Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів
НазваНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів
Сторінка1/14
Дата конвертації24.06.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ВСТУП
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.

У результаті опанування навчальної дисципліни “Цивільний процес” студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; сутність процесуальних категорій; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки; чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових рішень; несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів; практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази в цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.

Для вивчення навчальної дисципліни рекомендовано
таку літературу:

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров,
В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Комаров В. В. Окреме провадження : моногр. / В. В. Ко-
маров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. –312 с.

Комаров В. В. Позовне провадження: моногр. /
В. В.
 Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін. ; за ред.
В. В.
 Комарова. –Х. : Право, 2011. – С. 551.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство
у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України /
В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624.

Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підруч. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж: В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х. : Право, 2009.

Цивільний процес України. Академічний курс: підруч. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : КНТ, 2009.

Балюк М. І. Практика застосування цивільного проце-
суального кодексу України (цивільний процес у питаннях і
відповідях): коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юрид., 2008. – (Сер. Судова практика).

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики,
относящейся к Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.
ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національного університету

“Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого”

(протокол № 9 від 22 квітня 2011 р.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconЦивільний процес україни
Поняття цивільного судочинства, його завдання. Види цивільного судочинства та їх характеристика
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconЗапитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног...

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПитання до іспиту 2013 (цивільний процес)
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПравила доказування в цивільному судочинстві. Строки та процесуальний...
Поняття цивільного судочинства, його завдання. Види цивільного судочинства та їх характеристика
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка