3 Закони України
Скачати 81.12 Kb.
Назва3 Закони України
Дата конвертації29.10.2013
Розмір81.12 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент ЗЕД» та «Менеджмент організацій»
Практичне заняття 1.

План

1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.

2. Принципи підприємницького права. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права.

3. Джерела підприємницького права.

4. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки, принципи та види.

5. Суб’єкти підприємницької діяльності.
Теми рефератів:

1. Значення підприємництва для економічного розвитку України.

2. Еволюція теорії підприємництва.

3. Роль малого та середнього бізнесу в розвитку національної економіки на прикладі зарубіжних країн.
Тестові завдання:
1. Що із наведеного нижче не відповідає принципам, на основі яких здійснюється підприємництво, згідно зі ст. 44 ГК України:

1) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

2) вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

3) самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

4) вибору підприємцем видів підприємницької діяльності на підставі рекомендацій контролюючих органів;

5) самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
2. Розташуйте джерела підприємницького права за юридичною силою:

1) Постанова Кабінету Міністрів України;

2) Конституція України;

3) Закони України;

4) Кодекси України;

5) Міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України.
3. Відповідно до ст. 13 Конституції України:

1) Усі суб’єкти права власності рівні перед законом;

2) Держава вбачає пріоритетним захист суб’єктів державної форми власності;

3) Держава вбачає пріоритетним захист суб’єктів державну та комунальну форми власності;

4) Держава вбачає пріоритетним захист суб’єктів державної форми власності
4. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що входить до конституційних повноважень Верховної Ради України у сфері фінансів:

1) розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням

2) розроблення проекту Державного бюджету України

3) затвердження Державного бюджету України та внесення змiн до нього

4) забезпечення проведення державної податкової політики

5) забезпечення проведення державної фiнансової полiтики
5. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказана умова, згідно з якою міжнародний договір стає частиною національного законодавства України і є обов’язковим на території України:

1) затвердження Президентом України;

2) затвердження Кабінетом Міністрів України;

3) затвердження Верховною Радою України;

4) ) затвердження Міністерством Закордонний справ України
6. Розташуйте джерела підприємницького права за силою дії:

1) Акти Президента України;

2) Міжнародні договори;

3) закони України;

4) кодекси України.
7. Які нормативно-правові акти є джерелом господарського/підприємницького права?

1) Конституція України,

2) Господарський кодекс,

3) господарський договір,

4) лист-роз’яснення Податкової Адміністрації,

5) постанова Пленуму Верховного Суду України.
8. Для здійснення господарської діяльності обов’язковим є:

1) державна реєстрація,

2) ліцензування,

3) податкове свідоцтво,

4) патентування,

5) печатка.
9. Суб’єктами підприємницької діяльності є:

1) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), створені ними для здійснення підприємницької діяльності;

2) юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;

3) органи державної влади, на які покладено обов’язок контролювати підприємців;

4) фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянств) – суб’єкти підприємницької діяльності.


10. Які з названих осіб не можуть бути засновниками суб`єкта підприємницької діяльності зі статусом юридичної особи?

1) народні депутати,

 1. державні підприємства,

 2. державні службовці,

 3. особи, позбавлені судом права займатися тим видом діяльності, який має бути основним дл я підприємницької організації, що засновується,

5) іноземці,
11. Підзаконними актами, що регулюють підприємницьку діяльність є:

1) Декрети Кабінету Міністрів України,

2) господарські договори,

3) Інструкції Національного банку України,

4) Постанови Кабінету Міністрів України,

5) укази Президента України,
12. Учасниками господарського товариства можуть бути:

1) суб’єкти господарювання,

2) державні службовці,

3) громадяни,

4) громадські організації,

5) органи місцевого самоврядування.
13. Чи можна назвати підприємницькою таку діяльність:

1) громадянин будує будинок сусіду за винагороду,

2) громадянин купив акції акціонерного товариства з метою одержання дивідендів,

3) некомерційне підприємство продає надлишки майна, що знаходиться у нього на балансі,

4) адвокат надає нотаріальні послуги,

5) громадянин вирощує на своїй ділянці сільськогосподарську продукцію для власних потреб.
14. Згідно Цивільного Кодексу України існують такі форми власності:

1) державна,

2) комунальна,

3) колективна,

4) приватна,

5) спільна.
15. Ознаками підприємницького товариства є:

1) мета отримання прибутку,

2) можливість розподілу прибутку між учасниками товариства,

3) організація господарського товариства,

4) організація установи, яка надає платні послуги,

5) організація виробничого кооперативу.

Практичні завдання 2.
^ Тема 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

План


Прядок створення та функціонування підприємств.

Види підприємств та їх правовий статус.

Правовий статус об’єднань підприємств.
^ Рекомендована література:

Нормативно-правові акти: 2, 3, 26,

Основна: 103-107, 109, 110

Додаткова: 120, 121


 • Міні-лексикон: суб’єкти господарювання, підприємство, унітарне підприємство, корпоративне підприємство, установчі документи, статут підприємства, засновницький договір, статутний фонд, об’єднання підприємств, асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, асоційоване підприємство, відокремлений підрозділ.


Теми рефератів:

 1. Які є види підприємств в залежності від форми власності, обсягів господарського обороту, і чисельністю працівників, організаційно-правових форм?

 2. Що є джерелом формування підприємства?

 3. Перерахуйте особливі ознаки діяльності державного комерційного підприємства.

 4. Визначіть характерні ознаки казенного підприємства, в яких галузях народного господарства вони створюються?

 5. Які обов’язкові реквізити статуту приватного підприємства?

 6. Хто несе відповідальність за зобов’язаннями об’єднання підприємств?


Завдання:
Класифікуйте підприємства, згідно з ГКУ:


 1. Засновником підприємства є:

 • Кабінет Міністрів України.
 1. Засновником підприємства є:

 • Левківська сільська рада Житомирської області – частка у статутному фонді 50%;

 • Підприємство Німеччини - частка у статутному фонді 50%.
 1. Засновником підприємства є:

 • Кабінет Міністрів України – частка у статутному фонді 10%;

 • Кабінет Міністрів Угорщини - частка у статутному фонді 90%.
 1. Засновником підприємства є:

 • Громадянин України – частка у статутному фонді 50%;

 • Громадянин Німеччини - частка у статутному фонді 50%.
 1. Засновником підприємства є:

 • Громадянин України.


Тести:
1. Філія укладає договори:

1) від свого імені,

2) від імені своїх засновників,

3) від імені учасників,

4) від імені органу управління,

5) від імені своїх працівників.
2. Асоціація створюється з метою:

1) об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

2) постійної координації господарської діяльності двох члені без втручання в їх виробничу і комерційну діяльність;

3) об’єднання підприємств для керування іншими компаніями через володіння контрольними пакетами їх акцій;

4) об’єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників;

5) тимчасового об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення статутної мети.
3. Корпорація створюється з метою:

1) постійної координації господарської діяльності своїх членів, без втручання в їх виробничу і комерційну діяльність,

2) тимчасового об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення статутної мети.

3) об’єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників;

4) об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

5) об’єднання підприємств для керування іншими компаніями через володіння контрольними пакетами їх акцій.
4. Казенне підприємство створюється за рішенням:

1) Верховної Ради України,

2) Кабінету Міністрів України,

3) Міністерства фінансів,

4) Фонду державного майна,

5) місцевої адміністрації.
5. Іноземними інвесторами можуть бути:

1) юридичні особи, утворені за законодавством інших країн,

2) іноземці та особи без громадянства,

3) міжнародні урядові організації,

4) дипломатичні установи,

5) інші держави.
6. Договірними господарськими об’єднаннями є:

1) концерн,

2) асоціація,

3) консорціум,

4) конгломерат,

5) корпорація.
7. Формами здійснення іноземних інвестицій є:

1) участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами,

2) створення іноземних підприємств на території України,

3) придбання акцій,

4) придбання прав користування землею,

5) інвестування у військову промисловість.

Схожі:

3 Закони України icon3 закони України
України створено Національний фонд нормативних документів, який складається з головного фонду, що веде Укрнднц держспоживстандарту...
3 Закони України icon3 закони України
України створено Національний фонд нормативних документів, який складається з головного фонду, що веде Укрнднц держспоживстандарту...
3 Закони України icon5 Організаційно-правові форми господарської діяльності
В- господарський кодекс України та закони України, що регулюють діяльність окремих суб’єктів господарювання
3 Закони України icon1. Закони, якими внесено зміни до Конституції України
Назвіть джерела конституційного права України як галузі, що мають найвищу юридичну силу
3 Закони України iconПлан: Закони України про цз. Основні визначення. Структура цз україни
Практична робота № Закон України про цз. Структура цз україни. Структура цз на онг
3 Закони України iconЗакони Ньютона. Імпульс. Закон
Мета : 1 навчальна повторити закони руху з подальшим їх використанням у нових темах
3 Закони України iconПлан Організація аудиторської діяльності в Україні. Організація роботи...
Про аудиторську діяльність: Закон України №3125-хіі від 22. 04. 1993р. // Закони України. Т – К.: Ін-т Законодавства Верховної Ради...
3 Закони України iconТема: Закони руху
Навчально-виховна мета: Повторити закони руху з подальшим їх використанням в нових темах
3 Закони України iconЗакони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну І т п., встановлює кількісні закони для...
3 Закони України iconЗакони ХІІ таблиць
Судовий прецедент у правовій системі України: окремі проблеми теорїі та практики”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка