Тема: кабінет соціального педагога
Скачати 185.56 Kb.
НазваТема: кабінет соціального педагога
Дата конвертації09.07.2013
Розмір185.56 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Семінарське заняття №2

ТЕМА: КАБІНЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

План

 1. Призначення робочого кабінету соціального педагога, вимоги до його оформлення.

 2. Матеріально-технічне оснащення робочого кабінету.

 3. Матеріали і документація кабінету.

 4. Завідування кабінетом соціального педагога.

 5. Нормативно-правове забезпечення функціонування кабінету соціального педагога.

 6. Звітність соціального педагога.

Базові категорії та поняття: соціальний педагог, робочий кабінет, статус кабінету соціального педагога, функції кабінету соціального педагога, завідування кабінетом, звіт.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Опрацювати тему за вказаними питаннями.

 2. Записати визначення основних понять.

 3. Підготувати макет кабінету соціального педагога і презентувати його,

Під час підготовки макету кабінету соціального педагога використати наступну документацію.

Матеріали та документація кабінету

Матеріали та документація психологічного кабінету розділяється за категоріями:

 1. Нормативно-правова.

 2. Навчально-методична.

 3. Довідково-інформаційна.

 4. Обліково-статистична.

 5. Для службового використання.

До нормативно-правових документів належать: закони України, постанови Верховної Ради України. Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження. Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України.

До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.

До обліково-статистичних документів належать: облік товарно-матеріальних цінностей кабінету соціального педагога, плани роботи соціального педагога (на рік, півріччя, місяць, тиждень, день), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.

До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу соціального педагога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

Крім того, в психологічному кабінеті має бути наступна інформація: список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного та соціально-педагогічного профілю; телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи.

^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу соціального педагога

____________________________________________________

(назва навчального закладу)

____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

за ______________ чверть 20_____- 20_____навчального рокуп/п

Функції та основні види роботи

Охоплено осіб

Затрачено годин

1.

Діагностичні
Індивідуальна психодіагностика:

 1. учнів (дітей) всього: у т.ч.

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів;

  • студентів ПТНЗ;

  • студентів ВНЗ

 2. педпрацівників;

 3. батьків/опікунів.


Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:

 1. класів (груп) всього: у т.ч.

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів;

  • студентів ПТНЗ;

  • студентів ВНЗ

 2. педпрацівників;

 3. батьків/опікунів


Складання соціального паспорту школи2.

Консультативні
Проведено індивідуальних консультацій (бесід):

 1. учнів (дітей) всього: у т.ч.

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів;

 2. студентів ПТНЗ;

 3. студентів ВНЗ

 4. педпрацівників;

 5. батьків/опікунів.


Проведено групових консультацій (бесід):

 1. учнів (дітей) всього: у т.ч.

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів;

 2. студентів ПТНЗ;

 3. студентів ВНЗ

 4. педпрацівників;

 5. батьків/опікунів.3.

Захисні
Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість дітей/заходів):

 • учнів (дітей), студентів, сімей вдома;

 • батьків за місцем роботи;

 • органів виконавчої влади та громадського самоврядування;

 • участь у судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх

4.

Соціально-перетворювальні та профілактичні
Розвивальна групова робота з учнями (дітьми), студентами (всього):

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів;

  • студентів ПТНЗ;

  • студентів ВНЗ


Проведення ділових ігор, тренінгів для:

 1. педпрацівників;

 2. батьків/опікунів.
І
Психологічна просвіта, виступи перед:

 1. педпрацівниками

 2. Учнями (дітьми), студентами

 3. Батьками/опікунами

 4. Іншими представниками громади


Навчальна діяльність (кількість годин):

  • Курси за вибором;

  • факультативи;

  • гурткова робота.5.

Організаційні
 1. Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та інших категорій (та/або за запитом) (кількість дітей/заходів);

 2. Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу);

 3. Оформлення документації на оздоровлення дітей;

 4. Оформлення документів до суду.
Примітки. Статистичний звіт про роботу:

 1. соціальним педагогом навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;

 2. директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

 3. директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

^ Нормативи часу на основні види роботи соціального педагогаНайменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативу часу (год)

^ Організаційно-методична робота

1

Складання плану роботи:

 • на місяць

 • на рік


План

План


2,5

6,0

2

Складання звіту про виконану роботу:

 • за місяць (чверть)

 • за півріччя (рік)


Звіт

Звіт


4,0

8,0

3

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4

Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5,0

5

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0

9

Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів

Місяць

8,0

10

Складання та корекція банку даних (списків учнів/студентів, сімей різних соціальних категорій) тощо

Один список

Фактично

11

Робота з документами: опрацювання нормативно-правових актів, написання листів, позовів та ін.

Один документ

Фактично

12

Проведення/участь у благодійних акціях

Один захід

Фактично

^ Соціально-педагогічні дослідження

13

Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень (дитина), педпрацівник, батьки

3,0

14

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій): спостереження; анкетування; соціометричні дослідження; референтометрія; експертне опитування

Один клас (група дітей), група педпрацівників, батьків

6,0

Консультаційна робота

15

Індивідуальне консультування:

 1. учнів (дітей) всього: у т.ч.

  • дошкільного віку;

  • початкових класів;

  • середніх класів;

  • старших класів, студентів ПТНЗ, студентів ВНЗ

 2. педпрацівників;

 3. батьків/опікунів.Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

^ Профілактична та розвивальна робота

16

Розвивальна робота з учнями/студентами (дітьми) у т.ч,:

 1. індивідуальна

 2. групова


Один учень (дитина) Один клас (група)


30,0

40,0

17

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40,0

^ Психологічна просвіта

18

Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях, тощо

Один виступ

Фактично

^ Навчальна діяльність

19

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття

1,0

^ Зв'язки з громадськістю

20

Відвідування учнів/студентів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

21

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

22

Участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх

Один захід

Фактично

23

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5

^ Соціальне інспектування

24

Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та інших категорій (та/або за запитом)

Одне обстеження

3,0

25

Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)

Один документ

1,0

26

Оформлення документації на оздоровлення дітей

Один документ

' 1,0


Примітки:

Приводяться упорядковані під звітність соціального педагога нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися соціальними педагогами, проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексєєва, В. Гуманні стосунки у соціумі: роль соціального педагога як їх архітектора / В. Алексеева // Освіта. - 2008. - №53, - С. 4-5,

 2. Апексєєва, В.і. Місія соціального педагога / В. Алексєєва // Виховна робота в школі, - 2005. - №12. - С. 16-20.

 3. Барахтян, М. Специфіка творчої професійної діяльності соціального педагога / М. Барахтян // Директор школи. Україна, - 2006. - №10, - С, 62-67.

 4. Бєлова Олена. Нормативна документація соціального педагога / О.Бєлова, Л.Письмак. — К.: Шк. світ, 2008. —120. — (Бібліотека «Шкільного світу»), — Бібліогр.с. 119.

 5. Витвар, О. Самомаркетинг социального педагога / 0. Витвар // Социальная педагогика. - 2006. - №2. - С. 98-102.

 6. Волканова, В,В. Словник соціального педагога / В.В. Волканова // Виховна робота в школі, - 2009. - №5. - С. 14-27.

 7. Гикава, Г. Характеристика основних об'єктів соціально-педагогічної діяльності / Г. Гикава // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2008, - №12. - С, 45-49.

 8. Гришак, С. Тендерна компетентність як необхідна складова портрета сучасного професіонала в соціальній роботі / С. Гришак // Соціальна педагогіка: теорія та практика, - 2008. - №1, - С. 54-58.

 9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти / В. П. Мушинський, Н В. Савєльєва. — Дніпропетровськ, 2007 р. — 58с.

 10. Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р.Х. Вайнола; За ред. І. Звєрєвої, Г. Лактіонової. — К.: Новий світ, 2001. —129 с.

 11. Коновалода, І. ідучи разом: Дещо про погляди на діяльність соціального педагога в Росії /1. Коновалова // Соціальний педагог (Шкільний світ). -2008. -№3.-С. 4-8.

 12. Краскова, Н.П. Етика ставлення соціального педагога до своєї праці / Н.П. Краонова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - N94. - С. 84-92.

 13. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запитаннях і відповідях). — К.: Держсоцслужба, 2005. —116с.

 14. Ніколаєску, І. Вплив професійно-особистісних якостей на формування іміджу соціального педагога / і, Ніколаєску // Гуманітарні науки, - 2008. -№1-0.131-135.

 15. Ніколаєску, І. імщж як презентаційка складова особистісних проявів соціального педагога / І. Ніколаєску // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2007. - №3. - С. 88-92.

 16. Ніколаєску, І, Професійний імідж соціального педагога /1. Ніколаєску // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2008. - №11. - С, 27-34.

 17. Островська, А. Про професію соціального педагога: Конкурсна робота соціально-психологічної служби / А. Островська // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2008. - №9. - С, 11-13,

 18. Панок, В. Етичні засади діяльності практичних психологів і соціальних педагогів / В. Панок // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2009. - №1. - С. 8-15,

 19. Петренко, В. Формування моделі особистості соціального педагога / В. Петренко, Т. Комісарова // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2009. -№3,-С.4144.

 20. Поліщук, В. Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2007. - №3. -С, 79-87.

 21. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2005. —198 с.

 22. Сорочинська, В.Є. Організаційна робота соціального педагога: навчальний посібник/ В.Є. Сорочинська. - К.:Кондор, 2010. -198 с.

 23. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А. Й. Капської. — К., 2000. — 264 с.

 24. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с.

 25. Соціальний педагог у школі: бібліографічний покажчик / упорядник Н.В. Радутна. — Миколаїв: НПБ, 2010. — 18с.

 26. Соціальні служби родині: Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред.. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. — К., 2003. —128 с.

 27. Україна. Міністерство освіти і науки. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України: Наказ від 28,12.2006 р. №864 / Україна. Міністерство освіти і науки // Психологічна газета. - 2008. - №5. - С, 9.

 28. Україна. Міністерство освіти і науки. Про соціального педагога і практичного психолога: Наказ №1/9-623 від17.10.2007 р. / Україна, Міністерство освіти і науки // Соціальний педагог (Шкільний свгг). - 2008. - №1. - С. 6.

 29. Україна, Міністерство освіти і науки. Статистичний звіт про роботу соціального педагога; Рекомендації від 05.03,08 №1/9-128 // Соціальний педагог (Шкільний світ). - 2008. - №6. - С.3-7.

 30. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / [Авт. Кол.: 0.0. Савченко, Г.В. Кукуруза, Ю.М. Швалб та ін..: упоряд. Л.Л, Сідєльнік]. — К.: ЛДЛ, 2007. — 256 с.

Схожі:

Тема: кабінет соціального педагога iconЛекція 5 Етикет соціального працівника ( соціального педагога)
Принципи етикету: принцип гуманізму, доцільності дій, естетичної привабливості, народних звичаїв І традицій
Тема: кабінет соціального педагога iconТема: Психокорекція І психопрофілактика як напрям діяльності практичного...
Відмінність психокорекції від психотерапії у вітчизняній І зарубіжній психологічній практиці
Тема: кабінет соціального педагога iconПитання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності...
Питання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності та методична робота соціального педагога»
Тема: кабінет соціального педагога iconЛекція Поведінка педагога з позицій педагогічної деонтології
Таким чином, професійна поведінка педагога є системою дій І вчинків педагога в різних ситуаціях. Вона включає нормативний І особистісний...
Тема: кабінет соціального педагога iconЛекція Особистісно-моральні якості соціального педагога
Справжній соціальний педагог обов'язково поєднує в собі професійні знання І навики та особистісні характеристики
Тема: кабінет соціального педагога iconЛекція 1-2 Етичні засади діяльності соціального педагога
Основні причини необхідності етичної регламентації професійної поведінки у соціально-педагогічній діяльності
Тема: кабінет соціального педагога iconМетодичні рекоментації практика із соціальної роботи студентів 3-го...
...
Тема: кабінет соціального педагога iconЛекція №4 Тема: Організація соціального середовища життєдіяльності інвалідів як
Тема: Організація соціального середовища життєдіяльності інвалідів як основного гаранту діяльності соціально-реабілітаційної служби...
Тема: кабінет соціального педагога iconТема №2
Змістовий модуль 3 – Кабінет психолога в системі освіти. Матеріали та документація кабінету
Тема: кабінет соціального педагога iconКабінет міністрів україни постанова від 17 жовтня 2012 р. №1051
Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка