1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства
Скачати 254.83 Kb.
Назва1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства
Дата конвертації17.07.2013
Розмір254.83 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон


Київський УНІВЕРСИТЕТ Права

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

____________проф. Ю.Бошицький

____”_______________ 2009 р.кафедра ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА


РОБОЧА ПРОГРАМА
дисципліни^ КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО


для спеціальності:

7.060101 “Правознавство”

cпеціалізації:

Правове забезпечення підприємницької діяльності”Київ – 2009


^
зміст ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Загальні поняття конкурентного права

Історія виникнення і розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства.

Розвиток і становлення законодавства України про конкуренцію і монополії. Структура конкурентного законодавства України.

Поняття кокурентного права. Антимонопольне право та право з захисту від недобросовісної конкуренції: особливості співвідношення.

Особливості конкурентних правовідносин. Суб’єкти кокурентних правовідносин. Співвідношення понять суб’єктів гоподарювання і суб’єктів підприємницької діяльності.

Предмет конкурентного права. Метод конкурентного права.

Співвідношення конкурентного права з іншими галузями права. Місце конкурентного права в системі права.

Принципи конкурентного права. Принцип свободи господарської діяльності. Принцип єдності економічного простору та вільного переміщення товарів, послуг, фінансів. Принцип свободи добросовісної конкуренції. Принцип підтримки добросовісної конкуренції. Принцип недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію та недобросовісну конкуренцію. Принцип диференціації і захисту приватних і публічних інтересів. Принцип захисту вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції іноземних суб’єктів господарювання.

Джерела конкурентного права. Національне законодавство. Звичаї. Міжнародні договори. Співвідношення внутрішнього та міжнародного законодавства.
Література: (1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,48,49,59,62,64,65,66)

Тема 2. Основні поняття і категорії ринку

Поняття та структура ринку. Товарні, фінансові та інші види ринку. Типи ринків відносно можливості розвитку конкуренції. Види недосконалих конкурентних ринків.

Конкуренція як ринковий механізм. Поняття, ознаки і функції конкуренції в ринковій економіці. Види конкуренції. Законні засоби конкурентної боротьби. Роль споживача в конкурентній боротьбі між суб’єктами підприємницької діяльності.

Поняття монополії. Види монополій: природна, адміністративна, державна.

Державне регулювання конкуренції. Конкурентна політика як інструмент економічної політики. Загальна характеристика конкурентної політики України.

Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Організаційно-правові форми регулювання конкуренції.
Література: (1,2,3,5,9,10,11,20,31,62,69,70,71,72,73,74)

Тема 3. Конкурентне законодавство зарубіжних країн

Історія виникнення і розвитку конкурентного законодавства. Правове регулювання забезпечення якості конкуренції та існування конкурентного середовища.

Антитрестівське законодавство США.Загальна характеристика джерел.

Виникнення і розвиток конкурентного законодавства Німеччини.

Загальна характеристика конкурентного законодавства Франції.

Антимонопольне регулювання в Великобританії. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.

Конкурентне законодавсто Японії.

Особливості конкурентного законодавства тостсоціалістичних країн.

Коекурентне законодавство країн СНД. Співробітництво країн СНД у сфері конкурентної політики. Угоди країн СНД з питань розвитку і захисту конкуренції.

Міжнародне співробітництво з питань захисту конкуренції.

Конкурентне законодавство ЄЕС. Загальна характеристика Римського договору про створення ЄЕС. Директиви та рішення органів ЄЕС про регулювання конкуренції.

Паризька конвенція про охорону промислової власності: загальна характеристика.
Література: (49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60)
Тема 4. Система антимонопольного регулювання ринкових відносин

Державне регулювання економіки: основи і межі. Поняття і ознаки антимонопольного регулювання. Характеристика антимонопольного законодавства. Нормативне та організаційне регулювання підприємницької діяльності.

Монопольне становище суб’єкта господарювання як базова категорія антимонопольного законодавства. Порядок визначення монопольного становища. Правові наслідки встановлення факту монопольного становища суб’єкта господарювання на ринку певного товару.

Система державних органів, що здійснюють державну політику в сфері конкуренції. Повноваження Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки інших міністерств і відомств.
Література: (1,3,4,5,19,23,26,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,65,69,72,73)
Тема 5. Правові та організаційні засади діяльності Антимонопольного комітету України.

Система антимонопольних органів. Місце і роль антимонопольних органів в системі органів виконавчої влади. Правове становище Антимонопольного комітету України.

Система антимонопольних органів. Правовий статус територіальних відділень Антимонопольного комітету України.

Повноваження антимонопольних органів в сфері регулювання господарської діяльності. Акти антимонопольних органів.

Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. Права і обов’язки антимонопольних органів по розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Порядок розгляду. Правові та організаційні засоби і форми регулювання та впливу на порушників. Порядок виконання і оскарження рішень антимонопольних органів.

Відповідальність антимонопольних органів та їх посадових осіб.
Література: 1,2,3,4,5,18,20,21,23,26,29,31,39,44,48,49,51,62,65,72
Тема 6. Припинення порушень антимонопольного законодавства

Поняття і види монополістичної діяльності. Монополістичні діяльність і свобода підприємництва. Поняття і види монополістичних утворень, їх правовий статус. Монополістична діяльність як правопорушення.

Поняття і види зловживання монопольним становищем.

Поняття і види антиконкурентних узгоджених дій.

Дискримінація суб’єктів господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління і контролю.

Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Адміністративна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність.
Література: (3,4,5,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,37,39,40,46,47,61,62,63,64,65,66,67,69)
Тема 7. Контроль за економічною концентрацією підприємців в Україні

Поняття та види економічної концентрації. Класифікація об’єктів контролю. Попередній та наступний контроль.

Інформаційне забезпечення діяльності антимонопольних органів. Контроль за створенням, реорганізацією. Ліквідацією суб’єктів підприємництва та їх об’єднань.

Контроль за дотриманням конкурентного законодавства при придбанні чи набутті у власність (користування) (безпосередньо або опосередковано) акцій (часток, паїв), а також активів майна у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання чи їх структурних підрозділів. Вступ одного або кількох суб’єктів господарювання в об’єднання.

Випадки обов’язкового одержання згоди на економічну концентрацію. Порядок подання заяви на економічну концентрацію. Підвідомчість справ про економічну концентрацію. Порядок розгляду заяв. Підстави та порядок надання згоди на економічну концентрацію.

Примусовий поділ (виділ) господарюючих суб’єктів.
Література: 2,3,4,5,19,20,27,41,43,45,48,61,65,72
Тема 8. Захист від недобросовісної конкуренції

Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції. Недобросовісна конкуренція як правопорушення. Недобросовісна конкуренція і промислова власність.

Окремі форми недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації. Створення перешкод в процесі конкуренції. Неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної таємниці.

Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. Види стягнень, що накладаються за здійснення недобросовісної конкуренції.
Література: (1,3,5,7,8,9,13,16,17,37,46,50,51,61,65,66,67,68)
Тема 9. Захист від недобросовісної реклами

Поняття реклами та рекламної продукції. Вимоги, що ставляться до рекламної продукції. Поняття недобросовісної реклами. Особливості правового захисту споживачів реклами. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу. Відповідальність за недобросовісну рекламу.
Література: 2,3,5,8,16,17,23,32,48,59,60,65,67
Тема 10. Захист від недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності

Поняття та види демпінгу. Особливі прояви недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності.

Особливості державного контролю за недопущенням недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності.

Відповідність за вчинення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.
Література: 2,3,5,15,19,21,47,50,51,53,62,64,65,67,68
^ Тема 11. Правове регулювання діяльності природних та державних монополій

Сфери економіки, виключені зі сфери ринкової економіки. Контроль за діяльністю суб’єктів державних монополій. Правовий режим і природа державної монополії. Види державних монополій. Механізми регулювання і контролю за діяльністю державних монополій.

Система державного регулювання в сфері природних монополій. Методи регулювання діяльності суб’єктів монополій.

Поняття та ознаки природних монополій. Суб’єкти природних монополій та їх обов’язки. Методи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.
Література: 2,3,5,6,20,21,27,28,30,48,53,59,62,65,68.
^
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙТема 1. Загальні поняття конкурентного права (2 год.)


 1. Історія виникнення і розвитку конкурентного права.

 2. Поняття конкурентного права. Його предмет та метод.

 3. Особливості конкурентних правовідносин.

 4. Структура конкурентного законодавства України. Співвідношення внутрішнього та міжнародного законодавства.


Література: (1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,48,49,59,62,64,65,66)

^

Тема 2. Основні поняття та категорії ринку (2 год.)


 1. Поняття та структура ринку.

 2. Конкуренція як ринковий механізм. Види конкуренції.

 3. Поняття монополії. Види монополій.

 4. Державне регулювання конкуренції. Організаційно-правові форми регулювання конкуренції.


Література: (1,2,3,5,9,10,11,20,31,62,69,70,71,72,73,74)

^

Тема 3. Конкурентне законодавство зарубіжних країн (2 год.)


 1. Антитрестівське законодавство США. Загальна характеристика джерел.

 2. Виникнення і розвиток конкурентного законодавства Німеччини.

 3. Загальна характеристика конкурентного законодавства Франції.

 4. Антимонопольне регулювання в Великобританії. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.

 5. Конкурентне законодавсто Японії.

 6. Конкурентне законодавство країн СНД. Співробітництво країн СНД у сфері конкурентної політики. Угоди країн СНД з питань розвитку і захисту конкуренції.

 7. Конкурентне законодавство ЄЕС. Загальна характеристика Римського договору про створення ЄЕС. Директиви та рішення органів ЄЕС про регулювання конкуренції.


Література: (49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60)


^

Тема 4. Система антимонопольного регулювання ринкових відносин (2 год.)


 1. Поняття і ознаки антимонопольного регулювання.

 2. Монопольне становище суб’єкта господарювання як базова категорія антимонопольного законодавства. Порядок визначення монопольного становища.

 3. Система державних органів, що здійснюють державну політику в сфері конкуренції. Повноваження Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки інших міністерств і відомств.


Література: (1,3,4,5,19,23,26,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,65,69,72,73)

^

Тема 5. Правові та організаційні засади діяльності Антимонопольного комітету України (2 год.)


 1. Місце і роль антимонопольних органів в системі органів виконавчої влади.

 2. Система антимонопольних органів. Правовий статус Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

 3. Повноваження антимонопольних органів в сфері регулювання господарської діяльності.

 4. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. Відповідальність антимонопольних органів та їх посадових осіб.


Література: 1,2,3,4,5,18,20,21,23,26,29,31,39,44,48,49,51,62,65,72


^

Тема 6. Припинення порушень антимонопольного законодавства (2 год.)


 1. Поняття і види монополістичної діяльності. Поняття і види монополістичних утворень, їх правовий статус.

 2. Поняття і види зловживання монопольним становищем.

 3. Поняття і види антиконкурентних узгоджених дій.

 4. Дискримінація суб’єктів господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління і контролю.

 5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.


Література: (3,4,5,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,37,39,40,46,47,61,62,63,64,65,66,67,69)

^

Тема 7. Контроль за економічною концентрацією підприємців в Україні (4 год.)


 1. Поняття та види економічної концентрації. Класифікація об’єктів контролю.

 2. Контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією суб’єктів підприємництва та їх об’єднань.

 3. Контроль за дотриманням конкурентного законодавства при придбанні чи набутті у власність (користування) (безпосередньо або опосередковано) акцій (часток, паїв), а також активів майна у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання чи їх структурних підрозділів.

 4. Випадки обов’язкового одержання згоди на економічну концентрацію. Підстави та порядок надання згоди на економічну концентрацію.

 5. Примусовий поділ (виділ) господарюючих суб’єктів.Література: 2,3,4,5,19,20,27,41,43,45,48,61,65,72


^

Тема 8. Захист від недобросовісної конкуренції (2 год.)


 1. Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції.

 2. Окремі форми недобросовісної конкуренції.

 3. Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. Види стягнень, що накладаються за здійснення недобросовісної конкуренції.


Література: (1,3,5,7,8,9,13,16,17,37,46,50,51,61,65,66,67,68)

^

Тема 9. Захист від недобросовісної реклами (4 год.)


 1. Поняття реклами та рекламної продукції. Вимоги, що ставляться до рекламної продукції.

 2. Поняття недобросовісної реклами. Особливості правового захисту споживачів реклами.

 3. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.

 4. Відповідальність за недобросовісну рекламу.


Література: 2,3,5,8,16,17,23,32,48,59,60,65,67

^

Тема 10. Захист від недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності (2 год.)


 1. Особливі прояви недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності.

 2. Особливості державного контролю за недопущенням недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності.

 3. Відповідальність за вчинення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.


Література: 2,3,5,15,19,21,47,50,51,53,62,64,65,67,68


^

Тема 11. Правове регулювання діяльності природних та державних монополій (2 год.)


 1. Правовий режим і природа державної монополії. Види державних монополій.

 2. Механізми регулювання і контролю за діяльністю державних монополій.

 3. Система державного регулювання в сфері природних монополій. Методи регулювання діяльності суб’єктів монополій.

 4. Поняття та ознаки природних монополій.

 5. Методи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.


Література: 2,3,5,6,20,21,27,28,30,48,53,59,62,65,68.

^ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Поняття конкуренції і її роль в економічному розвитку держави.

 2. Функції конкуренції.

 1. Право суб'єктів підприємницької діяльності на конкуренції і способи
  його захисту.

 1. Конституційний обов'язок держави по підтримці конкуренції.

 2. Типи ринків відносно можливості розвитку конкуренції.

 3. Види конкуренції.

 4. Поняття монополії. Види монополій.

 5. Державне регулювання конкуренції.

 6. Конкурентна політика як інструмент економічної політики,

 1. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції.

 2. Історія виникнення і розвитку конкурентного права.

 3. Теорії конкурентного права.

 4. Структура конкурентного законодавства України.

 5. Поняття конкурентного праві.

 6. Особливості конкурентних правовідносин.

 7. Предмет конкурентного права. Метод конкурентного права.

 8. Місце конкурентного права в системі права.

 9. Принципи конкурентного права.

 10. Антитрестівське законодавство США. Загальна характеристика джерел.

 11. Виникнення і розвиток конкурентного законодавства Німеччини.

 12. Загальна характеристика конкурентного законодавства Франції.

 1. Антимонопольне регулювання в Великобританії. Правові засади
  захисту від недобросовісної конкуренції.

 1. Конкурентне законодавство Японії.

 2. Особливості конкурентного законодавства постсоціалістичних країн.

 3. Конкурентне законодавство Країн СНД.

 1. Співробітництво країн СНД у сфері конкурентної політики. Угоди
  країн СНД з питань розвитку і захисту конкуренції.

 1. Міжнародне співробітництво з питань захисту конкуренції.

 2. Поняття і ознаки антимонопольного регулювання.

 1. Характеристика антимонолольного законодавства. Нормативне та орга­нізаційне регулювання підприємницької діяльності.

 1. Поняття монопольного становища суб'єкта господарювання.

 2. Порядок визначення монопольного становища.

32. Правові наслідки встановлення факту монопольного становища
суб'єкта господарювання на ринку певного товару.

 1. Система державних органів, що здійснюють державну політику в
  сфері конкуренції.

 2. Місце і роль антимонопольних органів в системі органів виконавчої
  влади.

 3. Правове становище Антимонопольного комітету України.

 4. Система антимонопольних органів.

 5. Правовий статус територіальних відділень Антимонопольного комі­
  тету України.

 6. Повноваження антимонопольних органів в сфері регулювання госпо­
  дарської діяльності.

 7. Акти антимонопольних органів.

 8. Права і обов'язки антимонопольних органів по розгляду справ про
  порушення конкурентного законодавства.

 9. Порядок розгляду справ про порушення конкурентного законодавства.

 10. Правові та організаційні засоби і форми регулювання та впливу на
  порушників.

 11. Порядок виконання і оскарження рішень антимонопольних органів.

 12. Відповідальність антимонопольних органів та їх посадових осіб.

 1. Поняття і види монополістичної діяльності. Монополістичні діяль­
  ність і свобода підприємництва.

 1. Поняття і види монополістичних утворень їх правовий статус.

 2. Монополістична діяльність як правопорушення.

 3. Поняття і види зловживання мон здольним становищем.

 4. Поняття і види антиконкурентних узгоджених дій.

 1. Дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади,
  органамн місцевого самоврядування та органами адміністративно-
  господарського управління і контролю.

 1. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 2. Поняття та види економічної концентрації.

 1. Контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією суб'єктів під­
  приємництва та їх об'єднань.

54. Контроль за дотриманням конкурентного законодавства при при­
дбанні чи набутті у власність (користувгіння) (безпосередньо або опосередко­
вано) акцій (часток, паїв), а також актив ів майна у вигляді цілісних майнових
комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів.

 1. Випадки обов'язкового одержання згоди на економічну концентрацію.

 2. Порядок подання заяви на економічну концентрацію.

 3. Підстави та порядок надання згоди на економічну концентрацію.

 4. Примусовий поділ (виділ) господарюючих суб'єктів.

 5. Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції.

 6. Недобросовісна конкуренція і промислова власність.

 7. Неправомірне використання ділової репутації.

 8. Створення перешкод в процесі конкуренції.

 1. Неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної
  таємниці.

 1. Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. Види
  стягнень, що накладаються за здійснення недобросовісної конкуренції.

 2. Поняття реклами та рекламної продукції. Вимоги, що ставляться до
  рекламної продукції.

 3. Поняття недобросовісної реклами. Особливості правового захисту
  споживачів реклами.

 4. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.

 5. Відповідальність за недобросовісну рекламу.

 6. Поняття та види демпінгу.

 7. Особливі прояви недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономіч­
  ній діяльності.

 8. Особливості державного контролю за недопущенням недобросовісної
  конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності.

 9. Система державного регулювання в сфері природних монополій. Ме­
  тоди регулювання діяльності суб'єктів монополій.

 10. Поняття та ознаки природних монополій.

 11. Суб'єкти природних монополій та їх обов'язки.

75.Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна


 1. Конституція України. — 1996.

 2. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конку­
  ренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92 № 2132-12 (зі
  змінами та доповненнями).

 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001
  №2210-111.

 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93
  № 3659-12 (зі змінами та доповненнями).

 5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від
  07.06.96 №236/96-ВР.

 6. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 Хе 1682-Ш.

 7. Господарський процесуальний кодекс із змінами і доповненнями на
  26.06.2001.

 8. Про рекламу: Закон України від 03.07.96 № 270/96-ВР.
  9.Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 № 698-12.

 9. Про підприємства в Україні: Закон України: від 27.03.91 № 887-12.

 10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 № 1576-12.

 11. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18.06.91
  №1201-12.

 12. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.03.91 № 1023-12.

 13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20.03.91 № 872-1

 14. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91.

 15. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
  щодо охорони інтелектуальної власності: Закон України від 28.02.95 № 75/95-
  ВР.

 1. Про внесення змін і доповнень до Кримінального, кримінально-
  процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні
  правопорушення: Закон України від 28.01.94 № 3888-12.

 1. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ
  Президента України від 19.11.2001 № 1097/2001.

 2. Про механізм анти монопольного регулювання діяльності монополь­
  них утворень: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р.
  № 400.

 3. Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів
  у сфері природних монополій: Указ Президента України від 17.11.98
  № 1257/98.

 4. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені
  дії, концентрацію суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів
  України від 28.02.2002 № 219.

 5. 22. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища
  суб'єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комі­
  тету України від 5.03.2002 № 49-р.

 6. Положення про порядок проведення перевірок додержання законо­
  давства про захист економічної конкуренції: Розпорядження Антимонополь­
  ного комітету України від 15.12.2001 № 182-р.

 7. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного
  комітету України про надання дозволу дії суб'єктів господарювання: Розпо­
  рядження Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 № 26-р.

 8. Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для зага­
  льного звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопо­
  льного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання:
  Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 № 27-р.

 9. Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України:
  Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р
  (зі змінами та доповненнями).

 10. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету
  України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів госпо­
  дарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Антимонопольно­
  го комітету України від 19.02.2002 № 33-р.

 11. Правила розгляду спорів про порушення законодавства про захист
  економічної конкуренції України: Розпорядження Антимонопольного коміте­
  ту України від 19.04.94 № 5 (зі змінами та доповненнями в ред. від 12.02.2002).

 12. Про врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимоно­
  польного комітету України: Указ Президента від 27.06.99 № 741/99.

 13. Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів
  у сфері природних монополій: Указ Президента України від 17.11.98
  № 1257/98.

 14. Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимоно-
  польної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 507.

 15. Про затвердження форми для публікації у засобах масової інформації
  відомостей про належні холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших
  підприємств:

 16. Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимо-
  нопольного комітету України на поглинання суб'єктів господарювання у про­
  цесі приватизації: Розпорядження Антимонопольного комітету України від
  21 червня 1994 року № 8-р.

 17. Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимоно-
  польним комітетом України проектів установчих документів та планів розмі­
  щення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратиза-
  цІЇ та приватизації Розпорядження Антимонопольного комітету України від
  21 червня 1994 року № 7-р.

 18. Про затвердження Порядку надання органами Антимонопольного ко­
  мітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів:
  Наказ Аіггимонопсльного комітету України, Фонду державного майна Украї­
  ни від 1 грудня 1957 року №81/01/1342 Травня 1996 р. за № 235/1260.

 19. Про затвердження Положеним про порядок підтвердження Антимоно-
  польним комітетом України наявності контрольного пакета акцій: Розпоряд­
  ження Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 року № 9-р.

 20. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного за­
  конодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого арбітражного суду від 15.05.97
  №01-167.

 21. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок прове­
  дення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
  створених у процесі приватизації ; Наказ Фонду державного майна України,
  Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та
  фондового ринку від 12 серпня 1998 року № 1603/7/213.

 22. Положенню про порядок погодження з органами Антимонопольного
  комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконав­
  чої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демоно­
  полізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання:
  Розпорядження Антимонопольного комітету України від 1 квітня 1994 року
  № 4-р.

 23. Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і
  об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць Наказ
  Міністерства економіки України, Міністерства статистики України, Антимо­
  нопольного комітегу України від 20 квітня 1994 року № 43/79/5 Зареєстрова­
  но в Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 р. за № 153/362.

 24. Про перелік продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають
  державному регулюванню: Наказ від 20.03.98 № 29-А/З.

 25. Про затвердження положення про порядок одержання згоди Антимо­
  нопольного комітету України на створення холдінгових компаній в процесі
  корпоратизації та приватизації: Положення Антимонопольного комітету
  України від 21.06.94 № 6-р.

 26. Про затвердження положення про особливості контролю за дотри­
  манням антимонопольного законодавстві інвестиційними фондами та інвес­
  тиційними компаніями: Розпорядження Антимонопольного комітету України
  від 18.11.94 № в-р.

 27. Про створення територіальних відділень Антимонопольного комітету
  України: Наказ Антимонопольного комітету України від 05.01.94 № 1.

 28. Порядок аналізу відомостей про відносини контролю: Затверджено
  наказом АМКУ, ФДМУ, ДКЦПФР, ДПАУ, СБУ від 11.01.2000 № 1/24/6/10/5.

 29. Про деякі питання, порушені у доповідних записках про роботу
  Арбітражних судів у 1998 році: Лист Вищого арбітражного суду України від
  31.03.99 №01-8/46.

 30. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного за­
  конодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого арбітражного суду від 17.08.98
  №01-8/314.


Основна

 1. Антимонопольна діяльність: Підручник / ред.. проф.. В.Д. Лагутін. – К. 2005. – 581 с.

 2. Бакалінська О.О. Організаційно-правовізасади захисту конкуренції в Україні. К. 2005.- 196 с.

 3. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. - К. : Юрінком-Інтер. 2006. – 430 с.

 4. Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции. - М., 1991.

 5. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції ЄС. – К.: Альфа-Прайм. 2006.- 445 с.

 6. Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополизм: правовые аспекти регулирования. - М., 1996..

 7. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). - М., 2000.

 8. Удалов Г. Конкурентне право. Навчальний посібник. К., Вища школа. 2004р.


Додаткова


 1. Бутыркин А.Я. Теория и практика антимонопольного регулирования в ведущих странах запада и России. – М. 2004.- 78 С.

 2. Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции // Хозяйство и право. — 1995. — № 5

 3. Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник – М., 1993 .

 4. Дахно І.І. Антимонопольне право. К. 1999 р.

 5. Еременко В.И. Японское законодательство о пресечении недбросовестной конкуренции // Вопросы изобретательства. — 1990. — № 4.

 6. Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции по французскому праву// Вопросы изобретательства. — 1990. — № 4.

 7. Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции в Великобритании.// Законодательство и экономика. - 1997.- № 15-16.

 8. Еременко В.И. Антимонопольный закон Польши.// Законодательство и экономика. - 1996.- № 11-12.

 9. Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине. Монография. К. 2004. – 310 с.

 10. Кузьміна С.А. Проблеми запобігання недобросовісної практики в конкуренції // Право України - 2000, № 3, с. 91-92.

 11. Основы права Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. / Под ред. В,В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. -. - М., 1999.

 12. . Основы немецкого торгового и хозяйственного права. - М., - 1997.

 13. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996.

 14. Саніахметова Н.А. Правовий захист підприємництва в Україні. К.: 1999р.

 15. Саниахметова Н.О. Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве и его защите. К. 1996

 16. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право. К.: 1999 р

 17. Сухотин О.В., Богачев В.Н. и др. Монополизм и антимонопольная политика. М., 1994.

 18. Экономико-правовые проблемы антимонопольной политики. Донецк: ИЄПИ НАН Украины, 1996.

 19. Ячеистова Н.И. Международная конкуренция: законодательство, регулироваие и сотрудничество. – Нью-Йорк, Женева 2001.- 486 с.Схожі:

1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства icon№ Поняття, система та завдання конкурентного права Історичний аспект...
На державну атестацію кафедрою господарського та екологічного права факультету права виносяться наступні навчальні дисципліни
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconТема 12. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства
Загальні засади відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconПитання на залік з курсу: «Конкурентне право»
Загальна характеристика конкурентного законодавства сша: гарвардська та чиказька школи
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconТема 11. Процесуальні норми конкурентного права
Организационно-правовые вопросы проведения проверок содержатся в «Положении о порядке проведения проверок соблюдения законодательства...
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconЕкзаменаційні питання до іспиту з теорії держави І права
Нормативне регулювання в первісній общині. Загальні закономірності виникнення права
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconЕкзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права
Нормативне регулювання в первісній общині. Загальні закономірності виникнення права
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconЗакономірності виникнення І розвитку держави І права зарубіжних країн...
Дисципліна Історія держави І права зарубіжних країн базується на знаннях, отриманих студентами в загальноосвітній школі з всесвітньої...
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconЗагальні методичні рекомендації
При вивченні цього процесу з'ясовуються питання виникнення, розвитку, а так само падіння (стосовно рабовласництва І феодалізму) історичних...
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconЗагальні методичні рекомендації
Довності. При вивченні цього процесу з'ясовуються питання виникнення, розвитку, а так само падіння (стосовно рабовласництва І феодалізму)...
1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку конкурентного права. Теорії конкурентного права. Моделі конкурентного законодавства iconПеріодизація розвитку Римської держави І права
Саме правові форми І являються першою об’єктивною І історично-логічною причиною виникнення, існування І функціонування права. Виходячи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка