Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Скачати 62.35 Kb.
НазваТема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Дата конвертації23.06.2013
Розмір62.35 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

  1. Підготувати тестові завдання з тем:


Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права.

Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси. Предмет адміністративно-процесуального права. Методи адміністративно-процесуального права. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу.
^ Тема №2. Система, джерела та принципи адміністративно-процесуального права.

Поняття та види проваджень в адміністративному процесі. Стадійність в провадженнях адміністративного процесу. Поняття стадій та їх характеристика. Нормотворчі, установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі. Система адміністративно-процесуального права. Джерела адміністративно-процесуального права. Принципи адміністративно-процесуального права.
^ Тема №3. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних норм та відносин.

Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних норм. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних відносин. Види адміністративно-процесуальних відносин. Особливості структури адміністративно-процесуальної норми. Класифікація адміністративно-процесуальних норм. Реалізація адміністративно-процесуальних відносин.
^ Тема №4. Суб‘єкти адміністративно-процесуального права.

Поняття та ознаки суб'єктів адміністративно-процесуального права. Види суб'єктів адміністративно-процесуального права. Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративно-процесуального права. Іноземці як суб'єкти адміністративно-процесуального права. Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні органи як суб'єкти адміністративно-процесуального права.
(Особлива частина)
Тема №5. Правова основа діяльності, структура та компетенція адміністративних судів.

Правові засади діяльності адміністративних судів в Україні. Система та структура адміністративних судів в Україні. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним процесом. Нормативно-правове забезпечення становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні. Предметна та територіальні компетенція адміністративних судів в Україні.
^ Тема №6. Принципи та учасники адміністративного судочинства.

Принципи адміністративного судочинства. Поняття та види учасників адміністративного судочинства. Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного судочинства. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному процесі.
^ Тема №7. Поняття та стадії адміністративного судочинства.

Поняття та види стадій адміністративного судочинства. Провадження в суді першої інстанції. Апеляційне та касаційне провадження в адміністративному судочинстві. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Поняття та зміст адміністративного позову. Судові рішення та порядок їх прийняття. Адміністративно-процесуальні строки.
^ Тема №8. Особливості розгляду та вирішення адміністративними судами окремої категорії справ.

Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби. Особливості провадження у справах за зверненням суб'єкта владних повноважень. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.
^ Тема №9. Провадження щодо розгляду звернень громадян.

Порядок особистого прийому громадян в органах юстиції. Порядок здійснення діловодства за зверненнями громадян в органах юстиції. Вдосконалення правового регулювання проваджень щодо вирішення справ за скаргами.
^ Тема №10. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика. Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови в справі про адміністративне правопорушення.
^ Тема №11. Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника. Правові підстави та порядок адміністративного огляду та вилучення речей і документів. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника. Правові підстави та порядок адміністративного огляду та вилучення речей і документів. Правові підстави та порядок затримання транспортного засобу.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема №12. Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних проваджень.

Поняття, принципи та особливості дисциплінарних проваджень. Види дисциплінарних проваджень. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців та їх характеристика. Процесуальний порядок здійснення дисциплінарного провадження в державній службі. Діловодство з здійснення дисциплінарного провадження в державній службі.
^ Тема №13. Правова основа, види та порядок здійснення реєстраційних проваджень.

Поняття та види реєстраційних проваджень. Загальна характеристика реєстраційних проваджень. Порядок здійснення реєстраційних проваджень, пов'язаних з реєстрацією юридично значущих фактів, подій, діяльності. Порядок здійснення реєстраційних проваджень, пов'язаних з реєстрацією матеріальних об'єктів.
^ Тема №14. Правова основа, види та порядок здійснення дозвільних проваджень.

Поняття та види дозвільних проваджень. Загальна характеристика дозвільних проваджень в державній службі. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням дозволу на користування об'єктом дозвільної системи. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням дозволу на здійснення певного виду діяльності.
^ Тема №15. Правова основа, види та порядок здійснення ліцензійних проваджень.

Поняття та види ліцензійних проваджень. Загальна характеристика ліцензійних проваджень. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням ліцензії на заняття окремими видами господарської (підприємницької) діяльності: виробництво і торгівлю спиртними напоями та тютюновими виробами; ліцензування освітніх послуг). Поняття та види ліцензійних проваджень. Загальна характеристика ліцензійних проваджень. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням ліцензії на заняття окремими видами господарської (підприємницької) діяльності: виробництво і торгівлю спиртними напоями та тютюновими виробами; ліцензування освітніх послуг).
^ Тема №16. Правова основа, види та порядок здійснення контрольних проваджень.

Поняття та зміст контрольних проваджень. Види контрольних проваджень. Стадії контрольного провадження. Особливості складення документів контрольного провадження.
^ Тема №17. Правова основа, види та порядок здійснення виконавчого провадження.

Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні. Процесуальний порядок здійснення виконавчого провадження. Оскарження результатів здійснення виконавчого провадження.
^ Тема №18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень.

Поняття, зміст та види атестаційних проваджень. Стадії атестаційного провадження та їх характеристика. Особливості здійснення окремих видів атестаційних проваджень (атестації державних службовців; атестація навчальних закладів). Правові підстави та порядок здійснення атестації науково-педагогічних кадрів. Правові підстави та порядок здійснення атестації юридичних осіб. Правові підстави та порядок здійснення атестації посадових осіб органів юстиції.

Вимоги до тестових завдань:

  1. Кількість тестових завдань – 30 за кожною темою.

  2. В кожному поставленому питанні повинно бути 4 відповіді, з яких лише одна є вірною.

  3. В переважній більшості тестові завдання повинні базуватись на сучасних нормативних актах.

  4. Приклад оформлення тестового завдання:

Постанова в справі про адміністративне правопорушення вручається або висилається особі, щодо якої її винесено:

а) в 3-х денний строк

б) протягом 24 годин (виділяється вірна відповідь)

в) негайно після розгляду

г) в 10-ти денний строк

  1. Після тестових завдань необхідно подати ключі відповіді на них (наприклад, 1-а; 2-в; 3-б, …).

  2. Виконані завдання подати до 26.11.12.

Схожі:

Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconЗ курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Поняття цивiльного процесуального права. Предмет, метод I система цивiльного процесуального права
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План

Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconЗапитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног...

Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconТема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconКонтрольні питання з дисципліни «адміністративне процесуальне право»
Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції
Тема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка