Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей
Скачати 67.96 Kb.
НазваФормули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей
Дата конвертації05.11.2013
Розмір67.96 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS.

Кількість тез від одного автора не повинна перевищувати двох.

На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації сторінок. Друкований варіант повинен повністю відповідати електронній версії.

Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Структура тез доповідей:

 • ліворуч у верхньому рядку проставляється УДК;

 • праворуч у цьому ж рядку малими літерами курсивом друкуються ініціали і прізвища авторів, з нового рядка під прізвищами авторів – місто і навчальний заклад;

 • пропустивши рядок, посередині аркуша великими літерами напівжирним шрифтом друкується назва доповіді;

 • пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст;

 • література друкується 10 кеглем через один рядок після основного тексту. Заголовок „Література:” друкується по центру 12 кеглем;

 • формули та малюнки розміщуються у тексті. Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах.


Приклад оформлення тез доповідей

УДК 000.000 ініціали та прізвища студента та наукового керівника

м. Місто, навчальний заклад
^ НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст тез доповідей подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення збірника матеріалів доповідей конференції.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і автору не повертаються.
.

Заявка (зразок)

на участь у Міжвузівській науково-практичній конференції курсантів і студентів

Управлінські правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій”

(м. Львів, 10 квітня 2013 року):
Прізвище_____________________________________

Ім`я _________________________________________

По батькові __________________________________

Місце роботи _________________________________

Науковий ступінь________Вчене звання __________

Організація (установа) _________________________

Посада_______________________________________

Адреса для листування _________________________

________________________________________________________________________________________

Телефон/факс дом. _________служб._____________

E-mail _______________________________________


Планую (потрібне підкреслити):

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні

Виступити з доповіддю на секційному засіданні

Виступити з повідомленням

Взяти участь як слухач

Подати тези доповіді

Подати статтю у збірник наукових праць

Тема доповіді або повідомлення _____________________________________________

________________________________________________________________________________________

Потреба в технічних засобах:

мультимедійний проектор,

кодоскоп (графопроектор)
Підпис_____________________


Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
^ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ

«УПРАВЛІНСЬКІ, ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ»

^ 10 квітня 2013 РОКУ


ЛЬВІВ – 2013

Склад оргкомітету:

Голова оргкомітету:

Рак Тарас Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД;
^ Заступники голови оргкомітету:

Кошеленко В’ячеслав Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, начальник інституту пожежної та техногенної безпеки ЛДУ БЖД.
^ Члени оргкомітету:

Шелюх Юрій Євгенович, начальник кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидат технічних наук.

Мірус Олександр Львович, начальник кафедри промислової безпеки та охорони праці, кандидат технічних наук, доцент;

^ Юрим Микола Федорович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД

Мартин Ольга Максимівна, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидат економічних наук

^ Повстин Оксана Вікторівна, викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидат економічних наук


Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 10 квітня 2013 року на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

^ Для обговорення на конференції планується тематика за такими напрямками:

І. Управлінські аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності

 1. Інноваційні технології управління у сфері безпеки життєдіяльності.

 2. Стратегічне управління безпекою життєдіяльності.

 3. Державне управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 4. Проблеми теорії та практики менеджменту та маркетингу у забезпеченні безпеки життєдіяльності населених пунктів.

 5. Актуальні проблеми державного і муніципального управління.

 6. Управління охороною праці та промисловою безпекою.

 7. Управління системою охорони праці на підприємствах України.

 8. Новітні управлінсько-інформаційні технології як інструмент підвищення рівня промислової безпеки.

ІІ. Правові аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності:

 1. Проблеми та перспективи нормативно-правової роботи в контексті життєдіяльності суспільства.

 2. Гуманітарні аспекти забезпечення безпеки в сфері життєдіяльності.

 3. Теоретико-правові проблеми безпеки життєдіяльності.

 4. Роль правової роботи у формуванні правової культури людини як субєкта безпеки життєдіяльності.

 5. Правове регулювання законодавства України у сфері безпеки.

ІІІ. Економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності:

 1. Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності суспільства: ризики і загрози на сучасному етапі.

 2. Економічні аспекти пожежної безпеки, як однієї із умов безпеки життєдіяльності суспільства.

 3. Економічний вимір безпеки життєдіяльності людини і суспільства.

 4. Вплив соціально-економічної політики держави на безпеку життєдіяльності людини.

 5. Економічні засоби забезпечення природно-екологічної безпеки суспільства.^

Форми участі в конференції:


- виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв);

- виступ з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв);

- виступ з повідомленням (до 5 хв);

- публікація тез доповіді (2-3 стор.);
Робочі мови конференції – українська, російська,
англійська, польська.


Програма конференції:

 1. Відкриття конференції.

 2. Пленарне засідання.

 3. Секційні засідання.

 4. Підсумкове засідання.

 5. Екскурсія історичними місцями Львова.


Повна програма конференції буде надана учасникам разом з матеріалами під час реєстрації

^

Адреса оргкомітету


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007.
Телефони:

+38-097-207-68-48 Купчак Маряна Ярославівна

+38-097-952-61-04 Саміло Андрій Вікторович

+38-067-726-55-67 Повстин Оксана Вікторівна
Факс:

+38-032-233-00-88.

Якщо ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку та тези доповіді в оргкомітет до 10 березня 2013 р., в якій вказати повністю: ініціали та прізвище автора і співавторів, місце праці, навчання, номер контактного телефону і тези доповіді. Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту (Міллеру Олегу Васильовичу) або на електрону адресу:

martyn-EGPL@mail.ru.

Контактні телефони: моб. 067-674-92-82;

роб. (032) 233-00-55.

Тези доповідей, представлені в зазначений термін і оформлені відповідно до поданих вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції за рахунок організаторів.

Всі матеріали друкуються в авторській редакції. Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактичних даних та мовностилістичний рівень написання матеріалів.

Витрати, пов’язані з відрядженням, проживанням та харчуванням, здійснюється за рахунок учасників конференції.

Схожі:

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом 3–4 сторінки формату А4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей будуть опубліковані у спеціалізованому збірнику матеріалів конференції «Молодь за права споживачів»
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconРеєстраційна картка
Тези доповідей приймаються обсягом до 3-4-х сторінок, надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12...
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconПриклад оформлення тез
Назаренко Володимир Вікторович, студент кафедри “Менеджмент невиробничої сфери”
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconПриклад оформлення тез
Сучасний стан ринку депозитних послуг та шляхи удосконалення депозитної політики в умовах фінансової кризи
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconПриклад оформлення тез
Сучасний стан ринку депозитних послуг та шляхи удосконалення депозитної політики в умовах фінансової кризи
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconЗаявка на участь у конференції
Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, список літератури. Файл із текстом тез подається тільки...
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Змі, яка відбудеться 26-27 жовтня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у м. Луганську....
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconУмови публікації матеріалів
Бажаючим прийняти участь у конференції необхідно надіслати до 14. 10. 2013 р заявку на участь у конференції, матеріали тез доповідей...
Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах. Приклад оформлення тез доповідей iconКомерційні зв'язки торговельного підприємства це відно сини, що створюються...
Комерційні зв'язки торговельного підприємства — це відно сини, що створюються між ним та іншими суб'єктами товарно го ринку (постачальниками,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка