Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
Скачати 323.63 Kb.
НазваВинагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
Сторінка1/4
Дата конвертації22.06.2013
Розмір323.63 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
№ 601, 0, 7, 1, 1, 120
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:
-страховий внесок
-соціальна дотація
-державна соціальна гарантія
+заробітна плата
-межа малозабезпеченості
-податковий платіж

№ 602, 0, 7, 1, 1, 120
Винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки), – це:
-мінімальна заробітна плата
-додаткова заробітна плата
-місячна заробітна плата
-середня заробітна плата
+основна заробітна плата
-базова заробітна плата

№ 603, 0, 7, 1, 1, 120
Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, – це:
-основна заробітна плата
-мінімальна заробітна плата
-місячна заробітна плата
-базова заробітна плата
-середня заробітна плата
+додаткова заробітна плата

№ 604, 0, 7, 1, 1, 120
Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт), – це:
-місячна заробітна плата
-основна заробітна плата
+мінімальна заробітна плата
-додаткова заробітна плата
-базова заробітна плата
-середня заробітна плата

№ 605, 0, 7, 1, 1, 120
Встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг, – це:
-соціальна дотація
+індексація грошових доходів населення
-мінімальна заробітна плата
-соціальний кредит
-компенсація
-інфляція

№ 606, 0, 7, 1, 4, 120
Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як (*6*) міс.

№ 607, 0, 7, 1, 4, 120
Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує (*30*) відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

№ 608, 0, 7, 1, 4, 120
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше (*2*) разів на (*1*) міс.

№ 609, 0, 7, 1, 4, 120
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але через проміжок часу, що не перевищує (*16*) календарних днів.

№ 610, 0, 7, 1, 4, 120
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати (*20*) відсотків, а у випадках, передбачених законодавством, - (*50*) відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

№ 611, 0, 7, 1, 4, 120
Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за (*2*) міс. до їх запровадження або зміни.

№ 612, 0, 7, 1, 4, 120
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі (*100*) відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації.

№ 613, 0, 7, 1, 4, 120
Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче (*20*) відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

№ 614, 0, 7, 1, 4, 120
Працівник Миколів цілий місяць не працював у зв’язку з простоєм, що виник з його вини. Вкажіть розмір заробітної плати працівника Миколіва за час простою, якщо його середня місячна заробітна плата становить 900 грн. Якщо у наведеній ситуацій за працівником не зберігається заробітна плата, як відповідь вкажіть «0». (*0*)

№ 615, 0, 7, 1, 4, 120
На хлібопекарному заводі цілий місяць тривав простій. Вкажіть розмір заробітної плати працівника Остапенка за час простою не з його вини, якщо його середня місячна заробітна плата становить 600 грн. Якщо у наведеній ситуацій за працівником не зберігається заробітна плата, як відповідь вкажіть «0». (*400*)

№ 616, 0, 7, 1, 4, 120
На металургійному заводі трапилася виробнича ситуація, що загрожувала життю і здоров’ю працівників. Як наслідок виник простій, що тривав цілий місяць. Вкажіть розмір заробітної плати працівника Григоренка за час простою не з його вини, якщо його середня місячна заробітна плата становить 450 грн. Якщо у наведеній ситуацій за працівником не зберігається заробітна плата, як відповідь вкажіть «0». (*450*)

№ 617, 0, 7, 1, 4, 120
При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом (*2*) тижн. з дня переведення.

№ 618, 0, 7, 1, 4, 120
У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом (*2*) міс. з дня переміщення.

№ 619, 0, 7, 1, 1, 120
Яке джерело (форма) трудового права визначає мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці?
+генеральна угода
-трудовий договір
-колективний договір
-правила внутрішнього трудового розпорядку
-посадова інструкція
-штатний розпис

№ 620, 0, 7, 1, 1, 120
В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної плати натурою?
+якщо така виплата є бажаною для працівників
-лише тими товарами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України
-коли така виплата є еквівалентною за вартістю середній заробітній платі
-коли інша частина заробітної плати виплачуватиметься борговими зобов’язаннями
-лише для працівників, які працюють за сумісництвом
+за цінами не вищими собівартості товарів

№ 621, 0, 7, 1, 1, 120
Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:
-мінімальна заробітна плата
-основна заробітна плата
-договори про схеми посадових окладів
-генеральна, галузеві угоди
+тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)
+тарифні сітки

№ 622, 0, 7, 1, 1, 120
На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?
-середньої заробітної плати
-вартісної величини мінімального споживчого бюджету
-максимальної заробітної плати
+тарифної ставки робітника І розряду
-вартісної величини межі малозабезпеченості
+міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

№ 623, 0, 7, 1, 1, 120
Хто встановлює перелік товарів, якими не допускається часткова виплата заробітної плати натурою?
-Верховна Рада України
+Кабінет Міністрів України
-Президент України
-Міністерство праці та соціальної політики України
-Федерація профспілок України
-Антимонопольний комітет України

№ 624, 0, 7, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно вказано сферу державного регулювання оплати праці?
-оподаткування доходів працівників
-регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України
+регулювання конкретних розмірів тарифних ставок працівників підприємства, установи, організації
-встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній формі власності
-встановлення умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, що дотуються з бюджету
-встановлення розміру мінімальної заробітної плати

№ 625, 0, 7, 1, 1, 120
Яке джерело (форма) трудового права може передбачати часткову виплату заробітної плати натурою?
-рішення суду
-трудовий договір
-правила внутрішнього трудового розпорядку
+колективний договір
-наукова доктрина
-посадова інструкція

№ 626, 0, 7, 1, 1, 120
Основна заробітна плата встановлюється у вигляді:
-доплат
-надбавок
+тарифних ставок
-винагород за підсумками роботи
-компенсаційних виплат
+відрядних розцінок

№ 627, 0, 7, 1, 4, 120
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні (*12*) календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

№ 628, 0, 7, 1, 1, 120
Вкажіть відповіді, в яких неправильно зазначені виплати, що належать до основної заробітної плати?
+гарантійні виплати
-тарифні оклади
-посадові оклади
-тарифні ставки
-відрядні розцінки
+премії

№ 629, 0, 7, 1, 4, 120
Відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей не може перевищувати __ відсотків. (*70*)

№ 630, 0, 7, 1, 1, 120
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують:
-доплату до заробітної плати за роботу на умовах сумісництва
-заробітну плату у підвищеному розмірі
+заробітну плату за фактично виконану роботу
-лише основну заробітну плату за роботу на умовах сумісництва
-заробітну плату у підвищеному розмірі
-заробітну плату у розмірі, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати

№ 631, 0, 7, 1, 1, 120
Хто встановлює розмір мінімальної заробітної плати?
+Верховна Рада України
-Президент України
-Кабінет Міністрів України
-Міністерство праці та соціальної політики України
-Прем’єр міністр України
-Голова парламенту

№ 632, 0, 7, 1, 1, 120
Протягом якого строку при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній заробіток?
-одного місяця
-одного тижня
-двох місяців
+двох тижнів
-шести місяців
-шести тижнів

№ 633, 0, 7, 1, 4, 120
Вкажіть числа, що пропущені в наведеному законодавчому положенні: «При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати (*20*) відсотків, а у випадках, передбачених законодавством, – (*50*) відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам».

№ 634, 0, 7, 1, 4, 120
Який максимальний розмір виплати заробітної плати в натуральній формі? (*30*)

№ 635, 0, 7, 1, 1, 120
В яких випадках розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений розмір мінімальної заробітної плати?
-подолання фінансових труднощів на підприємстві
-перепрофілювання підприємства
+виготовлення продукції, що виявилась браком з вини працівника
-повна ліквідація підприємства
+невиконання норм виробітку з вини працівника
-за наявності згоди профспілки

№ 636, 0, 7, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно вказані виплати, що надаються працівникам у разі їх переведення на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість?
-витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом (загального користування) вагою до 50 кілограмів на самого працівника
+добові працівнику за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для відряджень
-вартість проїзду працівника, якщо власник або уповноважений ним орган надає для цього відповідні засоби пересування
+заробітна плата за дні підготовки до переїзду і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів
-заробітна плата за час перебування в дорозі виходячи з середніх відрядних розцінок по Україні
-одноразова допомога на кожного члена сім’ї працівника, який переїжджає - в розмірі 250 відсотків одноразової допомоги самого працівника

№ 637, 0, 7, 1, 1, 120
В якому джерелі (формі) трудового права України встановлюється конкретний розмір мінімальної заробітної плати?
-законі про оплату праці
-генеральній угоді
-Кодексі законів про працю України
-Конституції України
-галузевих, регіональних угодах
+законі про Державний бюджет України

№ 638, 0, 7, 1, 1, 120
Вкажіть гарантійні виплати, передбачені трудовим законодавством?
+виплата середнього заробітку працівникові на час виконання ним державних обов’язків у робочий час
+виплата працівникові, який направляється для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва
-виплата добових за час перебування у відпустці
-виплата добових за час перебування у дорозі працівника у зв’язку з його переведенням на роботу в іншу місцевість
-виплата компенсації за зношування інструментів працівника, що використовуються ним для потреб підприємства
-виплата компенсації за амортизацію інструментів працівника, що використовуються ним для потреб підприємства

№ 639, 0, 7, 1, 1, 120
Як називається система оплати праці, згідно з якою розмір заробітної плати залежить від кінцевих результатів праці (виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг і т.д.)?
-почасова
-тарифна
-посадова
-преміальна
+відрядна
-погодинна

№ 640, 0, 7, 1, 1, 120
Вкажіть відповіді, в яких правильно зазначені види відрядної системи оплати праці.
-відрядно-тарифна
+проста відрядна
-відрядно-грошова
-відрядно-валютна
-відрядно-погодинна
+відрядно-акордна

№ 641, 0, 7, 1, 1, 120
Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі
-що дорівнює мінімальній пенсії за віком
-середної заробітної плати у відповідній галузі економіки
-посадового окладу працівника першого розряду
+не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
-соціальних допомог
-що дорівнює розміру матеріального забезпечення безробітних

№ 642, 0, 7, 1, 4, 120
Середньомісячна заробітна плата (крім оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки) обчислюється виходячи з виплат за останні (*2*) календ. міс. роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

№ 643, 0, 7, 1, 1, 120
Які виплати включаються у розрахунок середньої заробітної плати?
-вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів
-виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження
+посадовий оклад
-грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо
-дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку
-літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором

№ 644, 0, 7, 1, 1, 120
Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:
-тарифні схеми
-мінімальна заробітна плата
+тарифні ставки
-договори про посадові оклади
+тарифно-кваліфікаційні характеристики
-середня заробітна плата

№ 645, 0, 7, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно вказані складові частини тарифної системи оплати праці?
-тарифні ставки
-тарифні сітки
+мінімальна заробітна плата
+тарифні схеми
-схеми посадових окладів
-тарифно-кваліфікаційні характеристики

№ 646, 0, 7, 1, 1, 120
На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?
+міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок
  1   2   3   4

Схожі:

Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЗакон України «Про оплату праці»
Заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЗаконом України "Про оплату праці"
Заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЗакону України "Про оплату праці"
Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним icon1. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права в юридичній...
Основними суб'єктами трудово-го права є працівник І власник підприємства, установи, орга-нізації або уповноважений ним орган чи фізична...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЗакон передбачає матеріальну відповідальність за завдану шкоду не...
Загальний – організація діяльності відповідно до вимог об’єктивних законів, наука І практика керівництва організаціями, наука І мистецтво...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconПитання з навчальної дисципліни „Трудове право ”
Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЗаконодавець виділяє кілька видів
До прийняття пропонованого дарунку особою, яку одаровують, дарування немає сили. Тому дарування призначається договором”. Отже, дарування...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconАналітичні та синтетичні рахунки
Синтетичні рахунки — це рахунки типового Плану рахун­ків, які мають законодавчо затверджену назву І постійний код (номер). Вони дають...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconЛекція 4
Проявом конкурентоспроможності підприємства є вироблена ним продукція. Цінність продукції (або послуги) визначається ступенем задоволення...
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним iconМетодические рекомендации к ним по дисциплине «инвестиционное право»
Планы, задания для семинарских занятий и методические рекомендации к ним по учебной дисциплине «Инвестиционное право» обсуждены,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка