7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ”
Скачати 69.22 Kb.
Назва7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ”
Дата конвертації03.11.2013
Розмір69.22 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

 

1.       Предмет політології. Основні категорії і закони політичної науки.

2.       Функції і методи політології.

3.       Основні історичні етапи становлення політичної доктрини.

4.       Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської.

5.       Політика як соціальне явище. Політичні відносини – об’єкт політичного аналізу.

6.       Феномен влади: сутність, джерела, різновиди, її соціальні ознаки.

7.       Природа політичного панування і види легітимності влади (за М.Вебером).

8.       Структура політичної влади: суб’єкти, об’єкти, функції та ресурси.

9.       Сфери політичного впливу в соціумі; структура “політичного поля” (за П. Бурдьє).

10.    Взаємодія політичного і правового в механізмі державної влади. Принципи розгалуження влади в державі.

11.    Поняття політичної системи, її функції та механізм дії (Д. Істон, Г. Алмонд).

12.    Структурна характеристика політичної системи суспільства.

13.    Класифікація політичних систем (історичний критерій): імперія, конфедерація, суверенна національна держава.

14.    Автократія, тоталітаризм і демократія – специфіка політичного устрою.

15.    Англо-американська, євро-континентальна, доіндустріальна політичні системи: порівняльний аналіз.

16.    Проблеми демократичної модернізації політичного устрою України.
^

17.    Політичний режим: сутність, види, механізми здійснення влади.


18.    Демократичний політичний режим: риси й різновиди (ліберальна, конкурентна, плюралістична, національна, “транзитивна” демократія).

19.    Система суб’єктів політики: соціальні й інституціональні. Об’єкти політичного впливу.

20.    Сутність політичної еліти, її соціальні ознаки та структура.

21.    Концепції елітизму в сучасній політології.

22.    Плюралізм елітарних груп соціуму. Закон “циркуляції еліти” (В. Парето).

23.    Соціальні функції та “рольовий” склад еліти в суспільстві.

24.    Механізми рекрутування еліти: за системою “гільдій” і “антрепренерський”.

25.    Моделі політико-правової взаємодії “еліти влади” та контреліти в Україні.

26.    Держава – головний інститут політичної системи: ознаки, атрибути, функції.

27.    Типології держав у політичній доктрині. Система політико-правових інститутів державності.

28.    Політична теорія про форми держави: специфіка правління, територіальної організації, режиму.

29.    Правова й соціальна держава; сутність, принципи та особливості.

30.    Громадянське суспільство: поняття, ознаки, функції.

31.    Структура й параметри громадянського суспільства: інститути, організації, рухи, асоціації.

32.    Розвиток громадянського суспільства в Україні. Демократичні практики українського соціуму в політиці.

33.    Феномен лідерства, його природа й механізми. Концепції політичного лідерства в науковій традиції.

34.    Модель “ідеального лідера”: особистісні й соціальні якості, функції та історичне покликання.

35.    Типології (класифікації) лідерів за критеріями: тип легітимності, політичний стиль, іміджеві ознаки, характер, методи правління (керівництва) тощо.

36.    Технологія й “образи” авторитарного лідерства (Н. Макіавеллі, Д. Волкогонов).

37.    Соціально-політичні й правові чинники висування політичних лідерів у сучасній Україні.

38.    Основні сфери реалізації політичних практик: державна, правова, ідеологічна, економічна, соціальна, культурна, інформаційна, етнічна, міжнародна тощо.

39.    Правова політика держави: види й цілі, суб’єкти й методи реалізації.

40.    Соціально-економічна політика: державні пріоритети і стратегії політичних партій. Інформаційна політика та її вплив на життя соціуму.

41.    Сутність етнополітики. Політико-правовий аналіз вирішення національного питання в Україні.

42.    Сутність “геополітики” та її концепти. Геополітичні стратегії сучасних держав.

43.    Політична партія: ознаки й функції. Типології партій за різними критеріями.

44.    Характеристики політичних партій: структура, ідейно-політична платформа, методи діяльності, соціальна база й електорат.

45.    Партійні системи сучасності: порівняльна характеристика. Зумовленість типу партійної системи і технологій політичного представництва.

46.    Громадсько-політичні рухи та об’єднання, їх відмінності від партій і специфіка діяльності.

47.    Розвиток партійної системи сучасної України. Зміст політико-партійних зв’язків і правові основи діяльності партій.

48.    Сутність ідеології та її вплив на державотворення і партійне будівництво.

49.    Зумовленість ідеології та політичної практики: тенденції “надідеологізації”, “деідеологізації” та “реідеологізації”.

50.    Політичні доктрини неоконсерватизму й неолібералізму: сутнісний аналіз.

51.    Сучасні радикальні ідеології – неокомунізм, неофашизм.

52.    “Демократичний соціалізм” – ідеологія і практика сучасної соціал-демократії.

53.    Політичний процес: зміст і стадії розвитку. Проблема політичної наступності.

54.    Форми і способи реалізації політичного процесу: революція, реформа, війна, путч, бунт, конфлікт, політичні кампанії, акції тощо.

55.    Політична трансформація, модернізація, модифікація. Специфіка політичних процесів у посттоталітарних державах.

56.    “Західний” і “незахідний” політичний процес: порівняльна характеристика.

57.    Політичні кампанії: сутність, різновиди, цілі та суб’єкти.

58.    Виборча кампанія: політичні стратегії, мобілізаційні тактики щодо електорату, інформаційні технології.

59.    Політична культура: сутність, структура, функції. Взаємовплив “правої” і “лівої" політичної культури.

60.    Ціннісні критерії визначення рівня політичної свідомості й культури.

61.    Плюралізм видів політичної культури в соціумі, її класифікації.

62.    Політична субкультура: чинники виникнення, носії, типологія.

63.    Характерні особливості політичної культури української політичної еліти й суспільства.

64.    Політична поведінка як спосіб політичного буття: моделі й стереотипи. Політичний абсентеїзм.

65.    Суб’єкти й акти політичної поведінки. Політичні статуси та “ролі”.

66.    Протестні форми політичної поведінки. Політико-правова оцінка екстремізму.

67.    Політична участь: зміст, форми, мотивація, соціальне призначення.

68.    Різноманіття видів політичної участі: пасивна й активна, конвенційна й неконвенційна, автономна, мобілізована, “ангажована” та ін.

69.    Опозиція як політичний феномен: види, форми й засоби опозиційних дій. Стан опозиції в Україні.

70.    Політичні технології: сутність і види. Стратегія й тактика у змісті політичних технологій.

71.    Політичне рішення: методи підготовки та реалізації (популізм, елітизм, демократизм, консерватизм, радикалізм).

72.    Технології політичного менеджменту та політичного маркетингу.

73.    Лобізм як технологія політичного тиску, його суб’єкти, види й методи дії.

74.    Глобальні проблеми людства: різновиди і шляхи вирішення.

75.    Глобалізація сучасного світу: зміст, тенденції, наслідки.

76.    Міжнародна політика. Політична складова системи міжнародних відносин.

77.    Суб’єкти й механізми функціонування світової (міжнародної) політики.

78.    Міжнародна безпека й національний інтерес у зовнішній політиці. Міжнародні пріоритети України у світовому співтоваристві.

Схожі:

7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування І система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування І система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з дисципліни «податкова...

7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство в Україні
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconМіністерство внутрішніх справ україни одеський державний університет...
Питання до іспиту обговорені І схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconКонтрольні питання з навчальної дисципліни «муніципальне право»
Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Адміністративне...
Адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство в Україні
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу
Верховний Суд України: місце в системі судів загальної юрисдикції, склад та повноваження
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Адміністративне...
Адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство в Україні
7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ” icon1. Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка