Засоби діагностики: Лекційний модуль 1
Скачати 52.22 Kb.
НазваЗасоби діагностики: Лекційний модуль 1
Дата конвертації13.07.2013
Розмір52.22 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Засоби діагностики:
Лекційний модуль 1


 1. Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України.

 2. Предмет та метод цивільного права. Функції і принципи і система цивільного права.

 3. Поняття і загальна характеристика цивільного законодавства.

 4. Поняття, особливості та види цивільних правовідносин.

 5. Структура цивільних правовідносин та його елементи.

 6. Правоздатність фізичних осіб: поняття, зміст, виникнення та припинення. Порівняльна характеристика цивільної правоздатності та суб’єктивного права.

 7. Обмеження дієздатності фізичних осіб. Визнання фізичної особи недієздатною.

 8. Поняття, види фізичних осіб за обсягом дієздатності.

 9. Опіка і піклування.

 10. Ім'я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану.

 11. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.

 12. Поняття і ознаки юридичної особи. Вчення про юридичну особу.

 13. Правосуб’єктність юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи.

 14. Правове становище філій, представництв, дочірніх підприємств.

 15. Порядок створення юридичних осіб і їх реєстрація. Установчі документи юридичної особи.

 16. Припинення юридичної особи шляхом реорганізації. Припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Порядок ліквідації юридичної особи шляхом банкрутства.

 17. Класифікація юридичних осіб: критерії, види.

 18. Організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК та ГК України.

 19. Кооперативи як юридичні особи, їх види. Споживча кооперація.

 20. Участь України в цивільних правовідносинах.

 21. Поняття і види об’єктів цивільних прав.

 22. Речі як об’єкти цивільного права. Класифікація речей. Майно.

 23. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільного права.

 24. Цінні папери як об’єкти цивільного права, їх особливості.

 25. Види цінних паперів за законодавством України.

 26. Вексель як різновид цінних паперів, види векселів.

 27. Приватизаційні папери як різновид цінних паперів.

 28. Акції як цінні папери, їх різновиди.

 29. Поняття та види особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими.

 30. Право на честь, гідність, ділову репутацію та його захист.

Лекційний модуль 2


 1. Юридичні факти та їх склади в цивільному праві.

 2. Поняття, види, особливості правочинів.

 3. Засоби вираження волі у правочинах.

 4. Проста письмова форма правочину і правові наслідки її недотримання.

 5. Нотаріальна форма правочину і правові наслідки її недотримання.

 6. Умови дійсності правочинів.

 7. Відмова від правочину. Тлумачення змісту правочину.

 8. Поняття та види недійсного правочину.

 9. Нікчемні правочини та їх види.

 10. Оспорювані правочини та їх види.

 11. Порядок і наслідки визнання правочинів недійсними.

 12. Правові наслідки недодержання вимог щодо форми правочину.

 13. Правові наслідки недодержання вимог щодо суб’єктного складу правочинів.

 14. Правові наслідки недодержання вимог щодо змісту правочинів.

 15. Правові наслідки укладення правочинів з дефектами волі.

 16. Поняття, значення та види представництва. Представництво без повноважень або з перевищенням повноважень.

 17. Довіреність та її види. Форма і строк довіреності.

 18. Підстави і порядок припинення довіреності. Передоручення.

 19. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види та підстави настання.

 20. Умови цивільно-правової відповідальності.

 21. Цивільно-правові санкції, їх види. Розмір цивільно-правової відповідальності.

 22. Здійснення та захист цивільних прав.

 23. Проблема суб’єктивного цивільного права та зловживання ним.

 24. Межі здійснення приватних прав в сучасному цивільному праві.

 25. Принципи і гарантії здійснення прав та виконання обов’язків в цивільному праві.

 26. Поняття строків та термінів у цивільному праві та їх види.

 27. Правила обчислення строків.

 28. Поняття, значення, види і наслідки спливу строків позовної давності.

 29. Початок перебігу строків позовної давності.

 30. Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності.

Лекційний модуль №3

 1. Поняття власності і права власності. Право власності у об'єктивному і суб'єктивному значенні.

 2. Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):

 3. Способи набуття права власності.

 4. Підстави припинення права власності

 5. Гарантії здійснення права власності в Україні.

 6. Зміст права власності (право володіння, право користування, право розпорядження.

 7. Момент виникнення права власності у набувача майна. Ризик випадкової загибелі речі.

 8. Межі здійснення права власності.

 9. Поняття і види спільної власності.

 10. Об’єкти та суб’єкти права спільної власності.

 11. Підстави набуття та припинення права спільної часткової власності

 12. Підстави набуття та припинення права спільної сумісної власності.

 13. Способи захисту права власності: загальна характеристика та класифікація.

 14. Віндикаційний позов: умови подання, належність сторін та випадки задоволення вимог.

 15. Вимоги про усунення правопорушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);

 16. Виключення майна з акту опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності. Інші способи захисту права власності;

 17. Органи, які здійснюють захист права власності.

 18. Речові права на чуже майно.

 19. Земельний і особистий сервітут, як види речового права.

 20. Емфітевзис і суперфіцій, як права на чужі речі.

 21. Набувальна давність як особлива підстава виникнення права вланості за новим ЦК

 22. Поняття права інтелектуальної власності. Відмінність від права власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

 23. Авторське право і суміжні права.

 24. Суб'єкти авторських відносин.Види авторських договорів.

 25. Право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Право на сорти рослин і нові породи тварин.

 26. Об'єкти винаходу. Умови патентоспроможності: винаходу; сорту рослини; породи тварини.

 27. Договори на право користування об'єктами інтелектуальної власності.

 28. Захист авторського права і суміжних прав. Захист об'єктів права промислової власності.

 29. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

 30. Значення, види та зміст науково-технічної інформації.

Лекційний модуль №4

 1. Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.

 2. Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

 3. Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.

 4. Спадкування за заповітом: право на складання заповіту; порядок підписання та посвідчення заповіту; особливості посвідчення секретного заповіту.

 5. Заповідальний відказ. Підпризначення спадкоємців. Покладення на спадкоємців обов’язків за заповітом.

 6. Межі свободи заповіту. Заповіт з умовою. Виконання заповіту.

 7. Заповіт подружжя.

 8. Спадкування за законом: черговість спадкування; спадкування за правом представлення; спадкування усиновленими та усиновлювачами.

 9. Прийняття спадщини: порядок та строки прийняття спадщини; відмова від прийняття спадщини; відумерлість спадщини;

 10. Охорона спадщини.

 11. Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.

 12. Оформлення права на спадщину.

 13. Спадковий договір: поняття та сторони; форма спадкового договору; виконання та забезпечення виконання спадкового договору; розірвання спадкового договору та його правові наслідки. Особливості спадкового договору за участю подружжя.

Схожі:

Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 icon№ Додаткові методи діагностики. Семіотика основних уражень
Модуль дихальна с-ма тема № Додаткові методи діагностики. Семіотика основних уражень
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconДонецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconПлан лекції: І. Противірусні засоби. ІІ. Протипротозойні засоби....
Це зумовлено труднощами у створенні противірусних засобів. Основним є те, що репродукція вірусів тісно пов'язана з процесами синтезу...
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconМіністерство освіти І науки україни львівська державна фінансова академія
Засоби діагностики з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки для державної атестації студентів, які навчаються за галуззю...
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconДопоміжні засоби та методи
Спочатку наведено форми збору даних, оскільки вони застосовні для обох типів даних. Далі наведено засоби оброблення нечислових даних,...
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного...
Змістовий модуль 1: Введення. Морфологія ушкодження І загибель клітин та тканин
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconМодуль Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів І систем....
У пацієнта з гострим отруєнням морфіном виникла необхідність у проведенні детоксикації із застосуванням методу форсованого діурезу....
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconПлан лекції: І. Засоби, що впливають на кровотворення. Стимулятори еритропоезу
До цієї групи належать різноманітні засоби, що як стимулюють, так І пригнічують кровотворну систему
Засоби діагностики: Лекційний модуль 1 iconЗасоби, що знижують чутливість нервових закінчень Місцевоанестезуючі препарати
Це засоби, які використовуються для поверхневої, інфільтраційної та інших видів місцевої анестезій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка