Перелік питань з аграрного права
НазваПерелік питань з аграрного права
Дата конвертації17.07.2013
Розмір57.7 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Перелік питань з АГРАРНОГО ПРАВА


 1. Основні напрямки аграрної реформи в України.

 2. Основні напрямки розвитку агропромислового комплексу в Україні.

 3. Поняття і предмет аграрного права.

 4. Методи правового регулювання в аграрному праві.

 5. Принципи аграрного права.

 6. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями права.

 7. Загальна характеристика аграрного законодавства на сучасному етапі.

 8. Загальна характеристика та особливості джерел аграрного права. Характеристика, види і юридична сила локальних актів.

 9. Конституція України, Закони, постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України як джерела аграрного права.

 10. Підзаконні правові акти в системі аграрного законодавства.

 11. Роль і значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в агропромисловому комплексі України.

 12. Поняття аграрних правовідносин. Їх елементи, та класифікація.

 13. Поняття, зміст, принципи і методи державного регулювання аграрних відносин.

 14. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних товаровиробників.

 15. Правові форми і методи державного регулювання сільськогосподарськими підприємствами і об’єднаннями.

 16. Система органів державного регулювання в агропромисловому комплексі України та їх компетенція.

 17. Державний нагляд за технічним станом машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.

 18. Основні напрямки державної підтримки сільськогосподарського виробництва.

 19. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 20. Правове регулювання сплати податків сільськогосподарськими підприємствами. Визначення їх розмірів і порядок оплати.

 21. Поняття та класифікація суб’єктів аграрних правовідносин.

 22. Основні ознаки та види сільськогосподарських кооперативів.

 23. Види та ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 24. Правове становище агробіржі як суб’єкту аграрних відносин.

 25. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів та їх об’єднань.

 26. Особливості правосуб’єктності державних сільськогосподарських підприємств як суб’єктів аграрних правовідносин.

 27. Порядок утворення, реорганізації, ліквідації державних сільськогосподарських підприємств.

 28. Ознаки та особливості правосуб’єктності аграрних об’єднань.

 29. Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.

 30. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок банкрутства.

 31. Права та обов’язки громадян як засновників та членів суб’єктів аграрного підприємництва кооперативного типу.

 32. Поняття та особливості права засновництва та права участі громадян в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Їх права та обов’язки.

 33. Порядок, умови, правові наслідки припинення права членства і права участі громадян в підприємствах кооперативного та корпоративного типів.

 34. Наймані працівники сільськогосподарських підприємств як суб’єкти аграрних правовідносин.

 35. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва.

 36. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

 37. Правове регулювання створення і діяльності підсобних виробництв і промислів і сільськогосподарському підприємстві.

 38. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції.

 39. Майнові фонди сільськогосподарських кооперативів та їх правовий режим.

 40. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. Майнові фонди.

 41. Відповідальність за потраву посівів сільськогосподарських підприємств.

 42. Правовий режим основних, обігових та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства.

 43. Державні (комунальні) аграрні підприємства як суб’єкти майнових прав.

 44. Гарантії і захист майнових прав сільськогосподарських підприємств і об’єднань.

 45. Особливості приватизації майна в сільському господарстві.

 46. Основні напрямки земельної реформи у сільському господарстві.

 47. Загальна характеристика Закону України від 15 травня 2003 р. “Про особисте селянське господарство”.

 48. Порядок і особливості приватизації майна сільськогосподарських державних підприємств.

 49. Способи приватизації державного майна в агропромисловому комплексі. Загальна характеристика Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

 50. Характеристика та основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами.

 51. Поняття та ознаки фермерського господарства.

 52. Поняття та особливості аграрно-договірних відносин.

 53. Умови та порядок припинення діяльності фермерського господарства.

 54. Порядок розгляду розбіжностей, що виникають при укладенні господарських договорів, а також майнових спорів сільськогосподарських підприємств і об’єднань.

 55. Правове забезпечення соціального розвитку села.

 56. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств за скоєний дисциплінарний проступок.

 57. Порядок та особливості переводу на іншу роботу в зв’язку з виробничою необхідністю в сільськогосподарських підприємствах.

 58. Компетенція директора державного сільськогосподарського підприємства. Повноваження загальних зборів трудового колективу та його ради.

 59. Види відповідальності за порушення договірних відносин в агропромисловому комплексі.

 60. Види договірних зобов’язань сільськогосподарських товаровиробників.

 61. Поняття, особливості та принципи організації виробничого процесу в аграрному секторі економіки.

 62. Об’єкти права власності підприємств корпоративного типу. Майнові фонди.

 63. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції.

 64. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 65. Право власності фермерського господарства на майно, кошти, вироблену продукцію, одержані прибутки.

 66. Система органів управління в сільськогосподарських кооперативах та їх повноваження.

 67. Система органів управління в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.

 68. Договори в сфері господарського і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств і об’єднань.

 69. Поняття особистого селянського господарства та його ознаки.

 70. Органи управління державного сільськогосподарського підприємства.

 71. Договірні відносини в сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств і об’єднань.

 72. Договірні орендні правовідносини в агропромисловому комплексі.

 73. Договори в сфері капітального будівництва в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.

 74. Загальна характеристика Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві».

 75. Правове становище спеціалістів сільськогосподарських підприємств. Їх права та обов’язки.

 76. Правове становище фермерських господарств.

 77. Правове становище виробничо-господарських підрозділів як форми організації праці в підприємствах агропромислового комплексу.

 78. Правове регулювання розподілу дивідендів між власниками акцій підприємств корпоративного типу.

 79. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських кооперативах.

 80. Характеристика нормативно-правових і локальних актів про оплату праці.

 81. Поняття власності сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

 82. Збереження та підвищення родючості землі, плата за землю. Охорона земель як об’єкта природного середовища.

 83. Право власності особистого селянського господарства.

 84. Правовий режим земель сільськогосподарських підприємств.

 85. Юридична служба в агропромисловому комплексі України.

 86. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.

 87. Основні правила по охороні праці, техніки безпеки і виробничої санітарії в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.

 88. Види матеріальної відповідальності працівників сільського господарства. Умови притягнення до матеріальної відповідальності.

 89. Правове регулювання часу праці і часу відпочинку працівників сільськогосподарських підприємств.

 90. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн.

Схожі:

Перелік питань з аграрного права iconТема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права
Характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних нормативних актів як джерел аграрного права
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань для контролю знань з Цивільного права
Перелік питань для контролю знань з Цивільного права 6-й семестр, іспит (Особлива частина)
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань до екзамену
Поняття кримінально-процесуального права та його зв'язок з іншими суміжними галузями права І спеціальних знань
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань на модуль №1 з міжнародного приватного права для студентів...
Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань на іспит з Цивільного права (загальна частина)
Припинення права спільної власності. Право привілеєвої купівлі частки у спільній власності
Перелік питань з аграрного права iconПредмет, метод, принципи І система аграрного права
Студентам необхідно самостійно слідкувати за новими зако­нодавчими та нормативними актами. Після виконання студентами усіх вимог...
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань на іспит із навчальної дисципліни «Теорія права та держави» у 2012/2013 н р

Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань до екзаменаційних білетів на державний екзамен з дисципліни...
Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань до екзаменаційних білетів на державний екзамен з дисципліни...
Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права
Перелік питань з аграрного права iconПерелік питань з дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності
Поняття, предмет, завдання І система кримінального права України. Принципи кримінального права України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка