1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Скачати 53.78 Kb.
Назва1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Дата конвертації09.07.2013
Розмір53.78 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права.

2 Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

3 Підприємництво, як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.

4 Метод правового регулювання господарської діяльності.

5 Джерела господарського права: поняття, види та система.

6 Господарсько-правові норми: структура, види.

7 Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.

8 Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

9 Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

10 Положення Конституції ті інших нормативно-правових актів України, що передбачають державний вплив на економіку.

11 Поняття та форми участі держави в господарських відносинах.

12 Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.

13 Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.

14 Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання, внесення змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єкти господарювання.

15 Порядок державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання. Ліквідаційна процедура.

16 Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.

17 Поняття та види суб’єктів господарського права.

18 Поняття та види підприємств, теорія персоніфікації підприємств.

19 Установча документи суб’єктів господарювання.

20 Правовий статус державних, у тому числі казенних підприємств.

21 Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

22 Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.

23 Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

24 Правовий статус командитного та повного товариства.

25 Правовий статус господарських об’єднань та холдингів.

26 Провий статус виробничих, у тому числі сільськогосподарських кооперативів.

27 Правовий статус біржових організацій. Біржові угоди.

28 Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

29 Правовий статус суб’єктів некомерційного господарювання.

30 Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

31 Право господарського відання та оперативного управління.

32 Право промислової власності в господарських відносинах.

33 Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій. Підприємства з іноземними інвестиціями: правовий статус та пільги.

34 Поняття, функції та види господарських зобов’язань та договорів.

35 Майново-господарські зобов’язання: поняття та види.

36 Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

37 Принципи виконання господарських зобов’язань.

38 Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.

39 Поняття, правові засади та порядок здійснення роздрібної торгівлі.

40 Порядок поставки для державних потреб та закупівель за державні кошти.

41 Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

42 Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.

43 Господарсько-правові умови та стадії капітального будівництва.

44 Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.

45 Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

46 Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.

47 Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

48 Договір контрактації.

49 Договір енергопостачання.

50 Правове регулювання договору фінансового лізингу.

51 Особливості договору господарської оренди по відношення до договору загальнонаціонального найму.

52 Договірні форми державно-приватного партнерства.

53 Правове регулювання комерційної концесії.

54 Правове регулювання посередницьких, у тому числі агентських відносин у сфері господарювання.

55 Поняття та система грошових зобов’язань господарського характеру. Юридичні ознаки та властивості грошей.

56 Порядок виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Принцип номіналізму та винятки з нього.

57 Вексель, як грошове зобов’язання. Види векселів.

58 Договір факторингу в сфері господарювання.

59 Правове регулювання особливих режимів господарювання.

60 Правовий режим інноваційної діяльності.

61 Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.

62 Договір страхування у сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.

63 Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

64 Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

65 Підстави визнання господарських договорів недійсними.

66 Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

67 Способи захисту господарських прав.

68 Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

69 Склад господарського правопорушення.

70 Оперативно-господарські санкції, відмежування мід інших способів самозахисту цивільних прав.

71 Штрафні санкції у сфері господарювання. Відмежування від процентів, що стягуються у разі порушення грощових зобов’язань.

72 Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.

73 Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.

74 Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.

75 Поняття та ознаки комерційного розрахунку.

76 Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.

77 Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації, Правові способи приватизації.

78 Об’єкти та суб’єкти угоди приватизації, стадії приватизаційного процесу.

79 Порядок оренди державного та комунального майна.

80 Система та загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

81 Антиконкуренті узгоджені дії: поняття та прояви.

82 Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

83 Правове обмеження концентрації суб’єктів господарювання.

84 Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

85 Поняття та види цін, порядок їх встановлення.

86 Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

87 Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.

88 Суб’єкти банківської діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ.

89 Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

90 Форми гот вікових розрахунків та порядок касових операцій.

91 Форми безготівкових розрахунків. Механізм акредитиву.

92 Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички та лізингу.

93 Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

94 Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

95 Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

96 Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

97 Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.

98 Загальний порядок організації юридичної служби на підприємстві.

99 Поняття неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства). Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.

Схожі:

1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconСімферопольський технікум
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconПоняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки...
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки – галузі правознавства (юриспруденції)
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Навчально-тематичний план з дисципліни «Проблеми господарського права»
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconПоняття та джерела господарського права
Суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням суб'єктами господарювання (підприємцями) господарської діяльності, І врегульовані нормами...
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconКурс 2012 рік Поняття господарського права. Предмет господарського права
Поняття комерційної господарської діяльності. Кваліфікаційні ознаки підприємництва
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права icon9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права iconКурс лекцій Укладач: Димочкіна В. В. Обговорено І схвалено на засіданні кафедри соціально
Регулювання економічних відносин в межах тільки цивільного права стало обтяжливим, тому на базі цієї галузі права виникли нові: господарське,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка