Тема Правовідносини у сфері соціального захисту
Скачати 43.87 Kb.
НазваТема Правовідносини у сфері соціального захисту
Дата конвертації07.11.2013
Розмір43.87 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Тема 2. Правовідносини у сфері соціального захисту.
Форма проведення: семінар-бесіда, з використанням ігрової ситуації, проводитися шляхом розгляду питань у вигляді невеликих доповідей студентів та подальшого обговорення учасниками семінару. Для доповіді студенти розбиваються на невеликі групи, яким даються індивідуальні завдання. Після п’ятихвилинного обговорення виступає кожна група. Учасники заняття обговорюють викладене, задають питання, обґрунтовано оцінюють.
Перелік питань для підготовки

 1. Поняття та види правовідносин у сфері соціального захисту.

 2. Загальна характеристика елементів правовідносин

2.1. Суб’єкти правовідносин (поняття, види та загальна характеристика).

2.2. Об’єкти правовідносин та зміст правовідносин у сфері соціального захисту.

3. Юридичні факти у праві соціального захисту.

4. Загальна характеристика державних органів, що здійснюють соціальний захист населення.

5. Особливості джерел права соціального захисту.
Завдання

 • Підготуйте доповідь (5-10 хвилин) на тему: «Соціальні права громадян та рівень їх забезпечення в Україні на сучасному етапі». Напишіть тези доповіді (1 сторінка)

 • Зобразіть схематично систему суб’єктів правовідносин у сфері соціального захисту.

 • Дайте визначення понять «державні соціальні стандарти», «соціальні гарантії».

 • Проаналізуйте Закон України «Про державний бюджет…» (на поточний рік). Чи можна вважати цей закон джерелом права соціального захисту. Обґрунтуйте свою думку.

 • Ознайомтесь із Бюджетним кодексом. Із змісту яких статей можна встановити які заходи соціального захисту фінансуються з державного та місцевих бюджетів? Наведіть перелік цих заходів.


Задачі 1

1.У лютому 4-річний син М. отримав важку травму, а через два роки був визнаний дитиною-інвалідом. М. звільнилася з роботи для догляду за сином, який згідно з медичним висновком потребував постійно1го стороннього догляду. Громадянка М. звернулася до органів праці та соціального захисту із заявою про призначення їй відповідних допомог, а також до районного відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії.

Чи є син М. суб'єктом соціально-забезпечувальних правовідносин? Які правовідносини і між ким виникли у цьому випадку? Що є об'єктом вказаних відносин? Визначте компетенцію органу праці та соціального захисту у сфері соціального забезпечення.

2. У громадянки Л. у 2002 р. помер чоловік, який працював токарем на заводі. В неї залишилося двоє дітей: дочка 14 років і син - студент очної форми навчання – 20 років. Після похорону Л. звернулася до районного органу праці та соціального захисту із заявою про виплату допомоги на поховання, а також про призначення їй пенсії в разі втрати годувальника.

Хто в цьому випадку виступає суб'єктом права на допомогу і на пенсію? Що є об'єктом вказаних відносин? Які органи призначають допомогу на поховання і пенсію в разі втрати годувальника?

Законодавство.

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про Державний бюджет України на поточний рік.

 3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-111 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.

 4. Про прожитковий мінімум Закон України від 15 червня 1999 року №966-ХІУ //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст.348.

 5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ //Відомості Верховної Ради України . – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст.. 171.

 8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.

 9. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.

 10. Про недержавне пенсійне забезпечення Закон України від 9 липня 2003 року №1057-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.

 11. Про охорону дитинства Закон України від 26 квітня 2001 року №2402-ІІІ//Офіційний вісник України . – 2001. – № 22. – Ст. 981.

 12. Про державну допомогу сім’ям з дітьми Закон України від 22 березня 2001 року № 2334- ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №9. – Ст.. 38.

 13. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 19 грудня1991р. №2001-ХІІ //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 13. – Ст.178.

 14. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям Закон України від 1 червня 2000 року № 1768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.

 15. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-ІІІ // Голос України. – 2000. - № 12.

 16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в України: Закон України від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст.. 252.

 17. Основи законодавства України про охорону здоров’я Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.. 19.

 18. Концепція соціального забезпечення населення України: Схвалена постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 6. – Ст. 31.

 19. Положення про Пенсійний фонд України: Затверджено Затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 384/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. ‑ Ст. 1223.

 20. Положення про Міністерство соціальної політики України: Затв. Указом Президента України від 06.04.2011р. № 389/2011 //Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1227.

 21. Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей. Указ Президента України від 30 грудня 2000 року №1396/2000 //Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст. 17.

 22. Про Стратегію подолання бідності: Затв. Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. № 637/2001// Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 серпня.

 23. Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей. Указ Президента України від 11 липня 2005 р. № 1086/2005 //Офіційний вісник України. – 2005. – № 28. – Ст. 1618.

 24. Типові положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 //Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 212.

Література

Див. основну літературу до теми № 1.

Схожі:

Тема Правовідносини у сфері соціального захисту icon1. право соціального захисту як галузь національного права україни...
До 60-х років відносини щодо соціального забезпечення різних категорій трудящих регулювалися нормами кількох галузей права: робітників...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconЗгод а на
Асоціації з метою систематизації інформації про членів Асоціації, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, та іншої...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconПерелік питань для допуску до екзамену з навчальної дисципліни «Право...
Них груп населення встановлюється прожитковий мінімум; які категорії осіб відносяться до працездатних, до осіб, які втратили працездатність;...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту icon«Загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Види соціального захисту у зв’язку з безробіттям, які фінансуються за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconТема Поняття, предмет та система права соціального захисту
Форма проведення: семінар-бесіда побудована на основі евристичної бесіди (студенти дають відповіді на запитання, що мають проблемний...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconТема: кабінет соціального педагога
Базові категорії та поняття: соціальний педагог, робочий кабінет, статус кабінету соціального педагога, функції кабінету соціального...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconПерелік питань І завдань для підготовки до мкр з дисципліни „оудоппб”
Урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади...
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту icon3. фінансово-правові норми та фінансові правовідносини
Правове забезпечення та порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів фінансово-правових відносин
Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconІнтернатні установи системи органів праці та соціального захисту населення

Тема Правовідносини у сфері соціального захисту iconЛекція №4 Тема: Організація соціального середовища життєдіяльності інвалідів як
Тема: Організація соціального середовища життєдіяльності інвалідів як основного гаранту діяльності соціально-реабілітаційної служби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка