Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка4/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 5. Соціальне партнерство (2 години)

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний діалог, генеральна угода, галузева угода, регіональна угода, колективний договір.

Метою вивчення цієї теми є надання студентам уявлення про основні

тенденції розвитку соціального діалогу в нинішніх соціально-економічних умовах розвитку нашого суспільства. Соціальний діалог знаходить своє відображення у соціальному партнерстві – системі колективних відносин між державою, роботодавцями, працівниками, метою яких є задоволення інтересів шляхом укладення угод.

Особливу увагу слід зосередити на вивченні норм права, які регулюють питання про порядок укладення колективного договору та угод. Після детального вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації з означеної теми.

План

 1. Поняття соціального партнерства: його сутність і принципи.

 2. Зміст соціального діалогу.

 3. Правовий статус організацій роботодавців.

 4. Акти соціального партнерства: порядок укладення, вид. форма.

 5. Особливості укладення колективного договору.

Контрольні запитання:

 1. Розвиток соціального партнерства в Україні.

 2. Які нормативно-правові акти становлять правову базу соціального партнерства в Україні?

 3. Що є предметом соціального партнерства?

 4. Назвіть сторони соціального партнерства.

 5. Яку роль відіграє у соціальному партнерстві Національна рада соціального партнерства?

Завдання до практичних занять

17 Директор заводу і голова первинного органу профспілкової організації склали проект колективного договору, який було передано на обговорення структурних підрозділів заводу. Після одержання протоколів зборів структурних підрозділів було проведено спільне засідання заводоуправління і виборного органу первинної профспілкової організації із запрошенням на це засідання керівників і профспілкових організаторів структурних підрозділів.

На цьому засіданні було враховано ряд зауважень зроблених трудовим колективам структурних підрозділів, вирішено доручити директору заводу і голові виборного органу первинної профспілкової організації підписати колективний договір і ввести його в дію.

Який порядок укладення колективного договору?

Чи правильні дії директора заводу і голови виборного органу первинної профспілкової організації? Дайте обґрунтовану відповідь.

18 У законодавстві України застосовується термін «соціальне партнерство» в актах і практиці діяльності Міжнародної організації праці – термін «соціальний діалог». На вашу думку чи є тотожними зазначені терміни? Дайте правове визначення поняття соціального діалогу, поясніть його.

19 Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України виступив з ініціативою початку колективних переговорів із розробки й укладення галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 – 2012 рр. Сторону власників підприємств, установ, організацій галузі під час переговорів представляли Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України. Виробничі об’єднання.

Після завершення переговорів і розробки проекту колективної угоди виникла низка питань: хто має підписати угоду від сторони працівників та власників? Коли угода набуває чинності – з моменту підписання її уповноваженими представниками сторін чи реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України? Яка сфера дії укладеної угоди?

Теми наукових доповідей:

 1. Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні.

 2. Суб’єкти соціального партнерства в Україні.

 3. Генеральна угода – основний акт соціального партнерства.Нормативно-правові акти і література

1.Додаток до Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Офіційний вісник України. – 2069. - №40. – Ст.2660.

2. Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996р. // Офіційний вісник України. -. – 2069. - №40. – Ст.2660.

3.Загальна декларація прав людини // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упорядочник: Ю.К. Качуренко. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 18 – 24.

4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993р. (із змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст. 361.

5. Про профспілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999р. (із змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст. 397.

6. Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України від 29 грудня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 25 січня 2006 р.

7. Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду: Затверджене Указом Президента України від 26 грудня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 25 січня 2006 р.

8. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Затверджено Указом Президента України від 17 листопада 1998 року // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – С. 456.

9. Андріїв В.М. Соціальне партнерство як форма захисту профспілками трудових прав працівників // Держава і право: Юридичні і політичні науки: Зб. Наук. Праць. – 2007. – Вип. 38. – 776 с. – С. 371–375.

10. Балашов А.М. Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор суспільного розвитку // Держава та регіони. Сер.: Державне управління: Науково – виробничий журнал. – 2009. - №3. – С. 181-184.


Тема 6. Правового регулювання зайнятості населення

і працевлаштування (2 години)

Ключові слова: зайнятість, працевлаштування, безробітній, підходяща робота, ринок праці.

Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правові основи організації зайнятості і працевлаштування в Україні.

Вивчаючи дану тему студенти повинні знати: що таке працевлаштування, вміти його охарактеризувати у широкому і вузькому значенні; які категорії громадян належать до зайнятого населення4 які категорії громадян є безробітними. При вивченні цих питань необхідно акцентувати увагу на роботі державної служби зайнятості – органу створеному для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян. Діяльність державної служби зайнятості здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України і фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Після детального вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання зайнятості та працевлаштування та вміти вирішувати практичні завдання з вивченої теми.

План

 1. Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні, Законодавство про зайнятість населення.

 2. Поняття, форм зайнятості і державна політка в цій сфері. Державні гарантії зайнятості населення.

 3. Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.

 4. Державна служба зайнятості: структура і повноваження.

 5. Участь підприємств, установ, організацій у реалізації державної політики зайнятості.

 6. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості.

 7. Порядок працевлаштування окремих категорій громадян (молоді, інвалідів та ін.)

 8. Правовий статус безробітного.

 9. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Визначте поняття “зайнятість” і “працевлаштування”. Як вони співвідносяться між собою?

 2. Які категорії зайнятого населення встановлює законодавство ?

 3. Для яких категорій громадян встановлено особливі гарантії при втраті роботи?

 4. Яка компетенція Державної служби зайнятості?

 5. Які права та обов’язки встановлено для підприємств, установ, організацій у сфері зайнятості?

 6. Які особи можуть бути визнані безробітними?

 7. Які соціальні виплати передбачено для безробітних та членів їх сімей?

Завдання №20.

У районному центрі зайнятості звільненому за невідповідністю посаді за станом здоров’я (п.2 ст.40 КЗпП України) хірургу Леонову запропонували достроково вийти на пенсію за віком, оскільки йому вже виповнилося 58 років, а загальний стаж роботи становив 35 років. Він від цієї пропозиції відмовився і просив зареєструвати його як безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю.

Чи правомірна пропозиція центру зайнятості і відмова від неї Леонова?

Протягом якого строку Леонов може отримувати допомогу по безробіттю і в якому розмірі?

Чи може Леонов отримуючи допомогу по безробіттю працювати на громадських роботах?

Завдання №21.

Інженер Морозова була звільнена з підприємства за п.1 ст.40 КЗпП України (у зв’язку з його ліквідацією Вона звернулася до центру зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної, їй запропонували роботу техніка за її спеціальністю. Вона відмовилася, вважаючи, що місце цієї роботи хоч і знаходиться у межах міста, але надто віддалено від її місцепроживання і заробітна плата значно нижча за колишню. Інших пропозицій служба зайнятості не надала.

Чи можна вважати запропоновану роботу підходящою для Морозової ?

Які документи їй необхідно пред’явити для реєстрації в службі зайнятості?

Яким буде розмір її допомоги по безробіттю, коли і протягом якого строку вона буде її отримувати?

Який порядок вивільнення працівників у разі ліквідації підприємства і які матеріальні гарантії їм надаються?

Завдання №23.

15-річний Гр. Сафонов, отримавши згоду батьків влаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Сафонов був направлений для працевлаштування на підприємство за рахунок встановленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Сафонова на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві дорослі робітники зайняті з неповним робочим тижнем, а для неповнолітніх взагалі роботи не має.

Чи правомірні дії директора?

Чи є направлення центру зайнятості обов’язковим для керівника підприємства?

Завдання №24.

Самійленко навчався у вищому навчальному закладі на денному відділенні на контрактній основі. Після закінчення навчального закладу самостійно працевлаштуватися не зміг.

В який термін Самійленко повинен звернутися до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні? Які документи повинен надати Самійленко до центру зайнятості? За яких умов він набуває статусу безробітного? Чи буде надаватися йому допомога по безробіттю?

Завдання №25.

На державному підприємстві “Спецзв’язок” в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці підлягало вивільненню п’ять працівників. Чотирьох із них, за їх згодою було переведено на іншу роботу. Таким чином фактично було вивільнено одного працівника. Про факт вивільнення державна служба зайнятості повідомлена не була, в зв’язку з чим з підприємства був стягнутий штраф у розмірі річної заробітної плати п’яти працівників, що підлягали вивільненню. Але директор підприємства з цим не погодився, вважаючи, що штраф повинен стягуватися у розмірі річної заробітної плати лише одного праціника який фактично був вивільнений.

До якого органу необхідно звернутися для вирішення цього спору і як цей спір має бути вирішений?

Теми наукових доповідей:

 1. Право громадян на працевлаштування за законодавством України.

 2. Державна служба зайнятості України її завдання права та обов’язки.

 3. Правовий статус безробітного в Україні.

4. Працевлаштування молоді в Україні

 1. Міжнародні стандарти в сфері зайнятості.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

 1. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991. №803-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170 зі змінами та доповненнями.

4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.200р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №22. – Ст. 171.

5. Про забезпечення молоді яка отримала вищу або професійно технічну освіту першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 04.11.2004р. №2150-IV // Урядовий кур’єр. – 2004. - №224.

6. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №52. – Ст.561.

7. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян які шукають роботу, і безробітних. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №219// Офіційний Вісник України. – 2007. - №12.

8. Порядок надання роботодавцю дотації для створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001р. // Офіційний Вісник України . – 2001. №5. – Ст. 195 (із змінами та доповненнями).

9. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.1997р. №700// Офіційний вісник України. – 1997. - №28.

10. Безусий В.В. Окремі питання зайнятості в Україні // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 35-39.

11. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю за законодавством про зайнятість населення //Право України. – 1994. - №10. С. 39.

12. Коваленко О.О. Молодь і кар’єра: юридичний аспект проблеми // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 33-35.

13.Пастухов В. правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. - №5. – С. 30-33.

14. Попов С.В. Безробітні як специфічна категорія населення України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.38 . – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 366-370.

15. Коляда Т.А. Форми зайнятості в сучасних умовах: до постановки проблеми. // Матеріали всеукраїнської наук-практ. конференції «трудове право. Право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ»/ за заг. Ред.. Мельника К.Ю. – Х.: ХНУВС, 2011. – С.54.

16. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. – 2000. - №6. – С.44.

17. Прокопова Т.С. Правові засади забезпечення зайнятості молоді в Україні // Розвиток цивільного та трудового законодавства в Україні. – Х.: Консум, 1999. – С. 239.

18. Попов С.В. Безробіття у світі та шляхи його подолання. // Матеріали всеукраїнської наук-практ. конференції «трудове право. Право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ»/ за заг. Ред.. Мельника К.Ю. – Х.: ХНУВС, 2011. – С.110.

19. Черешнюк В. Регулювання в праві Євросоюзу вільного руху робочої сили // Право України. – 2004. - №12. – С. 112-114.

20. Шабанов Р.І. Застосування інституту бронювання при працевлаштуванні жінок // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 56-58.

21. Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2001. - №1.

22. Щотова Ю. порівняльна характеристика правового регулювання працевлаштування молоді національним законодавством та законодавством зарубіжних країн. // Право України. – 2005. - №8. – С. 85-88.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка