1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики
Скачати 56.55 Kb.
Назва1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики
Дата конвертації30.10.2013
Розмір56.55 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Академія митної служби України

Юридичний факультет

Міжкафедральна лабораторія інноваційних технологій навчання
ТЕСТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

7 семестр

Розділ 1 «Вступ в криміналістику»
Тема 1, 2, 3: Предмет, система і завдання криміналістики;

Становлення, розвиток і сучасний стан криміналістики в Україні;

Методологічні основи криміналістики;

Криміналістична ідентифікація і діагностика

A01:

Криміналістика це:

1) наука про злочинність, її причини, особистість злочинця, шляхи і засоби попередження злочинності та перспективи її ліквідації

2) прикладна юридична наука, що розробляє систему спеціальних прийомів, методів і засобів збирання, фіксації, дослідження і використання судових доказів

3) сукупність всіх державних заходів з метою захисту суспільства і окремого громадянина від злочинних посягань

^ A02:

Кількість етапів розробки вчення про предмет криміналістики:

1) 3 етапи

2) 2 етапи

3) 5 етапів

A03:

Криміналістична тактика:

1) вчення про психологічні та тактичні принципи і методи розкриття та попередження злочинів

2) сукупність соціальних і соціально значущих властивостей, рис, якостей, зв'язків і відносин, що характеризують осіб, які скоюють злочини

3) галузь, що досліджує структуру особистості правопорушника

^ A04:

Криміналістична техніка:

1) метод вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення однойменних державних і правових інститутів

2) сукупність прийомів, за допомогою яких виробляється текст правових актів

3) система спеціальних прийомів і науково-технічних засобів, збирання, фіксації і дослідження доказів

^ A05:

Законність застосування розроблених криміналістичних засобів
забезпечує:


1) кримінальний процес

2) кримінальне право

3) цивільне право

^ A06:

Спеціальні методи це:

1) розширення знання про злочин

2) методи, вживані в будь-якій науці

3) наукові дослідження, що проводяться у вузькій групі галузей знання

^ A07:

Для емпіричного дослідження застосовуються методи властиві:

1) раціональному пізнанню

2) чуттєвому пізнанню

3) ідеології

A08:

Теоретичний метод включає:

1) анкетування

2) уявний експеримент

3) спостереження

^ A09:

Однією із задач криміналістики є:

1) створення технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій

2) дослідження даних про злочинність в цілому

3) реформа кримінального права

^ A10:

Основоположник методу антропометричної реєстрації злочинців:

1) Ч. Ломброзо

2) Ф. Гальтон

3) А. Бертильон

A11:

Кількість антропометричних вимірювань, які необхідно провести
для ототожнення особи:


1) 9

2) 19

3) 11

^ A12:

Західна система криміналістики включає:

1) 2 розділи

2) 4 розділи

3) 1 розділ

A13:

В Німеччині криміналістика формувалася під впливом ідей:

1) Р. Генделя

2) А. Бертильона

3) Г. Гросса

^ A14:

Якої з концепцій дотримувалися вчені Східної Європи при
розробці поняття предмету криміналістики:


1) теоретико-доказової

2) ідеалістичної

3) марксистсько-ленінської

^ A15:

Східноєвропейська криміналістика включає:

1) 2 розділи

2) 3 розділи

3) 4 розділи

A16:

Криміналістична ідентифікація це:

1) вчення про загальні принципи і правила ототожнення об'єктів

2) припущення слідчого або суду про наявність або відсутність схожості порівнюваних об'єктів

3) регламентована законом і убрана у форму правовідносин діяльність органів дізнання

^ A17:

Яке з понять відноситься до закономірностей криміналістичної ідентифікації:

1) здатність набувати і здійснювати цивільні права

2) здатність до відображення

3) здатність здійснювати які-небудь дії

^ A18:

Індивідуальність об'єктів це:

1) здатність певним чином реагувати на взаємодію з іншими об'єктам, відображати свої властивості на них

2) сукупність процесуальних прав, що слугують засобом захисту матеріальних прав і свобод людини

3) сукупність властивостей об'єкту, яка виділяє його в події злочину як одиничний

^ A19:

Об'єктами криміналістичної ідентифікації можуть бути:

1) будь-які матеріальні утворення

2) форма державного устрою

3) статті закону

^ A20:

Ідентифікаційними ознаками являються:

1) локальна ділянка місцевості

2) властивості об'єкту, за допомогою яких можна розпізнати даний об'єкт

3) велика кількість відокремлюваних деталей

^ A21:

Значущість ознаки виявляється в:

1) частоті зустрічальності

2) корельованості

3) інтегративності

A22:

Об'єкти криміналістичної ідентифікації підрозділяються на:

1) ідентифікуємі

2) рухомі

3) нерухомі

^ A23:

Приналежність до одиничного об'єкту є характеристикою:

1) локальної ознаки

2) приватної ознаки

3) індивідуальної ознаки

A24:

Цінність ідентифікаційної ознаки визначається:

1) груповою приналежністю

2) стійкістю

3) частотою зустрічальності

^ A25:

Характер інформації є:

1) видом криміналістичної ідентифікації

2) стадією ідентифікаційного процесу

3) методом ідентифікації

^ A26:

Оцінка результатів дослідження це:

1) метод ідентифікації

2) стадія ідентифікації

3) вид ідентифікації

A27:

Метод аплікації це:

1) суміщення непрозорих фотозображень

2) суміщення прозорих зображень

3) суміщення площинних і профільних мікрослідів

^ A28:

Який з перерахованих методів відноситься до
окремонаукових методів ідентифікації:


1) метод математичної статистики

2) логічний метод

3) голографічний метод

A29:

З якої із стадій починається ідентифікаційний процес:

1) оцінка результатів дослідження

2) роздільний аналіз

3) порівняльний аналіз

A30:

Чуттєво-раціональний метод це:

1) ідентифікація за рисами зовнішності

2) аналіз, синтез, дедукція, аналогія

3) спостереження, опис, порівняння, експеримент

Схожі:

1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики icon1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут права та психології
Поняття, предмет, функції, мета, завдання І система кримінології. Історія розвитку кримінології як науки в Україні
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики icon1. Предмет, система й основні поняття дисципліни „Прокурорський нагляд” Предмет, система
Прокурорський нагляд в Україні — галузева юридична наука, яка вивчає сукупність взаємопов'язаних положень загальнотеоретичного, правового...
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconКиївський економічний інститут менеджменту індивідуальні завдання...
Виконання контрольного завдання з дисципліни “Податкова система” – умова допущення студента до підсумкового контролю
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconТема Вступ до правової педагогіки. Предмет, цілі, завдання, система правової педагогіки

1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconДжужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. та ін. Кримінологія;...
Поняття, предмет, функції, мета, завдання І система кримінології. Історія розвитку кримінології як науки в Україні
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconЗакон практика, наука, закон
Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики iconПерелік питань з дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності
Поняття, предмет, завдання І система кримінального права України. Принципи кримінального права України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка