Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка7/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 8. Робочий час

План

 1. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.

 2. Види робочого часу.

 3. Надурочні роботи і порядок залучення до них.

 4. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення.

 5. Ненормований робочий час.

 6. Гнучкий робочий час.

 7. Вахтовий метод роботи.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Сформулюйте поняття робочого часу.Які види робочого часу встановлені законодавством?

 2. У чому полягає відмінність між нормальним, скороченим та неповним робочим часом?

 3. Які режими робочого часу передбачено законодавством?

 4. Дайте характеристику основних елнментів гнучкого робочого часу.

 5. Чим характеризується ненормований робочий час і для яких працівників він може встановлюватися?

 6. У чому полягає сутність підсумованого робочого часу? Які перспективи, на вашу думку, такого обліку в ринкових відносинах?.

Завдання 1

У правилах внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість” було передбачено:

 • тривалість робочого часу протягом тижня для найманих працівників увстановлюється 35 годин, для учасників товариства – 45 годин;

 • для жінок, які мають дітей віком до 14 років, робочий день скорочується на 1 годину;

 • оплата праціпровадиться за фактично відпрацьований час;

 • в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, у весняно-літній – шестиденного робочого тижня.

Прокоментуйте вказані положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству.

Завдання 2

З Романюком був укладений договір про внутрішнє сумісництво. Згідно з цим договором працівник працював додатково 16 годин на тиждень. отримуючи доплату за фактично відпрацьований час. Романюк звернувся до КТС з заявою про оплату 16 годин на тиждень як надурочної роботи, пояснивши, що договір про внутрішнє сумісництво укладався лише для того, щоб звільнити роботодавця від обов’язку оплачувати у підвищеному розмірі надурочно відпрацьований час та від відповідальності за порушення граничних норм застосування надурочних робіт. КТС відмовила у задоволенні цих вимог. посилаючись на те, що роботодавець не повинен оплачувати роботу, що виконується на умовах сумісництва у підвищеному розмірі.

Чи правомірне рішення КТС?

Завдання 3

На підставі рішення трудового колективу Львівського виробничого об’єднання “Мікроприлад” адміністрація наказом оголосила 8 січня святковим днем з метою надати можливість працівникам відсвяткувати другий день Різдва Христова. Відробіток за цей день переноситься відповідно наказу на наступну суботу.

У зв’язку з реалізацією цього рішення на підприємстві виникли трудові спори. Зокрема, бухгалтер Іванов, вважаючи таке рішення незаконним, вийшов на роботу 8 січня, а в призначену наказом суботу на роботу не з’явився. Адміністрація вирішила звільнити Іванова за прогул і звернулася з поданням до профкому за згодою на таке звільнення. Крім того, ремонтні працівники, які працювали за графіком у змінному режимі, за роботу 8 січня вимагали на рівні з оплатою надання відгулу, який просили приєднати до відпустки.

Вирішіть суперечку.

Завдання 4

Технолог Токарева звернулася з заявою до директора заводу “Оріон” з проханням встановити їй неповний робочий тиждень, оскільки вона змушена здійснювати догляд за важко хворим батьком, що проживає з нею в одній квартирі, а також вона одна виховує дитину у віці 12 років. Директор заводу відмовив у прханні Токаревій, посилаючись на те, що умови виробництва не дозволяють йому дати згоду на встановлення неповного робочого часу і запропонував їй звільнитися за власним бажанням.

Які підстави і порядок встановлення неповного робочого часу ?

Чи законні дії директора заводу?

Завдання 5

Адміністра тор готелю “Україна” Любенко чергувала 1 і 2 травня, у зв’язку з чим вона звернулася до директора готелю з проханням будь-яким чином компенсувати роботу у святкові дні. Любенко було у цьому відмовлено з тієї причини, що вона працювала у святкові дні згідно з графіком чергувань.

Чи правомірна відмова директора?

Чи передбачені в законодавстві компенсації за роботу у святкові і неробочі дні?

Завдання 6

У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк бригадир Єгоров запропонував робітникам залишитися після роботи на дві години протягом трьох днів підряд. Після здачі обєкта в експлуатацію робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення працівників до надурочних робіт він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу обєкта у строк.

Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота?

Який порядок залучення до надурочної роботи?

Теми наукових доповідей:

 1. Робочий час та його правове регулювання в Україні.

 2. Зарубіжний досвід у регулювання робочого часу працівників.

 3. Режим та облік робочого часу.

 4. Правова характеристика надурочних робіт і порядок їх застосування.

 5. Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.

3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 1. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха. – Х., - 1987.

 2. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - №7. –С. 103-106.

 3. Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР. – М., 1966.

 4. Глазырин В.В. рабочее время и время отдыха иностранного гражданина // Право и экономика. – 1998. - №5.

 5. Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха: комментарии, разъяснения, рекомендации. – М., 1997.

 6. Кривой В.И. Вахтовый метод: правовые вопросы. – М.: Юрид. лит., 1989. –174с.

 7. Муксинова Л.А. Проблемы регулирования рабочего времени в СССР. – М.: 1969. – 216с.

 8. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. – М., 1999. – Гл. 2.6. «Рабочее время». – С. 196-202.

Тема 8. Час відпочинку

План

 1. Поняття та види часу відпочинку.

 2. Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації.

 3. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.

 4. Щорічні додаткові відпустки, їх види і порядок надання.

 5. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки.

 6. Соціальні відпустки.

 7. Відпустки без збереження заробітної плати і порядок їх надання.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Назвіть поняття та види часу відпочинку.

 2. Які перерви протягом робочого дня встановлено законодавством?

 3. Яким чином компенсується робота у вихідні дні?

 4. Назвіть святкові та неробочі дні, передбачені у КЗпП України.

 5. Коли у працівника виникає право на щорічну відпустку повної тривалості?

 6. Який порядок надання щорічної основної та додаткової відпусток?

 7. Який порядок оплати відпусток?

Завдання 1

Начальник автобази Васильев запросив на роботу двох зварників для ремонту підсобних приміщень. Трудовий договір у письмовій формі з ними не був укладений, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть приступити до роботи. Оплата прводилася в кінці кожного місяця за витратними ордерами. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Які порушення трудового законодавства були допущені адміністрацією автобази відносно цих робітників?

Чи є законними вимоги цих робітників?

Завдання 2

Інженер машинобудівного підприємства Степаненко пішов у відпустку з 1 серпня 2009 року на 26 календарних днів згідно з графікоим відпусток. Однак у зв’язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення Степаненка було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення не можливе без кваліфікованих працівників

Чи правомірні дії директора?

Чи можливе перенесення відпусток на наступний рік?

Завдання 3

У зв’язку із спадом виробництва за наказом керівника підприємства і з його ініціативи водію Ларіонову з січня по березень 2009 року була надана відпустка без збереження заробітної плати. У колективному договорі надання такої відпустки не передбачено. Чи зараховується час цієї відпустки без збереження заробітної плати, в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?

Підготуйте відповідь.

Завдання 4

Працівник подав заяву про надання невикористаних протягом трьох років відпусток та наступне звільнення. Керівник організації у задоволенні заяви відмовив, посилаючись на те, що він не має права протягом такого довгого строку не займати робоче місце.

Чи є правомірною відмова керівника організації? Чи може працвник відкликати заяву про звільнення за власним бажанням у період використання відпусток?

Завдання 5

Завідуючий технічним відділом Волошин звернувся із скаргою до прокурора, в якій повідомляв, що підприємство, на якому він працює знаходиться більше року в простої в наслідок фінансової кризи. Він разом з іншими працівниками неодноразово зверталися до адміністрації підприємства з вимогою оплатити їм за вимушений простій не з вини працівника згідно із ст. 113 КЗпП України. Але адміністрація відповіла, що тепер прийнято закон, який дозволяє простій підприємству без обмеження строк і без обов’язкової виплати зарплати працівникам. Волошин просить притягти директора підприємства до кримінальної відповідальності за порушення прав працівників, а також роз’яснити чинне законодавство з цього питання.

Підготуйте аргументовану відповідь.

Завдання 6

Робітниці швейної фабрики Мірошник, яка працювала на комбінаті п’ять місяців, була надана відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, після закінчення якої Мірошник подала заяву про надання їй щорічної відпустки. Але їй було відмовлено з посиланням на те, що фактично вона пропрацювала на підприємстві менше шести місяців.

Яким чином має бути вирішене це питання?

Теми наукових доповідей:

 1. Правове регулювання часу відпочинку в Україні.

 2. Правове регулювання святкових днів в україні.

 3. Право працівника на відпустка за законодавством України.

 4. Щорічні відпуски за законодавством України.

 5. Соціальні відпустки за законодавством України.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.

 1. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 2. Про відпустки: Закон України від 15.11.96. – ВВРУ. – 1997. - №2. Із змін. від 02.11.2000; 06.02.2003; 10.07.2003; 22.10.2004; 12.01.2005; 02.06.2005; 23.09.2008; 16.04.2009; 19.05.2009.

 3. Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочними формами навчання де навчальний процес має свої особливості. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 634.–ОВУ. – 1997.– чило 27.– С 52.

 4. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплат творчих відпусток. Постанова КМУ від 19 січня 1998р.// Законодавство України про працю. Зб.: нормативно-правових ктів. – Х.: Одіссей, 2004.

 5. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим прцівникам. Зат постановою КМУ від 14 квітня 1997р.// Законодавство України про працю. Зб.: нормативно-правових ктів. – Х.: Одіссей, 2004.

 6. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах Європи // Право України. - № 10. – С.90-93.

 7. Гаращенко Л.П. Становлення і розвиток законодавства про відпустки в Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім В.М.Корецького НАН України. – Вип. 14. – К., 2003. – С. 367-376.

 8. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст. 26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. - №9. – С.43-47.

 9. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. - №2. – С. 103-104.

 10. Закон України “Про відпустки” практика його застосування // Праця і зарплата. – 1998. - № 14. – Липень.

 11. Про щорічні та додаткові відпустки, їхню тривалість та оплату: Розяснення спеціалістів Міністерства праці та соціальної політики України // Праця і зарплата. –2007. - № 34. (вересень) – С. 16-17.

 12. Про умови праці та додаткову відпустку // Праця і зарплата. –2006. - № 43 – С. 13.

Тема 9. Оплата праці. Гарантії і компенсації.

План

 1. Поняття і структура заробітної плати.

 2. Сфери регулювання заробітної плати.

 3. Організація оплати праці на підприємстві (тарифна система, форма і система оплати праці).

 4. Система заробітної плати та її види.

 5. Нормування праці, порядок встановлення.

 6. Премії та винагороди за підсумками роботи за рік.

 7. Надбавки і доплати.

 8. Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати.

 9. Поняття і види гарантійних виплат.

 10. Поняття і види компенсаційних виплат.

Контрольні запитання і завдання.

 1. Розкрийте поняття заробітної плати, її відмінність від винагороди за цивільно-правовими договорами.

 2. Які сфери регулювання заробітної плати? Розкрийте її зміст в умовах переходу до ринкових відносин.

 3. Що таке тарифна система? Які її елементи?

 4. Як оплачується праця при відхиленні від встановлених нормальних умов прац (оплата праці в надурочний час, святкові дні, при суміщенні професій, при невиконанні норм виробітку)?

 5. Як індексується заробітна плата?

 6. В яких випадках передбачено компенсацію заробітної плати?

Теми наукових доповідей:

 1. Організація оплати праці на підприємствах: загальна характеристика.

 2. Право працівника на оплату праці та його захист.

 3. Реформа оплати праці в Україні.

 4. Основні напрямки політики щодо грошових доходів населення: реформування заробітної плати.

Завдання 1

Ткаченко працював товарознавцем у приватному магазині, а заробітну плату йому нарахували з розрахунку окладу продавця. Ткаченко звернувся до директора магазину з проханням про виплату йому різниці в окладах, оскільки оклад товарознавця більше ніж у продавця. Директор магазину роз’яснив Ткаченку, що він, влаштовуючись на роботу, знав про умови оплати праці, зокрема про те, що буде виконувати обов’язки товарознавця, а отримувати зарплату продавця.

До якого органу потрібно звернутися Ткаченку за вирішенням спору?

Вирішіть спір.

Завдання 2

Економіст Лисенко який працював у АТ “Євроком”. Був переведений за його згодою на роботу до структурного підрозділу підприємства розташованого в іншому населеному пункті. Під час переїзду адміністрація забезпечила за свій рахунок перевезення багажу Лисенка, а також виплатила усі передбачені законодавством суми на нього і членів його сім’ї. Відпрацювавши три місяці Лисенко знайшов іншу роботу в цьому ж місті і подав заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація відмовилася звільнити Лисенка і вимагає повернути всі компенсаційні виплати отримані працівником раніше при переїзді.

Чи законні вимоги адміністрації?

Завдання 4

Лазарева працювала економістом у СП “Юган”. Після закінчення восьми місяців роботи їй була надана відпустка згідно з графіком відпусток. Однак в оплаті відпустки на яку розраховувала Лазарева їй було відмовлено. Адміністрація мотивувала відмову тим, що підприємство не є державним і працівники отримують досить високу заробітну плату.

Лазарева звернулася за роз’ясненням до юридичної компенсації.

Якою повинна бути відповідь Лазаревії?

Завдання 5

При укладенні колективного договору було прийнято Положення про преміювання працівників підприємства. У ньому вказувалося, що робітникам основних професій премія виплачується у розмірі 30% від заробітку за виконання і перевиконання завдань належної якості.

У травні місяці премію при виконанні вказаних умов належало виплатити усім прцівникам-відрядникам механічного цеху, однак її ніхто не отримав. Як пояснив начальник цеху, йому не було виділено коштів на виплату премії, через те, що ці кошти цех витратив у минулому місяці.Виник трудовий спір.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства?

Чи мають право робітники звернутися до органу, який розглядає трудові спори, з вимогою про виплату премії.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка