Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка2/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Нормативні акти та література:


Господарський кодекс України (розділ II “Суб’єкти господарювання”): Закон України від 16.01.2003 № 436 – IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22 ст. 144

Цивільний кодекс України (глава 5 “Фізична особа-підприємниць”, глава 7 “Загальні положення про юридичну особу”, глава 8 “Підприємницькі товариства ”) : Закон України від 16.01.2003 № 435 - IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44 ст. 356

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. № 40-50 -VI // Офіц. вісн. України. – 2012. - №4. – ст. 115

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206 – V // ВВР. – 2011. - № 40. – ст. 400

Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1998. - № 13. – ст. 52

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: Закон України від 15.05.2003р. // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263

Про кооперацію :Закон України від 10.07.2003 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2004. - № 5. – ст. 35

Про холдингові компанії в Україні” :Закон України від 15.03.2006 р.” // Відом. Верховної Ради України. - 2006 р. - № 34. - Ст. 291.

Про управління об’єктами державної власності :Закон України від 21.09.2006. // Відом. Верховної Ради України. – 2006. - № 46. – Ст. 456.

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. – Е.: Наукова думка, 2003. – 160с.

Гриненко Р. Коментар до Закону України “Про холдингові компанії в Україні” // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію. – 2006. - № 6. - С. 21.

Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как суб"екта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5. - С. 18 - 21.

Кравець І. Поняття, ознаки та класифікація суб”єктів організаційно-господарських повноважень // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 3. - С. 201-206.

Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. - К.: Істина, 2005. – 720 с.

Кучеренко І.М. Организаційно - правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К.: Аста, 2004. – 328 с.

Лаптев В.В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Государство и право. - 1999. - № 11. - С. 80 - 89.

Медведева Л., Гончарова Н. Зміни в законодавстві щодо організаційно - правових форм юридичних осіб // Право України. – 2004. - № 4. - С. 125 – 130.

Самойленко А.В. Суб”єктний склад внутрішньогосподарських відносин: деякі правові аспекти // Юридична Україна. - 2006. - № 4. -С. 65 - 71.

Саракун І. Суб”єкти корпоративних правовідносин // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 3. - С. 16 – 20.

Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці. - К.: Альтер - прес, Віра - Р, 2002. – 430 с.

Черненко О. Державні підприємства за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково - практичної конференції (3 – 4 лютого 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 229 - 232.

Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно - практ. Изд. - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 648 с.
Тема 2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання

ПЛАН

Вступ

1.Історія законодавства України про державну реєстрацію суб’єктів господарювання

2.Суб’єкти відносин в сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання

3.Поняття та правове регулювання державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця

4.Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи).

Висновки
Нормативні акти та література:

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців :Закон України від 15.05.2003р. // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263

Порядок подання та обігу електронних документів державному реєстратору, затв. наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2011 N2010/5

Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затв. Наказом Мін'юсту України від 10.02.2012 № 238/5
Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затв. Наказом Мін'юсту України від 14.10.2011 № 3175/5
Наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 № 2009/5 «Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
Постанова Кабінет Міністрів України «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» від 22.01.1996 № 118

Барбелюк О. Електронний реєстр. Відтепер зареєструвати підприємство, не виходячи з дому, можна і в Україні : про електронну реєстрацію підприємств розповідає директор департаменту Укрдержреєстру // Юридичний вісник України. – 2011. – № 47(26 листопада–2 грудня). – С. 12

Волкович О.Ю. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як необхідна складова діяльності адміністративних процедур у державному управлінні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.39. – К. : Ін–т держави і права НАН України, 2008. – С. 315–320

Гурковський М. П. Особливості реєстрації суб'єктів підприємництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 2. – 2008. – С. 202–209

Дашкевич А. Реєстрація бізнесу – за європейськими стандартими // Україна–НАТО. – 2006. – 3. – С. 40–44

Дутковський Б. Як іноземцю підприємцем зареєструватися? // Бизнес. Бухгалтерія. – 2012. – N 12(19 березня). – С. 51–52

Корніюк О. Українське підприємництво очима світу: реалії та перспективи // Бизнес. Бухгалтерія. – 2010. – № 51/52(20 грудня. – С. 80–81

Максимик М. Чи справді започаткувати власну справу стало простіше? Старі вади нового законодавства про підприємництво // Юридичний вісник України. – 2011. – N 33. – С. 12

Марков П.А. Необходимость усложнения системы регистрации предприятий // Российская юстиция. – 2006. – 8. – С. 28–30.

Огороднікова І.І.. Підстави скасування реєстрації новостворених суб'єктів господарювання: стан та напрями вдосконалення законодавства // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ / Запорізький юридичний інститут ДДУВС. – Запоріжжя : ЗЮІ ДДУВС, 2010. – 2011. №1(54). – С. 216–229.

Селіванова І.А. Про відповідальність у сфері державної реєстрації //Юридичний вісник України - № 16(17-23 квітня 2010 р.). - №17(24-30 квітня 2010 р.).

Хонина И. Создать компанию станет проще : об упрощениях корпоративных процедур // Юрид. практика : газ. укр. юристов. – 2011. – № 42 (18 октября). – С. 27, 29

Черевко П. П. Деякі питання цивільно–правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2006. – Вип.33. – С. 285–293

Шершньова О.А. Спрощення порядку реєстрації підприємств: практика правового регулювання в Україні та в ЄС // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип.48. – С. 372–379.

Юшкевич О.Г. Суб'єкти провадження у справах про державну реєстрацію фізичних осіб–підприємців// Актуальні проблеми державного управління.– Х., 2007. – № 1. – С. 173–180.
Тема 3. Припинення суб’єктів господарювання
ПЛАН

Вступ.

    1. Поняття припинення суб’єктів господарювання

    2. Реорганізація та її види. Загальна процедура здійснення реорганізації

    3. Ліквідація суб’єкта господарювання. Процедура ліквідації.

    4. Особливості припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.


Висновки.
Нормативні акти та література:
Господарський кодекс України (ст.ст. 59, 60, 61): Закон України від 16.01.2003 № 436 – IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22 ст. 144

Цивільний кодекс України (ст.ст. 104-112) : Закон України від 16.01.2003 № 435 - IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44 ст. 356

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців :Закон України від 15.05.2003р. (розділ 1У «Державна реєстрація припинення юридичної особи», розділ У1 «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця») // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991 р. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України від 19.12.2008 р. – 2008. – № №50-51. – Ст. 384.

Спасибо-Фатеева І. Проблеми реорганізації акціонерних товариств // Підприємництво, господарства і право. – 1999. – № 5. – С. 6-11.

Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ: Монография – Донецк : «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. – 258 с.

Коровайко А.В. Реорганизация хозяйственных обществ: Теория, законодательство, практика: Учеб. Пособие – М. : Издательство НОРМА (Изд. группа Норма-Инфра-М), 2001. – 112 с.

Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: Монографія – Львів : Край, 2009. – 464 с.

Кравчук В. М. Ліквідація акціонерних товариств за позовом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Вісн. Центру комерц. права. – 2011. – № 36. – С. 4–5.

Мягкова О.В. Економічна сутність процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 241- 244.

Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации – Изд. 2-е перераб. и доп. – М. : «Лекс-Книга», 2002. – 303 с.

Мовчан О.О. Правонаступництво при реорганізації акціонерних товариств шляхом поділу та виділу // Наукові Записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки. – К., 2006. – Т. 53. – С. 97-101.

Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 163-170.

Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – Львів, 2009. – 19 с.

Повар, П. О. Загальна процедура ліквідації суб'єктів господарювання: новели законодавства та актуальні проблеми правового регулювання // Вісн. госп. судочинства. – 2012. – № 1. – С. 133–141.

Проблема регулювання припинення юридичних осіб за Цивільним кодексом України // Вісн. Центру комерц. права. – 2010. – № 32. – С. 7.

Хобич О. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 45–49

Дорошенко Л. М. Поняття припинення суб'єкта господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – Хмельниц., 2008. – № 1. – С. 138–143.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.09.1996 р. № 02-5/334 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
Тема 4. Ліквідація суб’єктів господарювання.
ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття ліквідації суб’єкта господарювання. Загальний порядок ліквідації.

 2. Особливості ліквідації суб’єкта господарювання, визнаного банкрутом.

 3. Черговість задоволення вимог кредиторів під час ліквідації суб’єкта господарювання.

Висновки.
Нормативно-правові акти та література:
Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців :Закон України від 15.05.2003р. // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263

Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом» (нова редакція): Закон України від 22.12.2011 р. // Голос України. – 2012. – № 8 – 9 від 18.01.2012.

Лещенко Д.С. Установи як учасники цивільних відносин / Д. С. Лещенко. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 196 с.

Марков Г.Н. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица / Г. Н. Марков. – 2-е изд. – СПб. : Альфа, 2000. – 96 с.

Пригуза П.Д. Проблеми теорії і практики конкурсного права в Україні: неспроможність та банкрутство: монографія / П. Д. Пригуза. – Х. : Харків юрид., 2009. – 528 с.

Тихомиров М.Ю. Юридические лица : учеб.-практ. пособие / М. Ю. Тихомиров. – М. : Изд. г-на Тихомирова, 2003. – 520 с.

Цивільне право України: Академічний курс : у 2 т / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – 2-ге вид. допов. і перероб. – 2006. – К. : Вид. Дім "Ін Юре". – Т. 1 : Загальна частина. – 696 с.

Васильченко С. Порядок реорганізації і ліквідації АТ (порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації) / С. Васильченко // Юрид. журн. – 2003. – № 6. – С. 36–38.

Гірник С. Новації у законодавстві щодо спрощення започаткування, введення бізнесу та припинення суб'єкта господарювання / С. Гірник, К. Богинич // Вісн. податк. служби України. – 2011. – № 47. – С. 11–17.

Довгерт А.С. Інститут юридичної особи у новому Цивільному кодексі України : [підрозд. 2.3] // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х., 2008. – Т. 3 : Цивільно-правові науки. Приватне право. – С. 208–262.

Дорошенко Л.М. Підстави ліквідації суб'єктів господарювання / Л. М. Дорошенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 393–398.

Дорошенко Л.М. Поняття припинення суб'єкта господарювання / Л. М. Дорошенко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – Хмельниц., 2008. – № 1. – С. 138–143.

Повар П. О. Історія розвитку законодавства про ліквідацію підприємств / П. О. Повар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – № 78. – С. 68–73.

Повар П. О. Ліквідація неплатоспроможних підприємств: актуальні проблеми правового регулювання / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 143–152.

Повар П. О. Особливості ліквідації підприємств у разі недостатності майна / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2. – С. 126–135.

Повар П. О. Поняття ліквідації підприємства / П. О. Повар // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1(87) – С. 135–144.

Повар П. О. Правовий механізм ліквідації казенних підприємств: проблемні аспекти / П. О. Повар // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 6(80). – С. 95–104.

Повар П. О. Проблеми незастосування законодавства про банкрутство щодо комунальних підприємств при їх ліквідації / П. О. Повар // Юридична Україна. – 2008. – № 1. – С. 46–52.

Повар П. О. Розподіл майна між учасниками при ліквідації підприємства / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 115–123.

Тема 5. Господарське товариство як організаційно-правова форма суб’єкта підприємницької діяльності
ПЛАН

Вступ.

 1. Визначення та предмет корпоративного права України. Його місце в системі права України.

 2. Поняття та характерні риси господарських товариств, поняття та структурні елементи організаційно-правової форми господарських товариств.

 3. Класифікація господарських товариств. Базові та похідні організаційно-правові форми господарських товариств.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Про господарські товариства :Закон України від 19 вересня 1991 року із змінами, внесеними згідно із Законом № 1519-15 від 19.02.2004 // Відом. Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року //ВВР. – 2008. - № 50-51. – ст. 384.

Про цінні папери і фондову біржу:Закон України від 23.02.2006 // Відом. Верховної Ради України. 1991. - № 38. – Ст. 509.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні :Закон України від 10 грудня 1997 року із останніми змінами, внесеними згідно із Законом ; 980-15 від 19.06.2003. // Відом. Верховної Ради України. 2006. - №31. – ст. 268

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди):Закон України " від 15 березня 2001 року // Відом. Верховної Ради України. – 2001. - № 21. – Ст. 103.

Про кооперацію:Закон України від 10 липня 2003 року // Відом. Верховної Ради України. – 2004. № 5. – Ст. 35.

Про банки і банківську діяльність:Закон України від 7 грудня 2000 року із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-15 від 20.11.2003 // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

Про страхування:Закон України від 07.03.1996 р. в редакції від 4 жовтня 2001 року із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 1414-15 від 03.02.2004 // Відом. Верховної Ради України. – 2002. - № 7 – Ст. 50.

Методичні рекомендації щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство, схвалені рішенням ДКЦПФР від 26 січня 2005 року № 27 // Юридичний вісник Укр. – 2008. - №7. – вкладка стор. 24

Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

Вінник О. Система інтересів у господарських товариствах та їх правове забезпечення // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3. – С. 188-194.

Захаров В. А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 208 с.

Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). Учебник для вузов. – М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1999. – 815 с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. – Харьков: фирма "Эспада", 2001. – 288 с.

Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія: „Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.

Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства: Монография. – Харьков: «Основа», 2005. – 236 с.

Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998. – 256 с.

Спасибо-Фатеєва І. Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів // Право України. – 1999. – № 12. – с. 44-48.

Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. – Т.1. – М.: Международные отношения, 2004. – 560 с.

Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории: Учебное пособие. М.: "Статут", 2003. – 318 с.

Красько И. Е. Корпоративное право. Избранные статьи. – К.: Юстініан, 2004. – 64 с.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка