Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу
Скачати 183.59 Kb.
НазваПриблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу
Дата конвертації25.10.2013
Розмір183.59 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Тема №1. Поняття, сутність та завдання кримінального процесу.

Приблизний план:
Поняття кримінального процесу;


Завдання кримінального процесу; 


Роль кримінального процесу у державному механізмі контролю над злочинністю.

Тема №2. Кримінально-процесуальні функції.

Приблизний план:
Поняття, види та значення кримінально-процесуальних функцій;


Шляхи здійснення основних кримінально-процесуальних функцій: обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи;


Суб’єкти реалізації кримінально-процесуальних функцій.

^ Тема №3. Кримінально-процесуальні акти.

Приблизний план:
Поняття та основні функції кримінально-процесуальних актів (документів);


Класифікація кримінально-процесуальних актів;


Вимоги, що ставляться до кримінально-процесуальних актів.

^ Тема №4 Кримінально-процесуальна наука, її предмет, система і методи.

Приблизний план:
Поняття кримінально-процесуальної науки, її предмет, система і методи;


Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її розвитку;


Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань.

^ Тема №5 Поняття, структура кримінально-процесуального права України.

Приблизний план:

1. Поняття кримінально-процесуального права;

2. Метод і тип правового регулювання кримінально-процесуального права як ознаки самостійності даної галузі права;

3. Режим галузевого правового регулювання кримінально-процесуального права.

Тема №6. Поняття та значення кримінально-процесуального закону.

Приблизний план:
Поняття кримінально-процесуального закону;


Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо окремих осіб;


Дипломатична недоторканність. Умови притягнення до кримінальної відповідальності окремих категорій державних службовців України.

^ Тема №7 Кримінально-процесуальна форма.

Приблизний план:
Поняття та ознаки процесуальної форми;


Значення процесуальної форми для реалізації системи процесуальних рішень в кримінальному судочинстві;


Дотримання вимог законності та обґрунтованості при складанні процесуальних актів.

^ Тема №8. Поняття та значення принципів кримінального процесу.

Приблизний план:
Поняття та значення принципів кримінального процесу;


Класифікація принципів кримінального судочинства;


Характеристика окремих принципів (засад) кримінального процесу.

^ Тема №9. Принципи – конституційні гарантії прав особи (принципи недоторканності особи).

Приблизний план:
Принцип права на свободу і особисту недоторканність;


Недоторканність житла особи, її майна і невтручання в приватне (особисте) та сімейне життя особи;


таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

^ Тема №10. Конституційні засади правосуддя.

Приблизний план:
Забезпеченість доведеності вини обвинуваченого (презумпція невинуватості);


Змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості;


Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист.

^ Тема №11. Поняття суб'єктів кримінального процесу та їх класифікація.

Приблизний план:
Поняття суб'єктів кримінального процесу;


Класифікація суб'єктів кримінального процесу;


Значення процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу.

^ Тема №12. Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес.

Приблизний план:
Органи судової влади (суд, суддя);


Прокурор (державний обвинувач);


Державні органи і посадові особи, відповідальні за досудове провадження у кримінальній справі (слідчий; начальник слідчого відділу; орган дізнання; особа, яка провадить дізнання).

^ Тема №13. Процесуальне положення осіб, які мають і відстоюють у кримінальному процесі свій процесуальний інтерес


Приблизний план:
Процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого;


Процесуальне положення потерпілого;


Цивільний позивач, цивільний відповідач в кримінальному процесі.

^ Тема №14. Процесуальний статус слідчого.

Приблизний план:
Процесуальна самостійність та незалежність слідчого;


Процесуальні рішення, які приймаються слідчим при провадженні по кримінальній справі;


Роль слідчого в реалізації кримінально-процесуальних функцій.

^ Тема №15. Прокурорський нагляд в кримінальному процесі.

Приблизний план:
Поняття та значення прокурорського нагляду;


Види рішень, що приймаються прокурором при здійсненні наглядової функції;


Значення нагляду прокурора.

Тема №16. Захисник у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття та значення функції захисту.

2. Процесуальний статус захисника у кримінальному процесі.

3. Забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.


Тема №17. Правова основа державного захисту та забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства в Україні.


Приблизний план:
Приводи і підстави для забезпечення безпеки суб’єктів кримінального судочинства. Умови для прийняття рішення про застосування спеціальних заходів безпеки;


Порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки;


Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

^ Тема №18. Зміст та форма процесуальних документів у кримінальному процесі. 

Приблизний план:
Поняття кримінально-процесуального документа;


Види, зміст та форма процесуальних документів;


Значення документів в кримінальному процесі.

^ Тема №19. Кримінально-процесуальні строки. 

Приблизний план:
Поняття кримінально-процесуальних строків;


Види та порядок обчислення процесуальних строків;


Значення строків в кримінальному процесі.

^ Тема №20. Поняття і правова сутність рішень у кримінальному судочинстві.

Приблизний план:
Поняття кримінально-процесуального рішення в кримінальному процесі;


Види процесуальних рішень, що приймаються в різних стадіях кримінального процесу;


Суб'єкти, що приймають кримінально-процесуальні рішення.

Тема №21. Захист права власності в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття і значення відшкодування збитків, заподіяних злочином майновим правам особи.

2. Способи відновлення порушеного матеріального стану при провадженні у кримінальній справі.

3. Заходи для забезпечення відшкодування матеріального збитку, завданого злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна.


Тема №22. Поняття, зміст та межі кримінально-процесуального доказування.

Приблизний план:
Поняття доказування в кримінальному процесі. 


Поняття, елементи та зміст процесу доказування. 


3. Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення.


^ Тема №23. Докази у кримінальному процесі.

Приблизний план:
Поняття доказів, їх класифікація. 


Поняття та характеристика джерел доказів у кримінальному процесі.


Значення оперативно-розшукової діяльності для процесу доказування.

Тема №24. Показання свідка, їх поняття, предмет і значення.

Приблизний план:

1. Поняття і значення показань свідка.

2. Особи, які не підлягають допиту як свідки, і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки.

3. Перевірка й оцінка показань свідків.


Тема №25. Показання обвинуваченого як джерело доказів.

Приблизний план:

1. Поняття, предмет і значення показань обвинуваченого.

2. Показання обвинуваченого як джерело доказів.

3. Особливості перевірки та оцінки показань обвинуваченого.

Тема №26. Речові докази.

Приблизний план:

1. Поняття та види речових доказів.

2. Процесуальне оформлення речових доказів, їх перевірка та оцінка. 

3. Значення речових доказів для встановлення об’єктивної істини.


Тема №27. Протоколи слідчих і судових дій.

Приблизний план:

1. Поняття, процесуальна природа протоколів слідчих та судових дій.

2. Оцінка, перевірка і процесуальні гарантії складання процесуальних документів.

3. Значення протоколів слідчих та судових дій в кримінальному судочинстві.


Тема №28. Висновок експерта як джерело доказів.

Приблизний план:

1. Процесуальний статус експерта в кримінальному процесі.

2. Поняття, предмет, зміст і значення висновку експерта.

3. Особливості перевірки й оцінки висновку експертизи.


Тема №29. Інші документи як джерела доказів в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття, значення і процесуальна природа інших документів.

2. Відмінність документів від речових доказів.

3. Перевірка й оцінка документів.


Тема №30. Джерела доказів у кримінальному процесі.

Приблизний план:
Поняття джерела доказів в кримінальному процесі. Види джерел доказів. 


2. Поняття, предмет і значення показань : свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. 

3. Речовинні докази. Оцінка речовинних доказів. Процесуальне оформлення речових доказів.


Тема №31. Предмет доказування по кримінальних справах.

Приблизний план:
Предмет, межі і процес доказування по кримінальній справі.


2. Достовірність доказів і засоби їх забезпечення в кримінальному процесі.

3. Встановлення об’єктивної істини – ціль доказування.


Тема №32. Процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві.


Приблизний план:

1. Сутність і значення процесуальних гарантій у кримінально-процесуальному праві.

2. Принципи кримінального процесу як основна гарантія справедливого кримінального судочинства.

3. Процесуальна форма та процесуальні гарантії кримінального судочинства.


Тема №33. Процесуальне закріплення доказів, отриманих в ході оперативно-розшукових заходів. 

Приблизний план:
Поняття і види не процесуальної інформації, що використовується в стадії досудового розслідування.


Використання оперативно-розшукової і іншої не процесуальної інформації на стадії порушення кримінальної справи.


3. Допустимість використання не процесуальної інформації органом дізнання і досудового слідства при проведенні слідчих дій і прийнятті процесуальних рішень.


^ Тема №34. Заходи процесуального примусу в кримінальному судочинстві.

Приблизний план:
Поняття та значення процесуального примусу.


Підстави застосування заходів примусу.


Процесуальний порядок застосування заходів процесуального примусу.

^ Тема №35. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.


Приблизний план:
Поняття, значення і види заходів кримінально-процесуального примусу.


Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів кримінально-процесуального примусу.


3. Характеристика запобіжних заходів та процесуальний порядок їх обрання, зміни і скасування.


^ Тема №36. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування застави.

Приблизний план:
Поняття та характеристика застави в системі запобіжних заходів.


Підстави та умови застосування застави.


Процесуальний порядок обрання та оформлення застави, як запобіжного заходу.

Тема №37. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування взяття під варту.

Приблизний план:

1. Поняття та характеристика взяття під варту в системі запобіжних заходів.

2. Підстави та умови застосування взяття під варту.

3. Процесуальний порядок обрання та оформлення взяття під варту, як запобіжного заходу.


Тема №38. Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі.

Приблизний план:
Привід підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка, потерпілого як захід процесуального примусу, процесуальний порядок його застосування.


Відсторонення обвинуваченого від посади.


Накладення арешту на майно.

Тема №39. Затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. 

Приблизний план:

1. Поняття та характеристика затримання в системі заходів процесуального примусу.

2. Підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

3. Процесуальний порядок затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. Затримання обвинуваченого (підозрюваного) за постановою судді (в порядку ч. 4 ст. 1652 КПК України).


Тема №40. Порушення кримінальної справи. 

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення стадії порушення кримінальної справи.

2. Порядок прийому, реєстрації й розгляду заяв, повідомлень про злочини.

3. Приводи й підстави до порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.


Тема №41. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. 

Приблизний план:

1. Підстави для відмови в порушенні кримінальної справи. Обставини, які виключають провадження по кримінальній справі.

2. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

3. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. 


Тема №42. Досудове розслідування.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення стадії досудового розслідування.

2. Дізнання як форма досудового розслідування.

3 Досудове слідство - основна форма досудового розслідування.


Тема №43. Дізнання як форма досудового розслідування.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення дізнання.

2. Види дізнання і їх характеристика.

3. Порядок та межі провадження дізнання.


Тема №44. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення досудового слідства.

2. Досудове слідство - основна форма досудового розслідування. Система досудового слідства.

3. Нагляд прокурора за виконанням законів при провадженні досудового слідства.


Тема №45. Взаємодія слідчого і органу дізнання при розслідуванні злочинів.

Приблизний план:

1. Поняття та значення взаємодії слідчого та органу дізнання.

2. Форми взаємодії слідчого та органу дізнання при розслідуванні злочинів.

3. Проблеми незалежності та процесуальної самостійності слідчого.


Тема №46. Слідчі дії.

Приблизний план:

1. Поняття та значення слідчих дій.

2. Види та система слідчих дій.

3. Загальні процесуальні вимоги провадження слідчих дій. Порядок їх процесуального оформлення.


Тема №47. Процесуальний порядок проведення та характеристика огляду.

Приблизний план:

1. Поняття огляду і його види.

2. Підстави і процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.

3. Особливості проведення огляду трупа.


Тема №48. Процесуальний порядок проведення та характеристика освідування.

Приблизний план:

1. Поняття освідування і його види.

2. Порядок проведення і оформлення різних видів освідування.

3. Освідування в системі слідчих дій.


Тема №49. Допит потерпілого і свідка.


Приблизний план:


1. Поняття та значення допиту як слідчої дії.

2. Порядок проведення та процесуальне оформлення допиту потерпілого і свідка.

3. Особливості виклику і допиту неповнолітнього потерпілого і свідка.


Тема №50. Процесуальний порядок проведення та характеристика очної ставки.

Приблизний план:


1. Поняття та значення очної ставки як слідчої дії.

2. Мета, підстави і порядок проведення очної ставки.

3. Специфіка оформлення очної ставки.


Тема №51. Процесуальний порядок проведення та характеристика пред’явлення для впізнання.

Приблизний план:


1. Поняття та види пред’явлення для впізнання.

2. Процесуальний порядок проведення впізнання особи і предметів.

3. Особливості впізнання особи учасником процесу щодо якого вживаються заходи безпеки.


Тема №52. Процесуальний порядок проведення та характеристика обшуку.

Приблизний план:


1. Поняття, види та значення обшуку як слідчої дії.

2. Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку.

3. Особливості проведення обшуку житла.


Тема №53. Процесуальний порядок проведення та характеристика виїмки.

Приблизний план:


1. Поняття, види та значення виїмки як слідчої дії.

2. Підстави та процесуальний порядок проведення виїмки.

3. Процесуальний порядок оформлення виїмки.


Тема №54. Процесуальний порядок проведення та характеристика відтворення обстановки і обставин події.

Приблизний план:


1. Поняття і мета відтворення обстановки і обставин події.

2. Умови і процесуальний порядок провадження відтворення обстановки і обставин події.

3. Процесуальне оформлення відтворення обстановки і обставин події.


Тема №55. Процесуальний порядок призначення та провадження експертизи.

Приблизний план:


1. Поняття та значення експертизи.

2. Підстави і процесуальний порядок призначення та провадження експертизи.

3. Процесуальний статус експерта.


Тема №56. Процесуальний порядок та характеристика накладення арешту на майно.

Приблизний план:


1. Поняття та значення накладення арешту на майно.

2. Підстави і процесуальний порядок накладення арешту на майно.

3. Порядок і підстави відміни арешту на майно. Процесуальне оформлення цих дій.


Тема №57. Використання технічних засобів при проведенні слідчих дій.

Приблизний план:


1. Поняття, види технічних засобів, які використовуються при проведенні слідчих дій.

2. Підстави застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій.

3. Процесуальне оформлення застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій.


Тема №58. Актуальні проблеми огляду місця події.

Приблизний план:


1. Поняття та значення огляду місця події.

2. Підстави та процесуальний порядок проведення огляду місця події.

3. Порядок оформлення огляду місця події.


Тема №59. Підслідність кримінальних справ.

Приблизний план:


1. Поняття та значення підслідності кримінальних справ.

2. Види підслідності та їх характеристика.

3. Значення підслідності.


Тема №60. Судовий та відомчий контроль, прокурорський нагляд за додержанням законів у стадії досудового розслідування.

Приблизний план:


1. Поняття та значення судового та відомчого контролю.

2. Прокурорський нагляд за дотриманням законів в стадії досудового розслідування.

3. Види процесуальних рішень, що приймаються при здійсненні судового та відомчого контролю, прокурорського нагляду.


Тема №61. Підсудність.

Приблизний план:
Поняття і значення інституту підсудності.


2. Види підсудності.

3. Передання кримінальної справи з одного суду до іншого.


Тема №62. Попередній розгляд справи суддею.


Приблизний план:

Поняття, значення та загальні положення стадії попереднього розгляду справи суддею.


Характеристика стадії попереднього розгляду справи суддею:


2.1.Задачі стадії. 

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Етапи стадії.


Тема №63 Порядок судового розгляду справ.


Приблизний план.


1. Поняття, значення та загальні умови стадії судового розгляду.

2. Характеристика стадії судового розгляду:

2.1.Задачі стадії.

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Етапи стадії


Тема №64. Підготовча частина судового розгляду, її зміст та значення.


Приблизний план.


1. Поняття, значення та завдання підготовчої частини судового розгляду.

2. Учасники підготовчої частини судового розгляду.

3. Порядок дії у підготовчій частини судового розгляду.


Тема №65. Судове слідство.


Приблизний план.

1. Поняття, значення та завдання судового слідства.

2. Початок судового слідства.

3. Дослідження доказів.

4. Завершення судового слідства.


Тема №66. Судові дебати.

Приблизний план.

1. Поняття, сутність і зміст судових дебатів.

2. Учасники судових дебатів, їх права та обов’язки.

3. Порядок проведення судових дебатів.


Тема №67. Вирок суду.


Приблизний план.
Поняття, суттєвість та значення вироку.


Процесуальний порядок постановлення вироку.


Ознаки вироку.


Види вироків.

^ Тема №68. Виконання вироку.

Приблизний план.

Сутність, завдання та значення стадії виконання вироку.


Порядок і строки звернення до виконання вироку, постанови судді і ухвали суду. 


Процесуальні питання, що вирішуються судом у зв’язку з виконанням вироку.

^ Тема №69. Апеляційне провадження.


Приблизний план.

Сутність, завдання і значення стадії апеляційного провадження. 


Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання. 


Порядок і строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку. 

Тема №70. Рішення, що приймаються апеляційною інстанцією. 


Приблизний план.


1. Підстави до скасування вироку.

2. Підстави до зміни вироку апеляційною інстанцією.

3. Випадки постановлення апеляційною інстанцією вироку.


Тема №71. Стадія касаційного провадження.


Приблизний план.
Сутність, завдання і значення касаційного провадження. 


Судові рішення, що перевіряються в касаційному порядку.


Особи, що мають право на касаційне оскарження і внесення касаційного подання. Суди, що розглядають справи в касаційному порядку.

Тема №72. Порядок та строки касаційного провадження.


Приблизний план.


1. Порядок і строки касаційного оскарження або внесення касаційного подання.

2. Порядок і строки розгляду справи в касаційному суді. 

3. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. 

4. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції.


Тема №73. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження.

Приблизний план.


1. Поняття, значення та загальні положення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.
Характеристика стадії:


2.1.Задачі стадії. 

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Етапи стадії.


Тема №73. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

Приблизний план.

Кримінально – процесуальний розподіл вікових категорій неповнолітніх, що вчинили суспільно небезпечне діяння.


Особливості досудового слідства у справах про злочин неповнолітніх. Предмет доказування у справах цієї категорії.


Особливості судового розгляду справ про злочин неповнолітніх.

^ Тема №74. Особливості провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

Приблизний план.

Підстави провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.


Особливості предмету доказування по справах неосудних та обмежено осудних осіб.


Загальні особливості провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.


Особливості досудового провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

^ Тема №75. Особливості судового розгляду по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

Приблизний план.

Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру.


Види примусових заходів медичного характеру та порядок їх застосування.


Порядок відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру.

^ Тема №76. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.


Приблизний план.

Поняття протокольної форми досудової підготовки матеріалів.


Гарантії прав учасників та загальні умови застосування протокольної форми досудової підготовки матеріалів.


Процесуальний порядок підготовки матеріалів.

^ Тема №77 Процесуальний порядок підготовки матеріалів за протокольною формою.

Приблизний план.


1. Порядок складання протоколу про обставини вчиненого злочину і його зміст.

2. Дії та рішення прокурора за матеріалами протокольної форми досудової підготовки. 

3. Особливості та строк розгляду в суді матеріалів протокольної форми.


Тема №78. Особливості провадження у справах приватного обвинувачення.

Приблизний план.
Поняття та загальні особливості провадження у справах приватного обвинувачення.


Особливості порушення кримінальних справ приватного обвинувачення.


Особливості судового розгляду кримінальних справ приватного обвинувачення.

Тема №79. Реабілітація у кримінальному процесі.


Приблизний план.

Поняття та значення реабілітації у кримінальному процесі.


Підстави реабілітації у кримінальному процесі.


Види відшкодування шкоди.


Порядок реабілітації.
Тема №80. Відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

Приблизний план.


1. Соціально-політичне значення відшкодування збитків реабілітованому.

2. Нормативні документи, які регламентують відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

3. Підстави виникнення права на відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

4. Види збитків, обов'язкових відшкодуванню.

5. Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування збитків реабілітованому.

6. Порядок виконання рішень про відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.


Тема №81. Міжнародне співробітництво за кримінальними справами


Приблизний план.

Міжнародна правова допомога в кримінальних справах: поняття, загальна характеристика та галузева належність як правового інституту.


Провадження щодо виконання процесуальних дій у порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.


Провадження щодо екстрадиції осіб, які вчинили злочин.

Тема №82. Провадження по кримінальних справах за участю іноземних громадян

Приблизний план.

Нормативно-правові основи міжнародно-правового співробітництва у кримінальних справах.


2. Передача та прийняття для виконання судових рішень у кримінальних справах.

3. Умови допустимості та гарантії достовірності доказів, отриманих за кримінальними справами на території інших держав в порядку міжнародно-правової допомоги.


Тема №83. Сучасне міжнародне співробітництво за кримінальними справами.

Приблизний план.

Сучасний стан та перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах.


Історико-правовий огляд міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у розкритті і розслідуванні злочинів.


Процесуальні особливості міжнародного співробітництва кримінальної міліції МВС України з Інтерполом щодо розшуку злочинців.
Тема №84. Кримінальний процес Франції.


Приблизний план.


1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Франції.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції.

3. Інститут медіації у Франції.


Тема №85. Кримінальний процес США.


Приблизний план.


1. Особливості джерел кримінально – процесуального права США.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі США.

3. Альтернатива кримінальному переслідуванню.


Тема №86. Кримінальний процес Англії.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Англії.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Англії.

3. Судовий розгляд.


Тема №87. Кримінальний процес Федеративної Республіки Німеччини.


Приблизний план.


1. Доказове право Федеративної Республіки Німеччини.

2. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ.

3. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Федеративної Республіки Німеччини.


Тема №88. Кримінальний процес Китаю.


Приблизний план.


1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Китаю.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Китаю.

3. Судовий розгляд.


Тема №89. Кримінальний процес Російської Федерації.


Приблизний план.


1. Особливості джерел кримінально – процесуального права РФ.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі РФ.

3. Судовий розгляд.


Тема №90. Кримінальний процес Республіки Бєларусь.


Приблизний план.


1. Доказове право Республіки Бєларусь.

2. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ.

3. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Республіки Бєларусь.


Тема №91 Особливості предмета і процесу доказування у справах про економічні злочини.

Приблизний план.


1. Поняття доказування в кримінальному процесі. 

2. Елементи та зміст процесу доказування. 

3. Предмет доказування у кримінальній справі про економічні злочини.


Тема №92. Процесуальні особливості підтримки державного обвинувачення в суді.

Приблизний план.


1. Поняття та значення державного обвинувачення.

2. Процесуальний статус прокурора.

3. Процесуальний порядок підтримки державного обвинувачення.


Тема №93. Застосування спеціальних пізнань під час судового розгляду кримінальних справ.

Приблизний план.


1. Поняття та значення спеціальних пізнань при провадженні по кримінальних справах.

2. Процесуальний статус спеціаліста у кримінальному процесі.

3. Особливості застосування спеціальних знань під час судового розгляду.


Тема №94 Процесуальні і тактико-психологічні проблеми розслідування злочинів групою слідчих.

Приблизний план.


1. Підстави розслідування злочинів групою слідчих.

2. Процесуальний порядок розслідування злочинів групою слідчих.

3. Проблеми, які виникають під час розслідування.


Тема №95 Особливості предмета і процесу доказування у справах про комп‘ютерні злочини.

Приблизний план.


1. Поняття доказування в кримінальному процесі. 
Елементи та зміст процесу доказування. 


3. Предмет доказування у кримінальній справі про комп‘ютерні злочини.


Тема №96 Правова культура слідчої діяльності.


Приблизний план.


1. Роль слідчого в реалізації кримінально-процесуальних функцій.

2. Процесуальна самостійність та незалежність слідчого.

3. Процесуальні рішення, які приймаються слідчим.

Тема №97 Стадія порушення державного обвинувачення.


Приблизний план.


1. Поняття, значення та загальні положення стадії порушення державного обвинувачення.

2. Характеристика стадії порушення державного обвинувачення.

2.1. Задачі стадії.

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Рішення стадії.


Тема №98 Закриття кримінальної справи.


Приблизний план.


1. Поняття та значення закриття кримінальної справи.

2. Підстави закриття кримінальної справи.

3. Процесуальний порядок закриття кримінальної справи.

4. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.


Тема №99 Кримінально – процесуальна компетенція.


Приблизний план.


1. Поняття та мета компетенції.

2. Структура кримінально – процесуальної компетенції.

3. Функціональне значення кримінально – процесуальної компетенції.


Тема №100 Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів


Приблизний план.


1. Процесуальна характеристика затримання.

1.1. Поняття, спосіб, мета затримання.

1.2. Підстави застосування.

2. Процесуальний порядок затримання.

3. Строки затримання.

4. Юридична відповідальність за порушення.

Схожі:

Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу icon1. Поняття, суть І завдання кримінального процесу Поняття кримінального...
Система кримінального процесу України. Поняття, загальна характеристика стадій кримінального процесу
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconПоняття кримінального процесу (кримінального судочинства)
Система кримінального процесу України. Поняття, загальна характеристика стадій кримінального процесу
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу icon1. Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconТема Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconТема Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової...
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconЗаконодавство Тема Поняття, завдання |задачі|, основні інститути...
Поняття кримінального провадження. Оперативно-розшукова діяльність та її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу icon1. Поняття, завдання
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства). Поняття правосуддя у кримінальних справах І його співвідношення...
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу icon4. суб'єкти кримінального процесу
Поняття суб’єктів кримінального процесу (суб’єктів кримінально-процесуальних відносин, суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності)....
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconЗаконодавче закріплення та система принципів кримінального процесу
Конституційні принципи кримінального процесу, їх зміст та значення в кримінальному судочинстві
Приблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу iconПлан заняття Поняття кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка