Теорія держави І права
НазваТеорія держави І права
Сторінка1/13
Дата конвертації22.06.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Робоча навчальна програма та методичні рекомендації

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин

^ Кафедра порівняльного

і європейського права
Укладач: доктор права, доктор історичних наук

Заслужений юрист України, проф. Білас І. Г.

^ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
робоча навчальна програма та методичні рекомендації
для студентів спеціальності

6.030202 «Міжнародне право»
Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 30 серпня 2012 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка

Київ - 2012

Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни «Теорія держави і права»

^ Укладач: доктор права, доктор історичних наук

Заслужений юрист України, проф. Білас І. Г.
Лектор: доктор права, доктор історичних наук

Заслужений юрист України, проф. Білас І. Г.
^ Викладачі які проводять практичні заняття:

д.і.н., доктор права, проф. Білас І.Г.

к.ю.н., доц. Шпакович О.М.

Погоджено
з науково-методичною комісією

«___» ___________ 2012 р.
__________ проф. Коппель О.А.


ВСТУПНавчальна дисципліна “Теорія держави і права” є обов’язковою базовою, фундаментальною дисципліною, котру вивчають у всіх вищих юридичних навчальних закладах та на всіх юридичних факультетах. Читається на І курсі в I семестрі в обсязі 4 кредитів, в тому числі 144 годин роботи: лекції - 34, семінарські заняття - 34, самостійна робота – 76 . Закінчується іспитом в I семесті.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни

Теорія держави і права є самостійною нормативною юридичною наукою, що вивчається однією з перших та дає найглибші за змістом і сутністю знання про державу та право. Вона є необхідною передумовою подальшого засвоєння галузевих, спеціальних і прикладних юридичних дисциплін. Саме цим визначається провідне методологічне значення теорії держави та права в системі юридичних наук.

На підставі зазначеного виокремлюються такі завдання теорії держави та права:

- дослідження загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку й функціонування держави та права і їх інститутів;

- вивчення суті та змісту певних аспектів діяльності та функціонування держави;

- дослідження змісту конкретних юридичних норм, теорії та практики їх застосування;

- усвідомлення соціально-економічних і моральних засад права;

- визначення взаємозвязку держави та права, їхніх ознак, форми, змісту, місця та ролі в суспільному житті;

- зясування співвідношення держави, права, суспільства й особи;

- визначення змісту таких понять, як правова свідомість і правова та професійна культури, правова поведінка, а також правове виховання, законність, правопорядок, дисципліна та інші.

Вивчення теорії держави і права має важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне значення, є базою для опанування інших юридичних дисциплін, дає змогу значно поглибити загальні юридичні знання студентів, сприяє виробленню не лише юридичного мислення, але й загальної юридичної культури.

Сприяє забезпеченню підготовки в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету юристів-міжнародників високої кваліфікації, формуванню базової освіти юриста, виробленню у нього розуміння суті і характеру перебігу процесів, що відбуваються у суспільстві, найбільш загальних закономірностей розвитку держави і права.

^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом теорії держави і права є понятійно-категорійний апарат юриспруденції, загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права.

З огляду на предмет цієї науки, слід зауважити, що вона є наукою: суспільно-політичною, позаяк вивчає такі суспільно-політичні явища, як держава та право; юридичною, адже звертає увагу на правові аспекти суспільного життя.
^ Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні знати:

на понятійному рівні основні тенденції розвитку найбільш загальних і провідних закономірностей виникнення, структури, функціонування й розвитку держави та права, які, як відомо, якраз і складають предмет даної науки;

на функціональному рівні зміст новітніх наукових ідей щодо минулих і сучасних державно-правових явищ; нові підходи і методи, досягнення інших наук, особливості нових зв’язків та властивостей вказаних явищ;

на практично-творчому рівні сформувати вимоги, які ставляться до юриста – дипломата, керівника, юриста-педагога, одним словом, спеціаліста, адже юрист-практик, якщо він прагне й повинен чинити законно, має бути логіком, навіть “формалістом” – хоча б у позитивному, соціально корисному сенсі цього поняття.
Студенти повинні вміти:
на репродуктивному рівні реалізувати вимоги держави щодо формування у дипломатів, юристів, керівників високої професійної культури; виробляти в себе позитивні риси і якості, які пропагують загальнолюдські цінності; давати сучасну характеристику державно-правових явищ;

на евристичному рівні застосовувати так званий персоналістичний підхід, використовувати потребовий підхід (тобто, це - інтерпретація й оцінка державно-правових явищ як інструментів, важелів, засобів задоволення потреб людини, соціальних спільнот, суспільства в цілому);

на творчому рівні використовувати свої внутрішні позитивні якості у підвищені ефективності професійної діяльності, досліджувати актуальні питання юридичної практики; давати об’єктивні оцінки та оцінки сучасного стану розвитку української державності і права, з метою відповідності їх високим вимогам конституціалізму, демократизму, міжнародно-правовим стандартам забезпечення прав людини і громадянина.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Теорія держави І права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнароднийгуманітарнийуніверситет...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Теорія держави І права iconЗапитанная до державн ого екзаменаційного контролю з навчальної дисципліни...
Методологія теорії держави І права, її структура, наукові методи вивчення держави І права
Теорія держави І права iconЛ. Р. Наливайко Теорія держави І права
Теорія держави І права : методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів юридичного факультету / Л. Р. Наливайко....
Теорія держави І права iconПрограма фахових державних іспитів з навчальної дисципліни «Теорія...
Тема Загальна теорія держави І права в системі юридичної науки (правознавства)
Теорія держави І права iconТематика курсових робіт з теорії держави та права
Тема 12 Теорія позитивізму та нормативістська теорія права: порівняльна характеристика
Теорія держави І права iconТеорія держави та права версія 5 – 120 питань
Нормативне регулювання в первісній общині. Загальні закономірності виникнення права*
Теорія держави І права iconТеорія держави та права 1 курс ну оюа

Теорія держави І права iconПерелік питань з навчальної дисципліни «Теорія держави та права»...
«Теорія держави та права» для проведення державних екзаменів у студентів нніпп навс в 2013/2014 н р
Теорія держави І права iconТеорія держави І права консультація доц. Новак Я. В

Теорія держави І права iconЗ навчальної дисципліни «Теорія держави та права»для проведення державних

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка