«Загальні поняття кримінального процесу України»
Скачати 106.12 Kb.
Назва«Загальні поняття кримінального процесу України»
Дата конвертації04.11.2013
Розмір106.12 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
I модуль

«Загальні поняття кримінального процесу України»
НЕ 1.1. Поняття, завдання і система кримінального процесу України

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.

 2. Завдання кримінального провадження.

 3. Система стадій кримінального процесу.

 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.

 5. Кримінально-процесуальні акти.

 6. Наука кримінального процесуального права, її предмет, система та методи.

 7. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання.

 8. Зв’язок кримінального процесу з іншими галузями права і суміжними науками.


НЕ 1.2. Кримінальний процесуальний закон

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Поняття та значення кримінального процесуального закону.

 2. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

 3. Характеристика джерел кримінального процесуального права:

  1. Конституція України як джерело кримінального процесуального права.

  2. Міжнародні договори як джерела кримінального процесуального права.

  3. Кримінальний процесуальний кодекс України.

  4. Закони України як джерела кримінального процесуального права. Інші джерела кримінального процесуального права.

 4. Дія норм кримінального процесуального права у просторі, у часі та за колом осіб.


НЕ 1.3. Засади кримінального процесу

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження.

 2. Конституційні засади кримінального провадження.

 3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.


НЕ 1.4. Суб’єкти кримінального провадження

(семінарське заняття) – 4 год.


 1. Поняття і класифікація суб‘єктів кримінального провадження.

 2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності. Види підсудності.

 3. Сторона обвинувачення.

 4. Сторона захисту.

 5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус.

 6. Інші учасники кримінального провадження:

  1. Заявник.

  2. Цивільний позивач, його права і обов’язки у кримінальному процесі;

  3. Цивільний відповідач, його права і обов’язки;

  4. Представник цивільного позивача і відповідача.

  5. Свідок, його права та обов‘язки, відповідальність;

  6. Перекладач, його права та обов‘язки;

  7. Експерт, його права та обов‘язки, відповідальність;

  8. Спеціаліст, його права та обов‘язки, відповідальність;

  9. Секретар судового засідання, його повноваження;

  10. Судовий розпорядник, його повноваження.

 7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.

 8. Забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні.

 9. Імунітети суб’єктів кримінального провадження.


НЕ 1.5. Докази і доказування в кримінальному процесі

(семінарське заняття) – 4 год.


 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами.

 2. Класифікація доказів.

 3. Поняття і значення доказування в кримінальному процесі. Елементи процесу доказування.

 4. Предмет доказування в кримінальній справі. Зміст обставин, які складають предмет доказування.

 5. Суб’єкти процесу доказування.

 6. Характеристика процесуальних джерел доказів:

  1. Показання підозрюваного, обвинуваченого.

  2. Показання свідка.

  3. Показання потерпілого.

  4. Показання експерта.

  5. Речові докази.

  6. Документи.

  7. Висновок експерта, його значення, форма та зміст.


НЕ 1.6. Процесуальні строки і витрати

(семінарське заняття) – 2 год.
1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.

2. Класифікація строків у кримінальному процесі.

3. Порядок обчислення процесуальних строків.

4. Поняття і види процесуальних витрат.

НЕ 1.7. Заходи забезпечення кримінального провадження

(семінарське заняття) – 4 год.
1. Поняття, значення та види заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Мета та загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Види заходів забезпечення кримінального провадження:

3.1. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

3.2. Накладення грошового стягнення;

3.3. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

3.4. Відсторонення від посади;

3.5. Тимчасовий доступ до речей і документів;

3.6. Тимчасове вилучення майна;

3.7. Арешт майна;

3.8. Затримання особи;

3.9. Запобіжні заходи.

4. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

5. Види запобіжних заходів:

А) особисте зобов’язання;

Б) особиста порука;

В) застава;

Г) домашній арешт;

Д) тримання під вартою.

6. Затримання особи як запобіжний захід.

7. Порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів.
НЕ 1.8. Загальні положення досудового розслідування

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Поняття, значення та завдання стадії досудового розслідування.

 2. Початок досудового розслідування.

 3. Форми досудового розслідування. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

 4. Підслідність: поняття та види.

 5. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

 6. Місце проведення досудового розслідування.

 7. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

 8. Матеріали досудового розслідування.

 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.


НЕ 1.9. Слідчі (розшукові) дії

(семінарське заняття) – 4 год.


 1. Поняття, система та класифікація слідчих (розшукових) дій.

 2. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

 3. Допит: поняття, види та порядок проведення.

 4. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та порядок проведення.

 5. Обшук: поняття, мета та порядок проведення.

 6. Огляд: поняття, мета, види та порядок проведення.

 7. Слідчий експеримент.

 8. Освідування особи.

 9. Експертиза: поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.

 10. Негласні слідчі (розшукові) дії:

  1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії;

  2. Втручання у приватне спілкування;

  3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій:

А) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;

Б) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

В) спостереження за особою, річчю або місцем;

Г) аудіо- відеоконтроль місця;

Д) контроль за вчиненням злочину;

Е) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;

Є) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
II модуль

«Загальна характеристика досудового розслідування

і судового розгляду кримінальних справ»
НЕ 2.1. Повідомлення про підозру

(семінарське заняття) – 2 год.

НЕ 2.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави та процесуальний порядок.

 2. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

 3. Форми закінчення досудового розслідування:

  1. Закриття кримінального провадження;

  2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності;

  3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

 4. Продовження строку досудового розслідування.


НЕ 2.3. Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження

(семінарське заняття) – 2 год.
1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.

3. Порядок і строки підготовчого провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
НЕ 2.4. Судовий розгляд

(семінарське заняття) – 3 год.


 1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

 2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.

 3. Межі судового розгляду.

 4. Процедура судового розгляду:

  1. Відкриття судового засідання.

  2. Судовий розгляд.

  3. Судові дебати.

  4. Останнє слово обвинуваченого.

  5. Ухвалення вироку.


НЕ 2.5. Судові рішення у кримінальному провадженні

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Поняття, значення судових рішень, їх види.

 2. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення.

 3. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.

 4. Ухвала суду: поняття та зміст.

 5. Види вироків.

 6. Структура та зміст вироку.

 7. Порядок ухвалення та проголошення судового рішення. Окрема думка судді.

 8. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

 9. Роз’яснення судового рішення.


НЕ 2.6. Провадження в суді апеляційної інстанції

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Завдання і значення апеляційного провадження.

 2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 3. Особи, які мають право подати апеляційну скаргу.

 4. Порядок і строки апеляційного оскарження.

 5. Вимоги до апеляційної скарги. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження.

 6. Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду.

 7. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.

 8. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд.

 9. Результати розгляду справи апеляційним судом.

 10. Судові рішення суду апеляційної інстанції.


НЕ 2.7. Виконання судових рішень

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Завдання і значення стадії виконання судового рішення.

 2. Набрання судовим рішенням законної сили.

 3. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Звернення судового рішення до виконання.

 4. Відстрочка виконання вироку.

 5. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Порядок їх вирішення.


НЕ 2.8. Провадження в суді касаційної інстанції

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Завдання і значення стадії касаційного провадження.

 2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 3. Особи, які мають право подати касаційну скаргу.

 4. Порядок і строки касаційного оскарження.

 5. Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення.

 6. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду.

 7. Заперечення на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження.

 8. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд.

 9. Результати розгляду справи касаційним судом.

 10. Судові рішення суду касаційної інстанції.


НЕ 2.9. Провадження у Верховному Суді України.

Провадження за нововиявленими обставинами

(семінарське заняття) – 2 год.


 1. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення.

 2. Процесуальний порядок розгляду справи Верховним Судом України.

 3. Результати розгляду справи Верховним Судом України.

 4. Поняття і завдання, строки та підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 5. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 6. Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 7. Наслідки перегляду справ за нововиявленими обставинами.


НЕ 2.10. Особливі порядки кримінального провадження

(семінарське заняття) – 4 год.


НЕ 2.11. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

(семінарське заняття) – 2 год.
1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Загальні засади міжнародного співробітництва.

3. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.

4. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

5. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

6. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених

Схожі:

«Загальні поняття кримінального процесу України» icon1. Поняття, суть І завдання кримінального процесу Поняття кримінального...
Система кримінального процесу України. Поняття, загальна характеристика стадій кримінального процесу
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconПоняття кримінального процесу (кримінального судочинства)
Система кримінального процесу України. Поняття, загальна характеристика стадій кримінального процесу
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconПлан заняття Поняття кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconПлан заняття Поняття кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
«Загальні поняття кримінального процесу України» icon1. Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconТема Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconТема Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconПриблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу
Шляхи здійснення основних кримінально-процесуальних функцій: обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи
«Загальні поняття кримінального процесу України» iconЗаконодавство Тема Поняття, завдання |задачі|, основні інститути...
Поняття кримінального провадження. Оперативно-розшукова діяльність та її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом
«Загальні поняття кримінального процесу України» icon1. Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства). Поняття правосуддя у кримінальних справах І його співвідношення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка