Законодавства. Предмет, метод І система господарського права
Скачати 88.84 Kb.
НазваЗаконодавства. Предмет, метод І система господарського права
Дата конвертації03.01.2014
Розмір88.84 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
Перелік питань до підсумкового модульного контролю


 1. Поняття господарського права і господарського законодавства. Предмет, метод і система господарського права.

 2. Поняття та види господарської діяльності.

 3. Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в Україні.

 4. Державне регулювання підприємницької діяльності. Механізм і стадії правового регулювання сфери підприємництва.

 5. Ліцензування та патентування господарської діяльності.

 6. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види, методи регулювання.

 7. Система джерел господарського законодавства.

 8. Господарський кодекс України: загальна характеристика.

 9. Господарсько-правові норми: поняття і види.

 10. Суб’єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.

 11. Види суб’єктів господарського права.

 12. Органи державної влади та місцевого самоврядування у господарських правовідносинах.

 13. Поняття, ознаки та види підприємств.

 14. Утворення та державна реєстрація суб’єктів господарювання.

 15. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.

 16. Поняття та види господарських товариств.

 17. Установчі документи юридичної особи: поняття, види, зміст.

 18. Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств.

 19. Правове становище акціонерів. Управління акціонерним товариством.

 20. Акція: поняття, види, юридичне значення.

 21. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

 22. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

 23. Повне товариство: поняття і правове становище.

 24. Командитне товариство: поняття і правове становище.

 25. Правовий статус учасників командитного товариства.

 26. Правовий статус виробничого кооперативу.

 27. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище.

 28. Неприбуткові організації як суб’єкти господарських правовідносин.

 29. Правове становище кредитних спілок.

 30. Правове становище фермерського господарства.

 31. Правовий статус товарної та фондової біржі. Біржові операції та правила біржової торгівлі.

 32. Право власності в економіці України: поняття, форми (види), зміст.

 33. Право власності та похідні від нього правові титули майна підприємств: зв’язок та відмінності.

 34. Правовий режим і структура майна підприємства. Особливості правового режиму окремих видів майна підприємства.

 35. Правовий режим і структура основних, оборотних та спеціальних фондів підприємства.

 36. Цінні папери: поняття, види, обіг.

 37. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 38. Захист права власності суб’єктів господарювання.

 39. Правове регулювання приватизації державного майна.

 40. Поняття, види та підстави зобов’язань у господарських правовідносинах.

 41. Господарський договір: поняття, ознаки та види. Господарський та цивільно-правовий договір.

 42. Форма і зміст господарського договору.

 43. Порядок укладання, зміни та розірвання господарського договору. Переддоговірні спори.

 44. Способи забезпечення належного виконання господарських зобов’язань.

 45. Загальна характеристика окремих видів господарських договорів.

 46. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються у договірних відносинах.

 47. Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність, страхування, аудит.

 48. Поняття та види банків, їх правове становище.

 49. Правове регулювання діяльності Національного банку України.

 50. Правовий статус комерційних банків в Україні.

 51. Поняття та види кредиту. Кредитні договори.

 52. Порядок відкриття рахунків у банках. Законодавство України про платіжні системи та переказ грошей (порядок розрахунків).

 53. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції в Україні.

 54. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення.

 55. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви.

 56. Правове становище антимонопольних органів.

 57. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольного законодавства.

 58. Законодавство України про рекламу.

 59. Поняття та ознаки банкрутства.

 60. Учасники провадження у справі про банкрутство.

 61. Порядок провадження у справі про банкрутство.

 62. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Правовий статус арбітражного керуючого.

 63. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура.

 64. Санація у справі про банкрутство.

 65. Мирова угода у справі про банкрутство.

 66. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

 67. Законодавство України про захист прав споживачів: загальна характеристика.

 68. Права споживачів. Державні гарантії прав споживачів.

 69. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

 70. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 71. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим ЗЕД.

 72. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 73. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 74. Поняття, форма та правовий зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).

 75. Правове регулювання іноземних інвестицій. Форми і види іноземних інвестицій.

 76. Правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон.

 77. Поняття, види та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 78. Підстави, принципи та функції господарсько-правової відповідальності.

 79. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 80. Штрафні санкції.

 81. Оперативно-господарські санкції.

 82. Адміністративно-господарські санкції.

 83. Загальні положення про адміністративну відповідальність у господарських правовідносинах.

 84. Загальні положення про кримінальну відповідальність у господарських правовідносинах.

 85. Система господарських судів в Україні, принципи їх організації.

 86. Підвідомчість господарських спорів та компетенція господарських судів з їх розгляду. Досудовий порядок врегулювання господарських спорів.

 87. Порядок розгляду та вирішення спорів господарськими судами України.

 88. Розгляд та вирішення господарських спорів в судах апеляційної та касаційної інстанції.

 89. Третейський суд. Порядок розгляду та вирішення спорів третейськими судами.

 90. Особливості розгляду в арбітражних (третейських) судах спорів, що виникають із зовнішньоекономічної діяльності.


Питання до іспиту з курсу “Господарське право”

 1. Поняття та предмет господарського права.

 2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.

 3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

 4. Методи правового регулювання господарських відносин.

 5. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 6. Система господарського законодавства.

 7. Господарсько-правові норми: поняття та види.

 8. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права).

 9. Поняття, ознаки та види підприємств.

 10. Правове становище державних підприємств.

 11. Правове становище комунального унітарного підприємства.

 12. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

 13. Приватні підприємства

 14. Підприємства з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство.

 15. Поняття та класифікація господарських товариств.

 16. Правові засади діяльності акціонерних товариств.

 17. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття, правове становище.

 18. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття, правове становище.

 19. Правове становище учасників повного товариства.

 20. Командитне товариство: поняття, правове становище.

 21. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.

 22. Кредитні спілки у сфері господарювання.

 23. Фермерське господарство: поняття, характерні ознаки.

 24. Особисте селянське господарство: поняття, характерні ознаки.

 25. Господарські об”єднання: поняття, види, особливості правового становища.

 26. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об”єднання.

 27. Правовий режим і структура майна підприємства.

 28. Право власності та похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання (право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна).

 29. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації.

 30. Право комунальної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації.

 31. Право колективної власності та форми його реалізації.

 32. Право приватної власності та форми його реалізації.

 33. Поняття і принципи приватизації.

 34. Учасники приватизації.

 35. Приватизаційний процес.

 36. Способи приватизації.

 37. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов”язань.

 38. Поняття, ознаки та функції господарського договору.

 39. Види господарських договорів.

 40. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

 41. Зміст і форма господарського договору.

 42. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди.

 43. Порядок укладання та припинення договору оренди.

 44. Правове регулювання лізингових операцій.

 45. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 46. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

 47. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

 48. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 49. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

 50. Адміністративно-господарські санкції.

 51. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

 52. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних правопорушень.

 53. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

 54. Поняття та ознаки банкрутства.

 55. Сторони у справі про банкрутство.

 56. Підстави застосування банкрутства.

 57. Стадії провадження у справі про банкрутство.

 58. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

 59. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

 60. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

 61. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство.

 62. Ліквідаційна процедура у справ про банкрутство.

 63. Поняття, ознаки та види бірж.

 64. Правове становище товарної біржі.

 65. Особливості правового становища фондової біржі.

 66. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.

 67. Правила біржової торгівлі.

 68. Поняття та ознаки комерційного посередництва (агентських відносин) як різновиду господарської діяльності.

 69. Агентський договір: зміст, виконання, припинення.

 70. Поняття інновацій та інноваційної діяльності.

 71. Інноваційні правовідносини.

 72. Поняття та види фінансової діяльності.

 73. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види.

 74. Поняття та види кредиту. Кредитний договір.

 75. Поняття страхової діяльності. Правове становище учасників страхової діяльності.

 76. Поняття та зміст аудиторської діяльності.

 77. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту.

 78. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.

 79. Договір комерційної концесії.

 80. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 81. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 82. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 83. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 84. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України.

 85. Форми і види іноземних інвестицій.

 86. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

 87. Порядок створення і ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони.

 88. Особливості правового регулювання господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах.

 89. Правовий режим концесійної діяльності.

 90. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання (в умовах надзвичайного стану і надзвичайної екологічної ситуації та в умовах воєнного стану).

Схожі:

Законодавства. Предмет, метод І система господарського права icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права icon9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconПитання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План

Законодавства. Предмет, метод І система господарського права icon1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Підприємництво, як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconЛекція Система права І система законодавства
Якщо зовнішнім проявом права є система його джерел, то внутрішня будова права визначається як його система. У юридичній науці існують...
Законодавства. Предмет, метод І система господарського права iconПредмет та система курсу. Задачі порівняльного правознавства та його...
Предмет та система курсу. Задачі порівняльного правознавства та його роль у вивченні господарського права та процесу в зарубіжних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка