Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка8/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 18. Особливості господарських договорів про передачу майна у власність та користування

Вивчення даної теми у базується на загальних положеннях цивільного права, які стосуються цивільних договорів про передачу майна у власність та у користування. Зокрема це стосується основних положень про договір купівлі-продажу та договір майнового найму.

Виходячи зі змісту основних положень про договір купівлі-продажу слід здійснити правову характеристику основного господарського договору про передачу майна у власність, а саме – договору постачання. На підставі загальних положень про договори купівлі-продажу та постачання необхідно надати правову характеристику іншим договорам, які відносяться до даної групи господарських договорів (договору контрактації сільськогосподарської продукції, міни (бартеру), енергопостачання тощо).

При наданні правової характеристики окремих договорів необхідно:

 1. визначити джерела правового регулювання;

 2. вказати суб’єктний склад;

 3. вказати їх поняття та правові підстави укладення;

 4. охарактеризувати форму договору;

 5. відмітити види та охарактеризувати зміст суттєвих умов відповідного договору;

 6. охарактеризувати права та обов’язки сторін;

 7. визначити відповідальність сторін;

 8. в разі необхідності зазначити особливості укладення, забезпечення виконання, зміни та припинення відповідного договору.

Виходячи зі змісту основних положень про договір майнового найму слід здійснити правову характеристику основного господарського договору про передачу майна у користування, а саме – договору оренди. На підставі загальних положень про договори майнового найму та оренди необхідно надати правову характеристику іншим договорам, які відносяться до даної групи господарських договорів (договору лізингу тощо).

Надання правової характеристики договорів оренди та лізингу слід проводити аналогічно договорам про передачу майна у власність.
Основні питання:
1. Правове забезпечення укладання та виконання договору поставки.

2. Правове забезпечення укладання та виконання договору контрактації.

3. Правове забезпечення укладання та виконання договору лізингу.
Питання для самоконтролю:


 1. Правова характеристика договору міни (бартеру).

 2. Правова характеристика договорів оренди державного та комунального майна для господарських потреб.

 3. Порівняльна характеристика договорів про передачу майна у власність та користування.


^ Практичні завдання:
1) Складіть порівняльну таблицю з зазначенням норм Цивільного та Господарського кодексів України, що регулюють договірні відносини щодо передачі майна у власність.

2) Складіть проект договору поставки та протоколу розбіжностей до нього.

3) Зробіть максимальний перелік нормативно-правових актів (перш за все законів та актів уряду), що регламентують постачання окремих видів товарів в Україні.

4) Складіть порівняльну таблицю з зазначенням норм Цивільного та Господарського кодексів України, що регулюють договірні відносини щодо передачі майна у тимчасове користування.

5) Складіть проект договору оренди та протоколу розбіжностей до нього.

6) Складіть таблицю з зазначенням видів товарів, торгівля якими підлягає ліцензуванню. Щодо кожного виду таких товарів вкажіть реквізити нормативно-правового акту, що встановлює ліцензійні умови, орган ліцензування, його місцезнаходження та перелік документів, які необхідні для отримання відповідної ліцензії.
^ Теми для рефератів:
1. Правове забезпечення укладання та виконання договору поставки.

2. Правове забезпечення укладання та виконання договору енергопостачання.
Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 7,8, 9,19, 22, 24, 26, 27, 31, 41,42

^ Рекомендована література:

3, 6, 7, 8, 11, 12, ,16, 20, 34, 37, 50, 84, 100, 101, 113, 117, 118

Тема 19. Особливості господарських договорів про виконання робіт
Вивчення даної теми у базується на загальних положеннях цивільного права, які стосуються цивільних договорів про виконання робіт. Зокрема це стосується основних положень про договір підряду.

Виходячи зі змісту основних положень про договір підряду слід здійснити правову характеристику основного господарського договору про виконання робіт, а саме – договору підряду на капітальне будівництво. На підставі загальних положень про договори підряду та підряду на капітальне будівництво необхідно надати правову характеристику іншим договорам, які відносяться до даної групи господарських договорів (договору підряду на проведення проектних та досліджувальних робіт, договору на створення і передачу науково-технічної продукції тощо).

При наданні правової характеристики окремих договорів необхідно:

 1. визначити джерела правового регулювання;

 2. вказати суб’єктний склад;

 3. вказати їх поняття та правові підстави укладення;

 4. охарактеризувати форму договору;

 5. відмітити види та охарактеризувати зміст суттєвих умов відповідного договору;

 6. надати характеристику правам та обов’язкам сторін;

 7. визначити відповідальність сторін;

 8. в разі необхідності зазначити особливості укладення, забезпечення виконання, зміни та припинення відповідного договору.


Основні питання:
1. Загальна характеристика господарських договорів про виконання робіт.

2. Правове забезпечення укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

3. Правове забезпечення укладання та виконання договору побутового підряду.
Питання для самоконтролю:


 1. Договір підряду на проведення проектних робіт.

 2. Договір на управління будівництвом.

 3. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.


Завдання:
1) Складіть порівняльну таблицю з зазначенням норм Цивільного та Господарського кодексів України, що регулюють договірні відносини щодо виконання робіт.

2) Складіть таблицю з зазначенням видів робіт, які підлягають ліцензуванню. Щодо кожного виду робіт вкажіть реквізити нормативно-правового акту, що встановлює ліцензійні умови, орган ліцензування, його місцезнаходження та перелік документів, які необхідні для отримання відповідної ліцензії.

3) Складіть проект договору на проведення будівельних робіт.

4) Зробіть максимальний перелік нормативно-правових актів (перш за все законів та актів уряду), що регламентують виконання будівельних робіт в Україні.

5) Складіть проект договору про проведення науково-дослідних, опитно-конструкторських та технологічних робіт.

6) Складіть приблизний кошторис будівельних робіт, календарний план їх виконання та акт прийняття виконаних робіт

^ Теми для рефератів:
1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору підряду на капітальне будівництво.

2. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору побутового підряду.
Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 7,8, 9,19, 22, 24, 26, 27, 31, 41,42

^ Рекомендована література:

3, 6, 7, 8, 11, 12, ,16, 20, 34, 37, 50, 84, 100, 101, 113, 117, 118


Тема 20. Особливості господарських договорів про надання послуг
Вивчення даної теми у базується на загальних положеннях цивільного права, які стосуються цивільних договорів про надання послуг.

Виходячи зі змісту основних положень договору про надання послуг слід здійснити правову характеристику договорам, які відносяться до даної групи господарських договорів та які не вивчаються окремо в інших темах даного навчального курсу (договору перевезення; договору транспортного експедирування, договір охорони; договір комерційного посередництва, договору про надання юридичних послуг тощо).

При наданні правової характеристики окремих договорів необхідно:

 1. визначити джерела правового регулювання;

 2. вказати суб’єктний склад;

 3. вказати їх поняття та правові підстави укладення;

 4. охарактеризувати форму договору;

 5. відмітити види та охарактеризувати зміст суттєвих умов відповідного договору;

 6. надати характеристику правам та обов’язкам сторін;

 7. визначити відповідальність сторін;

 8. в разі необхідності зазначити особливості укладення, забезпечення виконання, зміни та припинення відповідного договору.

Основні питання:
1. Загальна характеристика господарських договорів про надання послуг.

2. Правове забезпечення укладання та виконання договору перевезення.

3. Комерційне посередництво у сфері господарювання.
Питання для самоконтролю:


 1. Правове забезпечення укладання та виконання договору транспортного експедирування.

 2. Правове забезпечення укладання та виконання договору зберігання на товарному складі.

 3. Види договорів перевезення.


Завдання:
1) Складіть порівняльну таблицю з зазначенням норм Цивільного та Господарського кодексів України, що регулюють договірні відносини щодо надання послуг.

2) Складіть проект договору перевезення вантажу автомобільним транспортом.

3) Зробіть максимальний перелік нормативно-правових актів (перш за все законів та актів уряду), що регламентують договірні відносини з перевезення в Україні.

4) Складіть проект договору про надання юридичних послуг, кошторис договору, календарний план виконання договору та акт приймання наданих послуг.

5) Складіть проект договору про надання аудиторських послуг, кошторис договору, календарний план виконання договору та акт приймання наданих послуг.

6) Складіть таблицю з зазначенням видів послуг, які підлягають ліцензуванню. Щодо кожного виду послуг вкажіть реквізити нормативно-правового акту, що встановлює ліцензійні умови, орган ліцензування, його місцезнаходження та перелік документів, які необхідні для отримання відповідної ліцензії.

^ Теми для рефератів:
1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору перевезення.

2. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання агентського договору.
Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 7,8, 9,19, 22, 24, 26, 27, 31, 41,42

^ Рекомендована література:

3, 6, 7, 8, 11, 12, ,16, 20, 34, 37, 50, 84, 100, 101, 113, 117, 118


Тема № 21. Правове регулювання торгівельної діяльності.
За останні роки ринкових перетворень в Україні торговельна діяльність стала одним із найпоширеніших видів господарської (підприємницької) діяльності. В ринкових умовах господарювання, що базуються на принципах свободи підприємництва та договору, торговельна діяльності охопила складну систему економічних відносин, пов’язаних із рухом товарів від виробників до споживачів. Ця діяльність має розповсюдження як серед суб’єктів малого підприємництва та к і серед великих підприємців.

Торговельна діяльність як особливий вид господарської діяльності має самостійний предмет правового регулювання. Особливостям правового регулювання торговельної діяльності присвячено окрему Главу 30 Господарського кодексу України, в якій закріплено основні особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та детально регламентовано правові механізми її здійснення. Крім Господарського кодексу України порядок здійснення торговельної діяльності регламентується також різними нормативно-правовими актами, в яких передбачено вимоги до порядку продажу товарів у різних сферах торговельної діяльності.

В Господарському кодексі України діяльність, пов’язана із здійсненням продажу товарів, охоплюється поняттям «господарсько-торговельна діяльність». Згідно із ч. 1 ст. 263 ГК України поняттям «господарсько-торговельної діяльності», охоплюється діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

^ Торгівельна діяльність як самостійний предмет нормативно-правового регулювання також може бути визначена як діяльність, пов’язана із продажем товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання на підставі різних цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на такі товари, а також допоміжна діяльність, яка спрямована на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання відповідних послуг.

Правові форми здійснення торговельної більш повно розкриваються через класифікацію видів торговельної діяльності. Критерієм для такої класифікації можна взяти закріплений у законодавстві принцип поділу будь-якої господарської діяльності на підприємницьку (комерційну) та непідприємницьку (некомерційну) (ч. 2 ст. 3 ГК України).

Таким чином у відповідності із вказаним поділом господарської діяльності діяльність, пов’язану із продажем товарів, можна поділяти на:

 • підприємницьку (комерційну) торговельну діяльність, пов’язану із продажем товарів, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутків;

 • непідприємницьку (некомерційну) торгівлю, яка здійснюється без мети одержання прибутку.

Правові наслідки віднесення торговельної діяльності до підприємницької чи непідприємницької діяльності полягає у застосуванні чи незастосуванні до такої діяльності законодавства про підприємництво. При цьому необхідно зазначити, що законодавством у сфері торгівлі встановленні умови віднесення діяльності, пов’язаної із продажем товарів, до підприємницької чи непідприємницької.

Торговельна діяльність як особливий вид економічної діяльності здійснюється у певних правових формах за допомогою системи різних цивільно-правових договорів, що передбачають передачу прав власності на товари від їх виробників, посередників до їх споживачів (договори купівлі-продажу, поставки, міни тощо). Поряд із цим крім договорів, що передбачають передачу прав власності на товари, торговельна діяльність опосередковується різними договорами, спрямованими на забезпечення умов для продажу товарів шляхом надання відповідних послуг. До таких договорів належать зокрема договори про надання виробникам та власникам товарів торгово-посередницьких послуг з їх продажу.

Чинним законодавством встановлено адміністративну відповідальність за здійснення торговельної діяльності в результаті якої одержується неконтрольований державою прибуток (ст. 160-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Необхідність легалізації торговельної діяльності зобов’язує особу, яка здійснює торгівлю, реєструвати свою діяльність. Тому перед тим, як особа почне здійснювати торгівлю, вона повинна зареєструватися в якості суб’єкта підприємницької діяльності, а у випадках передбачених законом отримати ліцензію, торговий патент чи інший дозвільний документ.

Разом із цим не завжди, коли особа буде здійснювати торгівлю вона зобов’язана зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності. Так, Декрет кабінету міністрів України «Про податок на промисел», закріплює право фізичних осіб, що є громадянами України, іноземних громадяни та осіб без громадянства як тих, що мають, так і тих, що не мають постійного місця проживання в Україні, на здійснення продажу вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів без реєстрації таких осіб як суб’єктів підприємницької діяльності. Таке право особи мають за умови сплати податку на промисел і отримання одноразового патенту на торгівлю. Скористатися правом на одержання одноразового патенту на торгівлю особа може не більше чотирьох разів протягом календарного року. Обов’язок особи реєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності у разі здійснення торгівлі передбачений тільки, якщо така особа протягом календарного року чотири рази одержувала одноразовий патент на торгівлю.

Основні питання:


 1. Особливості приватноправового та публічно-правового регулювання торговельної діяльності.

 2. Поняття торгівлі та торговельної діяльності за законодавством України.

 3. Торговельна діяльність як вид господарської (підприємницької) діяльності.

 4. Ознаки торговельної діяльності.

 5. Організаційно-правові форми здійснення торгівельної діяльності

 6. Здійснення продажу товарів без державної реєстрації господарської (підприємницької) діяльності.

 7. Здійснення продажу товарів в порядку промислу.

 8. Поняття та види засобів обліку розрахункових операцій при здійсненні торговельної діяльності.

 9. Основні вимоги, що висуваються до суб’єктів торговельної діяльності і правила торговельного обслуговування покупців. Правила торгівлі.

 10. Правові основи та порядок проведення перевірок суб’єктів торговельної діяльності.


Питання для самоконтролю:


 1. Поняття торговельної діяльності в нормативно-правових актах України.

 2. Принципи здійснення торговельної діяльності.

 3. Вимоги до суб’єктів торговельної діяльності.

 4. Поняття та види легалізації торговельної діяльності.

 5. Особливості легалізації торговельної діяльності без створення юридичної особи.

 6. Особливості легалізації торговельної діяльності із створенням юридичної особи.

 7. Умови та межі здійснення торговельної діяльності суб’єктами малого підприємництва.

 8. Особливості здійснення торговельної діяльності суб’єктами малого підприємництва при виборі спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.

 9. Поняття та види торговельної мережі.

 10. Поняття та види торгових об’єктів.

 11. Роздрібна торговельна мережа.

 12. Оптова торговельна мережа.

 13. Торгово-виробнича мережа.

 14. Поняття розрахункових операцій.

 15. Реєстратори розрахункових операцій.

 16. Книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книги.

 17. Штрихове кодування товарів.

 18. Правове регулювання розрахункових операцій у сфері торгівлі.

 19. Відповідальність за порушення порядку здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі.

 20. Порядок продажу продовольчих товарів.

 21. Порядок продажу непродовольчих товарів.

 22. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює здійснення торговельної діяльності в Україні.


Завдання:
1) Громадянин Іванов І.В. з своїм сином має намір відкрити продуктовий магазин і зайнятися торгівлею безалкогольними напоями.

а). Зробіть правовий аналіз вибору найбільш оптимальної для Іванова І.В. організаційно-правової форми здійснення торговельної діяльності ?

б) Розробіть чіткий план дій, які необхідно вчинити для легалізації діяльності Іванова І.В.?

2) На підставі аналізу чинного законодавства про торговельну діяльність визначте перелік документів, які повинні знаходитися у торговому об’єкті.

3) При перевірці працівниками податкового органу діяльності торговельного підприємства було виявлено, що розрахункові документи, які друкувалися через реєстратори розрахункових операцій, не містили інформацію про найменування товару. Працівниками податкового органу було складено акт про використання реєстраторів розрахункових операцій без режиму попереднього програмування найменування товарів.

а) Який порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій?

б) Які вимоги ставляться до розрахункових документів, що друкуються за допомогою реєстраторів розрахункових операцій?

в) Чи є зазначена ситуація порушенням порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій?

4) Продавець не видав покупцеві розрахункового документу посилаючись на те, що магазин належить суб’єкту підприємницької діяльності платнику єдиного податку і стосовно нього не передбачено обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій.

а) На кого і в яких випадках покладено обов’язок видавати розрахункові документи при розрахунках із споживачами?

б) Який порядок видачі розрахункових документів?

в) Яка відповідальність встановлена чинним законодавством за невидачу розрахункового документу?

г) Хто відповідно до чинного законодавства може бути притягнутий до відповідальності у зазначеній ситуації?

Теми рефератів:


 1. Поняття та ознаки торговельної діяльності за законодавством України.

 2. Порядок здійснення торгівлі без державної реєстрації господарської (підприємницької) діяльності.

 3. Правове регулювання розрахункових операцій у сфері торгівлі.

 4. Правові основи та порядок проведення перевірок суб’єктів торговельної діяльності.


Рекомендовані нормативні акти:

1 – 5, 8, 9, 15 – 19, 21, 23, 25, 30, 36 – 48.

Рекомендована література:

1, 4, 6, 11, 12, 34, 39, 41, 64, 97, 100, 117.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка