду України 354

РОЗДІЛ 7

^ ПОСАДА ПОМІЧНИКА СУДДІ

У ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВАХ 357

7.1. Статус і роль помічників суддів

у судових системах європейських держав 357

 1. Статус помічника судді у польській судовій системі 364

 2. Правовий статус помічників суддів у судовій системі Австрії 376

 3. Помічники суддів у судовій системі Франції 397

Список використаних джерел 420

Рекомендовані джерела 424

ДОДАТОК 1

Результати обговорень засідань «круглих столів»

щодо правового статусу помічника судді в Україні 426

ДОДАТОК 2

Рекомендації щодо моделі посади помічника судді

в судовій системі України 441
ДОДАТОК 3

Основи роботи з пакетом МісгозоН Оіїісе 450

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconІі міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини
Львові у 2010-2012 роках, привернула увагу широкого кола юридичної громадськості. І цього року доповідачами Форуму будуть, зокрема,...
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconАдміністрування у суді питання до державного іспиту
Розподіл функціональних обовязків щодо організаційного забезпечення роботи суду між головою суду та керівником апарату суду
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconПлан заняття Поняття принципів І їх значення. Система принципів цивільного процесуального права
Оскільки один із суддів був тяжко хворий, для того, щоб не порушувати строки розгляду справи, за рішенням обласного управління юстиції...
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconПрибуття до апеляційного суду Сумської області для проходження навчальної...
Відвідування судових палат суду по кримінальним та цивільним справам підрозділів апарату суду: канцелярій судових палат, підрозділів...
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconМодульний курс навчальний посібник для студентів спеціальності 020303...
Рецензенти: кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Г. Л. Вусик; кандидат педагогічних...
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconЗаступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних...

Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconАнкета-заявка на помічника адміна "Це Чернівці, крихітко!"
В котрій годині ви б змогли оновлювати групу? Який часовий період? Описати детально!
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду iconДисциплінарна відповідальність
Янківська звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. Суду була надана виписка з наказу про звільнення, яка вказувала...
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду icon1. Визначення координат загального центру маси штучних вантаж ів...
Визначення координат загального центру маси штучних вантажів І його допустимі відхилення
Посібник помічника судді загального суду посібник помічника судді загального суду icon1. Визначення координат загального центру маси штучних вантаж ів...
Визначення координат загального центру маси штучних вантажів І його допустимі відхилення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка