Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка2/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Модуль 3


44
Змістовий модуль № 3:

Правове регулювання умов праці.

44

модульний контроль
^ Тема № 11: Правове регулювання робочого часу.

8Лекція 1 за темою № 1: Правове регулювання робочого часу.

2^ Семінарське заняття: Правове регулювання робочого часу.

2
Самостійна робота *

4^ Тема № 12: Правове регулювання часу відпочинку.

10
Лекція 1 за темою № 12: Правове регулювання часу відпочинку.

2^ Семінарське заняття: Правове регулювання часу відпочинку.

2
Самостійна робота *

6
^ Тема № 13: Оплата праці.

14Лекцій 2 за темою № 13: Оплата праці.

4^ Семінарське заняття: Оплата праці.

4
Самостійна робота *

6

^ Тема № 14: Правове регулювання охорони праці.

12Лекція 1 за темою № 14: Правове регулювання охорони праці.

2^ Семінарське заняття: Правове регулювання охорони праці.

4
Самостійна робота *

6

2


Модуль 4


44
Змістовий модуль № 4:

Відповідальність сторін трудового договору.

46

модульний контроль
^ Тема № 15: Трудова дисципліна.

12Лекція 1 за темою № 15: Трудова дисципліна.

2^ Семінарське заняття: Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.

4
Самостійна робота *

6^ Тема № 16: Матеріальна відповідальність.

14
Лекцій 2 за темою № 16: Матеріальна відповідальність.

4^ Семінарське заняття: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Притягнення до матеріальної відповідальності.

4
Самостійна робота *

6


^ Тема № 17: Індивідуальні трудові спори.

10
Лекція 1 за темою № 17: Індивідуальні трудові спори.

2^ Семінарське заняття: Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів.

2
Самостійна робота *

6

^ Тема № 18: Колективні трудові спори

10Лекція 1 за темою № 18: Колективні трудові спори.

2^ Семінарське заняття: Колективні трудові спори. Правове регулювання страйків.

2
Самостійна робота *

6

2

Всього за 3-4 модуль: 90 4
^ Загальна кількість за 4 модуля: 198


Модуль 1. Загальні положення трудового права

Тема 1. Трудове право як галузь права України (2 години)

Ключові слова: предмет трудового права, галузь права, праця, метод трудового права, система трудового права.

Дана тема є базовою при вивченні трудового права України. Метою її опанування є надання студентам уявлення про трудове право як самостійну галузь права України. Визначення предмета трудового права має особливе значення, адже тільки окресливши предмет, можна встановити сферу застосування трудового законодавства. Трудове право має свій метод правового регулювання відносин – диспозитивний.

Оволодіння цією темою формує у студента відповідні знання і навички щодо відмежування трудового права від інших галузей права. Важливим є формування у студентів знань про систему трудового права яка поділяється на загальну і особливу частини та її структуру: інститути, підінститути, норми права, систему трудового законодавства. Студент повинен знати що таке функція трудового права та їх види: охоронна, регулятивна. Виховна, виробнича.

План

 1. Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини.

 2. Сфера дії норм трудового права.

 3. Поняття та особливості методу трудового права.

 4. Система трудового права, її структура

 5. Система трудового законодавства.

 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.

 7. Функції трудового права і тенденції його сучасного розвитку.

Контрольні запитання:

 1. Які суспільні відносини є предметом трудового права?

 2. Дайте характеристику індивідуальних трудових відносин.

Між ким вони виникають?

 1. Дайте визначення понять: “найманий працівник”, “працівник”.

 2. Праця яких суб’єктів регулюється трудовим правом?

 3. Сформулюйте поняття трудового права як галузі права.

 4. Що таке метод галузі права?

 5. Охарактеризуйте систему трудового права.

 6. Які правові норми становлять загальну частину трудового права?

 7. Які правові інститути входять до складу індивідуального трудового права?

 8. Які правові інститути утворюють колективне трудове право?Завдання до практичних занять

1. Фірма “Тріумф” уклала договір з будівельним коопереативом “Фасад” на будівництво складських приміщень. У складі будівельної бригади крім членів кооперативу працювали: Марчук і Петренко, з якими Кооператив “Фасад” уклав трудовиї договір на період будівництва складських приміщень.

 1. Які відносини є предметом трудового права?

а) Що виникають між фірмою “Тріумф” і кооперативом “Фасад”?

б) Між членами будівельної бригади і фірми “Тріумф”?

в) Між кооперативом фасад і його членами ?

г) Між кооперативом “Фасад” і найманими працівниками Марчуком та Петренком ?

2. Комбайнер сільськогосподарського підприємства Романенко , який в період жнив працював по 10 – 12 годин на добу, став вимагати додаткової оплати праці за роботу в надурочний час та за роботу в святкові і неробочі дні, посилаючись на відповідні норми законодавства про працю.

Чи правомірні його вимоги? Чи в даному випадку трудові відносини є предметом трудового права?

3. Голова фермерського господарства “Світанок” Ткаченко В.М. найняв на роботу ветлікаря Захарова О.П. і став вимагати, щоб він дотримувався режиму роботи, який встановлений для інших працівників даного господарства.

Чи правомірні вимоги Ткаченка В.М. ?

Які відносини у сфері діяльності фермерського господарства “Світанок” є предметом трудового права в данному випадку?

4. Смірнов уклав трудовий договір з адиіністрацією стадіону “Спартак ” за яким його бригада зобов’язалася привести в належний порядо футбольне поле за 10 робочих днів. Робота була виконана на два дні раніше вказаного терміну оскільки бригада працювала у вихідні дні (тривала 10днів). Після закінчення роботи і під час розрахунку Смірнов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що Хоч Смірнов і зазначався в договорі бригадиром, однак склад бригади і прізвища її членів не були вказані в договорі.

Як вирішити даний спір між Смірновим і адміністрацією стадіону?

Яка природа відносин що виникла?

5. Збори учасників ТОВ “Одеса - Стамбул”, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено наступне:

 1. учасники в ТОВ зобов’язані працювати на підставі трудового договору;

 2. займання відповідної посади учасником ТОВ обумовлюється контрактом з генеральному директором товариства;

 3. для всіх учасників ТОВ встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;

 4. учасники ТОВ крім отримання девідентів, отримують за виконану роботу заробітну плату;

 5. праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.

Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству.

Теми наукових доповідей:

 1. Право людини на працю і його міжнародні стандарти.

 2. Конституційні засади права людини на працю в Україні.

 3. Державні гарантії трудових прав за законодавством України.

 4. Європейські міжнародні стандарти трудових прав людини.

 5. Право на працю та його гарантії в Україні..

Нормативно-правові акти і література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

 1. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. - К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 2. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000.. - №7. – С. 49-52.

 3. Жернаков В. Договірне регулювання соціально-трудових правовідносин // ВАПНУ. – 2000. - №4.

 4. Зуб И.В. Трудовое право России и Украины: общие проблемы; общие решения (сравнительное исследование) // Государство и право. – 1997. - №10. – С. 33-38.

 5. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода. Некоторые проблемы // Государство и право. – 1994. - №4. – С. 33-35.

 6. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права України. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999.

 7. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М., 1972.

 8. Процевський О.І. Про предмет трудового права України. – 2001. - №12. – С.81-86.

 9. Чанишева Г.І., Болотіна Н.Б. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права (до постановки питання) // Право України. – 1999. - №9. – С.13-19.

 10. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико - правовий аспект. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – 328с.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка