Тема : Вікно редактора Word
Скачати 210.3 Kb.
НазваТема : Вікно редактора Word
Дата конвертації07.07.2013
Розмір210.3 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Лабораторна робота 7-8 (WORD).

(4г.)

Тема: Вікно редактора Word .

Введення та редагування тексту у текстовому редакторові Word. Форматування тексту. Робота зі списками у текстовому редакторі Word.
Мета: Познайомитися з зовнішнім видом вікна текстового редактору Word. Отримати навички введення тексту, познайомитися з бібліотекою шрифтів, навчитися виділяти і редагувати фрагменти тексту, організовувати пошук та заміну слів, перевірку орфографії.


Теоретичні відомості.

Для запуску Word слід виконати команду Пуск/Программы/Microsoft Word, після чого на екрані з‘являється вікно редактора. Верхній рядок екрану – рядок заголовка, в ньому введено ім’я програми (Microsoft Word) та знайомі вам кнопки управління вікном.

Word є багатовіконним редактором. Всередині вікна редактора може існувати декілька вікон документів. Користувач може встановлювати розмір і положення кожного вікна традиційними для Windows засобами. В кожному вікні може редагуватися свій текст. У верхньому рядку вікна документа вказується ім’я файла. Під рядком заголовка розміщується лінійка, на якій розміщені маркери відступу рядків, абзаців, позицій табуляції. В разі зникнення лінійки з екрану, її можна повернути за допомогою команди Вид/Линейка. Одне з вікон є активним. Активне вікно зображується на передньому плані. В цьому вікні знаходиться текстовий курсор (мерехтливий вертикальний штрих), який вказує місце, куди можна вводити символи. Робота з вікнами здійснюється за допомогою меню Окно. Команди цього меню дозволяють міняти розташування вікон, переходити від одного вікна до іншого (що означає перехід від одного документа до іншого).
^ Горизонтальне меню. Рядок меню містить такі пункти:

Файл – робота з файлами документів;

Правка – редагування документів, фрагментів документа;

Вид – установка параметрів зовнішнього вигляду вікна;

Вставка – вставка в текст різного типу об’єктів;

Формат – встановлення шрифтів, параметрів абзацу;

Сервис – перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word;

Таблица – робота з таблицями у тексті;

Окно – перехід від одного відкритого документа до іншого;

? – довідка.

Панелі інструментів. Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів, це рядки кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з’являється її назва. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панели инструментов. При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. По замовчуванню Word виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование (для створення, редагування та форматування тексту найчастіше цих панелей достатньо). Інші панелі виводять на екран тільки перед виконанням певних дій, панелі можна перемістити типовим для середовища Windows способом.

^ Вікно діалогу. Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Для цього використовуються вікна діалогу. Вікна діалогу містять ряд типових елементів, робота з якими є типовою для середовища Windows.

Word має могутні засоби для адаптації до вимог конкретного корис­тувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрана редактора, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування тексту. Ці засоби реалізуються командою меню Сервис/Параметры. Вікно має ряд вкладинок, розгорнувши вкладинку, можна встановити відповідні параметри.

 • Вкладинка Правописание має перемикачі для встановлення автоматичної перевірки орфографії та граматики.

 • Вкладинка Вид має перемикачі для зображення межі тексту, для показу смуг прокрутки та ін.

 • Вкладинка Правка має перемикачі для встановлення режимів вставки або заміщення при вводі символів та ін.

 • Вкладинка Сохранение дозволяє встановлювати режим автоматичного збереження змін у текстовому файлі через проміжок часу, який встановлює користувач, а також можливість встановлення паролю для доступу до файла.

 • Вкладинка Исправления має перемикачі для встановлення різних режимів при виправленні тексту.

^ Введення символів. Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат. Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсору.

 • Пересунути текстовий курсор можна за допомогою клавіш керування курсором ,,, , [Home], [End], [PgUp], [PgDn] або за допомогою миші (якщо тексту ще не має, курсор переміщується тільки за допомогою клавіш [Enter] та [Пробіл]).

 • Для вилучення символу в позиції курсора слід натиснути клавішу [Del], а символу ліворуч від курсора – клавішу [Back Spase].

 • При введенні тексту перехід від одного рядка до другого здійснюється автоматично. Якщо у кінці рядка натиснути [Enter], то наступний рядок почнеться з абзацу. Для переходу в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш [Shift+ Enter].

 • Верстка сторінок відбувається автоматично, якщо включено перемикач ^ Фоновая разбивка на страницы у вкладинці Общие команди Параметры горизонтального меню Сервис. Як тільки рядки тексту не поміщуються на одній сторінці, вони автоматично переміщуються на наступну. Користувач може сам ввести роздільник сторінок. Підвести курсор до рядка, з якого має починатися наступна сторінка і натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+ Enter] або вибрати команду горизонтального меню Вставка/Разрыв/Новую страницу.

^ Переніс слів. У текстовому редакторі можна встановити режим автоматичного перенесення слів тільки для малих букв або для слів, які починаються як з малої, так і з великої букви. Це робиться за допомогою команди Сервис/Язык/Расстановка переносов. Для ручного перенесення слів слід натиснути комбінацію клавіш [Ctrl]+[-].

Службові символи (пробіл, закінчення абзацу, символ перенесення слів та ін.), як правило, на екран не виводяться. Користувач може включити виведення цих символів за допомогою кнопки ¶ на панелі інструментів Стандартная.

^ Перевірка орфографії. Працюючи у текстовому процесорі Word ви маєте змогу перевіряти орфографію введеного тексту. Перед перевіркою треба визначити мову, на який написаний текст, для цього слід виконати команду Сервис/Язык і вибрати із списку потрібну назву мови. Перевірка орфографії ініціюється командою Сервис/Правописание або відповідною кнопкою панелі інструментів Стандартная. Перевіряється виділений фрагмент або текст від положення курсора до кінця. Якщо в тексті зустрічається відсутнє в словнику слово, то воно виділяється і відкривається вікно діалогу Правописание (мал.2).
В першому рядку вікна вказується слово, яке не знайдено в словнику. В списку під ним виводяться близькі за написанням слова як варіанти для виправлень. Якщо користувач впевнений, що слово він написав правильно, можна натиснути кнопку Пропустить або Пропустить все для того, щоб це слово пропускалось і далі за текстом. Для використання цього слова і далі в тексті, можна записати його в словник користувача. Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент Сustom.dic в списку Добавлять в.

Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить або Заменить все для подальшого автоматичного змінювання даного слова.

^ Виділення тексту. Виділення тексту зручно проводити за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на початок фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. Колір виділеного фрагменту інвертується. Для виділення слова слід встановити курсор миші на нього і зробити подвійне натискування на ліву кнопку миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування – весь абзац. Для виділення всього тексту треба звернутись до команди Правка/Выделить все. Для зняття виділення слід встановити курсор миші в місце поза виділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку миші.

^ Редагування фрагменту тексту. Операції редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту. К таким операціям відносяться: вилучення, переміщення, копіювання. Виконання останніх двох операцій виконується за допомогою буферу обміну.

Вилучення інформації. Після виділення фрагменту тексту, вибрати команду Правка/Очистить або натиснути клавішу на клавіатурі [Del].

Копіювання інформації. Після виділення фрагменту тексту, вибрати команду Правка/Копировать або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів, при цьому виділений фрагмент записується у буфер обміну, з тексту він не вилучається. Потім слід перемістити курсор миші у потрібне місце і вибрати команду Правка/Вставить або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів, при цьому інформація з буферу обміну вставиться до тексту. Текст з буферу обміну можна багаторазово читати. Копіювати фрагмент тексту можна за допомогою миші. Слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і відбуксувати його на нове місце, при цьому треба натиснути на клавішу [Ctrl].

Переміщення інформації. Переміщення фрагменту тексту відбувається аналогічно копіюванню, але замість команди Правка/Копировать треба виконати Правка/Вырезать. При цьому виділений фрагмент вилучається з тексту і переміщується до буферу обміну. Вставка тексту з буферу обміну виконується аналогічно попередньо описаному. При переміщенні фрагменту тексту за допомогою миші не треба натискувати клавішу [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах, що дозволяє обмінюватися фрагментами тексту між різними файлами. Через буфер обміну редактор Word може обмінюватись інформацією з іншими програмами-додатками до операційної системи Windows.

^ Пошук та заміна. Для швидкого пошуку необхідної інформації використовується команда Правка/Найти. На екрані зявляється вікно діалогу, де слід ввести слово або фразу, яка шукається. Для встановлення параметрів роботи даної команди слід натиснути кнопку Больше. В списку Направление можна вказати в якому напрямку слід проводити пошук. При необхідності можна включити відповідні перемикачі. Для встановлення різниці між малими та великими буквами необхідно включити перемикач Учитывать регистр. Перемикач Подстановочные знаки дозволяє організувати пошук з використанням шаблонів (шаблони задаються за допомогою символів «?» та «*»). Кнопка Формат дозволяє встановити необхідні опції для пошуку, а копка Специальный – шукати у тексті службові символи.

Після встановлення всіх параметрів пошук починається і продовжується після натискування кнопки ^ Найти далее.

Заміна тексту здійснюється командою Правка/Заменить. Вкладинка Заменить подібна до вкладинці Найти, але має додаткові елементи, наприклад, в полі Заменить на слід ввести текст заміни. Заміна може здійснюватися автоматично, для цього потрібно натиснути кнопку Заменить все. В іншому випадку для кожної заміни програма буде питати у користувача дозволу. Робота починається з натискування кнопці Найти далее, після знаходження необхідного тексту процес зупиняється. У користувача є два варіанти вибору, натискування кнопки Заменить призведе до заміни інформації, якщо не треба замінувати даний текст, користувачеві слід натиснути кнопку Найти далее(мал.3).
 Під форматуванням розуміють операції, які зв’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду (розмір та вигляд шрифту, інтервали між символами та рядками, вирівнювання тексту на сторінці та ін.). Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, форматування абзаців, форматування сторінок.

^ Форматування символів. Форматування символів виконується за допомогою команди Формат/Шрифт або кнопок на панелі Форматирование можна змінити шрифти, його розмір, колір, інтервал між символами та інші ефекти. При виборі команди Формат/Шрифт на екрані з’являється вікно діалогу.При виборі вкладки Шрифт можна встановити такі параметри:

 • шрифт (вибирається із списку шрифтів);

 • стиль (обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив);

 • розмір шрифту;

 • підкреслення;

 • колір символів;

 • ефекти (установка верхнього і нижнього індексів, перекреслення та ін);

  Ефект працює, якщо навпроти його назви стоїть символ - . (Сумістити вказівку миші і натиснути на ліву кнопку, повторне натискування на кнопку миші призводить до відміни роботи ефекту).

У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах. (Щоб змінити параметри після розкриття списку встановити курсорну рамку на потрібний параметр і натиснути на ліву клавішу миші).

Майже всі параметри, крім ефектів, можна встановити за допомогою кнопок на панелі Форматирование.

При виборі вкладки Интервал можна встановити такі параметри:

 • інтервал між символами (обычный, разреженный, уплотненный) і вказати конкретну величину для міжсимвольного інтервалу;

 • змістити символи верх або вниз відносно опорної лінії.

 Наприклад, опишемо послідовність дій при написанні: х4.

 1. написати х;

 2. розкрити вікно Формат/шрифт, включити ефект Верхний индекс;

 3. написати 4;

 4. розкрити вікно Формат/шрифт, виключити ефект Верхний индекс;

Форматування абзаців. Процес форматування абзацу містить у собі:

 • вирівнювання абзаців;

 • встановлення відступів абзаців;

 • встановлення відстані між рядками і абзацами.

Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, яка відкриває вікно діалогу з вкладинкою Отступы и интервалы:

За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч:

Папки, які створюються, представляються значками та іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки та папки.

Імена документів та папок, при їх створенні, визначає користувач. Найчастіше, імена ярликів визначаються іменем об'єкта, на який вказує даний ярлик. Вказівка може посилати на документ, папку, програму.

За допомогою опції Выравнивание можна встановити вирівнювання

 • праворуч:

Папки, які створюються, представляються значками та іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки та папки.

Імена документів та папок, при їх створенні, визначає користувач. Найчастіше, імена ярликів визначаються іменем об'єкта, на який вказує даний ярлик. Вказівка може посилати на документ, папку, програму.

 • центрування (рядки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить через середину сторінки):

^ Папки, які створюються, представляються значками та іменами.

Відкриття порожньої папки призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки та папки.

 • блочне вирівнювання або по ширині (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч):

Папки, які створюються, представляються значками та іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки та папки. Імена документів та папок, при їх створенні, визначає користувач. Найчастіше, імена ярликів визначаються іменем об'єкта, на який вказує даний ярлик. Вказівка може посилати на документ, папку, програму.

  Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзацу, окремо лівий відступ першого рядка абзацу (червоний рядок). Це робиться за допомогою зміни числового значення лічильників біля відповідної назви параметру (слева, справа, первая строка). Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою команди Сервис/Па­раметры/Общие/Единицы измерения можна встановити інші одиниці (сантиметри).

  Для встановлення відступів можна використовувати горизонтальну лінійку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий). відступу праворуч (нижній правий) і відступу першого рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші (сумістити вказівку миші і маркер, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, перемістити мишу) виділений абзац автоматично відформатується. За допомогою лінійки можна змінити розміри поля сторінки, для цього треба перемістити межу між білою та сірою частинами лінійки (білий колір – де знаходиться текст, сірий – поля).Відстань між рядками встановлює опція Междустрочный вікна діалогу Абзац, а відстань між абзацами – опція Интервал. За допомогою лічильника біля параметру Перед встановлюється інтервал перед виділеним абзацом, а за допомогою лічильника біля параметру После - інтервал після виділеного абзацу.

В вікні Образец ми маємо змогу стежити за форматуванням виділеного абзацу.

^ Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметры страницы. При цьому відкривається вікно діалогу, яке має ряд вкладок.

Вкладка Поля дозволяє встановити розміри полів (тобто відстань між краєм сторінки і місцем, де знаходиться текст). Аналогічні дії можна виконати безпосередньо і за допомогою лінійки (див. вище). Поле Образец показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри аркуша із списку форматів, які підтримує Word. Якщо ні один із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальный і вказати потрібну ширину і висоту. В полі Ориентация потрібно вказати один із двох варіантів орієнтації документа:

 • Книжная: рядки документа паралельні короткій стороні аркуша;

 • Альбомная: рядки документа паралельні довгій стороні аркуша.

^ Стиль форматування. Розглянуті раніше команди форматування впливають на виділені фрагменти тексту, їх називають команди безпосереднього форматування. Якщо потрібно придати єдину форму усьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів, вирівнювання символів та інші параметри і зберегти їх значення в так званому стилі з власним іменем.

^ Стандартні стилі. Список стандартних стилів можна отримати двома способами:

 • розкрити список стилів на панелі інструментів Форматирование і вибрати потрібний;

 • вибрати команду Формат/Стиль.

Щоб застосувати певний стиль до елемента документа треба:

 • установити текстовий курсор у потрібному абзаці або виділити абзац;

 • вибрати потрібний стиль у списку стилів на панелі Форматирование.

Створення власного стилю.

 • В меню Формат оберіть команду Стиль. З’явиться діалогове вікно Стиль.

 • Натисніть кнопку Создать.

 • В полі Имя наберіть ім’я нового стилю.

 • В полі Стиль оберіть тип стиля, що створюється.

Щоб до абзацу, наступного за тим, що форматуємо, застосувати інший стиль, оберіть в полі Стиль следующего абзаца ім’я потрібного стилю.

Натисніть кнопку Формат і оберіть потрібні формати, що будуть застосовуватись стилем (мал.5).Хід роботи.

 1. Перед початком роботи з редактором ознайомтесь з довідковою інформацією (4-5 хвилин).

 2. Познайомитися з зовнішнім виглядом вікна Word (рядком меню, панелями інструментів, рядками заголовків програми та документа, лінійками).

 3. Встановити за допомогою лінійок поля: ліве – 3 см, праве, зверху та знизу – 2 см, красна рядок має відстань – 1,5 см.

 4. Сумістити рядки заголовків програми та документа, для цього вікно документа зробити на весь екран. При введені або редагуванні тексту простежити за змінами інформації, яка відбувається в рядку стану.

 5. За допомогою пункту головного меню навчитися змінювати зовнішній вигляд вікна текстового редактора:

 • Убрати з екрана лінійки, вивести панелі інструментів: Стандартная, Форматирование, Рисование, Таблицы и границы, Формы, Базы данных. Перемістіть панелі інструментів так, щоб було зручно працювати з текстом.

 • Установити звичайний вигляд вікна (на екрані тільки лінійки, панелі інструментів: Стандартная та Форматирование).

 1. Ввести текст за зразком:

Экран Windows 95 называется рабочим столом. Инструменты на нем можно менять в зависимости от ваших задач и планов, как на настоящем письменном столе. Таким образом, содержимое рабочего стола всегда соответствует вашей работе. Окно - это ограниченный рамкой прямоугольный элемент на экране Windows 95. На рабочем столе может быть открыто одновременно несколько окон, каждое - со своей программой или документом. Мышь позволяет указывать на значки, кнопки и прочие элементы рабочего стола.

 1. Відредагувати набраний текст за зразком:

 • у кінці абзацу – натиснути [Enter],

 • між абзацами – порожній рядок,

 • Робочий стіл – з великої букви.

Экран Windows-95 называется Рабочим столом. Инструменты на нем можно менять в зависимости от ваших задач и планов, как на настоящем письменном столе. Таким образом, содержимое Рабочего стола всегда соответ­ствует вашей работе.
Окно - это ограниченный рамкой прямоугольный элемент на экране Windows-95. На Рабочем столе может быть открыто одновременно несколько окон, каждое - со своей программой или документом.
Мышь позволяет указывать на значки, кнопки и прочие элементы рабочего стола.

 1. П
  АБВ


  еревірити орфографію введеного тексту, для цього вибрати команду
  Правописание пункту горизонтального меню Сервис або натиснути кнопку стандартної панелі інструментів.
 1. За допомогою комбінації клавіш [Ctrl+”-“] розбити слова у введеному тексті для переносу.

Показати викладачу виконання завдання.

 1. За допомогою пункту горизонтального меню Сервис/Параметры/Право­пи­са­­ние включити прапорець біля режиму Автоматически проверять орфографию.

 2. За допомогою пункту горизонтального меню Сервис/Язык/Расстановка переносов встано­вити режим автоматичного переносу слів.

 3. Ввести текст за зразком (спеціально роблячи помилки у словах), виправити після набору тексту помилки. Прослідкуйте за переносом слів.

Показати виконане завдання викладачу.

Windows-95 содержит разнообразные меню, в которых выбирается спо­соб выполнения той или иной задачи. Наиболее часто используемое меню Windows-95 – главное меню (Пуск). Выполнение конкретной задачи начина­ется, как правило, с того, что вы щелкаете на кнопке Пуск и тем самым сооб­ща­ете Windows о начале работы. После щелчка на этой кнопке открывается

 1. У введеному тексті виділити слово Windows, за допомогою кнопок роботи з буфером обміну на панелі інструментів скопіювати це слово ще 2 рази.

 2. У введеному тексті виділити 1 строку, за допомогою команд роботи з буфером обміну у пункті горизонтального меню Правка вирізати цю строку і перенести її у кінець тексту.

Показати виконане завдання викладачу.

 1. За допомогою команд пошуку та заміни (пункт меню ^ Правка) всі слова Windows замінити на слова виду WINDOWS.

Показати виконане завдання викладачу.

16. Змініть розміри поля сторінки, орієнтацію документа і розмір аркуша за допомогою команди Файл/Параметры страницы:

 • ліве поле: 3,5 см; праве: 1,5 см; Верхнє та нижнє: 2 см;

 • орієнтація – альбомна;

 • розмір аркуша: 20х15.

  17. Ввести текст за зразком:

Довідкова інформація. Для запуску Word слід виконати команду Пуск/Программы/Microsoft Word, після чого на екрані з‘являється вікно редактора. Верхній рядок екрану – рядок заголовка, в ньому введено ім’я програми (Microsoft Word) та знайомі вам кнопки управління вікном. Рядок меню містить такі пункти: файл – робота з файлами документів; правка – редагування документів, фрагментів документа; вид – установка параметрів зовнішнього вигляду вікна; вставка – вставка в текст різного типу об’єктів; формат – встановлення шрифтів, параметрів абзацу; сервіс – перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word; таблиця – робота з таблицями у тексті; вікно – перехід від одного відкритого документа до іншого; ? – довідка.

18. Відредагувати введений текст за зразком:

 • у кінці абзацу – натиснути [Enter];

 • назву пунктів меню зробити жирним курсивом;

 • заголовок: шрифт – жирний, підкреслений, червоного кольору, вирівняти по центру;

 • 1 абзац: шрифт Times New Roman, розмір – 12пг, вирівняти по правому краю; відстань між рядками – півтора;

 • 2 абзац: шрифт Times New Roman, розмір – 10пг, вирівняти по ширині, відстань між рядками – одинарна;

 • пункти меню: шрифт Arial, розмір – 12пг, вирівняти по лівому краю;

 • у рядку, який починається зі слова Файл інтервал між символами зробити разреженный;

 • у другому рядку зробіть інтервал – уплотненный.

  ^ Довідкова інформація

Для запуску Word слід виконати команду Пуск/Программы/Microsoft Word, після чого на екрані з‘являється вікно редактора.

Верхній рядок екрану – рядок заголовка, в ньому введено ім’я програми (^ Microsoft Word) та знайомі вам кнопки управління вікном. Рядок меню містить такі пункти:

Файл – робота з файлами документів;

Правка – редагування документів, фрагментів документа;

Вид – установка параметрів зовнішнього вигляду вікна;

Вставка – вставка в текст різного типу об’єктів;

Формат – встановлення шрифтів, параметрів абзацу;

Сервис – перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word;

Таблица – робота з таблицями у тексті;

Окно – перехід від одного відкритого документа до іншого;

? – довідка.

 Показати текст викладачу.

19. Відформатувати введений текст, вибираючи послідовно наступні стилі: обычный, основной, заголовок 1. Проаналізувати зміни.

 1. Створити свій стиль за допомогою команди Формат/Стиль/Создать і дати йому назву: основний текст, добавити його в шаблон.

21. Відформатувати введений текст за допомогою створеного стилю.

 Показати текст викладачу.

22. За допомогою панелі інструментів перелік пунктів меню у введеному тексті перетворити спочатку на нумерований список, потім – на маркірований список:

 1. Ф

  • Файл…

  • Правка…

  • Вид…  айл…


 2. Правка…

 3. Вид…


23. Перемістити нумерований список на 1 см вправо, на 3 см вправо, на 2 см вліво.

 Показати текст викладачу.

  24. За допомогою команди Формат/Список змінити:

  а)нумерований список з арабських цифр на римські;

б)почати нумерувати список з цифри 5;

в)маркер “-“ змінити на будь-який інший маркер з шаблону;

г)добавити у шаблон новий маркер і промаркірувати список.

Наприклад:

 1. Ф

  1. Файл…

  2. Правка…

  3. Вид…
  • Файл

  • Правка

  • Вид

  • Файл

  • Правка

  • Вид
  айл…


 2. Правка…

 3. Вид


 Показати текст викладачу.

25. За допомогою кнопці Внешние границы панелі інструментів Форматирование підкреслити списки згідно зразку:


 1. Файл…

 2. Правка…

 3. Вид…
 • Файл

 • Правка

 • Вид

 • Файл

 • Правка

 • Вид Показати текст викладачу.

26. У першому абзаці веденого тексту зробіть Буквицю згідно зразку:

Д

ля запуску Word слід виконати команду…
27. З веденого тексту зробіть замітку до газети, тобто текст повинен йти у дві колонці.

 Показати текст викладачу.

28. Поверніть текст у початковий вигляд.

29. За допомогою встановлення потрібних ефектів написати фрази:

при температурі - 240 С; х 23=234; log5(x)=7.
Контрольні питання і завдання.

 1. Що розуміють під форматуванням документів?

 2. Які можливості щодо форматування документів має Word?

 3. Як виконується форматування символів?

 4. Як можна виконати форматування тільки 1 абзацу?

 5. Як виконується форматування абзаців?

 6. Як виконують розбиття та з’єднання абзаців?

 7. Як змінити шрифт, стиль?

 8. Які ефекти для шрифту має редактор Word? Де їх можна використовувати?

 9. Як створити новий стиль?

 10. Де і як можна використовувати нумерований список?

 11. Як змінити вигляд номерів або маркерів у списках?

 12. Чи маємо ми можливість розпочати список з будь-якого номера? Якщо так, то як це зробити?

 13. Які можливості щодо підкреслення тексту має Word?

 14. Назвати призначення і основні прийоми роботи кнопок на панелі Форматирование.

 15. Що таке поля на сторінці і як їх задавати?

 16. Як змінити орієнтацію документа для виводу на принтер?

 17. Що таке буквиця, де її можна використовувати?

 18. Які можливості має редактор щодо написання тексту до газети або журналу?Література:

 1. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие.- М.,2005.

 2. Ефимова О., Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии.-М.:ABF,2003.

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики.-К.: Фенікс, 2005.

 4. Пасько В.П., Марченко А.И. Word 7.0 для Windows- М.,1996.

 5. Microsoft Windows 95. М.ЭКОМ. 1996 г.

 6. Конспект лекцій.

Схожі:

Тема : Вікно редактора Word iconТема : Вікно редактора Paint. Створення, збереження І друкування...
Тема: Вікно редактора Paint. Створення, збереження І друкування малюнків. Редагування малюнка І палітри кольорів
Тема : Вікно редактора Word iconПрикарпатський лісогосподарський коледж Лабораторна робота №6 Основи інформатики
Після запуску Word у системі Windows на екрані з’являється головне вікно Word, фрагменти якого з відповідними поясненнями наводяться...
Тема : Вікно редактора Word iconТема: Автоматизація обробки документа «Накладна»
Мета: Автоматизувати обчислення за формулами з використанням технологій текстового редактора ms word «вставка закладок, які посилаються...
Тема : Вікно редактора Word iconЗавдання
А4 (210x197 мм) з використанням шрифтів Times текстового редактора Word розміру 12-14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Мінімальна...
Тема : Вікно редактора Word iconЛекція №4 Тема: Робота з текстом, таблицями та графічними об'єктами в Word
Текстовий процесор Microsoft Word пропонує великі можливості для роботи із фрагментами тексту
Тема : Вікно редактора Word iconЛабораторная работа № (word-2) Тема
Вставка буквиц, символов, рисунков, надписей, формул и других объектов в документы ms word. Создание автоматического содержания....
Тема : Вікно редактора Word icon«Робота в текстовому редакторі ms office Word»
...
Тема : Вікно редактора Word iconThe study of the history of business words is not very practical,...

Тема : Вікно редактора Word icon„Робота із документами у текстовому редакторі ms word
Робота із текстом у ms word
Тема : Вікно редактора Word iconКороткі відомості про текстовий редактор Word
Текстові процесори, яскравим представником яких є текстовий редактор Microsoft Office Word 2003, це універсальна програмна середа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка