Глосарій міжнародно-політичних термінів
НазваГлосарій міжнародно-політичних термінів
Сторінка1/13
Дата конвертації22.06.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ГЛОСАРІЙ

МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ


АВТОНОМ//ИЯ

АВТОНОМ//ІЯ

AUTONOMY

на началах ~ии

на засадах ~ ії

on the basis of autonomy

~ный

~ний

autonomous

~ный округ/ орган

~ний округ/ орган

autonomous area/ body/ organ

~ная область/ республика

~на область/ республіка

autonomous region/ republic


АГРЕСС//ИЯ

АГРЕС//ІЯ

AGGRESSION

прямая/ косвенная ~

пряма/ непряма ~

direct/ indirect aggression

акт/ очаг ~ии

акт/ осередок ~ії

act/ seat of aggression

определение ~ии

визначення ~ії

definition of aggression

отразить/ предупредить ~ию

відбити ~ію/ запобігти ~ії

rebuff / repel/ prevent aggression

стать жертвой ~ии

стати жертвою ~ії

fall victim to smb’s aggression


АГРЕССИВН//ЫЙ

АГРЕСИВН//ИЙ

AGGRESSIVE

~ блок/ союз

~ блок/ союз

aggressive block/ alliance

~ая война/ политика

~а війна/ політика

aggressive war/ policy

~ые действия

~ні дії

acts of aggression

~ые замыслы/ круги

~ні замисли/ кола

aggressive designs/ circles


АГРЕССОР//

АГРЕСОР//

AGGRESSOR

потенциальный ~

потенційний ~

potential aggressor

обуздать ~а

стримати ~а

curb an aggressor


АДМИНИСТРАТИВН//ЫЙ

АДМІНІСТРАТИВН//ИЙ

ADMINISTRATIVE

~ое право

~не право

administrative law

~о-территориальное устройство

~о-територіальний устрій

the administrative and territorial structure (system)


АККРЕДИТОВ//ЫВАТЬ

АКРЕДИТОВ//УВАТИ

ACCREDIT

быть ~анным при ком-л./ при правительстве/ в стране

бути ~аним при комусь/ при уряді/ в країні

be ~ed to smb. /at (to) a government/ in a country


АКТ

АКТ

ACT

законодательный/ учредительный ~

законодавчий/ засновний ~

legislative/ constituent act

формальный/ юридический ~

формальний/ юридичний ~

formal/ legal act

враждебный/ недружелюбный ~

ворожий/ недружелюбний ~

hostile/ unfriendly act

террористический ~

терористичний ~

act of terrorism

обвинительный ~

звинувачувальний ~

indictment

~ доброй воли

~ доброї волі

act of good will

~ агрессии

~ агресії

act of aggression

~ беззакония и произвола

~ беззаконня та свавілля

lawlessness and arbitrary rule

~ капитуляции

~ капітуляції

capitulation (instrument of surrender)

~ гражданского законодательства

~ цивільного законодавства

act of civil legislation

издать ~

видати ~

issue (promulgate) an act


АННЕКС//ИЯ

АНЕКС//ІЯ

ANNEXATION

насильственная ~

насильна ~

forcible annexation

~ировать территорию

~увати територію

annex a territory


АПАРТЕИД

АПАРТЕЇД

APARTHEID

политика ~а

політика ~у

~ policy (policy of ~)


АПЕЛЛ//ЯЦИЯ

АПЕЛ//ЯЦІЯ

APPEAL

~ировать

~ювати

appeal

~янт

~янт

appellant

~яционная юрисдикция

~яційна юрисдикція

appellate jurisdiction

~яционный суд

~яційний суд

Court of Appeal/ Appellate Court (US)


АРБИТРАЖ

АРБІТРАЖ

ARBITRATION

государственный ~

державний ~

state arbitration

международный ~

міжнародний ~

international arbitration

~ ный (третейский) суд

~ ний (третейський) суд

arbitration tribunal/ court of arbitration


АРЕН//А (сфера)

АРЕН//А (сфера)

ARENA; FIELD; SCENE; SPHERE

~ деятельности

~ діяльності

field/ sphere of action

на международной/ мировой ~е

на міжнародній/ світовій ~і

in the international (world) arena/ on the international (world) scene


АРЕСТ

АРЕШТ

ARREST

~ имущества

~ майна

sequestration of property

находиться под ~ом

бути під ~ом

be under arrest (in custody)

~овать (подвергнуть ~у)

заарештувати

arrest/ put under arrest/ take into custody


АССАМБЛЕ//Я

АСАМБЛЕ//Я

ASSEMBLY

Генеральная А. ООН

Генеральна А. ООН

the UN General Assembly

созвать ~ ю

скликати ~ ю

convene (call, convoke, summon) the assembly


АССИГНОВ//АНИЯ

АСИГНУВ//АННЯ

ALLOCATIONS (APPROPRIATIONS)

~ на военные нужды

~ на військові потреби

military allocations (appropriations)

~ать

~ати

assign to (for); allocate (appropriate) to


АТТАШЕ

АТАШЕ

ATTACHE

культурный/ военный/ торговый ~

культурний/ військовий/ торговий ~

culture/ military/ commercial ~


БЕЗОПАСНОСТ//Ь

БЕЗПЕКА

SECURITY

взаимная ~

взаємна ~

mutual security

внутренняя ~

внутрішня ~

national security

государственная ~

державна ~

state security

коллективная ~

колективна ~

collective security

международная ~

міжнародна ~

international security

Совет Безопасности (ООН)

Рада Безпеки (ООН)

the (UN) Security Council

упрочение (укрепление) всеобщей ~и

зміцнення всезагальної ~и

the strengthening of universal security

обеспечивать/ укреплять ~

забезпечувати/ зміцнювати ~

safeguard/ ensure/ strengthen security

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Глосарій міжнародно-політичних термінів iconПерелік контрольних робіт з мса нов супер
Загальна інформація про мфб, передмова, глосарій термінів та Кодекс етики професійних бухгалтерів
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconГлосарій термінів з дисципліни «Бюджетна система» Боргове зобов’язання
Боргове зобов’язання – зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску І розміщення...
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconЯкі існують вимоги до використання термінів І професіоналізмів у документах, в усному мовленні?
Завдання Запишіть десять термінів І п'ять професіоналізмів зі сфери свого майбутнього фаху
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconМодуль №1 Методичні рекомендації з виконання індивідуальних завдань
Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття...
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconТеми лекцій з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Термін та його ознаки. Родовий відмінок термінів-іменників чоловічого роду ІІ відміни. Терміни, що вживаються тільки в однині або...
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconГлосарій 1 термінологічний мінімум до Модуля №1 Знати визначення понять, виіти навести приклади

Глосарій міжнародно-політичних термінів iconТема: лексичне багатство української мови: поняття про юридичний термін. Контрольний диктант 1
Мета: з’ясувати поняття «термін», «термінологія», «юридичний термін»; сформулювати основні риси термінів; визначити види термінів;...
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconМіжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства”

Глосарій міжнародно-політичних термінів iconПитання на іспит
Характеристика міжнародно-нормативних актів по забезпеченню безпеки мореплавства в порту
Глосарій міжнародно-політичних термінів iconІ. тема: Медичне право як галузь права І законодавства медичне право...
«Медичне право як галузь права І законодавства медичне право в системі соціального регулювання медичної діяльності. міжнародно-правові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка