Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування
Скачати 56.77 Kb.
НазваТуристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування
Дата конвертації30.11.2013
Розмір56.77 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1. Податки –це

а) певна послідовніст ь дій держави в сфері оподаткування

б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань

в) встановлені вищим органом законодавчої влади обов`язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет в розмірах і термін передбачений законодавством

г) правильної відповіді не має
2. Класифікація податків за формою оподаткування:

а)загальнодержавні та прямі

б) непрямі та місцеві

в)загальнодержавні та місцеві

г) прямі та непрямі
^ 3. До непрямих податків відносять:

а) ПДВ

б)Податок на прибуток

в) Податок на доходи фізичних осіб

г)Правильної відповіді не має
4. До місцевих податків відносять:

а) туристичний збір

б) податок на прибуток

в) податок на додану вартість

г) всі відповіді правильні
^ 5. Класифікація податків за економічним змістом об`єкта оподаткування :

а) податки на доходи, споживання, використання

б) податки на доходи, споживання, майно

в) податки на використання, видатки, майно

г) податки на видатки, споживання, майно
^ 6. Фіскальна функція податків поділяється на:

а) контрольну та регулюючу

б) соціальну та розподільчу

в) контрольну та розподільчу

г) регулюючу та розподільчу
^ 7. Назвіть основну функцію податків

а) фіскальна

б) соціальна

в) регулююча

г) стимулююча
8. Суть принципу «Фіскальна достатність» полягає в наступному:

а) обсяг від надходжень податків та зборів повинен бути збалансований з витратами бюджету

б) визначення на законодавчому рівні усіх обов`язкових елементів податку

в) кожна особа зобов`язана сплачувати податки передбачені чинним законодавством

г) установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків
^ 9. Податковий кодекс і податкові закони приймає:

а) Кабінет Міністрів України

б) Верхована Рада України

в) Рахункова палата

г) Національний Банк України
^ 10. Ставка ПДВ в 2013 році

а) 17%

б) 20%

в) 15%

г) 19%
11. Суб’єкт оподаткування – це

а) предмет, що належить до оподаткування

б) розмір податку на одиницю оподаткування

в) платник податків

г) база оподаткування
^ 12. Назвіть розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян

а) 20 грн

б) 16 грн

в) 27 грн

г) правильної відповіді немає
13. Залежно від рівня бюджету, до якого стягуються податки, вони бувають:

а) державні та місцеві

б) місцеві та регіональні

в) прямі та непрямі

г) правильної відповіді не має
14. Назвіть функцію податків, суть якої полягає в тому, що через податки у держави з’являється можливість контролювати економічні, фінансові, господарські процеси у суспільстві

а) регулююча

б) фінансова

в) економічна

г) контрольна
^ 15. Що таке податкова політика?

а) встановлені вищим органом законодавчої влади обов`язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет в розмірах і термін передбачений законодавством

б) сукупність норм чинного законодавства, які регламентують порядок нарахування та сплати податків у бюджет

в) сукупність дій, напрямків, стратегій, які здійснює держава при вирішені питань оподаткування

г) правильної відповіді не має
^ 16. Назвіть способи стягнення податків

а) прамий, непрямий, загальний

б) прямий, непрямий, власний

в) попередній, деклараційний, кадастровий

г) прямий, непрямий, кадастровий
^ 17. До яких груп податків відносять ПДВ

а) державних та місцевих

б) прямих та місцевих

в) державних та прямих

г) непрямих та державних

^ 18. Положеття Податкового кодексу та податкових законів розробляє та приймає

а) Кабінет міністрів України

б) Верховна Рада

в) Міністерство фінансів України

г) Міністерство доходів і зборів
^ 19. Предмет, що належить до оподаткування – це

а) платник податків

б) суб’єкт оподаткування

в) об’єкт оподаткування

г) правильні відповіді а) та б)
^ 20. Повне або часткове звільнення від оподаткування – це

а) податкові пільги

б) податкові періоди

в) неоподаткований мінімум доходів громадян

г) база оподаткування
^ 21. В чинному законодавстві можуть бути встановлені наступні податкові періоди

а) календарний рік

б) календарний квартал

в) календарний день

г) всі відповіді правильні
^ 22. Учасниками податкових правовідносин є:

а) юридичні та фізичні особи

б) суб’єкти та об’єкти оподаткування

в) платники податків та податківці

г) резиденти та нерезиденти
^ 23. Податкове право – це

а) частина фінансового права

б) галузь права, яка регламентує податкові правовідносини

в) сукупність норм чинного законодавства, які регламентують порядок нарахуванні та сплати податків

г) всі твердження вірні
24. Назвіть принцип податкового законодавства суть якого полягає в тому, що кожна особа зобов’язана сплачувати податки, передбачені чинним законодавством, платником яких вона є

а) загальність оподаткування

б) рівність платників

в) обов’язковість

г) фіскальна достатність
^ 25. Які функції виконують податки

а) фіскальну

б) соціальну

в) регулюючу

г) виконують всі вищенаведені функції
26. Що таке податки?

а) це гроші, які мають внутрішню вартість та їх номінал збігається з даною вартістю

б) це економічна категорія, що відображає економічні відносини, пов’язані із створенням доходу, його розподілом та перерозподілом

в) встановлені вищим органом законодавчої влади обов`язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет в розмірах і термін передбачений законодавством

г) правильної відповіді не має
^ 27. Назвіть нормативні акти вищого рівня правового регулювання

а) Податковий кодекс

б) податкові закони

в) інструкції

г) правильні відповіді а) та б)
^ 28. Сукупність норм чинного законодавства, які регламентують порядок нарахування та сплати податків – це

а) податкове право

б) податкова політика

в) податкова система

г) правильної відповіді немає
^ 29. Який принцип податкового законодавства передбачає, що податки та збори слід встановлювати відповідно до платоспроможності платників податків?

а) стабільність

б) соціальна справедливість

в) нейтральність оподаткування

г) економічність
^ 30. Неоподаткований мінімум доходів громадян

а) частина доходу фізичної особи, що не оподатковується

б) вид податкової пільги

в) мірка для визначення розміру штрафних санкцій

г) всі відповіді правильні
^ 31. Назвіть підзаконні нормативні акти в галузі оподаткування

а) Податковий кодекс

б) методичні рекомендації

в) податкові закони

г) правильні відповіді а) та в)
^ 32. Терміни сплати податків встановлює

а) податкова служба

б) чинне законодавство

в) правильні відповіді а) та б)

г) правильної відповіді не має
^ 33. Проміжок часу, за який обчислюється податок

а) термін сплати податку

б) податковий період

в) термін подання податкової звітності

г) правильні відповіді а) та в)
^ 34. Принципи податково законодавства визначені в

а) Податковому кодексі

б) податкових законах

в) підзаконних нормативних актах

г) всі відповіді правильні
35. Які органи розробляють підзаконні нормативні акти в сфері оподаткування?

а) міністерства та відомства

б) податкова служба

в) кабінет міністрів

г) всі відповіді правильні
36. Назвіть способи стягнення податків

а) попередільний, демократичний, кадастровий

б) кадастровий, примусовий, добровільний

в) попередній, деклараційний, кадастровий

г) прямий, непрямий, кадастровий

Схожі:

Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconПлан Сутність податку на додану вартість. Платники податку та порядок їх реєстрації
До універсальних акцизів відноситься податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів –...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconПлан Сутність податку на додану вартість. Платники податку та порядок їх реєстрації
До універсальних акцизів відноситься податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів –...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconПлан Сутність податку на додану вартість. Платники податку та порядок їх реєстрації
До універсальних акцизів відноситься податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів –...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconЛекція 8 система оподаткування підприємницької діяльності в україні
Податок на прибуток, додану вартість, акцизний збір, мито та інші загальнодержавні податки, збори І платежі
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconЛекція Податок на додану вартість
Податок на додану вартість – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка створюється на всіх стадіях виробництва...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconТема Податок на додану вартість
Податок на додану вартість  непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V податкового кодексу...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconРозрахунок податку на додану вартість та порядок складання декларації з пдв
Податок на додану вартість це непрямий податок, який шслючається в ціну товарів, робіт, послуг, відповідно сплачується до бюджету...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconПорядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі –декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу ІІ „Адміністрування...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування iconПодаток на додану вартість
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів...
Туристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість г всі відповіді правильні Класифікація податків за економічним змістом об ` єкта оподаткування icon1. Суть та функції податків, елементи податків
Цим основним інструментом І в далекому минулому І на даний час вважаються податкові платежі. Податковими платежами вважаються -податок,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка